close

Enter

Log in using OpenID

AKYAZILI ORTA ve YÜKSEK EĞİTİM VAKFI BURS TALEP FORMU

embedDownload
2014-2015 YILI
AKYAZILI ORTA ve YÜKSEK EĞİTİM VAKFI
BURS TALEP FORMU
A-
TC. Kimlik Numarası
:
B-
Adı Soyadı
:…………………………………………
C-
Ailenin İkamet Adresi
:…………………………………………
D-
İrtibat Telefon Numarası (Ev-Cep)
:…………………………………………
E-
Doğum Tarihi ve yeri
:…………………………………………
F-
Ana adı
:…………………………………………
G-
Baba adı
:…………………………………………
Ğ-
Cinsiyeti
:……………………..
I-
Eğitim gördüğü okulun adı(Açık ve Tam Olarak)
:…….…………………………………..
Fotoğraf
Fotoğraf
:…………………….
H- Medeni Durumu
J-
Sınıfı/Bölümü
:…………………………………………
K-
Özel veya Resmi Kurumlardan Burs Alıyormusunuz?
:…………………
L- Alıyorsanız Miktarı : ……………………………
AİLE İLE İLGİLİ BİLGİLER
M-
Kardeş sayısı (Kendisi Dahil)
:……………….
O-
Öğrenim gördükleri okul seviyesi
: İlk ve ortaokul
P-
Ailenin oturduğu ev
:
R-
Babanın Halen Yapmakta Olduğu İş
:……………………………….
S-
Bağlı Olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu
:
T-
Annenin Halen Yapmakta Olduğu İş
:……………………………….
U-
Bağlı Olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu
:
V-
Ailenin ve Diğer Aile Fertlerinin Aylık Toplam Geliri (Ücret,
Serbest Meslek Kazancı, Gayri Menkul Kazancı)
N- Öğrenim Gören Kardeş Sayısı :……………….
Kira
Lise ve Dengi Okul
Yüksek Öğretim
Mülk
Emekli Sandığı
Emekli Sandığı
Lojman
Bağkur
SGK
Sosyal Güvence Yok
Bağkur
SGK
Sosyal Güvence Yok
:………………………………
Yukarıdaki bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu bildirir, doğru olmadığının tespit edilmesi halinde bursumun verilmeyeceğini, tarafınızdan
talep edilecek aşağıdaki belgeleri sağlayıncaya kadar bursumun bağlanmayacağını kabul ederim.
Adı Soyadı
Eğitim yardımı için gerekli belgeler:
.........../......../2014
İmza
1234-
Öğrenim Belgesi
Transkrip (Not Dökümü)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Savcılık Belgesi(Sabıka Kaydı)
5-
İkametgah Belgesi
6-
Bank Asya Hesap No (IBAN) (Başvuruda bulunan öğrenciye ait olacaktır)
0
T R
12-
0
1 5 8
Yurt dışı burs talep edenler ayrıca aşağıdaki belgeleri ekleyecekler:
Yurt dışı eğitim kurumu belgesinin tercümesi.
Pasaportun fotokopisi vize kısmı ile beraber.
NOT: Geçen yıl vakfımızdan burs alıp başarılı olan ve önümüzdeki yılda burs talebinde bulunan öğrenciler burs talep formunu doldurup 1 ve 2 nolu
belgelerle müracaat edeceklerdir.
Uyarı:
1.Burs müracaatları 01 Eylül 2014 - 24 Ekim 2014 tarihleri arasında istenen belgelerle birlikte vakıf merkezine yapılacaktır. 24 Ekim 2014 tarihinden
sonra vakfa ulaşan belgeler işleme dahil edilmeyecektir.
2. Burs sonuçları 31 Ekim 2014 tarihinde "www.akyazili.org.tr" internet sitemizden ilan edilecektir.
3. Burslar her ayın 16-20 si arasında ödenecektir. Ekim ayı bursu Kasım ayı bursu ile birlikte ödenecektir.
4. Formdaki bilgiler eksiksiz doldurulacaktır. Formlardaki eksiklik ve beyanın mesuliyeti imza sahibine aittir.
5. 18 yaşından küçük öğrencilerin (lise) müracaatları velisi tarafından yapılacaktır.
6. İstenen belgelerin asılları müracaatta getirilmesi zorunludur.
7. (V) Maddesindeki aylık toplam gelirini gösterir resmi belge gerektiğinde istenecektir.
Efeler Mah. 354 sokak No:6 K:2 D:3 Şirinyer - Buca - İZMİR Tel: (0232) 256 70 02 Fax: 256 71 41
Web: www.akyazili.org.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
126 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content