close

Enter

Log in using OpenID

bulten - kasım 2014

embedDownload
KASIM
BÜLTEN
'in Katkılarıyla
2014 Ekim PTF: 155,77 TL/MWh
2014 Ekim SMF: 166,50 TL/MWh
İÇİNDEKİLER
ETD'den Haberler
2
Piyasa Yorumu
6
Sektörden Haberler
7
Bakım /Arıza Bildirimleri
10
EYLÜL / EKİM 2014
Ekim ayı boyunca en yüksek ani puant 33.625 MW ile 31 Ekim günü, en düşük
ani puant ise 04 Ekim 2014 günü 20.492 MW ile gerçekleşti.
Eylül ayında ani puant ortalaması 34.556 MW olarak tespit edildirken, Ekim
ayında rakam 29.892 MW oldu.
Eylül ayında alınabilir güç ortalaması 42.232 MW iken Ekim ayında rakam
39.639 MW'a geriledi.
2014 yılının ilk 10 ayında barajlara gelen su miktarı 24.768.898 milyon m3
olurken, aynı rakam 2013 yılında 45.867.785 milyon m3 seviyesinde idi.
Kapasite ihaleleri kapsamında, TEİAŞ ihalesi BG-TR yönü fiyatı 13,92 €/MW,
ESO ihalesinde ise 14,25 €/MW, TEİAŞ GR-TR yönü 2,00 €/MW, HTSO
ihalesinde ise 3,12 €/MW olarak belirlendi.
Uzlaştırma Hesabında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul ve
Esaslarda Değişiklik yapılmasına ilişkin EPDK Kurul Kararı yayımlandı.
Enerji Ticareti Derneği'nin başkanlığına Cem Aşık seçildi.
2015 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim Anonim
Şirketi'nin iletim tarifesinin %0,5 (binde beş)'i oranında belirlendi.
Geçen yılın aynı dönemine göre Eylül-Ekim ayları elektrik üretimindeki artış
yaklaşık %4,8 olurken, tüketimde ise %2,5 artış gerçekleşti.
Elektrik ve doğal gaza %9 oranında zam yapıldı.
2014 EKİM:
Üretim: 19,00 TWh
Tüketim: 19,33 TWh
İthalat:
0,64 TWh
İhracat:
0,29 TWh
TETAŞ tarafından; Dağıtım Şirketlerine ve Görevli Tedarik Şirketlerine
01/10/2014 tarihinden itibaren geçerli olacak aktif elektrik enerjisi bedeli 18,03
Krş/kWh olarak güncellendi.
Toplam Kurulu Güç: 68.719 MW
Ekim Ayı Kurulu Güce Katılım: 489,1 MW
ETD Bülten'e ücretsiz üyelik, soru ve yorumlarınız için [email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz
Kasım 2014
ETD’ den Haberler
Elektrik Enerjisi Perakende Satış
Paneli Düzenlendi
Selman GEZER / ETD – [email protected]
Birincisi 2012 yılında Ankara Sheraton Hotel' de düzenlenen ve geleneksel hale gelen 'ELEKTRİK ENERJİSİ
PERAKENDE SATIŞ PANELİ' nin beşincisi 24 Eylül 2014 tarihinde İstanbul'da "ALL ENERGY TURKEY 2014"
kapsamında, ETD Özel oturumu şeklinde gerçekleştirildi.
Panelin moderatörlüğünü ETD Üyelerinden FİNA Enerji CEO'su Dr. Onur YAZGAN yaptı. Panelistler ise Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkan Yardımcısı Ahmet OCAK, Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (SEPAŞ) Genel Müdür
Vekili Mustafa ENSARİ, ve GATES Enerji Ticaret A.Ş. Satış Müdürü Tamer ÇALIŞIR oldu.
Özellikle yeni Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Taslağı ile bu taslakla kaldırılan ya da yeni getirilen düzenleme ve
uygulamaların tartışıldığı panelde ayrıca serbest tüketicilere satış konusunda yaşanan uygulama ve rekabet sorunları
gündeme getirildi. Panel sonrasında ise tüm panelistlere, katılımlarıyla katkıları dolayısıyla plaket takdim edildi.
ETD Forumu Oluşturuluyor
Selman GEZER / ETD – [email protected]
Çalışma Grubu toplantıları, üretkenlik açısından çok önemli
ve vazgeçilmez olsalar da, mesafe ve/veya zaman kısıtları
dolayısıyla toplantılara katılamayan üyelerimizin de değerli
fikirleriyle çalışmalara katkıda bulunabilmeleri için, bir ETD
Forum sitesi oluşturulması kararı alındı. Bu Forum sitesinde
tüm ETD üyelerinin tartışma,
Kasım 2014
fikir paylaşımı ve doküman çalışmalarına katılımı mümkün
olacak. Bu forum, ETD olarak en doğru ortak görüşleri elde
etmek, en etkin faaliyet stratejisini belirleyebilmek ve en
geniş katılımla daha yüksek bir ifade gücüne ulaşabilmek
hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir platform olacaktır.
2
Elektrik Enerjisi Toptan Ticareti
Paneli Düzenlendi
Selman GEZER / ETD – [email protected]
Derneğimizin geleneksel bir faaliyeti haline gelen 'ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ PANELİ', ETD' nin
faaliyet alanına giren konuların tüm taraflar arasında tartışılması için önemli bir platform haline gelmişti. Ancak tüm perakende
satış ve toptan ticaret konuları için tek bir panelin yetersiz kalmaya başlaması dolayısıyla toptan ticaret konuları, bu yıl ayrıca
bir panel haline getirilerek 24 Eylül 2014 tarihinde İstanbul'da "ALL ENERGY TURKEY 2014" kapsamında, ETD Özel oturumu
şeklinde gerçekleştirildi.
Panelin moderatörlüğünü ETD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Toptan Ticaret Ana Çalışma Grubu (TTG) Başkanı
Mustafa KARAHAN yaptı. Panelistler ise FİNA Enerji CEO' su Dr. Onur YAZGAN, DOĞUŞ Enerji Genel Müdür Yardımcısı Alper
UĞURAL, TURCAS Enerji Holding Elektrik ve Gaz Grup Direktörü Arkın AKBAY, ve Tradition Financial Services (TFS) Enerji
Brokeri Serkan BAYRAKTAR oldu.
All Energy Turkey 2014 katılımcıları tarafından yoğun ilgi gösterilen panelin ana konusu olarak tezgah üstü piyasalar (OTC) ve
ticaret olarak belirlenmişti. Türkiye' deki mevcut OTC piyasası ve işlemlerinin durumu, sektör oyuncularının bu piyasaya genel
yaklaşımları, Avrupa' daki örnekler ve ülkemiz ile karşılaştırılması gibi konuların konuşulduğu panel sonrasında, tüm
panelistlere katılımları dolayısıyla plaket takdim edildi.
V. İstanbul Enerji Tacirleri
Toplantısı (Istanbul Trader Meeting)
Düzenlendi
Selman GEZER / ETD – [email protected]
İstanbul Tacirler Toplantısı (Istanbul Trader Meeting)' nın
beşincisi, "All Energy Turkey 2014" çerçevesinde Enerji
Ticareti Derneği tarafından "IV. İstanbul Enerji Tacirleri
Toplantısı" başlığı ile kapalı oturum olarak gerçekleştirildi.
"All Energy Turkey 2014" ün ilk günü olan 24 Eylül 2014
Çarşamba günü gerçekleşen toplantı ETD Yönetim Kurulu
Başkanı, Turcas Enerji Holding CEO' su ve Yönetim Kurulu
Üyesi Batu AKSOY tarafından yapılan açılış konuşmasıyla
başladı.
Genel Moderatörlüğü, ETD Yönetim Kurulu Başkanı,
Turcas Enerji Holding CEO' su ve Yönetim Kurulu Üyesi
Batu AKSOY tarafından yürütülen toplantı, toplantı
sponsoru OMV Genel Müdürü Serkan HOTOĞLU' nun
sunumuyla devam etti. Avrupa Enerji
Kasım 2014
Tacirleri Federasyonu (EFET) Yönetim Kurulu Üyesi ve
Stratos Danışmanlık Şirketi Baş Analisti Peter STYLES
tarafından yapılan “Wholesale Market Design and Best
Practices From Other Countries” sunumuyla devam eden
toplantıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri
Genel Müdür Yardımcısı Barış SANLI da "Turkish
Liberalisation Roadmap" başlıklı bir konuşma yaptı.
Son olarak ETD Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerjisa Elektrik
Toptan Satış A.Ş. Genel Müdürü Benedikt MESSNER
tarafından yapılan "Developments and Requests to the
Market Design From a Trading Perspective" başlıklı
sunumunun ardından toplantı sona erdi.
3
ETD 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu
30 EYLÜL 2014' de Yapıldı
Selman GEZER / ETD – [email protected]
Enerji Ticareti Derneği' nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul' u 30 Eylül 2014 Salı günü saat 14:00' da Dernek merkezinde
yapıldı.
Divan Seçimi ve saygı duruşunun ardından Yönetim ve
Denetim Kurulları ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurulları'
nın ibrasından sonra yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Üye
Adayları arasında yapılan oylama ile ilgili kurulların asil ve
yedek üyelikleri seçildi.
Genel Kurul Toplantısı' nın hemen ardından tüm asil ve bazı
yedek üyelerin katılımıyla ilk toplantısını yapan Yönetim
Kurulu, Başkanlığa oy birliğiyle Sn. M. Cem AŞIK' ı seçti.
Yetkili Kurullarımızın önceki üyelerine değerli destek ve
katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni seçilen kurullarımıza
başarılar dileriz.
Çalışma Grupları Yeniden
Yapılandırıldı
Selman GEZER / ETD – [email protected]
Yeni Yönetim Kurulumuz' un operasyonel olarak ilk toplantısı olan Ekim ayı toplantısında Derneğimizin gücünü ve
farklılığını oluşturan çalışma gruplarımız, hedeflerimiz doğrultusunda gözden geçirildi.
İki ana grup altında toplanmış olan çalışma grubu yapımız yatay hale getirildi ve her bir Yönetim Kurulu Üyemiz bir grubun
sorumluluğunu üzerlerine aldılar. Kasım ayının ilk hafta sonuna kadar, her grubun öncelikli konularını ve hareket planlarını
belirlemesi kararlaştırıldı. Bu yapıyla çok daha sonuç odaklı, verimli ve etkin çalışmalar yapılacaktır. Yeni yapısıyla Çalışma
Gruplarımız ve ilgili Yönetim Kurulu Üyelerimiz şöyle oldu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tezgahüstü Piyasalar Çalışma Grubu (OTC) – Anduvap Servet AKGÜN (Statkraft)
Organize Piyasalar Çalışma Grubu (EXC)– Mustafa KARAHAN (Gates) ve Arkın AKBAY (Turcas)
Doğalgaz Piyasası Çalışma Grubu - Burak ÜÇÖZ (OMV)
Perakende Satış Mevzuat ve Uygulamaları Çalışma Grubu – Selim GÜVEN (Akenerji)
Perakende Satış Süreçleri Çalışma Grubu – Birol ERGÜVEN (Limak)
Eğitim Çalışma Grubu – Benedikt MESSNER (Enerjisa)
Paydaş İlişkileri Yönetimi – Cem AŞIK (Sanko) ve İnanç BİLİMGUT (RWE Turkey)
Ayrıca Pazar Modelleri Tasarımı (EnerjiSa – Benedikt Messner) ve Talep Tarafı Yönetimi (Gates – Mustafa Karahan) başlıkları
altında iki adet görev takımı oluşturulmasına karar verildi. EFET İlişkileri sandalyemiz de Sn. Burak Güler'in temsilciliğinde
devam etmektedir.
Kasım 2014
4
TRT Payı Hesaplaması Değişiyor
Sema YALÇINKAYA / Akenerji – [email protected]
TRT Gelirleri Kanunu'na dayanarak son tüketiciye satış
yapan şirketlerin satış gelirlerinden %2 oranında pay
alınmakta. Ancak bahse konu TRT Payı'nın matrahı
konusunda uzun süredir değişik tartışmalar ve matrah
içeriğine itirazlar bulunmaktaydı. Bu itirazların ana kaynağı
ise güç bedeli, güç aşım bedeli ve reaktif enerji bedelinin
TRT Payı matrahına dahil edilmemesi gerektiği
düşüncesiydi.
Son olarak TRT tarafından bir görevli tedarik şirketine açılan
dava sonucunda Mahkeme tarafından ilgili mevzuat
uyarınca güç bedeli, güç aşım bedeli ve reaktif
enerji bedelinin TRT payı uygulanacak matraha dâhil
edilemeyeceği gerekçesi ile davanın
reddine karar verildi.
Bu konuda alınan bilgi üzerine Mevzuat ve Uygulamalar Alt
Çalışma Grubumuz tarafından yapılan çalışma ve TRT ile
yapılan görüşmeler sonucunda sözlü olarak verilen bilgilere
göre Ekim ayından itibaren güç ,güç aşımı, reaktif ve
emreamade kapasite bedelleri üzerinden TRT payı
hesaplaması yapılmayacağı öğrenildi.
Tüketici Hizmetleri
Yönetmeliği'nde Değişiklik Önemli
Selman GEZER / ETD – [email protected]
Ekim ayı içerisinde EPDK tarafından önemli bir yönetmelik değişiklik taslağı yayımlandı. Tüketici Hizmetleri
Yönetmeliği'nde yer alan, dağıtım şirketleri tarafından serbest tüketici hakkını kazanmış tüketicilerin listelerinin yayını
ile ilgili maddede değişiklik içeren bu taslakla, listenin internet siteleri yerine piyasa yönetim sisteminde (PYS)
yayınlanması ve tüketicilerin iletişim bilgilerinin de yer alması hususları getirilmekte.
Bu değişiklik, özellikle de iletişim bilgileri ile ilgili husus,
önemli bir adım olarak görülmekte. Zira bu konu, tedarik
şirketleri arasında tüketicilere eşit erişim imkanı açısından
uzun süredir üzerinde durulan bir husus olarak öne
çıkmaktaydı. Ancak özellikle yayınlama mecrasının PYS
olarak düzenlenmesi ile birlikte her dağıtım şirketinin farklı
formatlarda ve farklı referans bilgilerle listeleri
yayınlamalarının önüne geçilebilme imkanının daha fazla
kullanılması gerekmektedir.
Kasım 2014
Bu bağlamda yayınlanacak liste formatının piyasa
işletmecisi tarafından sadece iletişim bilgileri değil
tüketicilere ve tüketimlerine ait mümkün olan en fazla
bilginin yer alacağı şekilde belirlenmesi ve bu formatın
bağlayıcılığının sağlanması beklenmektedir. Mevzuatla
yapılan yerinde düzenlemelerin hedeflenen etkin sonuçları
getirebilmesi için uygulamaların denetimi ve bağlayıcılığı
artıracak yaptırımların getirilerek uygulanması büyük önem
taşımaktadır.
5
Ekim Ayında
Elektrik piyasasında gelişmeler
Ekim ayında uzun zamandır beklenen zamlar gerçekleşti.
Ekim ayının başında hem elektriğe hem doğalgaza %9
oranında zam yapıldı. Zam, uzun zamandır bekleniyordu
ancak oranlar Botaş'ın zararını kapatmaya yetmemekle
birlikte politik riski de ortadan kaldıracak seviyelerde
olmadı. Elektrik piyasası, 2015 Temmuz ya da Ekim
aylarında tatmin edici bir artış daha bekliyor.
Ekim ayında yağışlar geçtiğimiz yılların üzerinde
gerçekleşti. Ülke genelinde, yağışlarda normaline göre %
20,3 geçen yıl Ekim ayı yağışına göre ise % 15,7 artış
gözlendi. Ancak, elektrik üretimi açısından bu yağışlar
fayda sağlamadı. Ülkenin her bölgesinde yağışlar normale
ve bir önceki seneye göre artış gösterirken, hidroelektrik
santrallerin yoğun olduğu Karadeniz bölgesinde yağışlar,
normale göre % 27,1 geçen yıl Ekim ayına göre ise % 40,2
azalma gösterdi.
Ekim ayında, hidrolik santrallerin elektrik üretimi 2013
yılına göre %27 düşüş kaydederken, termik kaynaklardan
üretim %8,6 artış kaydetti, rüzgardan elektrik üretimi ise bir
önceki seneye göre rekor seviyelere ulaşarak %54 artış
sergiledi. Böylece Ekim ayı barajları kış için doldurabilecek
bir ay iken, kış ayları için kalan son ümitler de tükenmiş
oldu.
Yıl başından beri süre gelen Rusya-Ukrayna gerilimi kış
gelmeden Türkiye'yi etkilemeye başladı. Avrupa Birliği'nin
aracılığı sayesinde, Rusya ve Ukrayna “kış paketi”
üzerinde anlaştı ancak gelişmelere göre doğalgaz ihtiyacı
olan ülkeler için risk devam ediyor.
Türkiye'nin kullandığı doğalgazın %10'undan fazlasını
taşıyan ve Marmara bölgesini besleyen Batı HattıMalkoçlar'dan gelen gaz seviyesi %35'lere kadar azaldı.
Marmara bölgesinin puant talebi 100 milyon m3'e kadar
ulaştığında doğalgaz arzı tam
Kasım 2014
olarak karşılanamıyorken, buraya gelen gazın azalması
durumunda kışın önemli kesintilere gidilmesinin
kaçınılmaz olduğunu anlaşılıyor. Enerji ve Tabii kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, doğal gaz tedariğinde kışın sorun
yaşama ihtimali olduğunu söylemekten çekinmedi.
Ekim ayında spot piyasada, Piyasa Takas Fiyatı 155,7
TL/MWh olarak belirlendi. 2013 yılı Ekim ayına göre 12,01
puan yukarıda kalan Piyasa Takas Fiyatı, aslında
beklentiler çerçevesinde gerçekleşmiş oldu. Eylül ayının ilk
yarısında yükselen spot fiyatları, ay başında Ekim ürününü
de yukarı çekmiş ve 160,4 TL/MWh seviyelerine getirmişti
ancak, ay ilerledikçe tezgahüstünde ürün 158 TL/MWh
seviyelerine kadar geriledi.
Ekim ayında elektriğe ve doğalgaza yapılan zam, Kasım
ayından itibaren yürürlüğe girdi. Kasım'ın ilk günlerinden
itibaren, Ekim ile Kasım gece fiyatları arasında önemli
artışlar dikkat çekti. Kasım ayının ilk 18 günü için belirlenen
Piyasa Takas Fiyatı 178,6 TL/MWh olurken, Kasım'ın son
haftasında ülke genelinde artması beklenen tüketim ile
fiyatların 180 TL/MWh bandının altında olması
beklenmiyor.
Aralık ayı ise elektrik piyasasının merakla beklediği ve en
riskli görünen ay. Tüketimin en yüksek seviyelere
ulaşabileceği Aralık ayı için volatilite ve risk primleri de göz
ardı edilmiyor. Oluşan tahminler şu anda 190 TL/MWh
seviyesinde ve aşağı yönlü trende girmeyeceğe benziyor.
6
Sektörden Haberler
Putin: Petrol Fiyatlarının
Düşmesinde Spekülasyon
Olabilir
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, petrol fiyatlarında düşüş yaşanmasında
bazı ülkelerin politikalarının olabileceğini, bu ülkelerin oluşturdukları
mekanizmayı spekülatif şekilde kriz süreçlerinde kullandıklarını söyledi.
Cihan'ın haberine göre, Çin'de 9-11
Kasım tarihlerinde yapılacak Asya
Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC)
zirvesi öncesi Çin basınına konuşan
Putin, petrol fiyatlarında siyasi
bileşenlerin olduğunu, kriz
dönemlerinde siyasi bileşenin etkili
faktör olduğunu ifade etti. Petrol
fiyatlarının düşmesinde dünya
ekonomisinde yaşanan düşüşün ve
enerjiye talebin azalmasının etkili
olduğunu vurgulayan Rus lider,
“Petrol üretim alanlarındaki yenilikler
hidrokarbon üretimini artırıyor ve
piyasaya arzı etkiliyor.”
dedi. Gelişmiş ülkelerde stratejik ve
ticari petrol rezervinin tarihin en
yüksek seviyesinde olduğunu
vurgulayan Putin, petrol fiyatlarında
yaşanan düşüşün Rusya
ekonomisine etkisini minimize
etmek için kapsayıcı tedbirlerin
alındığını belirtti. Rusya ekonomisini
çeşitlendirmek için çalışmalar
yaparken, Çin ve uzak doğu ülkeleri
ile Avrupa piyasalarının
dengelenmesi ve bütçe giderlerinin
verimli hale getirilmesi gibi bir dizi
tedbir geliştiriyor.
Alarko/Yavrucu:
Türkiye'nin Kurtuluşu
Ges'ler
Alarko Holding'in CEO'su Ayhan Yavrucu bugün yaptığı konuşmada Meram'da
yapılanmanın devlete katkısının 370 milyon TL olduğunu belirtti.
RK, Aes Entek
Hisselerinin Devrine İzin
Verdi
Rekabet Kurumu, AES Mont'un AES
Entek Elektrik hisselerinin Koç Holding
ve Aygaz tarafından devralınmasına izin
verdi. Rekabet Kurumu, AES Mont'un
AES Entek Elektrik'te sahip olduğu
hisselerin Koç Holding ve Aygaz
tarafından devralınmasına izin verdi.
Kurum, AES Mont Blanc Holding
B.V.'nin AES Entek Elektrik Üretimi
A.Ş.'de sahip olduğu hisselerin
tamamının Koç Holding A.Ş. ve Aygaz
A.Ş. tarafından devralınması işlemine
izin verdi.
Statkraft'ın Çetin Hes'i 4
Sene Gecikiyor
Norveçli Statkraft'ın, Botan Nehri
üzerinde yapacağı Çetin Hidroelektrik
santralinin programlanan tarihten 4
sene geç tamamlanacağı belirtildi.
Firmanın 3. Çeyrek raporundan
derlenen bilgilere göre, müteahhit firma
ile yaşanan problemler gecikmenin asıl
sebebi oldu. Müteahhit firma ile
yaşanan gecikmeler sebebi ile Statkraft
123 milyon Euro (1.05 milyar Norveç
Kronu) zarar kaydetti. Statkraft CFO'su
Hallvard Granheim'in yaptığı
açıklamaya
göre, projenin devam
edebilmesi için gereken tüm çalışmalar
devam ediyor. Botan Nehri üzerinde
yapılması planlanan 517 MW'lık Çetin
hidroelektrik santrali bu sorunlar sebebi
ile 2015 yerine 2019 yılında
tamamlanmış olacak.
Yavrucu konuşmasında, Toroslarda HES yatırımı yaptıklarını, yatırımın
önümüzdeki yıl faaliyete geçeceğini ve toplamda 260 milyon TL yatırım
yapıldığını belirtti. Güneş enerjisinden bahseden Yavrucu, "Türkiye'nin
gelecekteki enerjide kurtuluşunu güneş enerjisinde görüyoruz. GES
konusunda lider bir rol alabilmek üzere 2,5 milyon metrekare toprak aldık, ilk
yatırımımıza orada başladık. " dedi.Termik santral yatırımlarının yaklaşık 3,5
milyar tl civarında olduğunu belirten Yavrucu, termik santralin 2017'de devreye
gireceğini belirtti. Alarko Grubu olarak özelleştirmeleri takip ettiklerini söyleyen
Yavrucu, özellikle termik santral ve hes'ler ile ilgilendiklerini söyledi.
Kasım 2014
7
Nükleer Projelerde Rol Alabilecek
500'den Fazla Firma Var
Türkiye gibi hızlı gelişen ülkelerde enerji sorununu azaltmakta kilit role sahip nükleer santrallerin kurulmasıyla ilgili
projelerin ekonomiye katkısının her geçen yıl artması, bu alanda faaliyet gösteren ve göstermek isteyen yerli firma
sayısını hızla artırıyor. Geçen yıla kadar sayıları 400 civarında olan sektörde yer almak isteyen firma sayımızın 500'ü
aştığı ve bu firmaların yurt dışındaki önemli projelerde rol alamaya başlayabilecek olmasının gelecek açısından umut
verici olduğu bildirildi.
Dünya genelinde giderek artan enerji ihtiyacını
karşılamanın yollarından biri olarak görülen nükleer enerji,
petrol ve gaz gibi kaynaklara yeteri kadar sahip olmayan
Fransa, Hindistan ve Güney Kore gibi ülkelerin kendi
enerjilerini dışa bağımlı olmadan karşılamasına olanak
sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en büyük
müteahhitlik şirketlerinden birinin, Almanya ve İsviçre'de
dev yatırımlara imza atması, gelecek için yine Avrupa'da
büyük hedefler koymasıyla aslında Türkiye'deki nükleer
sektör gibi büyük yatırımlar söz konusu olduğunda yeni
hedefleri ortaya çıkardığını belirten Hacettepe Üniversitesi
Nükleer Enerji Mühendisliği Öğretim Üyesi, Uluslararası
İstanbul Nükleer Santraller Zirvesi Başkanı Doç. Dr. Şule
Ergün, "Nükleer santral teknolojisini yerlileştirme
konusunda önemli adımlar atılıyor ve daha fazlası yapılmalı.
Türk firmalarının sadece yurt içinde değil, yurt dışında da
inşaatı gerçekleştirilecek nükleer santral projelerinde yer
almalarının önü açılmalı. Hem yurt içinde hem de yurt
dışında yapılacak her nükleer santral projesi Türk firmaları
için son derece önemli bir yatırım kaynağı olarak
değerlendirilmeli" dedi. Doç. Dr. Ergün, nükleer santral
projelerine yapılacak yatırımlar sayesinde enerji konusunda
dışa bağımlılığın da azalacağını, nükleer santral tedarikçiliği
yapmaya aday yüzlerce
Türk firması olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Çok
sayıda nükleer santral inşaatına imza atan Rusya elektrik
üretiminin yüzde 18'ini nükleer enerjiden karşılıyor.
Türkiye'nin de artan enerji ihtiyacına yönelik talepleri
karşılayabilmesi için nükleer enerjiye ihtiyacı var. Üretim
kapasiteleri ve iş gücü potansiyelleri ile dünya genelinde
nükleer enerji sektörüne yön vermeye aday firma sayımız
hızla artıyor. Geçen yıl 400'ler civarında olan aday firma
sayımız şu an 500'ü aştı. Bu firmaların nükleer enerjide söz
sahibi olmaları durumunda Türkiye'nin enerji yatırımlarında
dışa bağımlılığı ciddi ölçüde azalabilir." Ergün, "Petrol
zengini Arap ülkelerinin bile kaynaklarının azalmaya
başlamasıyla nükleer enerjiye yönlendiğini görüyoruz. Hızla
büyüyen Türkiye ekonomisinde enerjide dışa bağımlılığın
azaltılması için nükleer enerji şart" dedi. Nükleer enerji
alanına yatırım yapmak isteyenler için 19-20 Mart 2015
tarihlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer
Mühendisler Derneği ve Ticari Eşleştirme Derneği'nin
katkılarıyla düzenlenecek olan II. İstanbul Nükleer
Santraller Zirvesi'nin son derece önemli bir fırsat olacağına
dikkati çeken Doç.Dr. Şule Ergün, uluslararası ve yerli
yatırımcıların bu zirvede bir araya geleceğini ve bu alana
yatırım yapmak isteyenlerin konuyla ilgili ilk kaynaklardan
bilgi sahibi olabileceklerini kaydetti.
Davutoğlu: Enerjide Bürokrasiyi
Azaltacağız
Başbakan Davutoğlu yaptığı açıklamada enerjide dışa bağımlılığı en aza indirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Davutoğlu konuşmasında “Enerji üretim tesislerinde
kullanılan tesisatın yurt içinde üretimini destekleyeceğiz.
Enerjideki dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyoruz. Bu
sebeple GES, JES ve RES'te kapasiteyi geliştirecek
çalışmaları hızlandıracağız. 2018 yılında enerji üretiminde
yerli kaynak payını yüzde 35'e çıkarmayı planlıyoruz” dedi.
Enerji verimliliğinin önemine değinen Başbakan Davutoğlu
“Enerji verimliliğini geliştirmek için yüksek enerji
yoğunluğunu düşürecek eylemleri hayata geçireceğiz.
Enerji
Kasım 2014
verimliliğinde iyi uygulamaları artıracağız. taşıtlar dahil
vergilerde enerji verimliğini destekleyecek değişiklikler
yapacağız .Termik santral ve sanayide atık ısılarda azami
ölçüde yararlanacağız ve enerji verimliliğini
yaygınlaştıracağız” dedi. Yatırımların artması için enerjide
bürokrasiyi azaltarak, yatırım ortamını iyileştireceklerini
belirten Davutoğlu ayrıca “Tarımda su kullanımını
etkinleştirmek ile modern sulamayı yaygınlaştırmak
istiyoruz, su tasarrufu sağlayan yöntemleri
yaygınlaştıracağız” şeklinde açıklama yaptı.
8
Vestas, Türkiye'den 66
Mw Rüzgar Türbini
Siparişi Aldı
Danimarka merkezli rüzgar türbinleri
üreticisi Vestas, Türkiye'den yeni bir
sipariş aldığını duyurdu. Vestas,
Edirne'de kurulacak olan Süloğlu Rüzgar
Çiftliği için toplam 66 MW gücünde
olacak 20 adet V126-3.3MW rüzgar
türbini sağlayacak. Yapılan anlaşma
k a p s a m ı n d a Ve s t a s , t ü r b i n l e r i n
kurulmasının yanı sıra 10 yıl süre ile
bakımını da üstlenecek. Türbinler
2015'in ikinci çeyreğinde teslim edilecek
ve tesis ticari üretime 2015 4. çeyrekte
geçecek.
Ulusoy Elektrik, 13-14
Kasım Tarihlerinde Halka
Arz Edilecek
Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret,
13-14 Kasım tarihlerinde halka arz
edilecek. Şirket 12 milyon TL mevcut pay
satışı yaparak halka açılacak. Ayrıca 1,8
milyon TL ek pay satışı yapılabilecek.
Mevcut pay satışı kapsamında halka arz
edilecek payların 9.776.000 TL nominal
değerli kısmı Sait Ulusoy'a, 1.112.000 TL
nominal değerli kısmı Kubilay Hakkı
Ulusoy'a ve 1.112.000 TL nominal değerli
kısmı ise Enis Ulusoy'a ait bulunuyor. Ek
pay satışı kapsamında halka arz edilecek
olan payların 1.466.400 TL nominal
değerli kısmı Sait Ulusoy'a, 166.800 TL
nominal değerli kısmı Kubilay Hakkı
Ulusoy'a ve 166.800 TL nominal değerli
kısmı ise Enis Ulusoy'a ait olacak. Halka
arzda satış fiyatı 13,40-16,00 TL
aralığında belirlendi.
Kasım 2014
Fransa Alstom'un Enerji
Hisselerinin Satışına
Onay Verdi
Fransa Ekonomi Bakanlığı, Alstom şirketinin enerji hisselerinin General
Electric'e satışını onayladı. Fransa, Alstom şirketinin enerji hisselerinin
Amerikan Şirketi General Electric'e (GE) satışına onay verdi.
Fransa Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, GE'nin Fransa'daki
yatırım projesine ve Alstom ile enerji sektöründeki iş birliğine onay verildiği
duyuruldu. Açıklamada verilen iznin mayıs ayında alınan kararın gerektirdiği
zorunlu bir aşama olduğu vurgulandı.Haziran ayında Fransız Alstom
şirketinin hisselerinin satışına ilişkin müzakerelerde son aşamaya gelinmişti.
Alstom'un GE ile ortaklığa gitme kararının ardından, hisselerin yüzde 20'sinin
Fransız devleti tarafından alınması konusunda da anlaşmaya varılmıştı.
Devlet, Alstom'un yüzde 29 hissesine sahip Bouygues şirketinin elindeki
yüzde 20 hisseyi satın alacak. Devletin bu satış için 1,7 milyar avro ödemesi
öngörülüyor. Alstom Yönetim Kurulu, devletin de yeşil ışık yakmasının
ardından Alman Siemens ve Japon Mitsubishi ortak önerisi yerine Amerikan
General Electric şirketi ile ortaklığa izin vermişti. Ortaklığın gerçekleşmesi için
Ekonomi Bakanlığı'nın resmi onayı gerekiyordu. Amerikan şirketi ilk etapta
Alstom'a hisseler için 12,35 milyar avro ödemeyi, daha sonra eşit koşullarda
ortak kurulacak şirketlere 2,5 milyar avro yatırım yapmayı ve en az bin kişilik
istihdam yaratmayı teklif etmişti.
Naftogaz, Rusya'ya 1,45
Milyar Dolar Ödedi
Ukrayna enerji şirketi Naftogaz, Rusya'ya olan doğalgaz borcunun ilk dilimi
olan 1,45 milyar doların transfer edildiğini açıkladı.
Cihan'ın haberine göre, Naftogaz basın dairesinden yapılan açıklamada,
daha önce tedarik edilen ve ücreti ödenmeyen doğalgazın bedeli olarak
Gazprom şirketinin hesabına 1 milyar 450 milyon doların transfer edildiği
belirtildi. Ukraynalı şirketin 2013 Kasım - Aralık ve 2014 Nisan-Haziran
dönemlerine ait Gazprom'dan alınan 11,5 milyar metreküp doğalgaz karşılığı
olarak toplam 3,1 milyar dolar ödeme yapacağı kaydedildi. Geçen hafta
Avrupa Birliği'nin aracı olması ile Rusya ve Ukrayna arasında “kış paketi”
üzerinde anlaşma sağlanmıştı. Böylece Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatı Mart
ayına kadar garanti altına alınmıştı. Kiev'in 5 milyar doları bulan borcu nedeni
ile Rusya, Ukrayna iç piyasalarına yönelik sevkiyatı 3 ay önce durdurmuştu.
Rusya bin metreküp için 100 dolar indirim yaparak borcu 3,1 milyar dolara
çekti. Kiev ön ödeme yaparak Mart sonuna kadar 4 milyar metreküp “kış
paketi” anlaşması çerçevesinde Gazprom'dan doğalgaz alımı yapacak.
Rusya'nın kısa sürede Ukrayna sevkiyatını başlatması planlanıyor.
9
Kasım 2014
10
Kasım 2014
11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
6 062 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content