close

Enter

Log in using OpenID

2014 YILI OCAK TAHKİMATI İÇİN GI 110 ve 140 ÇELİK BAĞ

embedDownload
2014 YILI
OCAK TAHKİMATI İÇİN GI 110 ve 140 ÇELİK BAĞ PROFİLİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ
Türkiye Taşkömürü Kurumu ihtiyacı olarak yer altı kömür madeni ocaklarında galeri ve taban
yolu tahkimatında kullanılmak üzere ekli galeri kesitlerine uygun olarak bükülmüş ve perno
delikleri delinmiş GI 110 ve GI 140 mm çelik bağ profili satın alınacaktır.
2-TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1- Çelik bağlar sakin dökülmüş çelikten imal edilecektir.
2.2- Çelik bağlar çelik hadde mamulü olacaktır.
2.3- Çelik bağlar soğuk olarak şekillendirilebilecek ve soğuk olarak tekrar doğrultulabilecektir.
2.4- Profil ve ağırlık toleransı DIN 21541’e uygun ve müsaade edilen uzunluk toleransı ise ±
8mm olacaktır.
2.5- Çelik bağlar hadde tekniğine uygun düz dış yüzeye sahip olacaktır. Basit yüzey hataları
profil toleransını aşmayacak şekilde taşlanabilecektir.
2.6- Kesilmiş yüzeylerde yaralanmaya sebep olacak keskin kenarlar ve bükümden kaynaklanan
çatlaklar bulunmayacaktır. Kesme profil eksenine dik olarak yapılacaktır.
2.7- Bağ demiri profilleri ekteki GI 110 8B, GI 110 10 B, GI 140 10 B ve GI 140 18 B teknik
resimlerinde belirtilen kesitlere göre soğuk olarak şekillendirilecek ve perno deliklerinin
delinmesi işlemleri soğuk olarak yapılacaktır.
2.8- GI 110 mm profilli bağ demirlerinin her birinde 30÷34 mm çapında bir delik, GI 140 10 B
kesitli bağ demirlerinin her birinde bir adet ve GI 140 14 B, GI 140 18 B kesitli galeri
yanlarına gelen bağ demirlerinde 32÷34 mm çapında 2 adet delik, GI 140 14 B, GI 140 18 B
kesitli üç parçalı galerilerde ortalarına gelen üstteki (kemer) bağ demirlerinin her iki uçlarında
ikişer adet olmak üzere 30 mm çapında 4 adet delik bulunmaktadır. Delikler bağ demirleri
galeri kesitine uygun olarak büküldükten sonra zımba veya matkapla delinecektir. Zımbalama
esnasında deliklerde profil yüzeyinden dışarı sapma (göçme) 1 mm den fazla olmayacaktır.
Ekli resimlerde perno delik ölçüleri gösterilmiştir.
3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL
3.1- Deneyler DIN 21545’e göre yapılacaktır.
3.2- Kontrol, muayene ve kabul Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm
İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.
3.3-EN 10204-3.1’e göre düzenlenmiş ve bu şartnamede belirtilen hususları kapsayan fabrika
deney raporu sevkiyattan önce TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK/
TÜRKİYE adresine gönderilecektir.
4- DİĞER HUSUSLAR
4.1-Firma teklifi ile birlikte üretimlerine ait iki takım tanıtıcı katalog ve ISO 9001-2008 Kalite
Sistem Belgelerini vereceklerdir.
4.2-Çelik bağların teslim yeri Müesseselerin stok sahalarıdır. TTK stok sahasına gelen çelik
bağların boşaltma işlemi idarece yapılacaktır.
4.3-Firmalar bağ demirlerini kesitlerine göre bükülmüş olarak ilgili Müesseselerin stok
sahalarına teslim edeceklerdir.
4.4-Malzemenin kamyon veya TIR ile gönderilmesi durumunda da yaklaşık maksimum 5.000
kg.’lık paketler halinde boşaltma esnasında kaymayacak şekilde bağlanacaktır.
4.5- Kısmi teslimat yapılabilecektir
4.6-Bağ demiri profillerinin bükülmesine ve deliklerin delinmesine esas teknik resimler teknik
şartname ekinde verilmiştir. Ayrıca bükülmüş hazır numune bağ demirleri de örnek olarak
TTK’da görülebilecektir.
4.7- Bağ demiri profillerinin tek parça yaklaşık boy ve ağırlık ölçüleri:
Bağ Demiri Cinsi
GI 110 8B
GI 110 10 B
GI 140 10 B
GI 140 18 B
Yaklaşık Uzunluk
(mm)
3942
4411
4411
3942
Ağırlığı
Kg/m
24,5
24,5
41,6
41,6
Yaklaşık Ağırlık
(kg)
96.57
108.06
183.49
163.98
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
5.1-Teslim süresi 120 takvim günüdür.
5.2-Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.
5.3-Faturalar aşağıda belirtilen malzeme dağılım tablosuna uygun olarak ihtiyaç birimlerinin
fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.
Sıra
no
1
2
3
4
İhtiyaç Birimleri
Malzemenin cinsi
Profil DIN 21541-St
37.2 -U- GI 110 8B
uzunluk : 3942 mm/ad
Profil DIN 21541-St
37.2 -U-GI 110 10B
uzunluk : 4411 mm/ad
Profil DIN 21541-St
37.2 -U- GI 140 10B
uzunluk : 4411 mm/ad
Profil DIN 21541-St
37.2 -U-GI 140 18B
uzunluk : 3942 mm/ad
Armutçuk
TİM
Kozlu
TİM
-
Amasra
TİM
96.570 kg.
-
Toplam
(ad.)
1000 ad.
(500 Tk.)
1000 ad.
108.060
-
-
Toplam
(kg)
96.570
kg.
108.060
kg.
(500 Tk.)
403.678
183.490
-
(1100 Tk.)
65.592 kg.
(500 Tk.)
34.435 kg.
-
(133 Tk.)
(70 Tk.)
Toplam
3200 ad.
( 1600 Tk.)
609 ad.
( 203 Tk.)
5.809
(ad.)
587.168
kg.
100.027
kg.
891.528
(kg)
6- FATURA BİLGİLERİ
FATURA ADRESİ
Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi
Açık Hava Caddesi Kandilli
67390 Armutçuk- Kdz.Ereğli / ZONGULDAK
Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79
67600 Kozlu ZONGULDAK
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kum Mahallesi, Demirci Deresi Mevkii, No: 815
74300 Amasra BARTIN
VERGİ
DAİRESİ
VERGİ
NUMARASI
KDZ.EREĞLİ
859 008 5801
KARAELMAS
815 003 4586
BARTIN
815 003 4595
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen
Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede
bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
69 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content