close

Enter

Log in using OpenID

2014 YILI KANCALI TRAVERS ÇİVİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1

embedDownload
2014 YILI
KANCALI TRAVERS ÇİVİSİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- AMAÇ : TTK ihtiyacı olarak aşağıda belirtilen özelliklerde kancalı travers çivisi imal
ettirilecektir.
2- TEKNİK ÖZELLİKLER :
2.1- Kancalı travers çivisi MİD-49 no.lu resimdeki şekil, ölçü ve toleranslara göre imal edilecektir.
2.2- MİD-49 no.lu resimde toleransı verilmeyen ölçüler için toleranslar DIN 7168’e göre orta
mertebede olacaktır.
2.3- Gövde eksenine göre kafa ve uç kaçıklığı 0,3 mm.yi geçmeyecektir.
2.4- Gövde eksenindeki eğrilik, gövde doğrultusunda 0,2 mm.yi aşmayacaktır.
2.5- Kancalı travers çivisinin malzemesi St.37 olacaktır.
2.6- Kancalı travers çivileri üzerinde herhangi bir çatlak, çapak, karıncalanma, katmer vb. hatalar
bulunmayacaktır.
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL :
3.1- Gerekli görülecek kontrol ve muayeneler bu şartname esaslarına göre TTK Makine ve İkmal
Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.
3.2- TTK imalatı kontrol etme yetkisine haiz olacaktır.
4- GENEL HÜKÜMLER :
4.1- Firmalar teklifleri ile birlikte 20 adet kancalı travers çivi numunesi vereceklerdir. Numuneler
imalattan çıktığı gibi olacak, zımpara ve eğe gibi kesici takımlarla işlenmemiş olacaktır.
4.2- Kancalı travers çivileri 25 kg.lık sağlam torbalar içinde ambalajlı olarak teslim edilecek ve
torbaların üzerine içindeki çivinin ebadı yazılacaktır.
4.3- Firmalar alternatif tekliflerde bulunabilirler. Ancak bunları değerlendirmede TTK tamamen
serbesttir.
4.4- Kancalı travers çivilerinin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal
Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği olacaktır.
4.5- Kısmi teslimat yapılabilecektir.
4.6- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar
ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına
müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene
formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ :
5.1- Firmalar malzemenin tamamını 60 günde teslim edeceklerdir. Alternatif teslim süreli teklifler
ayrıca değerlendirilecektir.
5.2- Sipariş miktarı ve malzemenin dağılım birimleri aşağıdaki gibi olacaktır.
Etinorm
20 036 012
Malzemenin Cinsi
Kancalı travers çivisi
(10x10x100 mm) MİD-49
Dağılım Birimleri
Karadon Üzülmez Amasra Armutçuk Top.Mik.(kg)
12.500
1.500
1.000
1.000
16.000
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
49 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content