close

Enter

Log in using OpenID

12.05.2014 - Marmara Üniversitesi

embedDownload
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU’NUN
12.05.2014 TARİHLİ TUTANAK ÖRNEĞİDİR
TOPLANTI SAYISI: 11
Prof. Dr. Abdülkerim KAR
Prof. Dr. Meral ÜNAL
Prof. Dr. Fevzi BABA
Doç. Dr. Bülent ORAL
Doç. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
(Müdür)
(Üye)
(Üye)
(Üye Müdür Yrd.)
(Üye)
KARAR NO: 2014/11-01:
Enstitümüz Müdürü Prof. Dr. Abdülkerim KAR’ın başkanlığında çoğunluğun sağlandığı
görüldü. Yeni gündem ve gelen yazılar okunarak bilgiye sunuldu.
KARAR NO: 2014/11-02: 12.05.2014
Aşağıda adı, soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen öğrencinin mezuniyetinin onaylanmasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Adı Soyadı
Aliasghar KAVIAN
Fatma KUTLU
Eda ZEYTUNİ
Anabilim Dalı
Danışman
Mezuniyet Tarihi
Mezuniyeti
Bilgisayar Mühendisliği
Fizik
Kimya / Organik Kimya
Doç.Dr. Melih KIRLIDOĞ
12.05.2014
12.05.2014
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Yrd.Doç.Dr. Fatih DUMLUDAĞ
Prof.Dr. Atilla GÜNGÖR 12.05.2014
Tezli Yüksek Lisans
KARAR NO: 2014/11-03: 12.05.2014
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Cüneyd YAVAŞ’ın
“NANO BAKIR OKSİT PARTİKÜLLERİNİN JAPON BALIKLARI (Carassiusauratus)
ÜZERİNDEKİ GENOTOKSİK VE HİSTOPATOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ”
başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Nagihan GÜLSOY
Prof. Dr. Meral SOYLU
Doç. Dr. Yıldız AYDIN
Doç. Dr. Ulya NURULLAHOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ünal ERDEM
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/11-04: 12.05.2014
Enstitümüz Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Bilgisayar ve Kontrol Eğitimi
Programı Doktora öğrencisi Savaş ÖZTÜRK’ün “UZMAN SİSTEM TABANLI
MÜZAYEDE İLE ÇOKLU ROBOT GÖREV PAYLAŞIMI” başlıklı tezinin Tez Savunma
Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin KUZUCUOĞLU
Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL
Prof. Dr. Haluk KÜÇÜK
Prof. Dr. A. Fevzi BABA
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sıddık AKTAŞ
Prof. Dr. Osman Nuri UÇAN
Doç. Dr. Hakan KAPTAN
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye, Yıldız Teknik Ünv.)
(Yedek Üye, İ. Aydın Ünv.)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/11-05: 12.05.2014
Enstitümüz Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Bilgisayar ve Kontrol Eğitimi Programı
Doktora öğrencisi Sezen BAL’ın “FPGA İLE ÖZEL AMAÇLI BİR GİRİŞ/ÇIKIŞ KARTI
EMÜLATÖRÜ” başlıklı düzeltilmiş tezinin aynı jüri ile sınava alınmasının kabulüne Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Hayriye KORKMAZ
Prof. Dr. A.Fevzi BABA
Prof. Dr. Sezgin ALSAN
Prof. Dr. Tülay YILDIRIM
(Danışman)
(Üye)
(Üye, İstanbul Tic. Ünv.)
(Üye,Yıldız Teknik Ünv.)
Prof. Dr. Yılmaz ÇAMURCU
(Üye, Fatih Sultan Mehmet Vakfı Ünv.)
KARAR NO: 2014/11-06: 12.05.2014
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Doktora öğrencisi Ahmet
ARIBAL’ın “FLAVONOİD TÜREVİ FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE
KARAKTERİZASYONU” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği
şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Ümit SALAN
Prof. Dr. Mustafa BULUT
Prof. Dr. Mehmet KANDAZ
(Danışman)
(Üye)
(Üye, Sakarya Ünv.)
Doç. Dr. A. Aslı ESENPINAR KIYAK
(Üye, Kırklareli Ünv.)
Doç. Dr. Zafer ODABAŞ
(Üye)
Doç. Dr. Şaziye ABDURRAHMANOĞLU (Yedek Üye)
Doç. Dr. Meryem ÇAMUR
(Yedek Üye, Kırklareli Ünv.)
KARAR NO: 2014/11-07: 12.05.2014
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Merve
YÜZÜAK’ın “KONJUGE SÜBSTİTÜENT İÇEREN FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİNİN
SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin
aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Zafer ODABAŞ
Prof. Dr. Ümit SALAN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet PİŞKİN
(Danışman)
(Üye)
Doç. Dr. Şaziye ABDURRAHMANOĞLU
Doç. Dr. A. Aslı ESENPINAR KIYAK
(Yedek Üye)
(Üye, Kırklareli Ünv.)
(Üye, Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.)
KARAR NO: 2014/11-08: 12.05.2014
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Sarmad
RASHED’in tez çalışmasını yönetmek üzere Yrd. Doç. Dr. Müjdat SOYTÜRK’ün Danışman
olmasına ve “A NOVEL CLUSTERING APPROACH FOR WIRELESS SENSOR
NETWORKS” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/11-09: 12.05.2014
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Nilüfer AKGÜL’ün tez
çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Yıldız AYDIN’ın Danışman, Prof. Dr. Ahu ALTINKUT
UNCUOĞLU’nun II.Danışman olmasına ve “AYÇİÇEĞİNDE (Helianthus annuus L.)
ANDROGENİK HAPLOİD BİTKİ ELDESİ VE MOLEKÜLER SİTOGENETİK
ANALİZLER” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/11-10: 12.05.2014
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Zeynep BAŞAR’ın tez
çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Celal YARCI’nın Danışman olmasına ve “ÇATALCA
İLÇESİ’NİN (İSTANBUL) BİOTOPLARININ FLORİSTİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ”
isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/11-11: 12.05.2014
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Büşra ÜNAL’ın tez
çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Celal YARCI’nın Danışman olmasına ve “MALTEPE
İLÇESİ’NİN (İSTANBUL) BİOTOPLARININ FLORİSTİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ”
isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/11-12: 12.05.2014
Enstitümüz Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Evra
BAYAZITLI’nın tez çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Mehmet S. EROĞLU’nun Danışman,
Doç. Dr. Güralp ÖZKOÇ’un II. Danışman olmasına ve “PREPARATION AND
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF POLY (ETHYLENE TEREPHALATE) /
CLAY NANOCOMPOSITE ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/11-13: 12.05.2014
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Nilüfer
KOÇYİĞİT’in tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Metin ÖZER’in Danışman olmasına ve
“YENİ TİP
LİPOFİLİK,
YÜKSEK
ÇÖZÜNÜRLÜĞE
SAHİP
BALL-TYPE
METALLOFTALOSİYANİNLER: SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE OKSİJEN
İNDİRGENMESİNDEKİ ELEKTROKATALİTİK AKTİVİTELERİ ” isimli tez çalışmasına
başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/11-14: 12.05.2014
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Selim
HARTOMACIOĞLU’nun tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Hamit Özkan GÜLSOY’un
Danışman olmasına, “PRODUCTION OF B4C BASED BLAST NOZZLE VIA POWDER
INJECTION MOLDING AND EXAMINATION OF THEIR WEAR PROPERTIES” isimli tez
çalışmasına başlamasına ve Tez İzleme Komitesi üyelerinin aşağıda belirtildiği şekilde
oluşturulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Hamit Özkan GÜLSOY
Prof. Dr. Serdar SALMAN
Doç. Dr. Aykut KENTLİ
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/11-15: 12.05.2014
Enstitümüz Fizik Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Bilgehan ÇOŞKUN’un 07.05.2014
tarihli doktora tez konusunu değiştirme isteği ile ilgili dilekçesi ve yeni tez öneri formunun
incelenmesi üzerine; Bilgehan ÇOŞKUN’un yeni tez konusunu yönetmek üzere
Yrd. Doç. Dr. Ayşe YUMAK YAHŞİ’nin Danışman, Dr. Ayşe OKUMUŞ’un II. Danışman olmasına,
“BAŞ-BOYUN RADYOTERAPİSİNDE FARKLI TEDAVİ TEKNİKLERİNDE SİMÜLTANE INTEGRE
BOOST YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI” isimli yeni tez çalışmasına başlamasına ve yeni Tez
İzleme Komitesi üyelerinin aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
Yrd. Doç. Dr. Ayşe YUMAK YAHŞİ
Prof. Dr. Şahin AKTAŞ
Doç. Dr. Z. Füsun TOKATLI
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/11-16: 12.05.2014
Aşağıda ismi belirtilen Enstitümüz öğrencisinin dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin
öğrenim ücreti yatırma isteğinin kabulüne ve harç sisteminin açılması için Rektörlüğe arzına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ad – Soyad
Oğuzhan ÇALIK
Öğrenci Numarası
524509003
Anabilim Dalı
Miktar
Kimya Mühendisliği
129 TL.
KARAR NO: 2014/11-17: 12.05.2014
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Kübra
KARAOSMANOĞLU’nun 02.05.2014 tarihli dilekçesi üzerine kendi isteği ile kaydının
silinmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/11-18: 12.05.2014
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Jamshid
RAHİMİ’nin 25.04.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin 2013-2014 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında almış olduğu aşağıdaki derslerin transkriptinden silinmesine
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
CSE225
CSE246
CSE338
CSE364
Data Structure
Analysis of Algorithms
Computer Organization
Formal Languages / Automata
KARAR NO: 2014/11-19: 12.05.2014
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Fatma KARACA ALBAYRAK’ın
01.04.2014 tarihli dilekçesi ve 28.04.2014 tarihli Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı
Başkanlığının görüş yazısının incelenmesi üzerine; Prof. Dr. Fatma KARACA ALBAYRAK’ın
Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Emel ÖZTÜRK’ün danışmanlığını
düşürme talebinin reddine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/11-20: 12.05.2014
Enstitümüz Tekstil Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Meral AKKAYA’nın
24-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında PAKİSTAN’ın Pencap Eyaleti’nde “tekstil ve hazır giyim
sektörlerinde hizmet edecek bir mesleki ve teknik eğitim merkezi oluşturulması kapsamında
fizibilite ve alt yapı çalışmalarına” katılması için yolluksuz ve yevmiyesiz olarak
görevlendirilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/11-21: 12.05.2014
Enstitümüz Tekstil Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Meral AKKAYA’nın
24-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında PAKİSTAN’ın Pencap Eyaleti’nde “tekstil ve hazır giyim
sektörlerinde hizmet edecek bir mesleki ve teknik eğitim merkezi oluşturulması kapsamında
fizibilite ve alt yapı çalışmalarına” katılması için 24-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında izinli
sayılmasına, hizmet pasaportu alabilmesine ve durumun Rektörlüğe arzına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/11-22:
Enstitümüz Elektronik Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Bilgisayar Kontrol Eğitimi Programı
722108002 numaralı Doktora öğrencisi Savaş ÖZTÜRK’ün 2008-2009 Eğtiim Öğretim Yılı
Bahar Döneminde almış olduğu ELT806 “Mikroişlemci Tabanlı Devre Tasarımı” ve ELT808
“Kontrol Sistemlerinde Yapay Sinir Ağları” adlı derslerin NC olarak işlenmesine ve daha önce
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden almış olduğu derslerin bu programda aşağıdaki tabloda
belirtildiği şekilde sayılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ders Kodu
Kredi
G.Y.T.E’den almış olduğu dersler
Ders Kodu
Kredi/ECTS
Enstitümüzde karşılık olacağı dersler
EL732
3
Artificial Intelligence
ELT805
3/8
Yapay Sinir Ağları
EM560
3
Mikroişlemcilerin Endüstriyel
Uygulamaları
ELT709
3/8
Endüstriyel Proses Kontrol Sistemleri
3
Mühendislikte Optimizasyon
Metodları
ELT732
3/8
Optimizasyon Teknikleri
TİM505
KARAR NO: 2014/11-23:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı 720110004 numaralı öğrencisi Özlem
AYTÜRK’ün İstanbul Üniversitesi’nden 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar
Yarıyıllarında misafir öğrenci olarak aldığı aşağıdaki derslerin BYS’ye işlenmesine Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Aldığı Dönem
MBG519
516
Apoptozun Moleküler Teknikler Kullanılarak Belirlenmesi
Bitki Moleküler Biyolojisi ve Genetiği Laboratuvar Projesi
2010-2011 Güz
2010-2011 Bahar
Harfli
Başarı Notu
S
S
Kredi/
ECTS
3/8
3/8
Havuzu
S,1,2,3
S,4,5,6
KARAR NO: 2014/11-24:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı 720110001 numaralı öğrencisi Ezgi
ÇABUK ŞAHİN’in İstanbul Üniversitesi’nden 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar
Yarıyıllarında misafir öğrenci olarak aldığı aşağıdaki derslerin BYS’ye işlenmesine Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Aldığı Dönem
MBG519
516
Apoptozun Moleküler Teknikler Kullanılarak Belirlenmesi
Bitki Moleküler Biyolojisi ve Genetiği Laboratuvar Projesi
2010-2011 Güz
2010-2011 Bahar
Harfli
Başarı Notu
S
S
Kredi/
ECTS
3/8
3/8
Havuzu
S,1,2,3
S,4,5,6
KARAR NO: 2014/11-25:
Enstitümüz Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı722309005 numaralı öğrencisi Ali
Sinan ÇABUK’un İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Güz
Yarıyılında misafir öğrenci olarak aldığı aşağıdaki derslerin BYS’ye işlenmesine Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Dersin Kodu
EBT535
ELK505
Dersin Adı
Endüstride Enerji Yönetimi
Yüksek Gerilim Yeraltı Kabloları
Harfli Başarı Notu
S
S
Kredi/ECTS
3/8
3/8
Havuzu
S,4,5
S,1,4
KARAR NO: 2014/11-26:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Anorganik Kimya Programı 520513981 numaralı Yüksek
Lisans öğrencisi İnci ÖZYURT’un intibak listesinde belirtilen ve müfredat dışı olan KMYA708
”Analitik Kimyada Özel Konular” dersinin yerine KMYI706 “ Anorganik Kimyada Özel
Konular” dersinin BYS’de S,5,6,7 havuzuna işlenmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/11-27:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı 724311702 numaralı öğrencisi
Gül Gülenay HACIOSMANOĞLU’nun İstanbul Teknik Üniversitesi’nden daha önce almış
olduğu derslerin bu programda aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde sayılmasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Dersin Kodu
MTO604E
YSB504E
Dersin Adı
Nonlinear Time Series Analysis
Earth Data Analysis
Harfli Başarı Notu
S
S
Kredi/ECTS
3/8
3/8
Havuzu
S,4,5,6
S,4,5,6
KARAR NO: 2014/11-28:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı 7201809001 numaralı Doktora
öğrencisi Raife Deniz TOKER ÖZTÜRK’ün 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden misafir öğrenci olarak aldığı aşağıdaki derslerin BYS’ye
işlenmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Dersin Kodu
KML6304
KML623
Dersin Adı
İleri Polimer Kimyası
Endüstriyel Polimer Yapıştırıcılar
Harfli Başarı Notu
S
S
Kredi/ECTS
3/8
3/8
Havuzu
S,5,6,7
S,5,6,7
KARAR NO: 2014/11-29:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 526213075 numaralı öğrencisi
İlhan TUNÇ’un Kocaeli Üniversitesi’nden daha önce almış olduğu derslerin bu programda
aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde sayılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
Dersin Kodu
BMM520
EJM524
Dersin Adı
Endüstriyel Robotların Modellenmesi
Enerji Sistemlerinde Endüstriyel Otomasyon
Harfli Başarı Notu
S
S
Kredi/ECTS
3/8
3/8
Havuzu
S,4,5,6
S,4,5,6
KARAR NO: 2014/11-30:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Gözde KONUK’un,
Prof. Dr. Nihat AKKUŞ’un danışmanlığını yaptığı “ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIM İLE ÇOK
AMAÇLI AKTÜATÖR TASARIMI VE UYGULAMASI” başlıklı tezi ile ilgili olarak, M.Ü.
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunduğu proje önerisinin Yönetim
Kurulumuzca kabul edilerek gereği için M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na
(BAPKO) sunulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
273 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content