close

Enter

Log in using OpenID

16.06.2014 - Marmara Üniversitesi

embedDownload
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU’NUN
16.06.2014 TARİHLİ TUTANAK ÖRNEĞİDİR
TOPLANTI SAYISI: 13
Prof. Dr. Abdülkerim KAR
Prof. Dr. Meral ÜNAL
Prof. Dr. Fevzi BABA
Doç. Dr. M . Vezir KAHRAMAN
Doç. Dr. Bülent ORAL
Doç. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
(Müdür)
(Üye)
(Üye)
(Üye Müdür Yrd.)
(Üye Müdür Yrd.)
(Üye)
KARAR NO: 2014/13-01:
Enstitümüz Müdürü Prof. Dr. Abdülkerim KAR’ın başkanlığında çoğunluğun sağlandığı görüldü. Yeni
gündem ve gelen yazılar okunarak bilgiye sunuldu.
KARAR NO: 2014/13-02:
Aşağıda adı, soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen öğrencinin mezuniyetinin onaylanmasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Adı Soyadı
Anabilim Dalı
Danışman
Doç.Dr. Filiz VARDAR
Yrd. Doç. Dr. İsmail TEMİZ
Prof.Dr. Mustafa BULUT
Doç.Dr. A. Aslı ESENPINAR
Linda OHANOĞLU
Kimya/Organik Kimya
Prof.Dr. Safiye ERDEM
Hatice Burcu HANAY
Kimya/Organik Kimya
Prof.Dr. Atilla GÜNGÖR
Doç.Dr. Sevim KARATAŞ
Mehmet AYDEMİR
Kimya Mühendisliği
Prof.Dr. Atıf KOCA
Ahmet Serhat TOPRAK
Makine Mühendisliği
Prof.Dr. İsmail EKMEKÇİ
Mert BAYRAKTAR
Mekatronik
Doç.Dr. Caner AKÜNER
Volkan BABAT
Mekatronik
Doç.Dr. Münir TAŞDEMİR
Sinem YAKICI (AKKAYA) Metalurji ve Malzeme Müh. Prof. Dr. Ayhan MERGEN
Burcu BAYRAKTAR
Teknoloji Eğitimi
Prof.Dr. Semra ÜNAL
Sinan ÜNAL
Tekstil Eğitimi
Yrd.Doç.Dr. Erkan İŞGÖREN
Fatma YANIK
İlyas BİNAY
Nurullah KARTALOĞLU
Biyoloji
Elektrik Eğitimi
Kimya/Organik Kimya
Mezuniyet Tarihi
Mezuniyeti
16.06.2014
16.06.2014
16.06.2014
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
16.06.2014
16.06.2014
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
16.06.2014
16.06.2014
16.06.2014
16.06.2014
16.06.2014
16.06.2014
16.06.2014
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
KARAR NO: 2014/13-03:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Alper BAYRAKDAR’ın
02-04 Temmuz 2014 tarihleri arasında İtalya’da düzenlenecek olan “Avrupa Birliği ES1302 European
Network on Ecological Functions of Trace Metals in Anaerobic Biotechnologies” başlıklı
COST(European Cooperation in Science and Technology) aksiyonunun “Biological Treatment of Solid
Waste” adlı yaz okuluna katılması için yolluksuz ve yevmiyesiz olarak görevlendirilmesine Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/13-04:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Alper BAYRAKDAR’ın
02-04 Temmuz 2014 tarihleri arasında İtalya’da düzenlenecek olan “Avrupa Birliği ES1302 European
Network on Ecological Functions of Trace Metals in Anaerobic Biotechnologies” başlıklı
COST(European Cooperation in Science and Technology) aksiyonunun “Biological Treatment of Solid
Waste” adlı yaz okuluna katılması için 01-05 Temmuz 2014 tarihleri arasında izinli sayılmasına, hizmet
pasaportu alabilmesine ve durumun Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/13-05:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Onur ZORLUER’in “TOP
AKASYA (ROBINIA PSEUDOACACIA VAR. UMBRACULIFERA D.C.) BİTKİSİNİN
İSTANBUL’DA TRAFİK KÖKENLİ AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN BELİRLENMESİNDE BİR
BIYOMONİTÖR ORGANİZMA OLARAK KULLANILMASI”” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav
Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. İbrahim İlker ÖZYİĞİT
Prof. Dr. Celal YARCI
Yrd. Doç. Dr. İlhan DOĞAN
Doç. Dr. Filiz VARDAR
Doç. Dr. M. Vezir KAHRAMAN
(Danışman)
(Üye)
(Üye, İzmir İleri teknoloji Ens.)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/13-06:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Biyokimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Damla ANBAR’ın
“LİPAZ ENZİMİNE ÇEŞİTLİ BİTKİ EKSTRELERİNİN ETKİSİ” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav
Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Ayşe OGAN
Prof. Dr. Ayşen YARAT
Prof. Dr. Ümit SALAN
Prof. Dr. Safiye ERDEM
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİŞKİN
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye, Çanakkale 18 Mart Ünv.)
KARAR NO: 2014/13-07:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Nihat KANAR’ın
“POLİANİLİN/HUNTİT KOMPOZİTİNİN İN SİTU POLİMERİZASYONU VE ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. M. Vezir KAHRAMAN
Doç. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Fatih DUMLUDAĞ
Yrd. Doç. Dr. Sabahattin DENİZ
Yrd. Doç. Dr. Gülay BAYRAMOĞLU
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/13-08:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi İsmail İlkkan
ŞENTÜRK’ün “SİYANAT ESTER/BOR İÇEREN POLİMERİK KOMPOZİTLERİN SENTEZİ VE
KARAKTERİZASYONU” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. M. Vezir KAHRAMAN
Prof. Dr. Nilhan KAYAMAN APOHAN
Yrd. Doç. Dr. Sabahattin DENİZ
Yrd. Doç. Dr. Seyfullah MADAKBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Gülay BAYRAMOĞLU
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/13-09:
Enstitümüz Su Ürünleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Nursel SEVİNÇ’in “İZNİK
GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) GÜMÜŞ BALIĞI (Atherina boyeri RISSO, 1810)’NIN BAZI BİYOLOJİK
ÖZELLİKLERİ” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Yrd. Doç. Dr. Ünal ERDEM
Prof. Dr. Meral SOYLU
Prof. Dr. Enis MORKOÇ
Prof. Dr. Erhan SOYLU
Doç. Dr. Figen Esin KAYHAN
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/13-10:
Enstitümüz Tekstil Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Demet GÜLGÜN’ün
“TÜKETİCİLERİN YABANCI MARKALARA İLİŞKİN ALGILAMA DURUMLARININ İŞLETME
VERİMLİLİĞİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin
aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Vedat DAL
Doç. Dr. Ayda UZUNÇARŞILI SOYDAŞ
Yrd. Doç. Dr. Engin AKÇAGÜN
Doç. Dr. Fatma ÇİTOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Vedat ÖZYAZGAN
(Danışman)
(Üye)
(Üye, Mimar Sinan G.S. Ünv.)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye, Aydın Ünv.)
KARAR NO: 2014/13-11:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Emir AYDAR’ın
“DETERMINATION OF HEAT OUTPUT OF PANEL RADIATOR USING CFD AND
RESEARCHING ALTERNATIVE DESIGN TO INCREASE THERMAL EFFICIENCY OF PANEL
RADIATOR” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILMAZ
Prof. Dr. Abdülkerim KAR
Prof. Dr. A Korhan BİNARK
Prof. Dr. Mustafa KURT
Prof. Dr. Mesut GÜR
Doç. Dr. Mustafa ATMACA
Yrd. Doç. Dr. Kadir İSA
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye, İstanbul Teknik Üviversitesi)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye, İstanbul Ünv.)
KARAR NO: 2014/13-12:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı 724608003 numaralı Sudan Uyruklu
öğrenci Sebit A. Koko KODY 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ME808 “Computational
Fluid Dynamics II” adlı doktora dersini alarak başarılı olmuştur. Ancak 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı
Bahar Yarıyılında ME730 “Computational Fluid Dynamics” dersi manuel olarak sisteme sehven
işlenmiştir. Durumun düzeltilmesi için Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/13-13:
Enstitümüz Mühendislik Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Ayla GÜLCÜ’nün “A
COMPREHENSIVE TIMETABLING AT MARMARA UNIVERSITY” başlıklı tezinin Tez Savunma
Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Serol BULKAN
Prof. Dr. M. Akif EYLER
Doç. Dr. Can AKKAN
Doç. Dr. Gülfem TUZKAYA
Yrd. Doç. Dr. Mustafa AĞAOĞLU
Doç. Dr. Çiğdem ALABAŞ USLU
Doç. Dr. Gülgün KAYAKUTLU
(Danışman)
(Üye)
(Üye, Sabancı Ünv.)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/13-14:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Gözde CANLI’nın tez çalışmasını
yönetmek üzere Doç. Dr. Z. Ulya NURULLAHOĞLU’nun Danışman olmasına ve “AKROLEİNİN
GALLERİA MELLONELLA (L.) (LEPİDOPTERA: PYRALİDAE)’NIN BİYOLOJİSİNE VE
HEMOSİTLERİNE ETKİSİ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/13-15:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Harika Eylül ESMER’in tez
çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Figen Esin KAYHAN’ın Danışman, Yrd. Doç. Dr. N. Cenk
SESAL’ın II. Danışman olmasına ve “ULTRASESE MARUZ KALAN CARASSİUS AURATUS
(PİSCES: CYPRİNİDAE) TÜRÜ BALIKLARDA DAVRANIŞSAL, BİYOKİMYASAL VE
HİSTOLOJİK DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/13-16:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ertuğrul Ali YAVUZ’un tez
çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Meral ÜNAL’ın Danışman olmasına ve “AYÇİÇEĞİNDE
(HELİANTHUS ANNUUS L.) POLİPLOİT BİTKİ ELDESİ VE KARAKTERİZASYONU” isimli tez
çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/13-17:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Nilay ÖZÇELİKKAN’ın
tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Gülfem TUZKAYA’in Danışman olmasına, “A MODEL FOR
THE AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT ENVIRONMENTS AND ITS APPLICATION FOR THE
FINANCE INDUSTRY ” isimli tez çalışmasına başlamasına ve Tez İzleme Komitesi üyelerinin aşağıda
belirtildiği şekilde oluşturulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Gülfem TUZKAYA
Doç. Dr. Serol BULKAN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa AĞAOĞLU
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/13-18:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Ayşenur ERDİL’in tez
çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Erturul TAÇGIN’ın Danışman olmasına, “AN INFORMATION
SYSTEMS APPROACH TO MACRO LEVEL SUSTAINABILITY OF SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT SYSTEMS ” isimli tez çalışmasına başlamasına ve Tez İzleme Komitesi üyelerinin
aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Erturul TAÇGIN
Prof. Dr. B. Gültekin ÇETİNER
Doç. Dr. Umut TUZKAYA
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/13-19:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Tayyab WAQAR’ın
09.06.2014 tarihli dilekçesi ve tez öneri formunun incelenmesi üzerine; Öğrencinin tezini İngilizce
yazmasına, tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Mustafa DEMETGÜL’ün Danışman olmasına ve
“FAULT DIAGNOSIS ON GEARS WITH NEURAL NETWORKS AND ANT COLONY
ALGORITHM COMBINATION” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/13-20:
Enstitümüz Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı 724508002 numaralı öğrencisi Yeliz
İPEK’in 02.06.2014 tarihli dilekçesinin ve ekli raporunun incelenmesi üzerine; öğrencinin 2013-2014
Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ve 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemleri süresince kayıt
dondurma isteğinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/13-21:
Aşağıda isimleri belirtilen Enstitümüz öğrencilerinin dilekçelerinin incelenmesi üzerine; öğrencilerin
öğrenim ücreti yatırma isteklerinin kabulüne ve harç sisteminin açılması için Rektörlüğe arzına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ad – Soyad
Öğrenci Numarası
Anabilim Dalı
Miktar
Tolga ERDOĞAN
Meryem AYGÜN
520811030
520811027
Kimya / Organik Kimya
Kimya / Organik Kimya
129 TL.
129 TL.
KARAR NO: 2014/13-22:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Birkan AÇIKGÖZ’ün,
Yrd. Doç. Dr. Gülşah ÇOBANOĞLU’nun danışmanlığını yaptığı “BAZI LİKEN SEKONDER
METABOLİTLERİN SENTEZİNDE POLİKETİD SENTEZ (PKS) GENLERİNİN VE
EKSPRESYONLARININ POTANSİYEL ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ” başlıklı tezi ile ilgili
olarak, M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunduğu proje önerisinin Yönetim
Kurulumuzca kabul edilerek gereği için M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO)
sunulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/13-23:
Enstitümüz Makine Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Emine CERYAN’ın,
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Talat İNAN’ın danışmanlığını yaptığı “DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIMDA
ELİPTİK KANATLI ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDE TÜRBÜLANSLI AKIŞIN DENEYSEL OLARAK
İNCELENMESİ” başlıklı tezi ile ilgili olarak, M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na
(BAPKO) sunduğu proje önerisinin Yönetim Kurulumuzca kabul edilerek gereği için M.Ü. Bilimsel
Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/13-24:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Fatma Gizem AVCI’nın 13-16
Temmuz 2014 tarihleri arasında Edinburgh-İNGİLTERE’de düzenlenecek olan “16th European
Congress on Biotechnology” etkinliğine “The importance of a conserved residue of the H10 helix in
B-lactamase”başlıklı poster sunumu ile katılması için yolluksuz ve yevmiyesiz olarak
görevlendirilmesine, 11-18 Temmuz tarihleri arasında izinli sayılmasına ve durumun Rektörlüğe arzına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/13-25:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi İsmail GÜNEY’in 16.06.2014
tarihli tez konusunu ve danışmanını değiştirme isteği ile ilgili dilekçesi ve yeni tez öneri formunun
incelenmesi üzerine; İsmail GÜNEY’in yeni tez konusunu yönetmek üzere Doç. Dr. Mustafa
DEMETGÜL’ün Danışman olmasına ve “TİTREŞİMLERDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN
HİBRİT SÜSPANSİYON SİSTEMİ TASARIMI” isimli yeni tez çalışmasına başlamasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/13-26:
Enstitümüz Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Yılmaz GÜVEN’in 13.06.2014
tarihli tez konusu değiştirme isteği ile ilgili dilekçesi ve yeni tez öneri formunun incelenmesi üzerine;
öğrencinin aynı danışman ve aynı tez izleme komitesi ile devamına, tez konusununda “ASENKRON
MOTORLARDA KIRIK ROTOR ÇUBUĞUNUN BELİRLENMESİNDE MİKRO DENETLEYİCİ
TABANLI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ” şeklinde
değiştirilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/13-27:
Enstitümüz İş Güvenliği Anabilim Dalı Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programında ders veren
Yrd. Doç. Dr. Kazım Yalçın ARĞA’nın 09.06.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; Aşağıda
isimleri belirtilen öğrencilerin 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında almış oldukları
IG7004.1 “Endüstriyel Hijyen ve Toksikoloji” adlı dersin “Yıl İçi Değerlendirme Notu” BYS’ye sehven
girilmemiştir. Öğrencilerin almış oldukları notların ait olduğu döneme işlenmesine Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci No
926513007
926513038
Adı Soyadı
Eyüp Emre KALAFAT
Erkan SARAÇ
YİDN
100
100
Harfli Başarı Notu
AA
AA
KARAR NO: 2014/13-28:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Pınar
DEMİRBİLEK’in 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde almış olduğu KMYA700
“Seminer” dersinin ait olduğu döneme S olarak BYS’ye işlenmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verilmiştir.
KARAR NO: 2014/13-29:
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Seyhan
ÖZTÜRK’ün 04.06.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin 2012-2013 Eğitim Öğretim
Yılı Bahar Yarıyılında almış olduğu CSE804 “Reinforcement Learning” adlı dersin yerine 2013-2014
Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında almış olduğu CSE705 “Mathematics for Computer Science” adlı
dersin sayılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO: 2014/13-30:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Doktora öğrencisi Hatice CEYLAN’ın tez
danışmanı Doç. Dr. Zafer ODABAŞ’ın 09.06.2014 tarihli Tez Danışmanlığını bırakmak istemesi ile
ilgili dilekçesinin incelenmesi üzerine; Doç. Dr. Zafer ODABAŞ’ın Doktora öğrencisi Hatice
CEYLAN’ın Danışmanlığını bırakma talebinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verilmiştir.
KARAR NO: 2014/13-31:
Enstitümüz 1. Eğitim programlarında 2547 sayılı kanunun 31. Maddesinde göre 2014-2015 Eğitim
Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemlerinde ekte belirtilen Öğretim Üyelerinin belirtilen dersleri ve Tez
danışmanlıklarını yürütmek üzere görevlendirilmeleri Enstitü Yönetim Kurulumuzca uygun görülmüş ve
Rektörlüğe arzına karar verilmiştir.
KARAR NO: 2014/13-32:
Enstitümüz 1. Eğitim programlarında 2547 sayılı kanunun 40/C Maddesinde göre 2014-2015 Eğitim
Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemlerinde ekte belirtilen Diğer Üniversite öğretim üyelerinin belirtilen
dersleri ve Tez danışmanlıklarını yürütmek üzere görevlendirilmeleri Enstitü Yönetim Kurulumuzca
uygun görülmüş ve Rektörlüğe arzına karar verilmiştir.
KARAR NO: 2014/13-33:
Enstitümüz 2. Eğitim programlarında 2547 sayılı kanunun 31. Maddesinde göre 2014-2015 Eğitim
Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemlerinde ekte belirtilen öğretim üyelerinin belirtilen dersleri yürütmek
üzere görevlendirilmeleri Enstitü Yönetim Kurulumuzca uygun görülmüş ve Rektörlüğe arzına karar
verilmiştir.
KARAR NO: 2014/13-34:
Enstitümüz 2. Eğitim programlarında 2547 sayılı kanunun 40/C Maddesine göre 2014-2015 Eğitim
Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemlerinde ekte belirtilen Diğer Üniversite öğretim üyelerinin belirtilen
dersleri yürütmek üzere görevlendirilmeleri Enstitü Yönetim Kurulumuzca uygun görülmüş ve
Rektörlüğe arzına karar verilmiştir.
KARAR NO: 2014/13-35:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Haydar ŞAHİN’in
“MULTIBODY SYSTEM DYNAMICS MODELING OF ELECTRICAL LOCOMOTIVES” başlıklı
tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Abdülkerim KAR
Prof. Dr. Erturul TAÇGIN
Prof. Dr. Haluk KÜÇÜK
Prof. Dr. Rahmi GÜÇLÜ
Prof. Dr. Levent GÜVENÇ
Doç. Dr. Semih SEZER
Yrd. Doç. Dr. Sina KUSEYRİ
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Üye, Yıldız Teknik Ünv.)
(Üye, Okan Ünv.)
(Yedek Üye, Yıldız Teknik Ünv.)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/13-36:
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi İlhan
DEMİRCİ’nin tez başlığının “GAP FREE LOAD BALANCING IN WIRELESS LAN NETWORKS
USING CELL BREATHING TECHNIQUE” şeklinde değiştirilerek 16.06.2014 tarihinde Yüksek Lisans
mezuniyetinin onaylanmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/13-37:
Enstitümüz Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında 2547 sayılı kanunun 40/C Maddesine
göre 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemlerinde ekte belirtilen Diğer Üniversite
öğretim üyelerinin belirtilen dersleri yürütmek üzere görevlendirilmeleri Enstitü Yönetim Kurulumuzca
uygun görülmüş ve Rektörlüğe arzına karar verilmiştir.
KARAR NO: 2014/13-38:
Enstitümüz Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında 2547 sayılı kanunun 40/A Maddesine
göre 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemlerinde ekte belirtilen Diğer Üniversite
öğretim üyelerinin belirtilen dersleri yürütmek üzere görevlendirilmeleri Enstitü Yönetim Kurulumuzca
uygun görülmüş ve Rektörlüğe arzına karar verilmiştir.
KARAR NO: 2014/13-39:
Enstitümüz Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında 2547 sayılı kanunun 31. Maddesine
göre 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemlerinde ekte belirtilen Diğer Üniversite
öğretim üyelerinin belirtilen dersleri yürütmek üzere görevlendirilmeleri Enstitü Yönetim Kurulumuzca
uygun görülmüş ve Rektörlüğe arzına karar verilmiştir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
174 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content