close

Enter

Log in using OpenID

Dekanın Mesajı - Fen-Edebiyat Fakültesi

embedDownload
Dekanın Mesajı
Aşağıda ana hatlarıyla Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin 14 bölümünden birini tercih eden

öğrencilerimizin sosyal yaşantılarını kısıtlamadan nasıl 3 farklı diploma ve en az 2 meslek sertifikası ile mezun
olabildiklerini; öğrenimlerinin 1 yılını burslu olarak yurtdışında, 1 yılını da yine burslu olarak yurtiçindeki
başka bir üniversitede geçirebildiklerini ve tüm mezunlara vermekte olduğumuz uluslararası tanınırlığı olan
diploma ekleri sayesinde dünyanın her yerindeki lisansüstü programlara kaydolabildiklerini ve yurtdışında iş
hayatına atılabildiklerini anlatmaya çalışacağım. Daha fazlası için hepinizi fakültemize bekliyoruz.
Fakültemiz, altı fen ve sekiz sosyal bölümüyle temel bilim eğitimi veren bir fakülte olmasının yanı sıra diğer
fakülte ve meslek yüksekokullarına da ihtiyacı olan temel bilim derslerini verme görevini üstlenmektedir. Bu
nedenle bölümlerimiz, üniversitenin tamamıyla işbirliği yapma şansına sahip olduklarından disiplinler arası
iletişimin en yüksek olduğu birimlerdir ve bu öğrencilerimizin eğitimine ciddi katkılar sağlamaktadır.
Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ve Moleküler Biyoloji ve Genetik gibi altı temel bilim alanındaki akademik ve
eğitsel faaliyetler; Arkeoloji, Felsefe, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı gibi temel
sosyal disiplinler alanında oluşturulan köklü ve canlı bir akademik ortamla tamamlanmaktadır. Coğrafya ve
İstatistik Bölümlerinde henüz öğretime başlanmamıştır.
Günümüz bilgi çağında bilim ve teknolojideki hızlı ilerlemeye paralel olarak bilgi her gün artmakta, değişmekte
ve yenilenmektedir. Üniversite eğitiminin esas amacının sadece kendi alanında bilgi birikimine sahip bireyler
yetiştirmek olmadığı da açıktır. Şüphesiz mezuniyet sonrasında da bilgiye ulaşma yollarının öğrenilmesi ve bu
bilginin yorumlanması önem kazanmıştır. Fakültemiz eğitim-öğretim programlarında da bu konu üzerinde
hassasiyetle durulmuştur. Öğrencilerimiz, aldıkları dünya standartlarındaki eğitimin yanında vatanını ve
milletini seven, değerlerine bağlı, bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, çağın gereklerine uygun mesleki adaptasyonu
yapabilecek analitik düşünme becerisi gelişmiş bireyler olarak mezun olmaktadırlar.
Tüm bölümlerimizin programları, gelişmiş dünya üniversiteleri ile paralel hale getirilmiştir. Tüm dersler,
konusunda uzman öğretim elemanları tarafından güncel bilgiler ışığında klimalı, internet bağlantılı ve
projeksiyonlu sınıflarda teknolojinin tüm imkânları kullanılarak verilmektedir.
Öğrencilerimizin mezuniyete kadar en az bir yabancı dil öğrenmiş olmaları teşvik edilmektedir. Bu amaçla hem
üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulunda, hem de anlaşmalı özel kurumlarda oldukça uygun şartlarda
dil öğrenmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin yabancı dil öğrenmelerinin dışında bunu meslek
alanlarında da uygulayabilmeleri için bölümlerimizde derslerin bir bölümü İngilizce yapılmaktadır. İsteyen
öğrencilerimize Almanca Bölümü tarafından ücretsiz Almanca dil dersi de verilmektedir.
Gördüğünüz gibi Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde geçireceğiniz yıllar, hedeflediğiniz hayatı size
sağlayabilecek fırsatlarla doludur. Sizlere düşen sadece bu fırsatlardan en iyi şekilde faydalanmayı bilmektir.
Gelecek sizlerin olacak; kendine güvenen ve başarmak isteyenleri fakültemize bekliyor ve hepinize başarılar
diliyorum.
Prof. Dr. İsmail Naci CANGÜL
Dekan
Tarihçe
Fen-Edebiyat Fakültesi 1983 yılında kurulmuş ve aynı yıl Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik Bölümleri ile
öğretime başlamıştır. 1984 yılında Görükle Kampüsüne taşınan Fakültede, 1989 yılında sosyal bölümlerden
Felsefe, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı; 1993 yılında ise Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü ile Psikoloji
Bölümü açılmıştır. 1999 yılında Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü iki ayrı bölüm haline gelmiş, Sanat Tarihi
Bölümü 1999–2000 öğretim yılında; Psikoloji Bölümü 2000–2001 öğretim yılında; Arkeoloji Bölümü ise 20082009 öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Son olarak 2011 yılında bu yıldan itibaren öğrenci almaya
başlayacak olan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile henüz yapılanması devam eden Coğrafya ve
İstatistik Bölümleri kurulmuştur.
Altyapı
Sosyal ve fen bölümleri, merkez kampüs olan Görükle Kampüsündeki A, B, C, E, F ve G binalarında
faaliyetlerini sürdürmektedir. Fen bölümleri 2014 yılından itibaren kampüsteki en modern ve en büyük binada
araştırma ve öğretime devam edeceklerdir. Fakültemizin toplam kapalı alanı 46.000 metrekaredir. Felsefe,
Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde ikinci öğretim de yapılmaktadır. 14 gündüz ve 3 gece bölümünde
verilen eğitimle Uludağ Üniversitesi’ndeki 12 fakülte arasında en çok programa sahip olan Fen-Edebiyat
Fakültesi’nde 5536 öğrenci bulunmaktadır.
Akademik kadro, yayınlar ve ödüller
248 öğretim elemanı, 30 idari ve 32 yardımcı personel ile eğitim ve öğretim vermekte olan Fen-Edebiyat
Fakültemizde dersler, alanının uzmanı olan saygın akademisyenlerle sürdürülmektedir. Akademisyenlerimizin
hem bakanlıklar, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle; hem de belediyeler, müzeler, sanayi
kuruluşları vb ile işbirliği içinde olmaları, topluma en fazla katkı sağlayan fakültelerden biri olmamız sonucunu
doğurmuştur. Bu ilişkilerin öğrencilerimizin eğitimine çok olumlu katkıları olmaktadır. Kadromuz Uludağ
Üniversitesi’nde verilmekte olan başarı ödüllerinin büyük çoğunluğunu alarak akademik başarılarıyla;
verdikleri eğitimin kalitesiyle de eğitici yönleriyle ön plana çıkmaktadırlar.
Seçmeli dersler ve eğilimler
Fakültemize bağlı bölümlerde ilk yıllarda bölüm dersleri ağırlıkta olup, özellikle üçüncü ve dördüncü sınıflarda
uzmanlaşmaya ve uygulamaya yönelik ders seçme olanakları sağlanmaktadır. Fakültemizin öğrencileri,
bölümlerindeki ilk yıldan sonra başarı durumlarına göre, kendi bölümlerindeki üst sınıf derslerinden,
fakültemizin diğer bölümlerinden veya diğer fakültelerden dersler alabilmekte ve bu sayede mezun
olduklarında alanlarıyla ilgili bilgi ve becerileri edinmiş olmanın yanısıra genel bilgi ve beceri düzeylerini de
geliştirme ve hayata diğer mezunlardan bir adım önde atılma şansına sahip olabilmektedirler. Bunun
yanısıra her yaz düzenlenen yaz okullarından faydalanarak okulu 3 yılda bitirmek de mümkündür.
Bölümler arası geçiş
Fakültemizi tercih eden öğrenciler, dilediklerinde başarı durumlarına göre diğer bölümlere geçiş
hakkına sahiptirler. Ayrıca yeni düzenlemeyle birlikte, öğrencilerimiz herhangi bir akademik yılın
başında, üniversiteye giriş puanlarının yeterli olduğu herhangi bir üniversitenin herhangi bir
bölümüne geçiş hakkına da sahiptirler.
Yan dal ve çift anadal
Tüm öğrencilerimiz kendi bölümlerinin yanı sıra, diğer bölümlerden belli sayıda dersler alarak yan alan
sertifikası alıp ikinci bir branşta uzmanlaşma şansına; bu derslerin sayısını biraz daha arttırarak çift alan
programlarına katılıp iki farklı diplomayla mezun olma şansına sahiptirler. Hatta öğretim sürelerince
otomatik olarak açık öğretim programlarına da kaydolarak 3 lisans diplomasıyla mezun olabilirler.
Formasyon
Öğrencilerimizin 2009-2010 akademik yılından itibaren önemli bir avantajı da Fakültemizin, Türkiye çapındaki
170 yükseköğretim kurumu arasında öğrencilerine Eğitim Formasyonu Derslerini lisans düzeyinde verme
hakkına sahip ilk 3 Fakülteden birisi olmasıdır. Fakültemizin esas amacı öğretmen yetiştirmek olmasa da
geçmişte var olan yüksek kontenjanlardan dolayı mezunlarımıza ek bir iş alanı sağlayabilmemiz,
öğrencilerimizin mezuniyet sonrası hayata bakışları açısından oldukça faydalıdır. Şu anda da öğrencilerimiz,
dilerlerse okurken, dilerlerse de mezuniyetleri sonrasında pedagojik formasyon sertifikası alabilmekte
ve öğretmen olma hakkını elde etmektedirler. Bu da öğrencilerimize ek bir iş imkânı yaratmaktadır.
Değişim programları
Fakültemizin tercih edilme nedenlerinin başında Erasmus öğrenci değişim programındaki
kontenjanlarımız gelmektedir. Fakültemiz, Erasmus programı çerçevesinde Avrupa'nın seçkin
üniversiteleriyle yüze yakın anlaşma imzalamıştır. Anlaşmalı bulunduğumuz üniversiteler arasında
Avusturya’dan Viyana Teknik, Belçika’dan Gent, Bulgaristan’dan Sofya, South-Western ve Plovdiv, Çek
Cumhuriyeti’nden Liberec ve Olomouc, Danimarka’dan Aarhus, Estonya’dan Tartu, Fransa’dan Avignon ve
Bretagne Sud, Almanya’dan Giessen, Bonn, Siegen, Jena, Konstanz, Berlin, Köln, Göttingen, Bochum,
Duisburg-Essen ve Münster, Yunanistan’dan Girit, Ege ve Selanik, Macaristan’dan Pecsi ve Debrecen,
İtalya’dan Peruggia ve Torino, Latviya’dan Latviya, Polonya’dan Warşova, Wroclaw, Rzeszow ve Gdansk,
Portekiz’den Porto ve Coimbra, Romanya’dan Alba Iulia ve Bükreş, Slovenya’dan Ljubljana, Slovakya’dan
Trnava, İspanya’dan Zaragoza ve Sevilla, İsveç’den Bleckinge, İngiltere’den de Bradford Üniversiteleri yer
almaktadır. Bu anlaşmalar çerçevesinde her yıl dileyen 250 civarında öğrencimiz dört yıllık eğitimlerinin bir
ya da iki dönemini seçtikleri bir Avrupa üniversitesinde hibe alarak geçirme şansına sahiptirler. Uludağ
Üniversitesi sahip olduğu 285 anlaşma ile Erasmus değişimi sayılarında hep ilk sıralarda yer almış; 20072008 yılında da 130 Türk Üniversitesi arasında en yüksek hibe alan üniversite olmuştur.
Burslar
Fakültemizi tercih eden öğrencilerimize hem rektörlük, hem de fakülte sosyal komitesi tarafından çeşitli burs
ve destekler sağlanmaktadır. Bunun dışında birçok kamu ve sivil toplum örgütü ile özel kurum da
öğrencilerimize burslar sağlamaktadır.
2014 yılı itibariyle yapılan yeni düzenlemeye göre temel bilimlerin ülke için önemi nedeniyle uluslararası
bilim olimpiyatlarında veya uluslararası proje yarışmalarında dereceye girenlerden sınavsız yerleşme hakkını
kullanan veya ÖSYM tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavında MF puan türünde ilk 5.000 kişi arasında
yer alan öğrencilerden Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji bölümlerine yerleşen öğrencilere normal öğrenim
sürecince aylık 2.000 TL burs verilecektir.
ÖSYM tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavında MF puan türünde sıralamada 5.001 ile 10.000
arasında yer alarak üniversitelerin Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji bölümlerine yerleşen T.C. vatandaşı lisans
öğrencilerine program kapsamında normal öğrenim süresince aylık 1.000 TL burs verilecektir.
Yine Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji bölümleri haricinde bir bölüme kayıt yaptırıp, Matematik, Fizik, Kimya,
Biyoloji bölümlerinden herhangi birinde çift anadal programı (ÇAP)’nda öğrenim görecek öğrencilere aylık 750
TL burs verilecektir.
Uluslararası tanınırlık, diploma ve sertifikalar
Uludağ Üniversitesi 2000’li yılların başlarında Avrupa Birliği’nin Bologna Süreci uyum çalışmalarına
başlamıştır. 2002 yılında Kurumsal Değerlendirme Sürecinde örnek gösterilen üniversitemiz, 2003 yılında
da diğer 7 Avrupa Üniversitesiyle birlikte yer aldığı Kalite Kültürü Projesinde, Avrupa genelinde genç
üniversitelere örnek gösterilmiştir. Bologna Süreci kapsamında belirlenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi
(AKTS) kredilerine göre öğrencilerimiz tüm Avrupa üniversitelerinde olduğu gibi 240 AKTS kredisi ile
mezun olmaktadır.
Bu süreçler sayesinde mezunlarımıza, diplomalarına ek olarak “Diploma Eki” denilen bir belge de verilmektedir.
Bu sayede vermekte olduğumuz diplomalar, tüm dünyada geçerli diplomalar haline gelmektedir. Mezunlarımız,
vermekte olduğumuz uluslararası tanınırlığı olan bu diploma eki sayesinde üniversite eğitimlerinin ayrıntılarını
İngilizce olarak belgelendirebilmekte ve yurtdışı üniversitelerde lisansüstü eğitime kolaylıkla kabul
alabilmektedirler. Uludağ Üniversitesi, 4 sayfalık bu eki uluslararası standartlara uygun olarak verdiği
belgelenen ilk 13 Türk Üniversitesi arasındadır ve bir üniversite için uluslararası saygınlığın en önemli iki
göstergesi olan Diploma Eki Etiketi (Diploma Supplement Label) ve AKTS Etiketi (ECTS Label)’ne sahip
olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
Barınma
Öğrencilerimiz, genellikle ilk yıllarında kampüs dahilindeki çok sayıda devlet yurdunda ve özel yurtta
kalmayı tercih etmekte; etrafı tanıyıp yeni dostluklar kurduklarında da evde kalmayı tercih
etmektedirler. Özellikle kampüse adını veren ve bir zamanlar 1.500 nüfuslu bir nahiye olan 2 km
uzaklıktaki Görükle beldesi, şu anda barınma ve sosyal imkânları sayesinde 50.000 öğrencimizin
büyük bir çoğunluğunun tercih ettiği bir yer haline gelmiştir. Bunun dışında Bursa’nın Özlüce ve
İhsaniye bölgeleri de öğrencilerin sıklıkla tercih ettikleri alanlardır.
Spor alanları, sosyal etkinlikler ve öğrenci toplulukları
Üniversitemizde var olan 23’ü Kültür-Sanat, 39‘u Bilim Dalı, 9‘u Spor Topluluğu olmak üzere toplam 71
öğrenci topluluğunda öğrencilerimiz yıl boyu değişik etkinliklere katılmakta, birçok yazar, bilim insanı,
sporcu, yönetici, iş adamı ve sanatçı ile yüz yüze gelme fırsatını elde etmekte bu sayede öğrencilik
hayatları boyunca, mezun olduklarında kullanabilecekleri birçok deneyimi elde edebilmektedirler.
Unutmayınız ki işverenler sadece diplomanıza değil, aynı zamanda iletişim, organizasyon, takım
çalışması gibi sosyal becerilerinize de önem vermektedirler.
İletişim
Adres
: Uludağ
Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Görükle Kampüsü, 16059
Nilüfer-Bursa / TÜRKİYE
Telefon : 0 (224) 294 16 51 (Fen Bl.)
0 (224) 294 16 52 (Sos. Bl.)
Fax
: 0 (224) 294 18 99 (Fen Bl.)
0 (224) 294 18 97 (Sos. Bl.)
Web
: http://fened.uludag.edu.tr/
e-posta : fenedek@uludag.edu.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
316 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content