close

Enter

Log in using OpenID

1 fatih sultan mehmet vakıf üniversitesi llp

embedDownload
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
LLP-ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
2014-2015 BAHAR DÖNEMİ
BAŞVURU DUYURUSU
Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2014-2015 akademik yılı bahar dönemi başvuruları kapsamında
değişim öğrencileri için yapılacak işlemler aşağıda belirtildiği şekildedir.
2014-2015 Akademik Yılı Erasmus Öğrenim Hareketliliği Çalışma Takvimi*
22 Eylül -20 Ekim 2014
2014-2015 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru dönemi
21 Ekim 2014
Yabancı Dil Sınavı kaydı için son gün
22 Ekim 2014
İngilizce Sınavı
Yer: Çamlıca Yerleşkesi
Saat: 12:30
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve sonuçların http://iro.fsm.edu.tr
adresinden duyurulması. Belirlenen kontenjanlara göre Aday Asil ve Aday
Yedek Erasmus+ öğrenci isimlerinin Fakülte Dekanlıklarına, MYO
Müdürlüklerine, Enstitü Müdürlüklerine ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
bildirilmesi.
Aday Asil Erasmus+ öğrencilerinin gidecekleri üniversitelere ait başvuru
evraklarının koordinatörlüğümüze teslimi için son tarih.
05 Kasım 2014
12 Kasım 2014
18 Kasım 2014
Aday Asil Erasmus+ öğrencilerinden gitmekten vazgeçen Erasmus +
öğrencilerinin yerine geçecek adayların belirlenmesi, evraklarının
tamamlanması ve Koordinatörlüğümüze teslim edilmesi.
12 Kasım 2014
Aday Asil Erasmus+ öğrencilerinin gidecekleri üniversitelere ait başvuru
evraklarının koordinatörlüğümüze teslimi için son tarih.
25 Kasım 2014
Seçilen öğrencilerin karşı kurumlara bildirilmesi. (Nomination)
Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki hususları göz önünde bulundurması
gerekmektedir.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
1.
Öğrenci üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, lisans,
yüksek lisans veya doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı ve ilk iki yarıyılı
tamamlamış olmalıdır.
2.
Her öğrenci yüksek öğrenim dönemleri boyunca (Lisans / Yüksek Lisans / Doktora dahil)
Erasmus hibesi alarak bir defa Erasmus Öğrenim Programı'ndan faydalanabilir.
3.
Daha önce hibe alarak Erasmus Öğrenim Programından yararlanmış öğrenciler Erasmus hibesi
almadan programa tekrardan katılabilirler. Fakat seçim aşamasında daha düşük bir önceliğe sahip
olacaklardır.
1
4.
Daha önce Erasmus programına başvuru yapmış ancak bir kontenjana yerleşememiş ve ya
seçilmiş olduğu dönemde Erasmus hakkını kullanmayarak iptal etmiş olan öğrenciler.
BAŞVURU KRİTERLERİ NEDİR?
5.
Başvuru yapacak öğrencilerin başvurdukları dönemdeki Akademik Not Ortalaması 4’lük
sistemde ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2,20; yüksek lisans ve doktora öğrencileri içinse en
az 2,50 olmalıdır.
6.
FSMVÜ İngilizce Sınavı ya da TOEFL, IELTS sınav sonuçları geçerlidir.
7.
FSMVÜ İngilizce Sınavından en az 50 almış olmak gerekmektedir.
BAŞVURU EVRAKLARI
8.
-
Başvuru Formu
Dil sınavı sonucu
Transkript (Öğrenci İşlerinden resmi güncel transkript).
Başvuru evraklarının tümü eksiksiz olarak tek seferde alınacaktır. Eksik evraklı, geç/erken başvurular
kabul edilmeyecektir.
Güncel Transkript ve en yüksek puanlı dil belgeniz ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru
evrakları teslim edildikten sonra evrak değişimi yapılmayacaktır.
SEÇİM SÜRECİ ve SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
9.
Öğrenci seçimleri Erasmus Uygulama El Kitabında belirtilen seçim kriterlerine göre yapılır.
Erasmus öğrenci seçimi, asgari koşulları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal
Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en
yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir.
2014-2015 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak nihai yerleştirme puanı şu
şekildedir:
Akademik Başarı Düzeyi %50 + Dil Düzeyi %50
Yerleştirmeler son başvuru tarihini takip eden iki hafta içinde yapılacaktır. Yerleştirme sonuçlarına
göre seçilen 2014-2015 Erasmus Aday Öğrenci listesi FSMV Üniversitesi Dış İlişkiler Müdürlüğü
web sayfasında yerleştirme puanlarını da içerecek şekilde ilan edilecektir.
BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
10.
Ortak kullanılan kontenjanlar hariç, sadece bölümünüze ait kontenjanlardan başvuru
yapabilirsiniz.
11.
Her öğrenci Güz ya da Bahar olmak üzere 1 Dönem için seçilecektir.
12.
Tercih ettiğiniz kurumun akademik takvimini seçiminizden önce dikkatle inceleyiniz ve
FSMVÜ akademik takvimi ile uyumlu olmasına dikkat ediniz.
13.
Bir dönemde 30 ECTS karşılığı ders alınması zorunludur. Bu nedenle tercih ettiğiniz kurumda
Erasmus dönemi süresince alabileceğiniz derslerin olup olmadığını mutlaka ilgili üniversitenin Web
sayfasından (ECTS Course Catalogue, ECTS Info Pack vb. başlıkları altında olabilir) kontrol ederek,
tercihlerinizi Erasmus Bölüm/Program Koordinatörünüze danışarak yapınız. (Bkz. Erasmus Bölüm
Koordinatörleri Listesi)
14.
Programa katılacak öğrenciler faaliyetin her bir dönemi için aldıkları minimum 30 ECTS’lik
ders miktarın 2/3’lük kısmında başarılı olma zorunluluğundadır. Başarısız öğrencilerin öğrenci
2
sorumluluklarını (derse girme, ödev yapma, sınava girme, vs.) yerine getirmedikleri tespit edildiğinde
hibelerinde kesinti yapılabilecektir.
15.
Tercih edeceğiniz üniversitesinin başvuru koşullarını kontenjan listesinden ve üniversitelerin
web sayfalarından inceleyip, gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığınızı kontrol ediniz. Üniversitelere
başvurunuzda kabul sorunu yaşamamak için gerekli dil seviyesi şartlarını önceden araştırmanızı
gerekmektedir.
16.
Eğitim dili İngilizce olan ya da İngilizce dersler sunan üniversitelerin de minimum B2
seviyesinde İngilizce dil şartı olabilmektedir.
17.
Öğrencilerin yurtdışında alıp başarılı oldukları tüm dersler Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi’nde akademik olarak aynen tanınacak; başarısız oldukları dersler ise transfer
edilmeyecektir.
HİBE
18.
Programa katılacak öğrenci sayısı Ulusal Ajans'ın (UA) Üniversitemize tahsis ettiği hibe ile
sınırlıdır.
19.
İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilecektir. Hibe miktarı yeterli olmadığı için
programa katılamayan öğrenciler “Sıfır Hibeli Erasmus Öğrencisi" statüsünde, hibe almadan kendi
imkânlarıyla programa katılabileceklerdir.
20.
Asgari faaliyet süresi her öğrenci için minimum 3 aydır. Bu süre tamamlanmadan programı
terk eden öğrenciler mücbir sebep olmayan durumlarda kesinlikle hibe alamayacaklardır. Mücbir
sebeple programı öngörülenden erken terk etmek zorunda kalan öğrencilerimiz bu durumu resmi
belgelerle kanıtlamak zorundadır.
21.
Azami faaliyet süresi tüm öğrenciler için 12 ay olmakla beraber tüm faaliyetler 30.09.2015
tarihinden önce sonlandırılmak zorundadır.
22.
Seçilen Erasmus öğrencilerine yurt dışında geçirdikleri öğrenim süreleri için Ulusal Ajans’ın
belirlediği aylık maddi destek aşağıda ki tabloya göredir.
2014-2015 Akademik Yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Hibe Miktarları (€)
Erasmus+ döneminde 2014/15 akademik yılı için öğrenci hareketliliğine ilişkin hibe rakamları
aşağıdaki gibidir:
Hayat pahalılığına
göre ülke türleri
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Aylık Öğrenci
Öğrenim Hibesi
(€)
1. Grup Program
Ülkeleri
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç,
İsviçre, Birleşik Krallık
500
2. Grup Program
Ülkeleri
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs
Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda,
Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya,
İspanya, Türkiye
400
3. Grup Program
Ülkeleri
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya,
Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya,
Makedonya
300
3
ANLAŞMALI KURUMLAR*
ÜNİVERSİTE
Jan Evangelista Purkyne
University
Kazimiero Simonavičiaus
Universitetas
ÜLKE
Çek
Cumhuriyeti
BÖLÜM
KONTENJAN
Türk Dili ve Edebiyatı
2(L,YL,D)
Litvanya
Hukuk
2(L)
Romanya
Hukuk
Psikoloji
İnşaat
Mimarlık
Tarih
2(L)
2(L)
2(L)
2(L)
2(L)
İç Mimarlık
Grafik Tasarım
Bilgisayar Mühendisliği
Mimarlık
2(L)
2(L)
Almanya
Biyomedikal Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
2(L)
2(L)
2(L)
2(L
Panteione University
Yunanistan
Medeniyet Araştırmaları
Psikoloji
Hukuk
Tarih
4 (L,YL,D)
Universitat Jaume I
İspanya
Mimarlık
İnşaat Mühendisliği
2 (L)
2 (L)
University of Bielsko
Polonya
Bilgisayar Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
6 (L,YL,D)
6 (L,YL,D)
Helmo University
Belçika
Hukuk
2 (L,YL)
University of Zaragoza
İspanya
Güzel Sanatlar
Psikoloji
5 (L)
12 (L)
University of Zagreb
Hırvatistan
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
3 (L,YL,D)
3 (L,YL,D)
Bialystok University of
Technology
Polonya
Mimarlık
İnşaat Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
2 (L,YL)
2 (L,YL)
2 (L,YL)
Almanya
TDE
2 (L,YL, D)
Polanya
Grafik Tasarım
2 (L)
Fransa
Türk Dili ve Edebiyatı
2 (L,YL)
University of Oradea
Technological Educational
Institute TEI of Athens
National Technical University of
Athens (N.T.U.A)
Hamm-Lippstadt University of
Applied Sciences
Mainz University
The East European State Higher
School in Przemyśl (PWSW)
Ecole Pratique Des Hautes Etudes
(EPHE)
Yunanistan
Yunanistan
2(L)
* Anlaşmalardaki güncellemelerden haberdar olabilmeniz için düzenli olarak Erasmus web sayfasını
takip etmeniz tavsiye edilir.
4
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Duyuru ilanında verilmeyen bilgileri vermek ve öğrencilerin sorularını cevaplamak amacıyla Dış
İlişkiler Müdürlüğü Erasmus Birimi tarafından bilgilendirme seminerleri düzenlenecektir. Seminerler
ile ilgili takvimi üniversite panolarından takip edebilirsiniz.
Yerleşke
Kandilli Yerleşkesi
Haliç Yerleşkesi
Üsküdar Yerleşkesi
Tarih
08.10.2014 Çarşamba
09.10.2014 Perşembe
10.10.2014 Cuma
Saat
13:00
13:00
13:00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ERASMUS BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ
Koordinatör
Birim
E-Posta
Edebiyat Fakültesi Koordinatörü
Edebiyat
Prof. Dr. Fikret Turan
[email protected]
Prof. Dr. Fikret Turan
[email protected]
Tarih
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Göleç
[email protected]
Bilim Tarihi
Prof. Dr. Mustafa Kaçar
[email protected]
Psikoloji
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Koordinatörü
Mimarlık
Yrd. Doç. Dr. Nevin Kılıç
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Koç
[email protected]
Arş. Gör. Zeliha Kumbasar Akyol
[email protected]
Bilgisayar Mühendisliği
Arş. Gör. Sultan Zeybek
[email protected]
Biyomedikal Mühendisliği
Arş. Gör. Mahmud Esad Arar
[email protected]
İnşaat Mühendisliği
Arş. Gör. Mehmet Öner Yeleğen
[email protected]
İç mimarlık
Arş. Gör. Zeliha Kumbasar Akyol
[email protected]
İslami İlimler Fakültesi Koordinatörü
Doç. Dr. Serdar Demirel
[email protected]
Güzel Sanatlar Fakültesi Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çelebi
[email protected]
Grafik Tasarım
Yrd. Doç. Dr. Ülkü Gezer
[email protected]
Geleneksel Türk Sanatları
Öğr. Gör. Betül Bilgin
[email protected]
Hukuk Fakültesi Koordinatörü
MYO Koordinatörü
Güzel Sanatlar MYO Koordinatörü
Arş. Gör. Aynaz Uğur
[email protected]
Öğr. Gör. Derya Uveysuna
[email protected]
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Arş. Gör. Ömer Faruk Köse
[email protected]
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
Arş. Gör. Zeliha Kumbasar Akyol
[email protected]
Medeniyetler İttifakı Enstitüsü
Yrd. Doç. Dr. Nagihan Haliloğlu
[email protected]
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Öğr. Gör. Betül Bilgin
[email protected]
Enstitüler
İLETİŞİM
FSMVÜ- Dış İlişkiler Müdürlüğü Erasmus Birimi
[email protected] | http://iro.fsm.edu.tr/Erasmus-iro
t: +90 212 521 85 00 – 4028
f: +90 212 521 84 84
a: Haliç Kampüs A- Blok 201
Duyuru Web Adresi: http://iro.fsm.edu.tr/iro-Announcements
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
364 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content