close

Enter

Log in using OpenID

10/02/2015 11/02/2015 tarih saat

embedDownload
T.C.
_
_
SAGLIK BAKANLIGI_
KURUMU
HASTANELER!
KAMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
Sayı
Konu
:
23618724
:
Teklif
_
/ 0053/
10/02/2015
Hastanemiz Eczanesinin ihtiyacı olan aşağıda belirtilen malzeme 4734 Sayılı K.İ.K.'
in 22/D Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi KDV hariç olarak,
11/02/2015 tarih saat 12:30' a kadar 462 341 56 54 numaralı faksa veya
[email protected] e-posta adresine göndermeniz veya kapalı zarf içerisinde
Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
_
Idari Ve
li
r a
i
İPEK
er
üd. Yrd.
Trokat v Bıçaklı 5-11 (10
ız
'
1- Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup,
www. rabz nk n ni. v r ih l . hb internet adresinden temin edilebilir.
Tekliflerinizi en geç 11/02/2015 tarihi saat 12.30' a kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zarf içinde bildirmeniz rica olunur
İ
DISPOSABLE V BIÇAKLI TROKAR 5 MM
o
Dlsposable olmalıdır.
o
Endoskopik ameliyatiarla kullanıma uygun olmalıdır.
`
o
Trokar sistemi, obtüratör ve kanülden oluşmalıdır. Bu sistemde bıçak kanüle her yönden oturarak kullanım
imkanı sağlamalıdır.
o
Trokar, Smm çapındaki el aletlerinin geçişine uygun olmalıdır.
o
Trokann uzunluğu 100 mm olmalıdır.
o
Trokar kanülünün iç kısmında gaz kaçağını engelleyecek tlap valf sistemi olmalıdır.
o
Trokaıda bulunan üç yollu vana sistemi hızlı desullasyon olanağı veren ve batın içindeki gazın oerraha
direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalıdır.
o
Trokann ucunda doku yaralanmasına imkan tanımaması için hızlı hareket eden emniyet kılıfı olmalıdır.
o
Trokann bıçağı V şeklinde olup düz kesi yapma özelliğine sahip olmalıdır.
o
Trokar avuç içerisinde sıkılarak emniyet mekanizması aktive edilebilmeli ve bu mekanizma obtüratör
üzerindeki renkli indikatörden takip edilebilmelidir.
o
Kanülün uç kısmı trokann batın içine yerleşim esnasında oerraha rahatlık sağlaması için konik şeklinde
olmalıdır.
o
Kesi yönüne uygun olarak V şeklindeki bıçağın yerteştiıilebilmesi için emniyet kılıfı üzerinde yönü
gösterebilen bir işaret olmalıdır.
o
Trokar kanülü radiogratîk çekimleri elkilemeyeoek özellikte olmalıdır.
steril paketli malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
o
ı
.
Üretici lirma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vemelidir.
”ru
llzızrrıa-“ıı
m
m
;Eş
ééçgdiçw
\(\l»“'~ 4
_
â,
o
.
.
DISPOSABLE V BIÇAKLI TROKAR 5-11 MM
.
o
Disposable olmalıdır.
o
Endoskopik ameliyatlarla kullanıma uygun olmalıdır.
o
Trokar sistemi, obtüratör ve kanülden oluşmalıdır. Bu sistemde bıçak kanüle her yönden oturarak
kullanım imkanı sağlamalıdır.
o
Trokar, 5-1 1 mm çapındaki el aletlerinin geçişine uygun olmalıdır.
o
Trokann uzunluğu 100 mm olmalıdır.
o
Trokar kanülünün iç kısmında gaz kaçağını engelleyecek flap valf sistemi olmalıdır.
o
Trokanda bulunan üç yollu vana sistemi hızlı destıllasyon olanağı veren ve batın içindeki gazın
oerraha direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalıdır.
o
Kanülün üzerinde batın içerisinde sabitlemeyi sağlayan ve kaymayı önleyen sarmal şeritler olmalıdır.
o
Trokann ucunda doku yaralanmasına imkan tanımaması için hızlı hareket eden emniyet kılıfı
olmalıdır.
o
Trokann bıçağı V şeklinde olup düz kesi yapma özelliğine sahip olmalıdır.
o
Trokar avuç içerisinde sıkılarak emniyet mekanizması aktive edilebilmeli ve bu mekanimra obtüratör
üzerindeki renkli indikatörden takip edilebilmelidir.
o
Kanülün uç kısmı trokarın batın içine yerleşim esnasında oerraha rahatlık sağlaması için konik
şeklinde olmalıdır.
o
Kanül üzerinde
o
Kanül üzerindeki küçültüoünün iç kısmı oerraha manipülasyon rahatlığı ve el aletlerinin trokara daha
az zarar vermesini sağlamak için bilye şeklinde olmalıdır.
o
Kesi yönüne uygun olarak V şeklindeki bıçağın yerleştirilebilmesi için emniyet kılıfı üzerinde yönü
gösterebilen bir işaret olmalıdır.
o
Trokar kanülü radiogralik çekimleri etkilemeyeoek özellikte olmalıdır.
o
Steril paketli malzeme en
o
Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vemelidir.
51 l mm. el aletlerinin sorunsuz kullanılmasına imkan tanıyan küçültüoü bulunmalıdır.
az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
t' ~«.,=
'
u
ı
aşırı.
r
il:
1;
i”
G EİZVER
,
,`\O<?İ;L\V` f' _
^
i'
«rîi.,î:..«*~**
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
210 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content