close

Enter

Log in using OpenID

acilde damar yolu uygulamaları

embedDownload
ACİLDE DAMAR YOLU
DR HASAN
KARA
DAMAR YOLU YÖNTEMLERI
1.
 2.
 3.
 4.
 5.

Perkütan Venöz Yol
Santral Venöz Yol
İntraosseöz Yol
Cut-down Açılması
Arter Damar Yolu
1-PERKÜTAN VENÖZ DAMAR YOLU
İntraket
İntraket; steril paket içinde tek kullanımlık tıbbi malzemedir. Damara girmeyi
sağlayan kılavuz iğne, esnek bir kanül ve sabitlemeyi kolaylaştıran kelebek
şeklinde kanatlardan oluşmaktadır. İntraket, damara girildiğinde kılavuz iğne
çıkarılır ve esnek kanül damar içinde kalır
İntravenöz Uygulamalarda Kullanılan Periferik Venler
Kol venleri

Damar yolu açmak amacıyla kullanılan kol venleri, v. basilica ve v. sefalicadır.

Özellikle antecubital fossada bulunan median basilik ve sefalik venlerden ve el bileği
bölgesinden geçen dallarından intravenöz girişim yapılır. Girişim için basilik ven öncelikli
olarak seçilmelidir. Sefalik ven, dik açısıyla aksiller venle birleşir. Bu durum intraketin,
damar içinde ilerlemesine engel olabilir.
El sırtı venleri
V. sefalica ve basilicanın el sırtındaki dalları ile dorsal metakarpal venler kullanılır.
Ayak sırtı venleri
Ayak üzerinde v. saphena magna ve parvanın dalları kullanılır. Bacaktaki venler,
flebit (ven iltihabı) ve emboli (damar tıkanması) olasılığından tercih edilmez. Alt ekstremite
venleri, genellikle çocuklarda ve üst ekstremitelerin her ikisinde de yaralanma olan
hastalarda kullanılır.
İntraket, değişik uzunluk ve çaplarda üretilmiştir, numarası büyüdükçe
çapları küçülür. İntraketin boyutlarına göre renkleri de farklıdır.
KOMPLİKASYONLAR
2-SANTRAL VENÖZ YOL
Santral venöz kateter santral venöz
damarlara yerleştirilen kateterdir.
Cerrahi aseptik teknik geçici ya da
kalıcı olmak üzere iki şekilde
yerleştirilir.
SANTRAL KATATER YOLLARI
ENDİKASYONLAR
Hızlı sıvı replasmanı
 Kan ,kan ürünleri ve hipertonik ilaç
 Perikardial tamponat
 Periferik venöz yol kontrendike ise

KOMPLİKASYONLAR
3-İNTRAOSEÖZ
DAMAR YOLU (IO)
•Bebeklerde venlerin küçük olması, yetişkinlerde venlerin
büzülmesi veya kalın bir yağ dokusu içinde gömülmüş olması gibi
durumlarda zor ve zaman alıcı oluyorsa intraosseoz yoldan
damar yolu açılabilir. Rutin olarak tercih edilen bir yol değildir.
Girişim, mutlaka cerrahi aseptik kurallara uygun yapılmalıdır.
•IO yol açılması için özel olarak geliştirilmiş iğneler kullanılır.
İnce iğneler, eğrilebilir ya da kemik iliği ve kemik parçaları ile
kolayca tıkanabilir.

IO yol ile tüm IV solüsyonlar, kan, plazma, hipertonik
ilaçlar, sklerotik ilaçlar, antibiyotikler vb. uygulanabilir.
IO yolla ilaçlar ve sıvılar, kemik iliği sinüzoitlerine verilir,
oradan venlere ve santral dolaşıma katılır..
ENDİKASYONLAR
IO DAMAR
YOLUNDA
TEKNIKLER
IO GIRIŞIM BÖLGELERI
KONTRENDİKASYONLAR

Daha önce uygulama yapılan bölge

Osteogenesis imperfecta

Operasyonal durumlar

Konjenital anomali

Enfeksiyon,fraktür,yara, tümör

Periferik damar hastalıkları

Obezite
KOMPLİKASYONLAR
4-CUT-DOWN
DAMARYOLU

Damar yolu açmak için yüzeyel venlerin kullanılamadığı
durumlarda daha derin venler kullanılabilir. Ancak derin
venlere intraket ya da kelebek iğne ile girmek mümkün
değildir. Bu durumda cerrahi aseptik teknik ile küçük bir
insizyon (cerrahi kesi) yapılarak derin ven bulunur ve ven
içine kateter yerleştirilir. Bu işleme Cut-Down, kullanılan
katetere ise Cut-Down kateteri denir.
Kolda basilik ven
 Bacakta safen ven

• Uygun şekilde periferik santral IV veya IO yol
kullanılırsa venöz cutdown’a nadiren ihtiyaç
duyulur.
•Uygulaması zaman alıcı ve zordur.
•Enfeksiyon riski ise daha fazladır.
•Prehospital acil uygulamalarında endikasyonu
yoktur.
5-ARTERYAL DAMARYOLU
ENDİKASYONLAR
•Radyal ve brakial arter,
•İnfant ve yenidoğanda temporal ,
•Umbilikal, dorsalis pedis arterleri kullanılabilir
•Femoral arter enfeksiyon riski yüksek
KONTRENDİKASYONLAR
KOMPLİKASYONLAR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 331 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content