sm flöre erkek - Türkiye Eskrim Federasyonu

Document Engarde
24.02.2015 12:30:06
SÜPER MĐNĐKLER FLÖRE TÜRKĐYE ŞAMPĐYONASI
ERKEK FLORE
14.05.2015
KAHRAMANMARAŞ
Genel sıralama (dereceye göre sıralama), sayfa 1/2
ıralama
1
2
3
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
43
45
46
47
48
49
50
soyad ve isim
klüp
şehir
doğum tarihi
GÜNAY Batu
ÇUHADAR Mustafa Burak
BIYIKLI Ali Mert
SIRMACI Kayhan
DOYAROĞLU Yusuf Arhan
ASLAN Alp
GALYAN Toygun
MAZLUMOĞLU Batuhan
ELĐMSA Berkay
BESTEL Bora
GÜMÜŞDAĞ Muharrem Ata
YALÇIN Sarp
ÜNVER Barış Efe
KARAMAN Furkan Arda
DALAN Adil
AYAŞLIOĞLU Bijan
ACAR Arda
ÖZALTIN Bora
TOSUN Ataberk
ÖCAL Kerem
ÇAĞLAR Orbay Dağhan
KESĐLMĐŞ Emir Yusuf
HENRY Sinan
GÖKALP Yavuz Kutalmış
KIRDAR Mert
ÖZTÜRK Onuralp
KORKMAZ Alp Tuna
ÇORAPÇIOĞLU Rıza Demir
ALTAYLI Cem
ÜNLÜ Ali Erk
SAYGAÇ Ege
KAKAÇ Batuhan
AKIALP Emre
MUTĐŞ Doğa
NUR Tutkun Uraz
EDE Teyfik
ŞAHMERAN Ufuk
GEZ Utku
ÖZDĐL Toprak
GENÇ Halis
BUDAK Ada
ŞEN Mert
YARIMAY Atilla
YÜCEL Can
SEZER Tan
KÜÇÜKSÜSLÜ Onur
ALTUNTAŞ Mehmet Ege
GÖKÇEN Ömer Türkay
ÇOBANOĞLU Baran
DELĐBOZ Mehmet Emin
GÖZTEPE SK
AESK
KOCAELĐ BÜYÜKŞEHĐR BEL. KAĞIT SK
ĐSTANBUL - FERDĐ
KOCAELĐ BÜYÜKŞEHĐR BEL. KAĞIT SK
BURSA-FERDĐ
KOCAELĐ BÜYÜKŞEHĐR BEL. KAĞIT SK
ALTINYURT SK
ANKARA - FERDĐ
ĐSTANBUL - FERDĐ
ĐSTANBUL - FERDĐ
ALTINYURT SK
GÖZTEPE SK
ALTINYURT SK
GÖZTEPE SK
ĐSTANBUL - FERDĐ
GÖLBAŞI 75.YIL CĐHAN SK
ĐZMĐR- FERDĐ
ESKĐŞEHĐR GENÇLĐK VE SPOR KULÜBÜ
GÖZTEPE SK
MERSĐN-FERDĐ
MERSĐN-FERDĐ
ĐSTANBUL - FERDĐ
ADANA ESK SK
ĐSTANBUL - FERDĐ
BURSA-FERDĐ
TED SK
GÖZTEPE SK
ĐSTANBUL - FERDĐ
ĐSTANBUL - FERDĐ
GÖZTEPE SK
YAVUZ Đ.O. SK
TED SK
AESK
ĐZMĐR- FERDĐ
GÖLBAŞI 75.YIL CĐHAN SK
ĐSTANBUL - FERDĐ
ĐZMĐR- FERDĐ
ĐSTANBUL - FERDĐ
MUĞLA FERDĐ
MUĞLA FERDĐ
ĐSTANBUL - FERDĐ
GÖLBAŞI 75.YIL CĐHAN SK
ĐSTANBUL - FERDĐ
ĐSTANBUL - FERDĐ
ĐZMĐR- FERDĐ
GÖZTEPE SK
ĐSTANBUL - FERDĐ
ÇANKAYA ESK SK
KAHRAMANMARAŞ ESKĐRĐM SK
ĐZM
ANK
KOC
ĐST
KOC
BUR
KOC
ĐST
ANK
ĐST
ĐST
ĐST
ĐZM
ĐST
ĐZM
ĐST
ADI
ĐZM
ESK
ĐZM
MER
MER
ĐST
ADA
ĐST
BUR
ĐST
ĐZM
ĐST
ĐST
ĐZM
ADI
ĐST
ANK
ĐZM
ADI
ĐST
ĐZM
ĐST
MUĞ
MUĞ
ĐST
ADI
ĐST
ĐST
ĐZM
ĐZM
ĐST
ANK
KAH
25/3/2004
28/6/2004
13/2/2004
22/11/2005
12/4/2004
14/6/2004
16/7/2004
18/7/2005
3/3/2004
12/11/2005
24/12/2004
16/2/2004
16/11/2005
25/10/2004
17/5/2004
20/4/2004
24/3/2004
3/3/2004
14/7/2004
12/4/2005
12/3/2004
2/9/2004
6/1/2005
14/10/2004
13/4/2005
30/3/2005
12/11/2004
8/4/2006
25/1/2005
16/6/2004
26/4/2006
11/11/2004
23/1/2005
27/1/2004
4/5/2005
9/5/2004
26/1/2004
8/5/2005
1/10/2005
16/6/2005
24/11/2005
25/4/2005
19/7/2004
18/5/2004
10/6/2005
19/9/2005
23/3/2006
15/6/2004
1/1/2005
5/11/2004
SÜPER MĐNĐKLER FLÖRE TÜRKĐYE ŞAMPĐYONASI
Genel sıralama (dereceye göre sıralama), sayfa 2/2
ıralama
soyad ve isim
klüp
şehir
doğum tarihi
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
ALTAŞ Ahmet Bera
YOKUŞ Erez Deniz
DĐKĐLĐTAS Beren
ÖZKUM Eren
KILIÇ Berkin Yalım
FIRAT Mustafa
KUTLU Yusuf Efe
GÜLTEKĐN Muhammet Enes
AKSOY Çağan
YILDIZ Umutcan
AKKÜNCÜ Semih
SAFĐ Ömer
ERSOY Güney
KOHEN Cem Sani
KUTLUTÜRK Eren Deniz
BAHADIR Çağan Batu
DERTLĐ Erdem Meriç
BURSA-FERDĐ
ALTINYURT SK
ÇANKAYA ESK SK
ĐSTANBUL - FERDĐ
KOCAELĐ GENÇLĐK SK
GÖLBAŞI 75.YIL CĐHAN SK
GÖLBAŞI AND. LĐSESĐ SK
KAHRAMANMARAŞ ESKĐRĐM SK
MERSĐN-FERDĐ
KAHRAMANMARAŞ ESKĐRĐM SK
KAHRAMANMARAŞ ESKĐRĐM SK
ĐSTANBUL - FERDĐ
ĐSTANBUL - FERDĐ
TED SK
MERSĐN-FERDĐ
KOCAELĐ BÜYÜKŞEHĐR BEL. KAĞIT SK
KAHRAMANMARAŞ ESKĐRĐM SK
BUR
ĐST
ANK
ĐST
KOC
ADI
ADI
KAH
MER
KAH
KAH
ĐST
ĐST
ĐST
MER
KOC
KAH
3/8/2005
14/8/2006
21/11/2006
27/10/2005
10/6/2006
6/4/2005
25/5/2004
1/1/2005
1/6/2005
27/1/2005
1/1/2005
5/8/2005
15/3/2005
5/8/2005
23/1/2006
24/5/2005
27/2/2005
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
KOÇBAŞ Ergin
KUM Tunahan
SÖYLER Berat Semih
ÖZGÜN Doruk
KIRATLI Onur
KARAĐSAOĞLU Efe Dogaç
KAYA Özgür
BUDAK Azamad Erdem
EREN Efe
AK Tuvahan Serhat
GĐRGĐN Ali Eren
GÖKÇE Hamza Alp
GÜLEKLĐ Nazım
CANTEKER Burak
TAŞDEMĐR Ahmet
HOCAOĞLU Demir
ULUDAĞ Faruk Baray
MERSĐN-FERDĐ
KOCAELĐ GENÇLĐK SK
KAHRAMANMARAŞ ESKĐRĐM SK
ĐSTANBUL - FERDĐ
ESKĐŞEHĐR GENÇLĐK VE SPOR KULÜBÜ
MUĞLA FERDĐ
ĐSTANBUL - FERDĐ
KAHRAMANMARAŞ ESKĐRĐM SK
ĐSTANBUL - FERDĐ
BURSA-FERDĐ
BURSA-FERDĐ
GÖLBAŞI 75.YIL CĐHAN SK
ĐZMĐR- FERDĐ
KAHRAMANMARAŞ ESKĐRĐM SK
YAVUZ Đ.O. SK
MERSĐN-FERDĐ
ĐSTANBUL - FERDĐ
MER
KOC
KAH
ĐST
ESK
MUĞ
ĐST
KAH
ĐST
BUR
BUR
ADI
ĐZM
KAH
ADI
MER
ĐST
14/3/2005
7/2/2005
14/9/2005
23/11/2005
31/7/2005
21/5/2004
26/3/2005
13/11/2005
22/2/2005
26/11/2005
13/9/2006
22/7/2006
29/4/2005
18/6/2004
10/7/2006
6/3/2006
27/7/2005