close

Enter

Log in using OpenID

3 4 kayıtl i stes i 1 2

embedDownload
Algoritma Programlama Uygulamaları
İki Boyutlu Dizi Uygulamaları
1
1. NxN tipindeki A kare matrisine değer giren ve girilen değerler ekrana yazdıran programın akış diyagramını çiziniz, C ve Java dillerinde
kodlayınız.
Akış diyagramı
Asst. Prof. Dr. / Yrd. Doç.Dr. Resul DAŞ
C Dili Kodları :
Java Dili Kodları :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
int n,i,j,A[10][10];
printf("Sayı Giriniz(N) : ");
scanf("%d",&n);
for(i=0;i<=n;i++)
{
for(j=0;j<=n;j++)
{
printf("A(%d,%d) : ",i,j);
scanf("%d",&A[i][j]);
}
}
for(i=0;i<=n;i++)
{
for(j=0;j<=n;j++)
{
printf("A(%d,%d) : %d\n",i,j,A[i][j]);
}
}
system("PAUSE");
return 0;
}
public class Yazdirma
public static void main(String[] args)
{
int N,i,j;
int A[][] = new int[100][100];
for(i=0;i<N;i++)
{ for(j=0;j<N;j++){
System.out.print(A*i+*j+ + “\t”);
System.out.println();}
}
}
Sayfa 1
Algoritma Programlama Uygulamaları
2. Klavyeden girilen NxN tipindeki A ve B kare matrislerini toplayan program(C = A + B) programın akış diyagramını çiziniz, C ve Java dilinde
kodlayınız.
Akış Diyagramı :
Asst. Prof. Dr. / Yrd. Doç.Dr. Resul DAŞ
C Dili Kodları :
Java Dili Kodları :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
int n,i,j,A[10][10],B[10][10],C[10][10];
printf("Sayı Giriniz(N) : ");
scanf("%d",&n);
for(i=0;i<=n;i++)
{
for(j=0;j<=n;j++)
{
printf("A(%d,%d) : ",i,j);
scanf("%d",&A[i][j]); }
}
for(i=0;i<=n;i++)
{
for(j=0;j<=n;j++)
{
printf("B(%d,%d) : ",i,j);
scanf("%d",&B[i][j]);}
}
for(i=0;i<=n;i++)
{
for(j=0;j<=n;j++)
{
C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
printf("C(%d,%d) : %d\n",i,j,C[i][j]);
}
}
system("PAUSE");
return 0;
}
import java.util.Scanner;
public class Toplama{
public static void main(String[] args){
int i,j,N;
Scanner klavye = new Scanner(System.in);
System.out.print(“Kare matrisin tipini giriniz“);
N = klavye.nextInt();
int A[][] = new int[N][N];
int B[][] = new int[N][N];
int C[][] = new int[N][N];
System.out.println(“\n A matrisi \n”);
for(i=0;i<N;i++)
{ for(j=0;j<N;j++) {
System.out.print(“A(“ + i + “,”+ j +”) = ”);
A[i][j] = klavye.nextInt();}
}
System.out.println(“\n B matrisi \n”);
for(i=0;i<N;i++)
{ for(j=0;j<N;i++){
System.out.print(“B(“+i+”,”+j+”)=“);
B[i][j] = klavye.nextInt();}
}
System.out.println(“\n C = A + B \n”);
for(i=0;i<N;i++)
{ for(j=0;j<N;j++){
C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
System.out.print(C*i+*j+ + “\t”);}
System.out.println(); }
}
Sayfa 2
2
Algoritma Programlama Uygulamaları
3. Klavyeden girilen NxN tipindeki A matrisinin 2. Satır elemanlarının toplamını bulan programın akış diyagramını çiziniz, C ve Java dillerinde
kodlayınız.
Akış Diyagramı :
C Dili Kodları :
Java Dili Kodları :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
int n,i,j,A[10][10], T=0;
printf("Sayı Giriniz(N) : ");
scanf("%d",&n);
for(i=0;i<=n;i++)
{
for(j=0;j<=n;j++)
{
printf("A(%d,%d) : ",i,j);
scanf("%d",&A[i][j]);
}
}
for(i=0;i<=n;i++)
{
T = T + A[1][i];
}
import java.util.Scanner;
public class Toplama{
public static void main(String[] args){
int i,j,N,T=0;
Scanner klavye = new Scanner(System.in);
System.out.print(“Kare matrisin tipini giriniz“);
N = klavye.nextInt();
int A[][] = new int[N][N];
System.out.println(“\n A matrisi \n”);
for(i=0;i<N;i++)
{ for(j=0;j<N;j++) {
System.out.print(“A(“ + i + “,”+ j +”) = ”);
A[i][j] = klavye.nextInt();}
}
System.out.println(“\n B matrisi \n”);
for(i=0;i<N;i++)
{ T = T + A[1][i]; }
System.out.print(“Sonuc : %d”+T);
}
}
printf("Sonuc = %d \n",T);
system("PAUSE");
return 0;
}
Asst. Prof. Dr. / Yrd. Doç.Dr. Resul DAŞ
Sayfa 3
3
Algoritma Programlama Uygulamaları
4. Klavyeden girilen NxN tipindeki A matrisinin transpozesini hesaplayan programın akış diyagramını çiziniz, C ve Java dillerinde kodlayınız.
Akış Diyagramı :
Asst. Prof. Dr. / Yrd. Doç.Dr. Resul DAŞ
4
C Dilindeki Kodları :
Java Dilindeki Kodları :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
int n,i,j,A[10][10],B[10][10];
printf("Sayı Giriniz(N) : ");
scanf("%d",&n);
for(i=0;i<=n;i++)
{
for(j=0;j<=n;j++)
{
printf("A(%d,%d) : ",i,j);
scanf("%d",&A[i][j]);
}
}
for(i=0;i<=n;i++)
{
for(j=0;j<=n;j++)
{
B[i][j] = A[j][i];
printf("B(%d,%d) : %d \n",i,j,B[i][j]);
}
}
system("PAUSE");
return 0;
}
import java.util.Scanner;
public class Transpoze{
public static void main(String[] args)
{ int i,j,N
Scanner klavye = new Scanner(System.in);
System.out.print(“Sayı Giriniz”);
N = klavye.nextint;
int A[][] = new int[N][N]; int B[][] = new int[N][N];
System.out.println(“\n A matrisi”);
for(i=0;i<n;i++)
{ for(j=0;j<n;j++){
System.out.print(“A(“+i+”,”+j+”) =”);
A[i][j] = klavye.nextInt();}
}
for(i=0;i<n;i++){
for(j=0;j<n;j++){
B[i][j] = A[j][i];
System.out.print(B*i+*j+ + “\t”);
System.out.println();}
}
}
}
Sayfa 4
Algoritma Programlama Uygulamaları
5. Klavyeden girilen NxN tipindeki A matrisinin determinantı hesaplayan programın akış diyagramını çiziniz, C ve Java dillerinde kodlayınız.
Akış Diyagramı :
Asst. Prof. Dr. / Yrd. Doç.Dr. Resul DAŞ
5
C Dili Kodları :
Java Dili Kodları :
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int i,j,k,n;
float A[100][100],B[100][100],d=1;
int main(int argc, char *argv[])
{
printf("N : ");
scanf("%d",&n);
for(i=0;i<n;i++)
{ for(j=0;j<n;j++){
printf("A(%d, %d) : \n",i,j);
scanf("%f",&A[i][j]);}
}
for(k=0;k<(n-2);k++)
{
d = d / (pow(A[0][0], (n-k-2)));
for(i=0;(n-k-1);i++)
{
for(j=0;j<(n-k);j++)
{
B[i][j] = A[0][0]*A[i+1][j+1] A[0][j+1]*A[i+1][0];
}
}
for(i=1;i<(n-k-1);i++)
{for(j=1;j<(n-k-1);j++){A[i][j] = B[i][j]; } } }
d = d * (A[0][0]*A[1][1] - A[0][1]*A[1][0]);
printf("\n\n\nSonuc : %0.3f", d);
getch();
return 0;}
import java.until.Scanner;
public class determinant{
public static void main(String[] args)
{
int i,j,k,N;
double D=1;
Scanner klavye = new Scanner(System.in);
System.out.print(“N : “);
N = klavye.nextInt();
double A[][] = new double[N][N];
double B[][] = new double[N][N];
System.out.println(“\n A matrisi \n”);
for(i=0;i<N;i++){
for(j=0;j<N;j++){
System.out.print(“A(“+i+”,”+j+”)=“);
A[i][j] = klavye.nextFloat();}
}
for(k=0;k<N-2;j++)
{
D = D/ (Math.pow(A[0][0],N-k-2));
for(i=0;i<N-k-1;i++)
{ for(j=0;j<N-k-1;i++){
B[i][j] = A[0][0] * A[i+1][j+1] –A[0][j+1]*A[j+1][0];
}
for(i=0;i<N-k-1;i++)
{ for(j=0;j<N-k-1;j++) A[i][j] = B[i][j];}
}
D = D * (A[0][0]*A[1][1] – A[0][1]*A[1][0]);
System.out.printf(“\n Matrisin determinantı =
%.3 \n”D);
}
}
Sayfa 5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
659 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content