close

Enter

Log in using OpenID

Birinci Seviye –Matematik Sınavı Soruları

embedDownload
BİRİNCİ SEVİYE AKTÜERLİK SINAVLARI
MATEMATİK SINAV SORULARI
Soru-1
arccos
3
A) √5
denkleminin çözümü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
C) 1
B)
D)
√
E)
Soru-2
R bölgesi
∬
A) –
1,
2,
0 ve
0 doğruları ile çevrelenmiş bölgedir. Buna göre
integralinin değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
B) 0
D) 2
C)
E)
Soru-3
:
T(x,y,z)= (2x, 4x-y, 2x+3y-z) olarak tanımlanan
(x,y,z)= (2x, 4x-y, 2x+3y-z)
B)
(x,y,z)= (x/2, 2x-y, 7x-3y-z)
C)
(x,y,z)= (x/2, 2x+y, 7x+3y-z)
D)
(x,y,z)= (2x, 4x-y, 7x-3y-z)
E)
(x,y,z)= (x/2, 4x-y, 7x-3y-z)
→
olan doğrusal dönüşümü
aşağıdaki seçeneklerden hangisine eşittir?
göstermektedir. Bu doğrusal dönüşümün tersi
A)
Soru-4
Aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi
değeri için
2
4
5
1 4
denklem sisteminin çözümü vardır? A) 2
B) 1
C) 0
2
3
3 D) -1
E) -2
Soru-5
2
ve
1
hangisinde verilmiştir?
A) 2
3
parabolleri ile sınırlı bölgenin alanı aşağıdaki seçeneklerden
B) 5/3
C) 4/3
D) 1
E) 2/3
Soru-6
lim √
5
→
A) 1
4
değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
B) 0
C)
D) 2
E)
Soru-7
x ekseni ve
eğrisi ile bu eğrinin
1,1
noktasındaki teğet doğrusu tarafından
sınırlandırılan kapalı bölgenin alanı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A)
B)
C)
E)1
D)
Soru-8
Bir çember içine çizilen (köşeleri bu çember üzerinde bulunan ) n-kenarlı bir çokgenin
kenarlarının uzunlukları toplamı
ile verilmektedir.
olduğuna göre
değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A)
D) 2
B)
√2
E)
C) 2
2
2
√3
Soru-9
f  x   x 5 e x fonksiyonunun x=0 noktasındaki n inci türevinin değeri aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde verilmiştir?
A) 0
B) 1
C) n(n-1)
D)n(n-1)(n-2)
E) n!
Soru-10
x h

lim
1
x
e t dt   e t dt
2
1
h 0
h
A) 2xe x
2
2
limitinin değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
B)  xe x
2
C) e2x
D) e x
2
E) xe x
Soru-11
f(x) 
x  ln x
fonksiyonunun tanım aralığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
ln x
A) (0, )
B) [1, )
B) [-1,1)
D) (, )
E) (0,1)  (1, )
Soru-12
 3 2 
A
 matrisinin ( a  0 , b  0 )olmak üzere özdeğerlerine (eigenvalue) karşılık gelen
 4 3 
özvektörler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
1  1
A) a   , b  
1  2 
 1  1
B) a   , b  
 1   2
1  1
D) a   , b  
1 2
 1   1
E) a   , b  
 1 2
1  1 
C) a   , b  
1  2
Soru-13
Soru
Bir sigorta şirketinde
olan talep fonksiyonları sırasıyla
Cevap
Y (t )  t 3  24t  100
K (t )  9t 2  103
yangın sigortası ve kasko sigortası poliçelerine
0t 3
0t 3
0  t  3 zaman aralığında iki talep arasındaki farkın mutlak değeri n kez maksimum olmaktadır.
Buna göre n’nin değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A)1
B)2
C)3
D) 4
E) 5
Soru-14
lim
⋯
→
A) e-1
limitinin değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
B) 1-e
C)e+1
D) 2e
E) 
Soru-15
A matrisi 6x6’lık tersinir (invertible) bir matris ve A 2  A ise A’nın determinantı aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A) 1
B) 0
C) -1
D) 2
E) 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
D
B
B
D
C
E
B
B
E
D
E
E
A
A
A
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
198 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content