close

Enter

Log in using OpenID

Bilimsel Program indirmek için tıklayınız

embedDownload
KONGRE BĐLĐMSEL PROGRAMI
12 Mayıs 2014, Pazartesi
08:30-10:00 Kongre Kayıtları
10:00-10:30 Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Halk Oyunları Gösterisi
10:30-11:00 Açılış Konuşmaları
11:00-11:15 Kahve Arası
I. Oturum : Oturum Başkanı Prof. Dr. Recep ZİYADANOĞLU
11:15-11:45 Davetli Konuşmacı Sunumu 1
“Macroporous Cryogel Monolithic Matrices for Chromatographic Applications”
Ashok KUMAR
Biyolojik Bilimler ve Biyomühendislik Bölümü, Hindistan Teknoloji Enstitüsü, Kanpur, Hindistan
11:45-12:15 Davetli Konuşmacı Sunumu 2
“Recent innovations in Mass Spectrometry ”
Gerhard STADLMANN - Thermo Scientific Inc, Avusturya
12:15-12:35 Sözlü Sunum 1
“İzotop Seyreltme HPLC-ICP-MS Yöntemi ile İnsan Serumunda Selenometiyonin Tayini”
Alper İŞLEYEN, TÜBİTAK UME Kimya Grubu-Referans Malzemeler Laboratuvarı
12:35-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:00 e-poster sunumları (Fuaye alanı) (P1-P10 Nolu Posterler)
14:00-16:00 Triplel Sunumlar
SALON 1
SALON 2
SALON3
II. Oturum : Oturum Başkanı Doç. Dr.
Olcay SAĞIRLI
III. Oturum : Oturum Başkanı Yrd. Doç.
Dr. Bülent ŞIK
IV. Oturum : Oturum Başkanı Doç. Dr.
Pınar KARA KADAYIFÇILAR
14:00-14:20 Sözlü Sunum 2
“Proteom analizi ve biyoayırma”
Bilgen OSMAN, Uludağ Üniversitesi,
Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
14:00-14:20 Sözlü Sunum 3
“Kapiler elektrokromatografi sistemi ile
Biyomoleküllerin ayırımı”
Fatma YILMAZ, Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Kimya Teknolojisi Programı
14:00-14:20 Sözlü Sunum 4
“İlaç salımı için moleküler baskılanmış
kriyojel membranlar”
Bahar ERGÜN, Hacettepe Üniversitesi, Fen
Fakültesi Kimya Bölümü
14:30-14:50 Sözlü Sunum 5
“Valgansiklovir ve lamivudinin ilaç
preperatlarından tayini için ters faz sıvı
kromatografik yöntemin optimizasyonu”
Nurullah ŞANLI, Uşak Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
14:30-14:50 Sözlü Sunum 6
“Melamin tanıma bölgelerine sahip
polimerlerin sentezi ve karakterizasyonu”
Recep ÜZEK, Hacettepe Üniversitesi, Fen
Fakültesi Kimya Bölümü
14:30-14:50 Sözlü Sunum 7
“Açık-tübüler kapiler elektrokromatografi”
Cemil AYDOĞAN, Bingöl Üniversitesi, Gıda
Mühendisliği Bölümü
15:00-15:20 Kahve Arası
15:00-15:20 Kahve Arası
15:00-15:20 Kahve Arası
15:10-15:30 Sözlü Sunum 9
“Yeni bir kromatografik destek
malzemesinin hazırlanması ve
karakterizasyonu: Poli(NIPA- MAH)”
Veysi KARAKOÇ, Nijerya Türk Nil
Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü,
Abuja, NİJERYA
15:40-16:00 Sözlü Sunum 12
“Oseltamivir fosfatın ilaç preperatlarından
tayini için ters faz sıvı kromatografik
yöntemin optimizasyonu”
Senem ŞANLI, Uşak Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
15:10-15:30 Sözlü Sunum 10
“Response surface metadolojisi ile haşhaş
kapsülünden ultrasonik destekli tebain
ekstraksiyonu”
İbrahim BULDUK, Uşak Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği
Bölümü
15:40-16:00 Sözlü Sunum 13
“Biyolojik sıvılardan ilaç analizinde yeni bir
yöntem on-line SPE-LC-UV-(MS/MS) ve
uygulamaları”
Sena ÇAĞLAR, İstanbul Üniversitesi,
Eczacılık Fakültesi
15:10-15:30 Sözlü Sunum 8
“İnsan serum albumin baskılanmış eş
boyutlu manyetik poli(glisidil metakrilat)
partiküller”
Fatma KARTAL, Hacettepe Üniversitesi,
Fen Fakültesi Kimya Bölümü
15:40-16:00 Sözlü Sunum 11
“Phanerochate chrysosporium gömülü
kriyojel kolonlarla Hg(II) biyosorpsiyonu”
Kemal ÇETİN, Hacettepe Üniversitesi, Fen
Fakültesi Kimya Bölümü
16:00-17:00 Açılış Kokteyli
17:00-20:00 Serbest Zaman
20:00-22:00 Akşam Yemeği
13 Mayıs 2014, Salı
V. Oturum : Oturum Başkanı Prof. Dr. Berrin ZİYADANOĞLU
10:00-10:30 Davetli Konuşmacı Sunumu 3
“Development of miniaturized separation techniques hyphenated to mass spectrometry and
their applications in drug analysis”
Zeineb ATURKI, Salvatore FANALI*
Ulusal Bilim Konseyi (CNR), Kimyasal Metodolojiler Enstitüsü (IMC), Roma, İTALYA
(*Editor – Journal of Liquid Chromatography A)
10:30-11:00 Davetli Konuşmacı Sunumu 4
“Cell Manipulation by Microfludic Systems”
Levent TRABZON, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü,
Nano/Mikro Elektromekanik Sistemleri Laboratuvarı (İTÜ-MEMS)
11:00-11:20 Sözlü Sunum 14
“LC-MS/MS Cihazı ile Birleştirilmiş İyon Hareketliliği Spektrometresinin Kalıntı Analizlerinde
Sağladığı Avantaj ve Dezavantajlar”
Bülent ŞIK, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
11:20-11:40 Kahve Arası
VI. Oturum : Oturum Başkanı Prof. Dr. Özlem SÖĞÜT
11:40-12:00 Sözlü Sunum 15
“Moleküler baskılanmış kriyojellerle L-karnitin saflaştırılması”
Aykut Arif TOPÇU, Kırıkkale Üniversitesi, Biyoloji Bölümü
12:00-12:20 Sözlü Sunum 16
“Kriyojeller: yapısal özellikleri ve protein tanınmasına yönelik uygulamaları”
Müge ANDAÇ, Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü
12:20-12:40 Sözlü Sunum 17
“Thermo ScientificTM OrbitrapTM HR/AM LC-MS – Kütle Spektrometresinde Yüksek Çözünürlüğün
Önemi”
Mustafa Onur SAĞLAM - Redoks Analitik Laboratuvar Cihazları Tic. Ltd. Şti.
12:40-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:00 e-poster sunumları (Fuaye alanı) (P11-P20 Nolu Posterler)
14:00-16:00 Triplel Sunumlar
SALON 1
VII. Oturum : Oturum Başkanı Doç. Dr.
Dilşat ÖZKAN ARIKSOYSAL
14:00-15:00 PANEL 1
“İlaç Sanayi’nde Ar-Ge Verimliliği”
SALON 2
VIII. Oturum : Oturum Başkanı Yrd. Doç.
Dr. Hamdi TORUN
14:00-15:00 PANEL 2
“Ulusal Patent Politikamız - Yeni Patent
Yasası”
1.OTURUM: SUNUM PANELİ-Panelist Sunumları
1.OTURUM: SUNUM PANELİ-Panelist Sunumları
Panelistler
Panelistler
SALON3
IX. Oturum : Oturum Başkanı Prof. Dr.
Levent TRABZON
14:00-15:00 PANEL 3
“Yeni İlaç Etkin Maddesi – Milli İlaç?”
1.OTURUM: SUNUM PANELİ-Panelist Sunumları
Panelistler
Semih DURMUŞ – ABDİ İBRAHİM
Tayfun OLTULU – ZENTİVA
Recep AVCI – DEVA
Hakan BAYRAM – Türk Patent Enstitüsü
Mustafa ÇAKIR – EÜ EBİLTEM-TTO
Anıl DURMUŞ – Koç Üniv. TTO
Aydın MUTLU – İnvokat Patent
Arif AKBULAT – Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu
Burak ERMAN – Koç Üniv.
Erden BANOĞLU – Gazi Üniv.
Bekir KARLIGA – DEVA
15:00-15:20 Kahve Arası
15:00-15:20 Kahve Arası
15:00-15:20 Kahve Arası
15:20-16:00 PANEL 1
15:20-16:00 PANEL 2
15:20-16:00 PANEL 3
“İlaç Sanayi’nde Ar-Ge Verimliliği”
“Ulusal Patent Politikamız - Yeni Patent
Yasası”
“Yeni İlaç Etkin Maddesi – Milli İlaç?”
2.OTURUM: TARTIŞMA PANELİ-Soru/Cevap
2.OTURUM: TARTIŞMA PANELİ-Soru/Cevap
2.OTURUM: TARTIŞMA PANELİ-Soru/Cevap
16:00-20:00 Serbest Zaman
20:00-22:00 Akşam Yemeği
14 Mayıs 2014, Çarşamba
X. Oturum : Oturum Başkanı Prof. Dr. Emrah KILINÇ
10:00-10:30 Davetli Konuşmacı Sunumu 5
“Chromatographic separation in planar nanofluidic channels”
Sumita PENNATHUR, Kaliforniya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği
Bölümü, Santa Barbara, Kaliforniya, ABD
10:30-10:50 Davetli Konuşmacı Sunumu 6
“Analytical Research & Development: Transfer of Analytical Methods”
Mine GÖKALP - Analitik Geliştirme Müdürü, Abdi İbrahim İlaç Ar-Ge Merkezi
10:50-11:10 Sözlü Sunum 18
“Yeni kolon dolgu maddeleri teknolojileri”
Matthias FRUEBIS – Phenomenex Inc, AYES Group
11:10-11:30 Kahve Arası
XI. Oturum : Oturum Başkanı Yard. Doç. Dr. Senem ŞANLI
11:30-11:50 Sözlü Sunum 19
“Düşük molekül ağırlıklı heparin takılı PHEMA kriyojel ile albumin saflaştırılması”
Nilay BERELİ, Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü
11:50-12:10 Sözlü Sunum 20
“Bilirubin tayini için piezo kristallerle hazırlanan biyosensörlerin QCM sisteminde kullanılması”
Çiğdem ÇİÇEK, Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü
12:10-12:30 Sözlü Sunum 21
“Su Kaynaklarında Pestisit Tayinine Yönelik Yüzey Plazmon Rezonans Temelli Sensörlerin Üretimi”
Erdoğan ÖZGÜR, Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:00 e-poster sunumları (Fuaye alanı) (P21-P30 Nolu Posterler)
14:00-16:00 Paralel Sunumlar
SALON 1
SALON 2
XII. Oturum : Oturum Başkanı
Doç. Dr. Handan YAVUZ
XIII. Oturum : Oturum Başkanı
Doç. Dr. Nurullah ŞANLI
14:00-15:00 PANEL 4
14:00-15:00 PANEL 5
Kromatografi’de Yeni Ufuklar;
• Bio-MEMS Uygulamaları
• Çip-üstü-laboratuvarlar (Lab-on-a-chip)
Kromatografi’de Yeni Ufuklar;
• Ultra yüksek performanslı sıvı kromatografi
sistemleri, UHPLC-UPLC
Panelistler
Ebru ÖZGÜR – Orta Doğu Teknik Üniv.
Levent TRABZON – İstanbul Teknik Üniv.
Hamdi TORUN – Boğaziçi Üniv.
Sezgin ŞENTÜRK – Redoks Ltd. Şti.
Barış ÖRGÜN – Likrom Tic. A.Ş.
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-16:00 Kapanış ve Ödül Töreni
16:00-20:00 Serbest Zaman
20:00-22:00 Akşam Yemeği + Müzik Dinletisi
Panelistler
15 Mayıs 2014, Perşembe
09:00-19:00 Sosyal Program
TUR 1
TUR 2
TUR 3
ÇEŞME TURU
SAKIZ ADASI TURU
EFES VE MERYEM ANA EVİ TURU
10:00 Çeşme Sheraton Hotel’den
Hareket
10:15 Çeşme Kalesi’ne Varış
11:00 Çeşme Marina’ya Varış
12:00 Erytharia Antik Kent’e Varış:
13:15 Öğle Yemeği – Ilıca’da Çeşme
Kumrusu
14:30 Alaçatı’ya Varış:
15:45 Çeşme Sheraton Hotel’e Varış
09:00 Çeşme Sheraton Hotel’den
Hareket
09:30 Çeşme Ulusoy Limanı’ndan
Hareket
10:30 Sakız Adası’na Varış + Serbest
Zaman
12:00 Sakız Adası Turu İçin Hareket
12:30 Armolia Köyü’ne Varış
13:10 Pirgi Köyü’ne Varış;
14:00 Mesta Antik Labirent Köyü’ne
Varış;
14:45 Yemek Molası + Serbest
Zaman
17:00 Sakız Adası Limanı’na Varış
18:00 Çeşme Sheraton Hotel’e Geri
Dönüş İçin Hareket
09.00 Çeşme Sheraton Hotel’den
Hareket
10.45 Efes Antik Kenti’ne Varış
13.00 Öğle Yemeği
14.30 Meryem Ana Evi’ne Varış
15:30 Çeşme Sheraton Hotel’e Geri
Dönüş İçin Hareket
TUR 4
KUŞADASI VE DİLEK
YARIMADASI TURU
09.00 Çeşme Sheraton Otel’den
Hareket
11.00 Kuşadası Varış
13.00 Öğle Yemeği
14.30 Dilek Yarım Adası Milli
Parkı’na Varış
16.00 Çeşme Sheraton Otel’e Geri
Dönüş İçin Hareket
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
133 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content