close

Enter

Log in using OpenID

aö1-1 ders 8 harfi cerr

embedDownload
Harf-i cerr
Nekra görünümlü marifelerin mekanı
1
Ne anlayacağız?
•
Öncelikle bileceğiz ki bunlar harftir. Yani ne isim ne de fiil grubuna giren kelimelerdir. [Evet harfler de bir kelimedir demek istedi hoca]
•
Sonralıkla bileceğiz ki bu harfler isimlerin başına gelir ve başına geldiği ismi cerr yapar. [Cerr yapmanın ne demek olduğunu irab dersinde
görmüştük.]
•
Kim bunlar
‫ب‬
ِ
ile
َ‫ك‬
Gibi
‫عدَا‬
َ
Hariç
‫ِم ْن‬
-den
‫ِل‬
İçin
‫ُم ْذ‬
-den beri
‫إلى‬
-e
‫َحتّى‬
-e kadar
ُ‫ُم ْنذ‬
-den beri
Dikkat et bu turuncu
içindeki harf-i cerler
‫ع َْن‬
-den
‫ب‬
َّ ‫ُر‬
Nice
‫س ِم‬
َ َ‫او الق‬
ُ ‫َو‬
Yemin
zamirlere
‫علَى‬
َ
Üzerind
e
‫َحاشَا‬
Hariç
‫س ِم‬
َ َ‫تَا ُءالق‬
Yemin
bitişmez.
َ‫َخال‬
hariç
‫لَ ْوال‬
Olmasaydı
‫لَعَ َّل‬
belki
‫فِي‬
-de
‫سم‬
َ َ‫ َو ُاو الق‬، ُ‫ ُمنذ‬-‫ ُمذ‬، َّ‫ ُرب‬، ‫ َحتّى‬، َ‫ك‬
• Bir harfi cer başka bir harfi cer’e gel beraber kimsenin bilmediği bir manaya gelelim diyebilir.
• Tabloda size verilen manalar genellikle kullanıldığı manalardır. Aklınızda kalması için bu bilgi verilmiştir.
Sınavda sorulması çok zor bir ihtimaldir.
2
Müteallak [Ne demekse]
• Ne alaka dediğimizde, muallakta kaldı dersek kullandığımız kelimenin köküyle akrabadır.
• Müteallak, bir şey ile bağlantılı olan demektir. Bizim konumuzla alakası ise her harfi cerrin bir müteallakı olması
yönündeki zorunluluğundandır. Yani her harfi cer ister görünsün ister görünmesin bir müteallaka bağlı kalmak
zorundadır. [Burada hoca yine bilinçaltına mesaj çaktı. Yani her zaman müteallak görünecek diye bir kaide yok.
Harf-i cer varsa müteallak vardır. İster görünürde ister saklıda]
• Bu müteallak da mecburen bir fiil ya da fiilden
türemiş bir kelime olmak zorunda.
• Hoca bizi daha fazla merakta koyma da bir örnek ver . [Tamam çekirge]
Bu örneğe biraz dikkat kesilelim.
Baştaki kırmızılık fiili gösteriyor. Bu müteallak.
Bi harfi cer kırmızı
Mecrur yaptığı ismin son harekesi de esre. O da kırmızı. Bu her unsurun görünür olduğu bir cümleye örnek.
ُ ‫كتَب‬
‫ت بالقَلَم‬
Bu örneğimiz de parantezsiz bölüm normal cümlemizi, parantezli bölüm de onun açılımını göstermekte. Eğer
örnekteki gibi fiil ya da fiil kökenli bir kelimem yoksa cümlede hemen ben
gibi bir kelime uyduruyorum. Evet uyduruyorum. Arap nine öyle istemiş.
Eğer bir harfi cer cümleden çıkarıldığında mana bozulmuyorsa onu da adam yerine koymaya
lüzum yoktur. olaki cümle sorusu değil de bilgi sorusu olarak gelirse aklımızda bulunsun. Bu
harfi cerleri yakalarsak ‫هل‬soru edatından sonra geldiğinde yakalarız. Yoksa yar saçların lüle
lüle haydi soru güle güle.
3
Harfi cerler ne yapar
• Bazen nesne almayan bir fiili nesne alır hale getirirler. [Manadan anlaşıldığı için çok umrumuzda değil]
• Başına geldiği ismi mecrur yapar. İşte biz de onu buradan yakalayacağız.
İSİMLER CÜMLE İÇİNDEKİ
KONUM VE GÖREVLERİ
DEĞİŞTİĞİNDE
SONUNDAKİ HAREKE YA
DA HARFLERİ DEĞİŞİR.
TEKİL
müfred
İKİL
TESNİYE
müsenna
ÇOĞUL
ERKEK
(cem-i
müzekker)
ÇOĞUL
KADIN
(cem-i
müennes)
MECRUR
MERFU
(TAMLAYAN
(FAİL-MÜBTEDAHABER)
HARFİ
CER
SONRASI)
MANSUB
(MEFUL)
Eğer
başına geldiği isim ya da kelime sonu değişmeyen [mebni] bir kelimeyse
MECRUR
biz
ona mahallen mecrur (yani kalk orası mecrurun yeri ) diyoruz.
Peki
kim bunlar
(TAMLAYAN
HARFİ
CER
1.
zamirler
[hatırlayalım zamirler hiçbir zaman değişmiyordu]
SONRASI)
2.
sonu değişime müsait olmayan genelde çekerli biten kelimeler
4
Alışalım buluşalım
Cer
harfi
Mecrur müteallak
kelime
Bir cümlede ‫من‬......‫من هل‬.......‫ ما‬kalıplarını görürsek buradaki minlerin
öylesine gelip manayı kuvvetlendirdiğini, arabın kulağını okşamaktan başka
bir işi olmadığını bileceğiz. Bunlara zaid [manasız fakat sesi güzel] harfi cer
diyoruz.
5
Mantığımızı çalıştırıyoruz sadece. Harfi cerler ismin
başına gelirdi kuralımız. Bu cümlede harfe benzeyen
bir tek kelime var ‫من‬. Eğer ismin başında ise demekki
ondan sonra gelen kelime isim olmak zorunda.
Bakıyorum şimdi seçeneklerde bu ikili kim. B.
Mantıken bize iki şey sorduğuna göre tekli seçenekler
cevap olamaz. Harfi ceri önce sorduğundan c olamaz.
Minden sonra gelen kelime de zaten verilmiş soruda.
Bakın şimdi tek hamlede soru
çözeceğiz. Bize mecrur ismi soruyor
değil mi? Neydi cer harfinden sonra
gelen isim. Burada kim ‫النادي‬
kelimesi. Seçeneklerde kaç tane bu
kelimeden var. 1 tane. Demek ki
cevap E. Gerisi laf salatası.
6
Kuralımızı hatırlıyoruz. Müteallak fiildi.
Cümlede fiil var mı. Evet en başta.
Cevap d.
Öncelikle cümlenin yüklem ve
öznesini bulup diyeceğiz ki bu bir
gelecek zaman ben cümlesi ve c’yi
eleyeceğim. Sonra seçenekler nasıl
farklılaşmış ona bakacağım. E
seçeneğinde ve iki cümle
bağlamış. Ana cümlede ‫ و‬yok.
Elendi. Temel sorum şu. Çiçekleri
ben mi topladım yoksa o mu.
Burada ben yaptım manasını veren
ek fiilin sonuna gelen ُ‫ ت‬ekiydi. Var
mı evet. ‫َجم ْعتُ مها‬
‫ م‬Kelimesindeki
ُ‫ت‬
eki. Bu durumda topladığım ifadeli
seçeneği seçeceğim. O da b.
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
905 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content