2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI CUMHURİYET FEN LİSESİ

ADI:
SOYADI:
SINIFI:
NO:
9
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI CUMHURİYET FEN LİSESİ 1.DÖNEM 9.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ
ORTAK SINAVIDIR.
Dünya nimetlerine ehemmiyet vermeyen yaşayış ve felsefesiyle ünlü filozof Diyojen,bir gün çok dar bir sokakta
zenginliğinden başka hiçbir şeyi olmayan kibirli bir adamla karşılaşır.İkisinden biri kenara çekilmedikçe geçmek mümkün
değildir.Mağdur zengin hor gördüğü filozofa :
_Ben bir serserinin önünden kenara çekilmem,der.
Diyojen kenara çekilerek gayet sakin şu karşılığı verir: _Ben çekilirim.
1.Yukarıdaki metnin iletişim tablosunu çıkarınız.15p
2.Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevde kullanılmıştır,belirtiniz.10p
a.Ünlü tasavvuf şairi Yunus Emre şiirlerinde daha çok ,lirik bir duyarlılıkla ilahi aşkı dile getirmiştir.
b.Final maçını seyretmek isteyenler biletler tükenmeden biletlerini alsın.
c.Zamirler ismin yerini tutan kelimelerdir.
d.Alo,sesim geliyor mu,beni duyuyor musun?
e.Geldim işte mevsim gibi kapına,
Gözlerimde bulut saçlarımda çiğ.
3.Türkçe yapısı bakımından nasıl bir dildir? Bu dil grubunun özelliklerini yazınız.10p
4.Aşağıda verilen göstergelerin türlerini yazınız.10p
Bayramlaşma:
Çiçeklerin açması:
Görgü kuralları:
Kelimeler:
5.Aşağıdaki kavramları ilgili olanlarla eşleştiriniz.10p
Gır geçmek
Kahve
Kazakça
Konuşma dili
Argo
şive
Urfalının konuşması
yazı dili
Oturduuunuzu
ağız
Fotoğraflar:
9
6.Aşağıdaki eserler Türkçenin hangi dönemlerine aittir yazınız.15p
Divan-ı Hikmet:
Tonyukuk Yazıtı:
Nutuk:
Kutadgu Bilig:
Irk Bitig:
7.Boşlukları doldurunuz.10p
a.Türkçenin …………………………………. Ve ……………………………….. olmak üzere iki lehçesi vardır.
b. “Gözlükçü” kelimesinde……………………………………. dil ailesinin yapı özelliği görülür.
c.Batı Türkçesinin kolları ……………………………, ……………………………, ……………………………….,
………………………..’dir.
d.Arapça ve Almanca yapısı bakımından………………………………….. diller arasında yer alır.
e.Türk dilinde karanlık dönem……………………………………….önceki dönemdir.
f.Geçmişin ve bugünün kültürel değerleri geleceğe ………………….. aracılığıyla aktarılır.
8.Aşağıdaki ifadeleri Doğru –Yanlış olmaları bakımından değerlendiriniz.10p
Dil göstergeleri nedensizdir (
)
Dil zaman içinde değişmeyen ve gelişmeyen cansız bir varlıktır.(
Yazı dili kitap dili,kültür dili ya da edebi dil olarak da adlandırılır.(
Çince ve Tibetçe çekimli dillerdir.(
)
)
)
Türkçe Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna dahildir.( )
9.Aşağıdaki dil ailelerinin karşısına bu dil ailesine dahil iki dil yazınız.10p
a.Hint Avrupa Dil Ailesi-Latin Dilleri:………………………….. , …………………………….
b.Hami-Sami Dil Ailesi:…………………………………………, ………………………………
c.Ural Altay Dil Ailesi-Ural dilleri:…………………………………….., ………………………………..
SİBEL YARDIMCI
MERAL AKDENİZ
YASEMİN ŞENEL
9