close

Enter

Log in using OpenID

deneme-1

embedDownload
ERTUĞRULGAZİ ORTA OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DENEME -5
1.
4.
Bir hücredeki kromozom sayısındaki değişmeler
zamana bağlı olarak grafikteki gibi verilmiştir.Buna
göre I,II,III ve IV bölgelerde hangi olaylar
gerçekleşmiştir?
I
II
III
IV
A) Mitoz
Mayoz
Döllenme Mitoz
B) Mayoz Mitoz
Döllenme Mayoz
C) Mayoz Döllenme Mitoz
Mayoz
D) Mitoz
Mitoz
Mayoz Döllenme
5-
2.
Aşağıdaki şekillerde K cismi üç konumda da
dengededir.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Suyun yoğunluğu alkolün yoğunluğundan
büyüktür.
B) Sıvıların cisme uyguladıkları kaldırma
kuvvetleri eşittir.
C) Suyun cisme uyguladığı kaldırma kuvveti 4 N
D) Alkolün cisme uyguladığı kaldırma kuvveti 2 N
3.
6. Mg (OH ) 2 + H 3 PO 4 → Mg 3 (PO 4 ) 2 + X H 2O
tepkimesinde X kaç olmalıdır?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 3
7.
Yanda birinci zinciri verilen
DNA molekülünün ikinci zinciri
sırasıyla aşağıdakilerden
hangisinde doğru sıralanmıştır?
Murat mitoz bölünme esnasında gerçekleşen
sitoplazma bölünmesi poster olarak hazırlıyor. Bu
postere bakarak; aşağıdakilerden hangisi I ve II
nolu bölünmeler için yanlış bir ifadedir?
A) I: Bitki hücrelerinde görülebilir.
B) II: Hayvan hücrelerinde görülebilir.
C) Oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri birbirinden
farklıdır.
D) Çekirdek bölünmesinden sonra gerçekleşir.
A) C- A- T- A- C- G
C) T- A- G- C- A- T
8.
B) C- G- T- A- C- G
D) C- T- G- A- K- G
ERTUĞRULGAZİ ORTA OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DENEME -5
9.
14.
1A
8A
2A
7A
A
C
B
10.

Banyo ve tuvalet temizliğinde
kullanılır
Formülü HCl’dir
Sistematik adı hidroklorik asittir
Eldivensiz kullanılırsa cilde zarar



verir
Melis’in temizlik için marketten aldığı maddenin
özellikleri yukarıda belirtilmiştir.Bu madde
aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Tuz ruhu
B) Sabun
C) Kezzap
D) Çamaşır suyu
D
Periyodik tabloda yerleri verilen A,B,C ve D
elementleri
ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) A elementi elektrik akımını iletir
B) B elementi toprak alkali metaller grubunda yer alır
C) C elementi bileşik oluşturmaz
D) D elementi oda sıcaklığında gaz halindedir
11.
15.
I
II
III
Şekildeki küpler özdeş olup, sistemler
dengededirler.Cisimlerin yatay düzleme yaptığı
basınçlar P1, P2 ve P3 olduğuna göre basınçların
büyükten küçüğe sıralamaları nasıldır?
A) P2 > P1 > P3
B) P1 = P2 > P3
C) P1 > P2 > P3
D) P1 = P2 < P3
12.
Sinir Hücresi
Zigot
Sperm Hücresi
Yumurta Hücresi
Yukarıda verilen hücrelerden hangileri mitoz bölünme
geçirmez?
A ) Sinir HücresiB ) Sperm Hücresi- Zigot
C ) Zigot- Sperm Hücresi
D ) Yumurta Hücresi- Sperm hücresi –Sinir hücresi
16.
13) Elektronların çekirdek çevresinde bulunabildikleri
belirli bölgeler enerji düzeyi olarak bilinir. Çizelgedeki
atomlardan hangileri aynı periyotta yer alır?
A) K ve N
C) M ve L
B) M ve N
D) L ve N
Aşağıdaki kimyasal tepkimelerden hangisi yanma
tepkimesidir?
A) 2BaO2
B) 2H2 + O2
C) Fe + S
D) 2Na + 2H2O
2BaO + O2
2H2O
FeS
2NaOH + H2
ERTUĞRULGAZİ ORTA OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DENEME -5
17.
3
1
2
19.
2
4
Eşit bölmeli şekildeki 1,2,3,4 numaralı cisimler
dengededir. Cisimlere uygulanan kaldırma kuvveti
sıralaması nasıldır?
A ) Fk2>Fk1> Fk3= Fk4 .
B ) Fk1>Fk2> Fk3= Fk4
C ) Fk2=Fk1> Fk3= Fk4
D ) Fk2>Fk1= Fk3= Fk4
18.
20.
.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
370 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content