close

Enter

Log in using OpenID

A A

embedDownload
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
1
A
Aşağıdakilerden hangisi saç kesimine göre saça
genişlik ve hacim kazandıran bir tekniktir?
A)
B)
C)
D)
E)
4
A)
Şapka çizgisi
Tepede
C ) Başın alt kısmından üst kısmına doğru
D ) Üst ön kısımda
E ) Yan arka kısımda
B)
Seyrek dişli inceltme
İçten inceltme tekniği
Çentik tekniği
Point tekniği
Hiçbiri
5
2
Küt saç formunda uzunluk artışı nerdedir?
Saç kesimlerinde başı bölümlere ayırma başın
çalışma alanlarına ayrılarak, kesimin kontrol
altında tutulmasını sağlar.
Aşağıdakilerden hangisi form çizgisinde
kullanılan inceltme tekniklerinden biridir?
A)
B)
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi
başın bölgelerinden biri değildir?
C)
D)
A)
B)
C)
D)
E)
Tepe noktasından ayırma
Kavisli ayırma
Şapka çizgisi
Kulaktan kulağa ayırma
Ense
E)
6
Sık dişli incelme makası ile inceltme
İçten inceltme
Seyrek dişli inceltme makası ile inceltme
Point tekniği
Klasik ustura tekniği
Aşağıdakilerden hangisi, sık sık yıkanan takma
doğal saçlarda meydana gelen yıpranma değildir?
A)
3
Şekil almaz
Matlaşır
C ) Fön tutmaz
D ) Renk değişiklikleri oluşur
E ) Fiber liflerden oluştuğu için yüksek ısıya dayanır
B)
Aşağıdakilerden hangisinde tarama yönü yanlış
verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Tek yöne doğru tarama yönü
Dik açılı tarama yönü
Doğal tarama yönü
Kaydırılmış tarama yönü
Çapraz tarama yönü
7
Antik çağlarda erkeklerde uzun saçın sembolü
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
Statü
Rahatlık
Güç, kuvvet, özgürlük
Bakım
Savaşa hazırlık
1
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
8
Aşağıdakilerden hangisi kadınlar için kullanılan
takma saç çeşitlerinden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
9
A
11
A)
Biş
Tupe
Postiş
Favori
Sakal
B)
C)
D)
E)
Küçük tutamlara ayrılmış ıslak saçı hiçbir
şekillendirici araç kullanmadan kendi ekseni
etrafında sararak geçici şekillendirme yöntemine
verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
12
Aşağıdaki sebeplerden hangisi saçın yeteri kadar
açılmamasının sebeplerinden değildir?
Renk açıcı yeterli süre bekletilmediyse
B ) Salonun ılık oluşu
C ) Karışım çok hafif ve peroksit volümü çok düşükse
D ) Müşterinin ana saç rengi; kullanılan renk açıcı
karışımı için çok koyu renge boyalı olması
Ondüle
Maşa
C ) Mizampli
D ) Papiyotlama
E ) Vak
B)
E)
13
Bigudilerin enselerden açılmaya başlanmasının
sebebi nedir?
Dalga boyları genişler.
Saçlar daha kıvırcık olur.
Saçlı deride yenilikler meydana gelir.
Saçlı deri basık olur.
Saçlı deride yanıklar oluşur.
A)
A)
10
Bigudi penslerinin saçlı deriye değmesinde hangi
sonuç meydana gelir?
Saçın her yerine ayni volümde çalışılması
Aşağıdakilerden hangisi Dekapaj kelimesinin
tanımıdır?
A)
Açık renkli saçların koyulaştırılması işlemidir.
Boyalı saçların açılması işlemidir.
C ) Doğal renkli saçlara nüans boyaları uygulama
işlemidir.
A)
Tepelerde daha güzel dalgalar oluşması
B ) Saçların bigudiler üzerine gelerek bigudilerin
çıkartılmasını zorlaştırmasını engellemek
C)
B)
İstenilen dalgayı ense bölgesindeki saçların alması
D ) Isıyı muhafaza etmesi
E ) Saçın nemli kalmasının engellenmesi
Sınav : GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
D)
E)
KHK B.İ.M.
Balyaj işleminin eş anlamıdır.
Boya çıkartma işlemidir.
2
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
14
A
Aşağıda verilen renk tonlarından hangisi fantezi
bir renk değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
17
Ateş kırmızısı
Mavi
Yeşil
Akaju
Orta sarı
Perma işleminde çok uzun bekleme süresinde ya
da yoğun ısı verildiğinde çok fazla kırılan bağlar,
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
15
Bir ana renk ve tamamlayıcısı bir ara renk
birbirlerine karşıtırılırlar ve birbirinin etkisini
yok ederler. Buna göre saç boyamada civciv sarısı
tonlarının etkisi hangi ton ile yumuşatılır?
18
Tuz bağları kırılır
Kükürt bağları kırılır
Oksijen bağları kırılır
Hidrojen bağları kırılır
Amonyak bağları kırılır
Perma işlemi yapılmazdan önce uygulanacak olan
alerji testi ne kadar zaman önce yapılmalıdır?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
3 saat önce
12 saat önce
C ) 24 - 48 saat önce
D ) 6 saat önce
E ) İşleme başlamadan önce
İrise
Akaju
Dore
Küllü
Kızıl
B)
19
16
Aşağıdakilerden hangisi boyanın hazırlanması ile
ilgili doğru bir ifadedir?
Kalıcı dalga uygulaması yapılacak saç nasıl bir
şampuan ile yıkanarak permanant işlemi
yapılmalıdır?
A)
Boya metal kapta hazırlanır.
B ) Boya içerisine katılan toz açıcı saç rengini daha
erken açar.
A)
C)
D)
Boya volümlü krem oksidanla karıştırılır.
D ) Boyanın içerisine katılan saç kremi saçın
yumuşamasını sağlar.
E)
B)
C)
E)
Katkısız bir şampuanla
Yağlı saçlar için üretilmiş
Permalı saçlar için üretilmiş
Kurumaya eğilimli saçlar için
İşlem görmüş saçlar için
Boyanın içerisine karıştırılan bitkisel karışımlar
(kına) rengin canlılığını artırır.
Sınav : GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
3
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
20
A
23
Aşağıdaki verilen durumların hangisinde saça
perma yapmak sakıncalıdır?
Aşağıdaki saçlardan hangisine defrize işlemi
yapılabilir?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
Kızıl saçlara
Kısa saçlara
Dekolore, boya, meç yapılarak açılmış saçlara
Yağlı saçlara
Kuru saçlara
B)
C)
D)
E)
24
21
Aşağıdakilerden hangisi defrize işleminde
kullanılması gereken malzemelerden değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı saç ve deri
hastalığıdır?
A)
A)
B)
B)
C)
Düzleştirme kremi
Koruyucu sıvı
C ) Asitli çalkalayıcılar
D ) Sabitleme kremi
E ) Bone
D)
E)
25
22
Düzleştirici kremin saçtaki kükürt bağları
üzerindeki etkisi nedir?
Saçtaki S şeklindeki kükürt bağlarını kırar
B ) Saçtaki düz kükürt bağlarını kırar
C ) Saçları karmaşık şekilde olan kükürt bağlarını
kırar
İmpetigo
Psoriaisis
Pitriasis kapitis
Alopesia areata
Trikoreksiz nodoza
Halk arasında sedef hastalığı olarak bilinen saçlı
deri hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
A)
Boyalı
Metalik boya yapılmış
Röfleli
Kınalı
Toz açıcı ile sarartılmış
B)
C)
D)
E)
Monilethikis
Trikoreksiz nodaza
Alopesia areata
Psiorasis
Seborea
D)
Saçtaki çapraz kükürt bağlarını kırar
E ) Saçtaki kükürt bağlarını karmaşık hale getirir
26
Pitriasis kapitis aşağıdaki saç hastalıklarından
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
Uçukdur
Kıl folikülünde dengesiz keratin üremesidir
Sert ve kimyasal işlemlerden dolayı derinin hasar
görmesidir
Yağ bezi tıkanmasıdır
Kepeklenmedir
4
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
27
A
Topuz uygulamasında profili ya da şekli dengeler,
yatay, dikey ya da diyagonal, tam ya da 3/4 her
zaman yüz ile uyumlu olmalıdır.
30
Aşağıdaki hangi maddenin eksikliğinde seboreik
dermatit görülür?
A)
B)
Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisini
destekler?
A)
B)
C)
D)
E)
C)
D)
Ağırlık
Yön
Oran
Doku
Renk kullanımı
E)
31
Aşağıdakilerden hangisi Emülsiyon renk
açıcılarının özelliklerinden bir tanesidir?
A)
28
Suyla veya elle yapılan parmakla
şekilendirmelerde saç moleküllerinde bulunan
bağlarda hangisi en kolay kırılır?
B)
A)
E)
B)
C)
D)
E)
C)
D)
Tuz bağları
Hidrojen bağları
İyonik bağlar
Disülfit bağları
Peptit bağlar
32
B)
Yüz şeklinin görünümüyle doğrudan bağlantılıdır.
Hacmin yerleşimini belirler, baş boyun ve
omuzlarla uyum içerisinde olmalıdır. Üçgen,
yuvarlak, oval, dikdörtgen formlardandır.
Krem
Güçlendirici ve aktifleştirici
Emülgülatör
Amonyak
Köpürtücü
Aşağıdaki boyalardan hangisi metal tuzu özelliği
taşımaz?
A)
29
H vitamini ( Biotin )
C vitamini ( Niasinamid )
A vitamini ( Retional )
E vitamini ( Tokoferol )
B vitamini ( Riboflafin )
C)
D)
E)
Bizmut
Demir tuzu
Bakır
Gümüş
Oksidayon boyaları
Yukarıda verilen tanımlama topuz uygulamasında
neyi belirler?
33
A)
B)
C)
D)
E)
Yön
Şekil
Oran
Toplanma noktası
Doku
Ön kol, kol kemiği, uyruk kemiği, bacak ve
parmak kemikleri aşağıdaki hangi kemik sınıfında
yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
Yassı kemikler
Uzun kemikler
Düzensiz kemikler
Kısa kemikler
Sesamoid kemikler
5
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
34
A
Alnı ve kafa tasının ön üst kısmını oluşturan ufak
açıklıklarla burun boşluklarına bağlı kemikleri
hafifleten ve sesin yankılanmasını sağlayan kemik
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
37
A)
B)
Occiptal kemik
Parietal kemik
Frontal kemik
Temporal Kemik
Spenoid kemik
C)
D)
E)
38
35
Aşağıdakilerden hangisi stratum spinozum
tabakası ile ilgili yanlış bir ifadedir?
Kılı renklendiren pigment aşağıdaki hangi
tabakada bulunur?
Aşağıdakilerden hangisi ısınma masajı olarak
bilinir?
A)
B)
A)
B)
C)
D)
E)
C)
İlik tabakası
Medulla tabakası
Kutikul tabakası
Pul tabakası
Korteks tabakası
D)
E)
39
36
A)
A)
D)
B)
C)
D)
E)
B)
C)
E)
40
Haşman - Yumruklama
Klakman - El sırtı vuruş
Piching - Kesme hareketi
Boulting - Gagalama hareketi
Tapontment - Çimdikleme hareketi
Aşağıdakilerden hangisi petrisaj grubundaki
hareketler arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
Aktivite sonrası masaj
Toparlanma masajı
Rehabilitasyon masajı
Hazırlık masajı
Dinlendirme masajı
Aşağıdakilerden hangisi perküsyon hareketlerinin
doğru açılımıdır?
Koltuk altı ya da kasık kemiğine yakın yerde
bulunan daha yağlı maddeler içeren yapı
aşağıdakilerden hangisidir?
Apokrin ter bezleri
Fagoktik hücreler
Mast hücreleri
Langerhans hücreleri
Ekrin ter bezleri
Hareket ettikçe hücreler zamanla düzelir.
Hücrelerin bazılarında ufak çıkıntılar vardır.
Burada hücre çekirdekleri bozulur.
Dikenli tabaka olarak bilinir.
Bu tabaka derinin canlı kısmını oluşturur.
KHK B.İ.M.
Rolling
Ütüleme
Boulting
Düz elle yoğurma
Toplama
6
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
41
44
Aşağıdakilerden hangisi masajın temel
amaçlarından değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
42
A
Kan dolaşımını hızlandırmak
Kaslara oksijen iletmek
Kasları güçlendirmek
Kemiklerin hareketini artırmak
Derinin elastikiyetini korumak
Göz kapağının ortası, göz ucundan kaş kemiğine
kadar uzanan yumuşak zıt bir renkle
belirginleştirilen uygulama aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Birbirine yakın gözler
Birbirine uzak gözler
C ) Yuvarlak gözler
D ) Küçük gözler
E ) Çukur gözler
B)
Aşağıdakilerden hangisi masajın fizyolojik etkisi
değildir?
45
A)
B)
C)
D)
E)
Sindirim sistemi üzerine etkisi
Lenf sistemi üzerine etkisi
Yağ dokusu üzerine etkisi
Sinirler üzerine etkisi
Deri üzerine etkisi
Yağlı cilde sahip bir cilt için uygun olan allık
çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
43
Aşağıdakilerden hangisi kusurlu bir cilt için
seçilmesi gereken fondoten tipidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Krem fondoten
Kalıp fondoten
İlaçlı fondoten
Sıvı fondoten
Yağlı fondoten
46
Karakteristik olarak geniş bir alın ve çeneye
doğru daralan yüz şeklini aşağıdakilerden hangisi
tanımlar?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
Kalem allık
Krem allık
Likit - Jel allık
Toz allık
Stıck allık
KHK B.İ.M.
Elmas şeklinde yüz
Üçgen şeklinde yüz
Armut şeklinde yüz
Kalp şeklinde yüz
Oval şeklinde yüz
7
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
47
A
Yağ içeriği sterik asit olan, renk maddesi
bulunmayan yağ-su emilsiyonları, az yağlı gündüz
kremi olarak bilinen kozmetik aşağıdakilerden
hangisidir?
50
Banyo preparatlarının banyo suyunda hızlı
çözünmesini sağlayan madde aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
Toz pudra
Kalıp fondoten
Krem fondotenler
Sıvı fondoten
Sıkıştırılmış pudra
B)
C)
D)
E)
51
48
İçeriğinde jelatin, karagen, sodyum karboksi gibi
jel oluşturucu maddeler ve gliserin, sorbitol veya
propilen glikol gibi nem çekici maddeler
kullanılan maske çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
49
Vinil esaslı maskeler
Kauçuk esaslı maskeler
Hidrokolloid esaslı maskeler
Mum esaslı maskeler
Kil esaslı maskeler
Aşağıdakilerden hangisi cilt rengini açan
maddeler içerir?
A)
Hidrokolloid maskeler
Vinil maskeler
C ) Kil maskeler
D ) Kauçuk esaslı maskeler
E ) Mum esaslı maskeler
B)
52
Suyla yıkamak suretiyle temizlenebilen, ana
maddesi su olan ve suyun cilt ile teması yağdan
daha fazla olan ürün aşağıdakilerden hangisidir?
Tırnak kökünün zarar görmesi veya tırnak
plağının tırnaklardan hafifçe ayrılması sonucu
görülen rahatsızlık aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
A)
D)
B)
E)
Yağlı su emülsiyonları
Sulu yağ emülsiyonları
C ) Temizleme losyonları
D ) Temizleme kremleri
E ) Temizleme köpükleri
Sınav : GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
Yüzey etkin maddeler
Renk veren maddeler
Koku veren maddeler
Efervesan maddeler
Opaklık veren maddeler
KHK B.İ.M.
Beyaz Lekeler
Mavi Tırnaklar
Mantar Hastalığı
Kabarık Çizgiler
Siyah veya Kahverengi Lekeler
8
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
53
A
Yaşlanmaya ve anemiye bağlı olarak bozuk kan
dolaşımı tırnakların incelip, kolay bükülür hale
gelmesine neden olur.
56
Buna göre bu açıklama aşağıdakilerden hangisini
tanımlar?
A)
A)
C)
B)
C)
D)
E)
B)
Oluklu Tırnaklar
Dolama
Kolay Kırılabilir Tırnaklar
Bombeli Tırnaklar
Mavi Tırnaklar
D)
E)
57
54
Gerginliğini kaybetmiş , kasları toparlamaya
yarayan uygulamalarda kullanılan yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi tırnaklarda oluşan sedef
hastalığının özelliklerinden değildir?
A)
Aşağıdakilerden hangisi cilt temizlemenin
amaçlarından değildir?
A)
B)
Tırnak tabanındaki keratinleşmenin artması
sonucu tırnak kalınlaşır.
Sebum oksidasyonu sonucu oluşan yapıları
gidermek
D)
Cilt üzerindeki sebumu temizlemek
Cilt üzerindeki yağı temizlemek
55
E)
D)
Tırnak kıvrımında ve serbest ucun altında pullar
görülür.
E)
Tırnak yatağının zarar görmesi sonucu oluşur.
58
Metabolizmayı uyararak vücuttaki ısıyı yükseltip
vücuttaki zararlı maddeleri toksinleri atmamıza
yardımcı olan yosun çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir?
Cilt üzerindeki nemi temizlemek
Ölü deri hücreleri, ter gibi derinin artıklarını
gidermek
C)
B)
Sedef bulaşıcı değildir.
C ) Sertleşmeye bağlı hem tırnakta hem deride
görülür.
Ozon bakımı
Galvanik akım
Lifting
İyontoforez
Yüksek frekans
Aşağıdakilerden hangisi temel hidroksi asit
grubunda yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
Glikolik asit
Kerasit asit
Laktik asit
Salisilik asit
Glukonaktan
Kahverengi yosunlar
Mavi - Sarı yosunlar
C ) Yeşil yosunlar
D ) Kırmızı yosunlar
E ) Mavi - Yeşil yosunlar
B)
Sınav : GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
9
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
59
B)
C)
D)
E)
B)
C)
D)
E)
B)
C)
D)
E)
62
B)
C)
D)
E)
64
B)
C)
D)
E)
65
B)
C)
D)
E)
Aşağıdakilerden hangisi iğneli epilasyonda akım
ayarı yapılırken dikkat edilen husustur?
A)
B)
C)
D)
E)
Avakado yağı
Lavanta yağı
Papatya yağı
Susam yağı
Badem yağı
Yapıştırılan takma tırnaklar aşağıdaki hangi
maddeden yapılır?
A)
Faradik akım
Ultrasonik akım
Blend akım
Galvanik akım
Yüksek frekans
Lanugo kılı
İntermediyer kıl
Vellus tüyü
Bulbus kılı
Terminal kıl
Akrilik işleminden sonra tırnak kenarındaki etlere
(ölü deriye) hangi madde ile masaj yapılır?
A)
Bulbus
İnferior
İstmus
Bulge
İnfundibulum
Aşağıdakilerden hangisi jelli epilasyonda
kullanılan akım türüdür?
A)
Aşağıdakilerden hangisi kıl tipi
sınıflandırılmasına ait değildir?
A)
Akne ve cilt lekelerinde etkilidir
Üst solunum yolu hastalıklarında etkilidir
Eklem iltihaplanmaları ve romatizmalara iyi gelir
Kabızlık ve hazımsızlık sorunlarına iyi gelir
Ödem ve toksin birikmesine iyi gelir
Aşağıdakilerden hangisi bir kılın yapısında orta
kısım olarak bilinen bölümdür?
A)
61
63
Aşağıdakilerden hangisi manuel yapılan lenf
drenaj masajı ile ilgili yanlış bir ifadedir?
A)
60
A
Metal alaşımdan yapılır
Plastik reçineden yapılır
Akrilik tozundan yapılır
Lastik reçineden yapılır
Likit reçineden yapılır
TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
Kişinin ten rengine
Kişinin ağrı duyum eşiğine
Kılın dönemine
Kılın yapısına
Uygulanacak bölgeye
Sınav : GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
96 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content