close

Enter

Log in using OpenID

(Ara\376t\375rma G\366revlisi S\375nav Sonu\347 Belgesi2.xls)

embedDownload
MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ
ATATÜRK FAKÜLTESĐ
BAŞVURAN ADAYLARIN SINAV SONUÇLARI
Đlgili kadroya başvuran adayların durumları; 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 12. maddesi gereğince Sınav jürisi tarafından, müracaat eden adayların,
ALES notunun %30’u (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son (Değişik ibare:RG-4/3/2014-28931) üç yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES
puanı 70 olarak kabul edilir), yabancı dil puanının %10’u, diploma notu'nun (lisans mezuniyet notu) %30'u ve giriş sınavı notunun %30'u dikkate alarak değerlendirilmiştir.
ALES
Bölümü
Özel Eğitim
Anabilim Dalı
Kadro
Unvanı
Zihin Engelliler Araştırma
Öğretmenliği
Görevlisi
Kadro
Derecesi
4
Kadro
Adedi
1
Sıra
Adı ve Soyadı
No
Puan
(A)
Puanın
%30’u
Yabancı Dil
Lisans Mezuniyeti
Yazılı Sınav Notu
Puan
(D)
Puanın
%30’u
Puan
(B)
Puanın
%10’u
Diploma
Notu
(C)
Puanın
%30'u
(A+B+C+D)
Değerlendirme
Notu
Sonuç
1
Cem KALAYCI
90,467
27,140
58,750
5,875
3,530
1,059
100,000
30,000
64,074
KAZANDI
2
Dilek SARAR BOYRAZ
81,965
24,589
60,000
6,000
3,230
0,969
100,000
30,000
61,558
YEDEK
3
Ersan TOKSÖZ
80,229
24,068
52,500
5,250
3,540
1,062
80,000
24,000
54,380
KAZANAMADI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
61 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content