close

Enter

Log in using OpenID

Bilimsel Program - Acil Tıp Uzmanları Derneği

embedDownload
15.
CİL TIP
1999
TUDER
Acil Tıp Uzmanları Derneği
15.
SEMPOZYUMU
CİL TIP
1999
TUDER
Acil Tıp Uzmanları Derneği
SEMPOZYUMU
28 Ağustos 2014 PERŞEMBE
08.30 - 17.00
De erli Meslekta lar m z,
Kurs programlarına bilgi için
www.atudersempozyum.com
sitesini ziyaret edebilirsiniz.
USG Kursu
Mekanik ventilasyon kursu
29 Ağustos 2014 CUMA
Do u Karadeniz in güzel ehri olan Trabzon da gerçekle tirece imiz 15.Acil T p Sempozyumuna
sizleri davet etmenin mutluluk ve gururunu ya amaktay z. Atuder olarak ulusal ve uluslaras
yapt m z birçok sempozyumun yan na Trabzon gibi güzide bir ehirde sempozyum yapacak olman n
heyecan n ya yoruz.
09.00 - 09.30
09.30 - 11.00
10.30 - 11.00
Gece gündüz demeden özveri ile çal an acil t p gönüllüleri için zengin bilimsel içeri i, Trabzon un
zengin tarihi ve kültürel dokusu ile yapaca m z sempozyumu her yönüyle güçlü bir program olarak
haz rlamay hede iyoruz. Yapacak oldu umuz bu etkinlik ile güncel bilgileri sizlerle bilimsel bir ziyafet
ortam nda payla may
amaçl yoruz. Do u Karadeniz in marka ehri Trabzon'da Karadeniz Teknik
Üniversitesi ve Trabzon l Sa l k Müdürlü ü ile ortakla a gerçekle tirece imiz bu sempozyumda
ATUDER in klasik e itimi haline gelen USG kursunuda yapmay planl yoruz. Yenilik olarak Mekanik
Ventilasyon Kursu yap lacakt r.
15. Acil T p Sempozyumu için Sümela Manast r , Ayasofya ile çok eski uygarl klar içinde bar nd ran
tarihi dokusu, Uzungöl, Sultan Murat, H d rnebi, ve Kad rga gibi cennet ye ili yaylar ya murun, f nd n ve
futbolun ülkesinde bulu mak dile iyle
Prof. Dr. Ba ar CANDER
Acil T p Uzmanlar Derne i Ba kan
Prof.Dr. Süleyman BAYKAL
(Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü)
Doç Dr. Abdülkadir GÜNDÜZ
Sempozyum Ba kan
11.00 - 12.00
Acil serviste AKS tanısında olasılık skorları ve stres test kullanımı
Acil serviste AKS tanısında CT
KAHVE ARASI
Panel 2: Solunum Acilleri
Kan gazı değerlendirmesi
Plevral efüzyon değerlendirilmesi
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 18.30
19.30
ÖĞLE YEMEĞİ
Panel 3: Transport Acilleri
Acil hastalarda hava transportu
Askeri sağlık hizmetleri ve Acil Tıp Uzmanlarının yeri
KAHVE ARASI
Panel 4: Hematolojik Aciller
Akut Anemiler
Transfüzyon Reaksiyonları ve Önlemler
SÜMELA GEZİSİ
AKŞAM YEMEĞİ
09.00 - 09.50
Panel 5: Toksikoloji
10.00 - 11.00
Alternatif tıp yöntemleri ve toksikolojik acilleri
Tehlikeli birliktelik: Enerji içecekleri- alkol-performans artırıcı ürünler
Panel 6: Travma
Dr. Faruk ÖZ AH N
Dr. Selim TUFAN
Dr. Ba ar CANDER
Dr. Abdulkadir GÜNDÜZ
Dr. Bora ARSLAN
11.00 - 11.30
Dr. Selim YURTSEVER
11.30 - 12.30
Pediatrik ve erişkin travma hastasında sıvı ve kan resüsitasyonu
Kırık ve çıkık bakımının genel prensipleri
KAHVE ARASI
Panel 7: Nörolojik Aciller
Dr. Orhan DEL CEDr. Hüseyin AH N
Dr. Umut ERY
Dr. Süha TÜRKMEN
Dr. Süleymen TÜRED
Email: [email protected]
T
Dr. Tev k PATAN
12.30 - 13.30
Dr. Nurhak AKSÜT
13.30 - 15.00
Güncel İnme Yönetimi
İmmun kökenli nörolojik hastalıklar
ÖĞLE YEMEĞİ
Panel 8: Enfeksiyon
Dr. Tar k ACAR
Dr. Cesarettin D KMETA
Dr. smet ERAYD N
Dr. Özlem B L R
Dr. Özgür TATLI
Dr. As m KALKAN
Dr. enol ANDIÇ
Dr. Gökhan ERSUNAN
Dr. ükrü ARDIÇ
Dr. Hüseyin NARCI
Dr. Mücahit GÜNAYDIN
Dr. Mehmet EK Z
Dr. Mustafa YILDIZ
Dr. Arif Onur EDEN
Dr. ahin ARSLAN
Dr. Serhat KAHRAMAN
Dr. Mehmet ALTUNTA
Moderatör:
Prof. Dr. Başar CANDER
Yrd. Doç. Dr. Asım KALKAN
Yrd. Doç. Dr. A. Onur EDEN
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin NARCI
Moderatör:
Prof. Dr. Şahin ARSLAN
Doç.Dr. Abdulkadir GÜNDÜZ
Doç. Dr. İsa KILIÇASLAN
Doç. Dr. Zeynep ÇAKIR
Moderatör:
Prof. Dr. Ş. Mehmet YAŞAR
Doç. Dr. Süleyman TÜREDİ
Doç. Dr. Serkan ŞENER
Yrd. Doç. Dr. Ümit KALDIRIM
Moderatör:
Prof. Dr. Yücel YAVUZ
Doç. Dr. Süha TÜRKMEN
Yrd. Doç. Dr. Dr. İsmail TAYFUR
Doç. Dr. Özgür SÖĞÜT
30 Ağustos 2014 CUMARTESİ
Dr. Kenan YAVUZ
Dr. Veyis TA IN
Açılış
Panel 1: Kardiak Aciller
15.00 - 15.30
15.30 - 16.30
Kırım Kongo Kanamalı Ateşte son tecrübeler
Kıtaları dolaşan salgınlar-MERS
Sepsis tedavisinde güncel yaklaşımlar
KAHVE ARASI
Panel 9: Radyoloji
16.45 - 17.45
Akciğer Grafisinde Atladıklarımız
EKO
KAHVE ARASI
Panel 10: Pediatri
17.45
Ani İnfant Ölümü Sendromu
Pediatrik Dehidratasyon
Çocuklarda migren
K A PA N I Ş T Ö R E N İ
16.30 - 16.45
Dr. Yunus KARACA
Moderatör:
Doç. Dr. Salim SATAR
Uzm. Dr. Onur İNCEALTIN
Uzm. Dr. Aynur ŞAHİN
Uzm. Dr. M. Oğuzhan AY
Moderatör:
Prof. Dr. Mustafa SERİNKEN
Uzm. Dr. Mehmet AYRANCI
Uzm. Dr. John FOWLER
Yrd. Doç. Dr. Oğuz EROĞLU
Moderatör:
Prof. Dr. Cuma YILDIRIM
Öğr. Gör. Yunus KARACA
Yrd. Doç. Dr. Mücahit GÜNAYDIN
Yrd. Doç. Dr. Gülşen ÇIĞŞAR
Moderatör:
Prof. Dr. Mehmet GÜL
Doç. Dr. Behçet AL
Prof. Dr. Dr. Şahin ARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Ufuk AKDEMİR
Doç.Dr. Sedat KOÇAK
Moderatör:
Doç. Dr. M. Evvah KARAKILIÇ
Doç. Dr. Özlem GÜNEYSEL
Yrd. Doç. Dr. Özlem BİLİR
Doç. Dr. Sadık GİRİŞGİN
Moderatör:
Doç. Dr. G. Selahattin Kıyan
Doç. Dr. Murat Orak
Prof. Dr. Polat DURUKAN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ESEN
Uzm. Dr. Özgür Tatlı
15.
CİL TIP
1999
TUDER
Acil Tıp Uzmanları Derneği
1999
SEMPOZYUMU
SEMPOZYUM KAYIT ÜCRETLERİ
SEMPOZYUM KAYIT ÜCRETİ
250.00 TL + KDV
FİRMA YETKİLİSİ
250.00 TL + KDV
REFAKATÇİ ÜCRETİ
175.00 TL + KDV
Kayıt Ücretlerine; Toplant süresince verilecek olan kurabiyeli kahve molalar , ö le yeme i ve aç l kokteyli,
yaka kart , bilimsel program kitapç , kat l m serti kas dahildir.
TUDER
Acil Tıp Uzmanları Derneği
15. CİL TIP
28-30 AĞUSTOS 2014
TRABZON
USG KURS ÜCRETİ
DERNEK ÜYESİ
200.00 TL + KDV
DERNEK ÜYESİ OLMAYAN
250.00 TL + KDV
SADECE KURS KATILIMI (GÜNÜBİRLİK)
250.00 TL + KDV
DÜZENLEME KURULU
Onursal Ba kan
Prof.Dr. Süleyman BAYKAL
(Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü)
Kurs kontenjan 20 ki i ile s n rl d r.
Sempozyum Ba kanlar
Dr. Ba ar CANDER
Dr. Abdulkadir GÜNDÜZ
MEKANİK VENTİLASYON KURSU
Sempozyum Sekreterleri
Dr. Süha TÜRKMEN
Dr. Süleymen TÜRED
Email: [email protected]
DERNEK ÜYESİ
100.00 TL + KDV
DERNEK ÜYESİ OLMAYAN
150.00 TL + KDV
SADECE KURS KATILIMI (GÜNÜBİRLİK)
150.00 TL + KDV
Kurs kontenjan 30 ki i ile s n rl d r.
KONAKLAMA ÜCRETLERİ
OT E L A D I
KO R U O T E L
TEK KİŞİLİK
ÇİFT KİŞİLİK
80.00 TL + KDV
120.00 TL + KDV
Konaklama ücretlerine 1 gece oda konaklama ve kahvalt dahildir.
TRANSFER BEDELİ
Havalimanı –O tel - Havalimanı
50.00 TL + KDV
www.fezaorganizasyon.com
SEMPOZYUMU
Organizasyon Komitesi
Dr. Özlem B L R
Dr. Hüseyin AH N
Dr. As m KALKAN
Dr. Umut ERY T
Dr. Gökhan ERSUNAN Dr. Tev k PATAN
Dr. Hüseyin NARCI
Dr. Nurhak AKSÜT
Dr. Mehmet EK Z
Dr. Tar k ACAR
Dr. Arif Onur EDEN
Dr. Cesarettin D KMETA
Dr. Serhat KAHRAMAN Dr. smet ERAYD N
Dr. Yunus KARACA
Dr. Özgür TATLI
Dr. Kenan YAVUZ
Dr. enol ANDIÇ
Dr. Veyis TA IN
Dr. ükrü ARDIÇ
Dr. Faruk ÖZ AH N
Dr. Mücahit GÜNAYDIN
Dr. Selim TUFAN
Dr. Mustafa YILDIZ
Dr. Bora ARSLAN
Dr. ahin ARSLAN
Dr. Selim YURTSEVER Dr. Mehmet ALTUNTA
Dr. Orhan DEL CE
Organizasyon Sekreteryas
Ezgi Turizm Organizasyon
Gökhan SU ÇMEZ
O s: 444 22 53 Fax: +90 464. 217 84 44
Gsm: +90 533 722 61 11
Email: [email protected]
web: www.rizeezgitur.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 651 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content