close

Enter

Log in using OpenID

Assist. Prof. Dr. Nazlı SAVLAK

embedDownload
Assist. Prof. Dr. Nazlı SAVLAK
EDUCATION
Degree
University
Department / Program
Undergrad
M.S.
Celal Bayar University
Celal Bayar University
Celal Bayar University
Food Engineering
Food Engineering / Food Technology
1999-2003
2003-2006
Food Engineering / Food Technology
2006-2011
Ph.D.
Years
CONTACT INFORMATION
Address
Celal Bayar University, Faculty of Engineering, Dept. of Food Engineering, Muradiye, Manisa
Phone
Fax
0 236 241 22 68
0 236 241 21 43
e-mail
Web page
[email protected], [email protected]
POSITIONS & EMPLOYMENT
Affiliation
Position
Years
Celal Bayar University
Research Assistant
2004-2011
Celal Bayar University
Celal Bayar University
Dr.
Assistant Prof.Dr.
2011-2013
2013-
ADMINISTRATIVE ACTIVITIES & COMMITTEE MEMBERSHIP
Affiliation
Position
Years
THESIS
M.S.
Ph.D.
Makarna Kalitesinin Belirlenmesinde Tekstürel Yöntemlerin Kullanılabilirliği (Advisor: Prof.Dr.
Ergun KÖSE)
Use of textural methods in determining pasta quality
Bazı Özel Amaçlı Unların (Baklavalık, Böreklik, Yufkalık, Simitlik, Kadayıflık) Fiziksel, Kimyasal
Ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi (Advisor: Prof.Dr. Ergun KÖSE)
Determination of physical, chemical and technological properties of some special purpose
flours
Research Interests
Foreign Language
Cereal Technology and Science, food texture
English (UDS: 90)
ORIGINAL PUBLICATIONS
Articles Published in Journals Indexed by SCI
1
2
3
4
5
6
7
8
Articles Published in Other International Refereed Journals
YEYİNLİ, N., KÖSE, E., 2008. Effect of soy flour, corn flour and gluten addition on quality
characteristics of breading. Journal of Food Physıcs ISSN 1416-2083 p 250-258.
1
2
3
4
5
6
7
8
Articles Published in National Refereed Journals
Aksoylu, Z., Yeyinli Savlak, N., Yangıç, Ç., Çağındı, Ö. 2014. Manisa İl Merkezinde Bireylerin
1
Ekmek Çeşitlerini Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi, Gıda, 39 (3): 147-154.
YEYİNLİ, N., KÖSE, E., Bazı Özel Amaçlı Unların Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.
Akademik Gıda, (basıma kabul edilmiş makale)
2
3
4
5
YEYİNLİ SAVLAK, N., KÖSE, E. 2014. Physical, Physicochemical and Rheological
Properties of Baklava Flours Produced in Turkey, Turkısh Journal Of Agrıcultural And Natural
Scıences, 1(2):219-226.
YEYİNLİ, N., KÖSE, E. 2006. Bakery Products in Turkey. Food Sektör, Ocak – Şubat – Mart
2006, sf:68-70.
YEYİNLİ, N., KÖSE, E., 2004. Tekstür Analyzer ile Makarnanın Tekstürünün Belirlenmesi.
Akademik Gıda, Mart – Nisan 2004, sf 26-29.
6
7
8
International Conference Proceedings
YEYİNLİ, N., KÖSE, E. 2008. Effect of Soybean Flour, Corn Flour and Gluten Addition on
1
Quality Characteristics of Dried Bread Crumb. 8 th International Conference of Food Physics,
September 24-27, 2008, Bulgaria. Book of Abstracts p:79.
YEYİNLİ, N., KÖSE, E. 2008. Determination of The Relation Between Wheat Hardness and
2
Flour Starch Damage in a Commercial Mill. ICC International Conference, April 24-26, 2008.
Proceedings of Bosphorus 2008 p:53.
YEYİNLİ, N., KÖSE, E. 2007. Cereal Industry and Products in Turkey. 5th International
3
4
5
6
Congress on Food Technology, ‘Consumer Protection through Food Process Improvement &
Innovation in the Real World’Thessaloniki, 2007. Proceedings Volume 3, p: 197-201.
YEYİNLİ, N., KÖSE, E. 2005 Pesticices in Wheat, Their Health Hazard and Alternative Pest
Control Measures. 4th MGPR International Symposium of PESTICIDES IN FOOD AND THE
ENVIRONMENT in Meditterranean Countries and MGPR Annual Meeting 2005, Pine Bay
Holiday Resort Kuşadası-Aydın, TURKEY, September 21-24, 2005. Book of Abstracts, p: 77.
YEYİNLİ N., KÖSE E., OBUZ E. 2004 Textural and Technological Properties of Spaghettti,
The 6th International Conference on Food Physics and Dairy Sciences (ICFPDS 2004), 22-26
May 2004 Program and Abstracts p:63, Pecs, Hungary.
YEYİNLİ, N., AKSOYLU, Z., ÇATAL, A., KASIM, S., 2010. 1. Farklı Un Çeşitlerinin
Geleneksel Erişte Kalitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Uluslararası Adriyatikten
Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 15-17 Nisan 2010 Tekirdağ,Türkiye, s: 533 –
537.
7
8
National Conference Proceedings
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇAĞINDI, Ö., AKSOYLU, Z., YEYİNLİ, N., KÖSE, E. 2012. Ege ve Marmara Bölgesi
Tarhanalarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi, III. Geleneksel Gıdalar
Sempozyumu 10-12 Mayıs 2012 Konya
YEYİNLİ, N., BÖLEK, S., KÖSE, E., 2009. Tam Buğday Ekmeği Üretimi ve Kaliteyi Etkileyen
Faktörler, 6. Gıda Mühendisliği Kongresi, 6 - 8 Kasım 2009, Kemer, Antalya. s: 451-459.
YEYİNLİ, N., KÖSE, E. 2008. Akdeniz Diyetinde Tahılların Rolü. Türkiye 10. Gıda Kongresi,
21-13 Mayıs 2008, Erzurum. s:53-56.
YEYİNLİ, N., KÖSE, E. 2007. Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Eriştelerin Bazı Kalite
Özelliklerinin Belirlenmesi. 5. Gıda Mühendisliği Kongresi, 8-10 Kasım 2007, Ankara, s:275.
YEYİNLİ, N., KARACA, S., OBUZ, E. 2007. Piyasadan Temin Edilen Sade Tahin Helvalarının
Bazı Kalite Parametrelerinin Araştırılması. 5.Gıda Mühendisliği Kongresi, 8-10 Kasım 2007,
Ankara. s:277
YEYİNLİ, N., KÖSE, E. 2006. Makarnada Kaliteyi Belirlemede Kullanılan Yöntemler, Türkiye
9. Gıda Kongresi, 24-26 Mayıs 2006. Bolu, s: 747-750.
YEYİNLİ, N., ALTAYLAR, S., KÖSE, E. 2006. Buğday Öğütme Pasajlarında Zedelenmiş
Nişasta Oranının Diğer Kriterlerle İlişkisi. Hububat 2006. Hububat Ürünleri Teknolojisi
Kongresi, 7 – 8 Eylül 2006. Gaziantep, s: 375-378.
KÖSE, E., YEYİNLİ, N. 2005. Farklı Pişirme Sürelerinde Pişirilen Spagettilerin Tekstürel
Özelliklerindeki Değişimin İncelenmesi, Gıda Kongresi 2005, Ege Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Poster Bildiriler s: 373 – 376.
Books & Chapters in Books
KÖSE, E., YEYİNLİ, N.,2009. Tahıllar, Editor: Eren Akçiçek, Semih Ötleş, Mustafa Tan,
1
Akdeniz Usulü Beslenme, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yayınları – 1 2009, İzmir,
s:203-219.
2
3
Other Publications
1
2
3
4
5
6
7
8
# of Articles in SCI-Expanded
0
# of Citations in SCI-Expanded
00
PROJECTS
Date
1
20042006
2
20092011
3
20122014
4
2014-
Institution
CBU
Scientific
Research
Projects
CBU
Scientific
Research
Projects
CBU
Scientific
Research
Projects
CBU
Scientific
Research
Projects
Subject
MÜH 2004-046 Makarna Kalitesinin
Tekstür Analyzer’ın Kullanılabilirliği
Position
Belirlenmesinde
Researcher
FBE 2009-034 Bazı Özel Amaçlı Unların (Baklavalık,
Böreklik, Yufkalık, Simitlik, Kadayıflık) Kimyasal ve
Researcher
Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
Ege Bölgesinde Geleneksel Olarak Nohut Mayası ile
Üretilen Taban Simidi ve Simit Ekmeği Yapımının
Researcher
Optimizasyonu
Gıda Mühendisliği Bölümü Temel İşlemler Laboratuvarı
Altyapısının Geliştirilmesi
Coordinator
5
PATENTS
Date
Subject
1
2
3
MENTORING ACTIVITIES
Masters Students
1
2
3
4
5
Doctoral Students
1
2
3
4
5
EDITED JOURNALS
Name of Journal
1
2
3
Years
REFEREE ACTIVITIES
Journal
International
0
National
0
Congress,
Symposium
International
0
National
0
ORGANIZING ACTIVITIES IN SYMPOSIUM & CONGRESS
Name of Activity
Year
1
2
3
MEMBERSHIPS
Association
Years
1
2
3
AWARDS AND HONORS
Institution
1
2
Years
ISPARTEK PROJECT MARKET, Natural Vegetable Croutons, 3rd. degree
2014
3
COURSES GIVEN IN THE LAST TWO YEARS
Year
Semester
2013-2014
Fall
2013-2014
Fall
2013-2014
Spring
2013-2104
Spring
2013-2014
Fall
2013-2014
Fall
CV last updated
Place
Celal Bayar University,
Department of Food
Engineering
Celal Bayar University,
Department of Food
Engineering
Celal Bayar University,
Department of Food
Engineering
Celal Bayar University,
Department of Food
Engineering
Celal Bayar University,
Department of Food
Engineering
Celal Bayar University,
Department of Food
Engineering
25.06.2014
Course Name
Material and Energy Balances
Introduction to Food
Engineering
Level
Undergrad.
Undergrad.
Undergrad.
Extruded Food
Undergrad.
Unit Operations Laboratory
Graduate
Cereal Chemistry
Food Texture Analysis Methods
Graduate
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
386 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content