close

Enter

Log in using OpenID

avcılar belediye meclisinin 5 seçimdönemi 3 toplantı yılı

embedDownload
T.C.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
…/11/2014
SAYI: 56678628-301.05KONU: Kasım 2014 Karar Özeti
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2014 Senesi Kasım ayı
Meclis toplantısına ait karar özetinin internette yayınlanması için gereğinin yapılmasını arz
ederim.
Songül TUNÇ YARAY
Yazı İşleri Müdürü
EKİ: (Flaş Bellek İle verildi)
…/11/2014 Programcı: Ü.ASLAN
AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI
2014 SENESİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı yılı 2014 Senesi KASIM ayı Meclis Toplantısı
03.11.2014 tarihinde başlayıp 07.11.2014 tarihinde tamamlanmış ve gündem maddelerinin görüşülmesi
neticesinde alınan kararlar aşağıda maddeler halinde gösterilmiştir.
SIRA NO: KARAR NO:
KARAR ÖZETİ:
……………………………………………………………………………………………………………………….
01
2014/140
Erzincan İli Ulular Belediye Başkanlığı ile kardeş Belediye olunması ile
ilgili Hukuk Komisyonunun 2014/32 sayılı raporu mevcudun oy çokluğu ile
kabul edildi.
02
2014/141
Yeşilkent Mahallesi G–531 Sokak olarak isimlendirilen sokak isminin Merve
olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonlarının 2014/31 sayılı
müşterek raporu oylandı, 3/2 oy çokluğu sağlanamadığından teklif
reddedildi.
03
2014/142
Ambarlı, Cihangir, Denizköşkler, Firuzköy, Merkez ve Üniversite
Mahallelerinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve
Hukuk Komisyonlarının 2014/32 sayılı müşterek raporu
tamamlanamadığından bir sonraki aya bırakılması mevcudun oy birliği ile
kabul edildi.
04
2014/143
Taşınır malların kamuya tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 2014/33
sayılı raporu mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.
05
2014/144
Banka hesaplarının kamuya tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 2014/34
sayılı raporu mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.
06
2014/145
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliğinin değiştirilmesi ile
ilgili Hukuk Komisyonunun 2014/35 sayılı raporu mevcudun oy birliği ile
kabul edildi.
07
2014/146
Belediyemiz Kamu hizmetinde kullanılan araçların Kamuya tahsisi ile ilgili
Hukuk Komisyonunun 2014/36 sayılı raporu mevcudun oy çokluğu ile kabul
edildi.
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:04.11.2014
Sayı: 2014/ 32
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2014 Senesi KASIM
ayı Meclis Toplantısının 03.11.2014 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen
Erzincan İli Ulular Belediye Başkanlığı ile kardeş Belediye olunması ile ilgili Yazı İşleri
Müdürlüğünün 644370 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Erzincan İli Ulular Belediye Başkanlığı ile kardeş Belediye
olunması ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün talebi incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İnceleme sonucunda; Erzincan İli Ulular Belediye Başkanlığı
meclise 02.09.2014 tarihinde Belediye Meclisi kararı ile Belediyemizle kardeş Belediye
ilişkisi kurulması kararı verildiği görülmüştür. Erzincan İli Ulular Belediye Başkanlığı ile
kardeş Belediye olunması Komisyonumuzca oy çokluğuyla görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
İsmet ÇELİK
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
İMAR VE HUKUK KOMİSYONU RAPORU
TARİH: 05.11.2014
SAYI:2014/31
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılı, 2014 yılı Kasım ayı
Meclis toplantısının 03.11.2014 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza havale edilen İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü’nün 645270 yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Yeşilkent Mahallesi G–531 Sokak olarak isimlendirilen
sokak isminin Merve olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı
incelenmiştir.
İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Söz konusu 23.10.2014 tarih ve 645270 sayılı İmar
ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında ifade edilen Yeşilkent Mahallesinde bulunan ve geçici
olarak “G-531 Sokak olarak isimlendirilen sokak isminin “Merve” olarak değiştirilmesi talep
edilmiştir. Dosya üzerinde yapmış olduğumuz incelemeye göre; İmar ve Şehircilik
Müdürlüğüne verilen 21.10.2014 nolu tarih ve 18697 sayılı dilekçe ve sokağa ait kroki
üzerinde yapmış olduğumuz inceleme neticesinde Yeşilkent Mahallesi “G-531 sokak” isminin
“Merve” olarak değiştirilmesi Komisyonumuzca Oy birliği ile uygun görülmüştür.
HUKUK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Komisyonumuza sevk edilen İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nün 645270 yazısı görev ve yetki bakımından değerlendirilmiş ve değişiklik
önerisi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Yüce Meclise arz olunur.
İMAR KOMİSYONU
Leyla POYRAZ
Başkan
Erol YILMAZ
Başk. Yard.
Eyüp DURSUN
Üye
Sebahattin OLCAY
Üye
Murat TERCAN
Raportör
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
İsmet ÇELİK
Üye
İMAR VE HUKUK KOMİSYONU RAPORU
TARİH: 06.11.2014
SAYI:2014/32
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılı, 2014 yılı Kasım ayı
Meclis toplantısının 03.11.2014 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza havale edilen İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü’nün 645440 yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Ambarlı, Cihangir, Denizköşkler, Firuzköy, Merkez ve
Üniversite Mahallelerinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün yazısı incelenmiştir.
İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Komisyon 3 nolu gündemdeki konu için toplandı.
Dosya üzerinden gerekli incelemeler yapıldı. Gündem içeriğinin yoğun oluşu nedeniyle
incelemelerimiz devam etmektedir.
HUKUK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Komisyonumuza sevk edilen İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nün 645440 sayılı yazı ile isimsiz sokaklara isim verilmesi görüşülmüş fakat diğer
komisyon olan İmar komisyonu çalışmaların kapsamı nedeni ile raporunu hazırlamayarak
süre talep etmiştir. Bu nedenle ortak toplantı yapılamamıştır. Belirtilen nedenlerle yüce
Meclisten süre talebimiz vardır. Komisyonumuza bir sonraki meclis toplantısına kadar süre
verilmesi oy birliğiyle talep edilmiştir.
Yüce Meclise arz olunur.
İMAR KOMİSYONU
Leyla POYRAZ
Başkan
Erol YILMAZ
Başk. Yard.
Eyüp DURSUN
Üye
Sebahattin OLCAY
Üye
Murat TERCAN
Raportör
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
İsmet ÇELİK
Üye
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:06.11.2014
Sayı: 2014/ 33
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2014 Senesi KASIM
ayı Meclis Toplantısının 03.11.2014 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen
Taşınır malların kamuya tahsisi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 645540 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Taşınır malların kamuya tahsisi ile ilgili Mali Hizmetler
Müdürlüğünün talebi incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyonumuza sevk edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün
645540 sayılı yazısı ile kamu hizmetinde kullanılan Belediye taşınır mallarının kamuya tahsisi
talep edilmiştir. Komisyonumuzca yazı ve ekleri incelenmiş olup, kamuya tahsisi oy çokluğu
ile uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
İsmet ÇELİK
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:06.11.2014
Sayı: 2014/ 34
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2014 Senesi KASIM
ayı Meclis Toplantısının 03.11.2014 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen banka
hesaplarının kamuya tahsisi Mali Hizmetleri Müdürlüğünün 645541 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Banka hesaplarının kamuya tahsisi Mali Hizmetleri
Müdürlüğünün talebi incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyonumuza sevk edilen Mali Hizmetleri Müdürlüğü 645541
sayılı yazısı ile kamu hizmetinde kullanılan banka hesaplarının kamuya tahsisi talep
edilmiştir. Komisyonumuzca yazı ve ekleri incelenmiş olup kamu hizmetinde kullanılan
banka hesaplarının kamuya tahsisi oy çokluğu ile uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
İsmet ÇELİK
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:06.11.2014
Sayı: 2014/35
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2014 Senesi KASIM
ayı Meclis Toplantısının 03.11.2014 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliğinin değiştirilmesi 646140 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliğinin
değiştirilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün talebi incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyonumuza sevk edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 646140 sayılı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliği değişikliği
görev ve yetki yönünden değerlendirilmiş ve değişiklik oy birliği ile uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
İsmet ÇELİK
Üye
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:06.11.2014
Sayı: 2014/ 36
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2014 Senesi KASIM
ayı Meclis Toplantısının 03.11.2014 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen
Belediyemiz Kamu hizmetinde kullanılan araçların Kamuya tahsisi ile ilgili Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünün 646458 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Belediyemiz Kamu hizmetinde kullanılan araçların Kamuya
tahsisi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün talebi incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyonumuza sevk edilen Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün
646458 sayılı yazısı ile Kamu hizmetlerinde kullanılan araçların Kamuya tahsisi talep
edilmiştir.Yapılan incelemede Kamu hizmetinde kullanılan ve ek listede belirtilen araçların
Kamuya tahsisi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Yüce Meclise arz olunur.
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
İsmet ÇELİK
Üye
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
174 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content