close

Enter

Log in using OpenID

11. komisyon raporu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

embedDownload
T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK / ULAŞIM KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 2014/11 Rapor Tarihi: 30/05/2014 KONU: Yollar ve Meydanların Tasnifi.
KOMİSYON İNCELEMESİ:
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2014 Yılı Mayıs Ayı Toplantısı’nın 10/05/2014 tarihli 2.
Birleşiminde 5. gündem maddesi olarak görüşülüp müştereken incelenmek üzere komisyonlarımıza
havale edilen Yollar ve Meydanların Tasnifiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi
Başkanlığı’nın 07/05/2014 tarih ve 106 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında;
“ BAŞKANLIK MAKAMINA
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. ve 27. maddesine istinaden Büyükşehir
Belediyesinin yetki alanındaki Mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar ile meydan, bulvar, cadde ve
ana yolların Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasındaki
dağılımına ilişkin esasların büyükşehir belediye meclisince belirlenmesi gerekmektedir. 5216 Sayılı
Büyükşehir Belediye Kanununun 7. ve 27. Maddesi gereği konunun görüşülmesi hususunu arz
ederim.” denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Teklif üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/g maddesi gereğince, büyükşehir belediyesi,
büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar,
cadde ve anayolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele
çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara
ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek;
meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi
işlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Yine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 27.
maddesine göre büyükşehir belediyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel
tesislerin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında dağılımına
ilişkin esaslar büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun yukarıda açıklanan maddelerine istinaden yol
ve meydanların yetki ve sorumluluklarının hangi belediyelere ait olduğu ile ilgili komisyonumuz
aşağıdaki kararları almıştır.
1- İlimiz sınırları dahilinde uygulama imar planı bulunmayan kırsal alandaki yolların ekli haritada
sarı renkle gösterilen kısımları Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda, geriye kalan
diğer yollar ise bulunduğu ilçe belediyesinin yetki ve sorumluluğundadır.
./..
T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK / ULAŞIM KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 2014/11 Rapor Tarihi: 30/05/2014 -22- Uygulama imar planında olan yerlerde imar planında yol genişliği 12.50 mt. ve üzeri genişlikte
olan yollar büyükşehir belediyesi, geriye kalan diğer yollar ise bulunduğu ilçe belediyesinin
yetki ve sorumluluğundadır.
Ancak imar planında güzergahı boyunca farklı genişliklerde olan cadde, bulvar ve sokakların
herhangi bir kısmı 12.50 mt ve üstü genişlikte ise yolun bütünlüğü ve sürekliliği açısından yolun
tamamı büyükşehir belediyesinin yetki ve sorumluluğundadır.
3- İlçelerde 10.000 m2 ve üzeri alana sahip meydanlar büyükşehir belediyesinin, diğer
meydanlar
bulunduğu ilçe belediyesinin yetki ve sorumluluk alanına dahil edilmiştir. İlçe
merkezlerinde, konumu ve yapısı itibariyle önem arz eden kamuoyunca meydan olarak kabul
edilen, her ilçede en fazla 1 adet olmak üzere bir meydan büyükşehir belediyesi yetki ve
sorumluluğundadır.
işbu rapor Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.
Eki : 19 ilçenin Büyükşehir Yol Ağı haritası.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Süleyman TOMAKİN
Komisyonu Başkanı
Reşit EROL
Üye
Ahmet ÇORUH
Komisyonu Bşk.V.
Salih ÇELEBİ
Üye
Aydın GÜNDOĞDU
Üye
ULAŞIM KOMİSYONU
M. Sayım TANDOĞAN
Komisyon Başkanı
İsa KARAYİĞİT
Üye
Süleyman GÜNAL
Komisyon Bşk.V.
Hamza KARAR
Üye
Kemal KAHRAMAN
Üye
T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK / ULAŞIM KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 2014/11 Rapor Tarihi: 30/05/2014 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
143 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content