close

Enter

Log in using OpenID

ANALİTİK TERAZİ (0.1 MG HASSASİYET) TEKNİK ŞARTNAMESİ

embedDownload
1
ANALİTİK TERAZİ (0.1 MG HASSASİYET) TEKNİK ŞARTNAMESİ
Aşağıdaki özelliklere sahip 4 (dört) adet analitik dijital terazi alınacaktır:
1.
Cihazın tartım kapasitesi 200-240 g arasında olmalıdır.
2.
Cihazın tartım hassasiyeti en az 0,1 mg olmalıdır.
3.
Cihaz dijital ekranlı olmalıdır.
4.
Cihazın ölçüm tekrarlanabilirliği en fazla 0,1 mg olmalıdır.
5.
Cihazın sarsıntı ve darbelerden etkilenmemesi için monoblok teknolojisine
sahip olmalıdır.
6.
Cihazın ölçüm doğruluğu en fazla ± 0,2 mg olmalıdır.
7.
Cihaz rüzgâr kabinli olmalıdır. Bu kabine sağ ve sol taraftan kolayca yükleme
yapılabilmelidir.
8.
Cihaz harici veya dahili kalibrasyon modu ile de kalibre edilebilmelidir.
9.
Cihazın kendi arıza kontrol programı olmalıdır; cihaz çalıştırıldığında tuş
takımı kontrolleri, tekrarlanabilirlik testlerini yapabilmelidir.
10.
Cihazın kontrol paneli ve göstergesi çeşitli sıvılardan ve kimyasallardan
etkilenmemesi için özel korumalı olmalıdır.
11.
Cihazın kefesi yuvarlak ve kefe çapı en az 90 mm ve en fazla 100 mm
olmalıdır, veya cihazın kefesi en fazla 100mm x 100mm kare olmalıdır.
12.
Cihazın zemine tam oturduğunu anlamak için cihaz üzerinde su terazisi
bulunmalıdır.
13.
Cihazla normal tartım ve parçacık sayımı ve dinamik tartım yapılabilmelidir.
14.
Cihaz ekranında farklı ağırlık ölçü birimlerinde (g, lb, oz, azt, GN, dwt, ct, mg,
mo, m, tl) tartım sonucu alınabilmelidir.
15.
Cihaza istenildiğinde gerekli bağlantılar yapılarak katı ve sıvı maddelerde
yoğunluk tayini yapılabilmelidir.
Prof. Dr. Y. Murat ELÇİN
Prof. Dr. A. Rüçhan AKAR
Prof. Dr. Günhan GÜRMAN
16.
2
Cihazda aşırı yük konulması durumunda kullanıcıyı uyaran ve cihazı koruyan
uyarı ve engelleme sistemi bulunmalıdır.
17.
Cihaz USB veya RS232 arayüzü çıkışına sahip olmalıdır.
18.
Cihaz
GWP
(İyi
Tartım
Uygulamaları)
veya
GLP
(İyi
Laboratuvar
Uygulamaları) standartlarına göre üretilmiş olmalıdır.
19.
Cihazla birlikte uyumlu çalışabilecek, kullanıcının kendi kendine bakım
yapabileceği toplam 1 (bir) adet cihazın orijinal bakım-tartım kiti verilmelidir.
Prof. Dr. Y. Murat ELÇİN
Prof. Dr. A. Rüçhan AKAR
Prof. Dr. Günhan GÜRMAN
3
Diğer Şartlar
1. Firmalar teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda orijinal katalogları üzerinde Teknik
şartnameye Madde Madde cevap vereceklerdir.
2. Teklifi veren firma, teklif ettiği ürüne ait markanın Yetkili mümessili olduğunu, güncel
tarihli yetki belgesiyle belgelemelidir.
3. Teklif veren firma TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalı ve bu belgeyi
teklifiyle vermelidir.
4. Teklifi veren firma, teklif etmiş olduğu ürünü daha önce satmış olduğu yerlere ait
referans listesini sunmalıdır.
5. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti
karşılığında 8 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.
6. Teklif veren firma; cihazın kullanımı, bakımı, montajı ve olası arızalarının giderilmesi
ile kalibrasyonuna ilişkin, kendi eğitilmiş personeli aracılığıyla en az üç (3) kişiye 1
gün süreli ücretsiz eğitim verecektir. Bu koşul teklif dosyasında firmaca taahhüt
edilecektir.
7. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.
Prof. Dr. Y. Murat ELÇİN
Prof. Dr. A. Rüçhan AKAR
Prof. Dr. Günhan GÜRMAN
1
ANALİTİK TERAZİ (0.01 MG HASSASİYET) TEKNİK ŞARTNAMESİ
Aşağıdaki özelliklere sahip 1 (bir) adet analitik dijital terazi alınacaktır:
1. Cihaz, 40 grama kadar 0,01 mg veya daha yüksek hassasiyette; 40 ile 120 gram arası
0,1 mg veya daha yüksek hassasiyette tartım yapabilmelidir.
2. Cihaz üstten ve yandan açılabilir cam hazneye sahip olmalıdır.
3. Ölçüm tekrarlanabilirliği 0,01mg olmalıdır.
4. Cihaz en fazla 3 saniyede kararlı hale gelmelidir.
5. Cihazın tartıma hazır olup olmadığı cihazdaki bir uyarı sistemi ile izlenebilmelidir.
6. Cihaz arkadan aydınlatmalı geniş ekrana sahip olmalıdır, gerektiğinde okuma yapılan
ekran teraziden uzatma kablosu sayesinde ayrılıp okuma işlemi yapabilmelidir.
7. Cihazın göstergesinde, ölçüm yapılan numunenin adı, ölçüm yapan kişinin adı,
numunenin ağırlığı, darası ve gros (toplam ağırlığı) aynı anda görülebilmelidir.
8. Cihazın kontrolü dokunmatik ekrandan resimli komut tuşlarıyla kolayca sağlanmalıdır.
9. Cihaz tam otomatik sıcaklık kalibrasyon özelliğine sahip olmalıdır. Böylelikle ortamın
sıcaklığına göre belli zamanlarda kendi kendini kalibre edebilme özelliğine sahip
olmalıdır. Ekran üzerinde hangi sıcaklıkta kalibrasyon yaptığını gösterebilmelidir.
10. Cihazın kefesi ergonomik olmalı ve cihazın gövdesine asılı konumda kullanılmalıdır. Bu
sayede cihazın içine herhangi bir sıvı veya katı madde kaçma olasılığı ortadan kaldırılmış
olmalıdır.
11. Cihaz, sıvı ve katılarda yoğunluk tayini yapabilecek özellikte olmalıdır. Bu özellik, cihazla
birlikte standart olarak sunulmalıdır.
12. Cihaz statik elektrik yüklenmelerine karşı elektro-manyetik korumaya sahip olmalıdır.
13. Cihaz, özel döküm ve kimyasal maddelere dayanıklı metal kasaya sahip olmalıdır.
14. Cihazın ayaklarının dengede olup olmadığı dokunmatik ekrandan görsel olarak
izlenebilmelidir.
Prof. Dr. Y. Murat ELÇİN
Prof. Dr. A. Rüçhan AKAR
Prof. Dr. Günhan GÜRMAN
2
15. Cihazın bilgisayar ve yazıcı bağlantısı için RS 232 çıkışı olmalıdır.
16. Cihaz, standart sapma, nisbi standart sapma, en fazla ve en az değerler, vd. işlemleri
yapabilmelidir.
17. Cihazın sahip olduğu yazılım ile tartım kapasitesi izlenebilmelidir.
18. Tartım kefesinin altındaki bulunan toplama kabı kolaylıkla çıkarılıp yıkanabilmelidir.
19. Cihazla birlikte plastik ve cam kaplarda doğru tartım yapılabilmesi için özel elektrostatik
yükten koruyucu özellikte tutucu sistemi verilebilmelidir.
20. Cihaz GWP (İyi Tartım Uygulamaları) veya GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları)
standartlarına göre üretilmiş olmalıdır.
21. Cihaz, izlenebilirlik açısından “FDA 21 CFR Kısım 11”e uygun tüm tartım verilerini ve
süreç bilgilerini merkezi bir veritabanına otomatik olarak aktarabilmeli ve veriler
saklanabilmelidir.
Prof. Dr. Y. Murat ELÇİN
Prof. Dr. A. Rüçhan AKAR
Prof. Dr. Günhan GÜRMAN
3
Diğer Şartlar
1. Firmalar teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda orijinal katalogları üzerinde Teknik
şartnameye Madde Madde cevap vereceklerdir.
2. Teklifi veren firma, teklif ettiği ürüne ait markanın Yetkili mümessili olduğunu, güncel
tarihli yetki belgesiyle belgelemelidir.
3. Teklif veren firma TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalı ve bu belgeyi
teklifiyle vermelidir.
4. Teklifi veren firma, teklif etmiş olduğu ürünü daha önce satmış olduğu yerlere ait
referans listesini sunmalıdır.
5. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti
karşılığında 8 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.
6. Teklif veren firma; cihazın kullanımı, bakımı, montajı ve olası arızalarının giderilmesi
ile kalibrasyonuna ilişkin, kendi eğitilmiş personeli aracılığıyla en az üç (3) kişiye 1
gün süreli ücretsiz eğitim verecektir. Bu koşul teklif dosyasında firmaca taahhüt
edilecektir.
7. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.
Prof. Dr. Y. Murat ELÇİN
Prof. Dr. A. Rüçhan AKAR
Prof. Dr. Günhan GÜRMAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
675 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content