close

Enter

Log in using OpenID

27 nolu karar-2014 - Altınordu Belediye Başkanlığı

embedDownload
T.C.
ORDU İLİ
ALTINORDU BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI
Karar No
: 2014/27
Karar Tarihi : 29/05/2014
Evrak No
: 141
Evrak Tarihi : 23/05/2014
Birimi
: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Saati
: 08:00
Konusu : Hasan Erol HİMMETTOĞLU ‘ dan
ceza alınması
TALEP
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Başkanlıktan havaleli 23/05/2014 tarih ve 141 sayılı yazısı
Encümenimizde okundu.
İlçemiz Şarkiye Mahallesi. Hacı Mustafa Katırcı Sokak. No:4/A Altınordu/ORDU adresinde
işletmeciliğini Hasan Erol HİMMETOĞLU’ nun yapmış olduğu Cafe - Restaurant işletmesinde Emniyet
Müdürlüğü Ekipleri tarafından 09/05/2014 ve 11/05/2014 tarihlerinde yapılan kontrollerde işyerinin
Açma Çalışma Ruhsatı ve canlı müzik izni olmadan faaliyette EK’ li tutanakla tesbit edilmiştir.
Bahse konu adreste bulunan Ahe Dan.Top.Yemek Gıda.San.ve Tic.Ltd.Şti. 20/05/2014 tarih ve 21
sıra nolu dosya ile İşyeri Açma Çalışma Ruhsat müracaatında bulunmuştur.
Bu nedenle; yukarıda açık adresi yazılı ticari işletmeye 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma
Yönetmeliğinin 38. Maddesine aykırı hareket ettiğinden, ayrıca 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyat
Kanununun 6. Maddesinin (d) bendine göre işlem yapılması hususunda Encümence karar ittihazı, Ruhsat
ve Denetim Müdürlüğünce talep edilmektedir. Bu hususta yapılan görüşmede gereği düşünüldü.
KARAR
İlçemiz Şarkiye Mahallesi. Hacı Mustafa Katırcı Sokak. No:4/A Altınordu/ORDU adresinde
işletmeciliğini Hasan Erol HİMMETOĞLU’ nun yapmış olduğu Cafe - Restaurant işletmesinde Emniyet
Müdürlüğü Ekipleri tarafından 09/05/2014 ve 11/05/2014 tarihlerinde yapılan kontrollerde işyerinin
Açma Çalışma Ruhsatı ve canlı müzik izni olmadan faaliyette EK’ li tutanakla tesbit edilmiştir. Bahse
konu adreste bulunan Ahe Dan.Top.Yemek Gıda.San.ve Tic.Ltd.Şti. 20/05/2014 tarih ve 21 sıra nolu
dosya ile İşyeri Açma Çalışma Ruhsat müracaatında bulunmuştur. Bu nedenle; yukarıda açık adresi yazılı
ticari işletmeye 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliğinin 38. Maddesine aykırı hareket
ettiğinden, ayrıca 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyat Kanununun 6. Maddesinin (d) bendine göre adı
geçenden 970,00 TL para cezası alınarak, suçun yılı içinde tekrarı halinde cezanın katlanarak
uygulanacağının tebliği Encümenimizce uygun görülmüş olup, gereğinin ifası için karar örneğinin Ruhsat
ve Denetim Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine 29/05/2014 tarihli oturumda oy birliği
ile karar verildi. A.K.
Engin TEKİNTAŞ
Belediye - Encümen Başkanı
Engin HEKİM
Üye
Celal TEZCAN
Üye
Sebayittin GÜRBÜZ
Üye
Orhan KUL
Mali Hizm.Müd.V.
Cem ÖZTÜRK
Fen İşleri Müd.V.
Dursun BİLGİLİ
Yazı İşleri Müd.V.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
42 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content