close

Enter

Log in using OpenID

asit ve bazların özellikleri

embedDownload
FEN ve TEKNOLOJİ / Asit ve Bazlar
ASİT VE BAZLARIN ÖZELLİKLERİ
1
FEN ve TEKNOLOJİ / Asit ve Bazlar
Limon, yeşil erik, yeşil elma
gibi bazı gıda maddeleri ekşi;
sivri biber, pul biber gibi bazı
gıda maddeleri ise acıdır.
Gıda maddeleri birer karışımdır. Eğer gıda maddesi aşırı miktarda baz
bulunduruyorsa tadı acı; asit bulunduruyorsa tadı ekşi olur. Yani gıda
maddelerinin acı veya ekşi olmasının sebebi asitler ve bazlardır.
2
FEN ve TEKNOLOJİ / Asit ve Bazlar
!
Aksi belirtilmediği sürece gıda maddeleri dışındaki maddelere
dokunmamak ve bu maddeleri tatmamak gerekir.
Maddeleri diğer maddelerden ayırt
etmeye yarayan ve onların
sınıflandırılmasında belirteç
(indikatör) denilen maddeler de
kullanılır. Fenol ftalein ve turnusol
kağıdı bunlara örnektir.
3
FEN ve TEKNOLOJİ / Asit ve Bazlar
Asitlerin Özellikleri
Tatları ekşidir.
Bazların Özellikleri
Tatları acıdır.
4
FEN ve TEKNOLOJİ / Asit ve Bazlar
Asitlerin Özellikleri
Ciltte yanıcı bir his uyandırır.
Bazların Özellikleri
Ciltte kayganlık hissi uyandırır.
5
FEN ve TEKNOLOJİ / Asit ve Bazlar
Asitlerin Özellikleri
Bazların Özellikleri
Mavi turnusol kâğıdını
kırmızıya dönüştürür.
Kırmızı turnusol kâğıdını
maviye çevirir.
6
FEN ve TEKNOLOJİ / Asit ve Bazlar
Asitlerin Özellikleri
Bazların Özellikleri
Fenol ftalein damlatıldığında
renk değiştirmez.
Fenol ftalein damlatıldığında
renk değiştirir.
7
FEN ve TEKNOLOJİ / Asit ve Bazlar
Asitlerin Özellikleri
Bazların Özellikleri
Bazlarla birleşince tuz oluşturur.
Asitlerle birleşince tuz oluşturur.
8
FEN ve TEKNOLOJİ / Asit ve Bazlar
Asitlerin Özellikleri
Bazların Özellikleri
Asitler sulu çözeltilerinde
ortama H+ iyonu verirler.
Bazlar ise sulu çözeltilerinde
ortama OH- iyonu verirler.
H+
H+ H +
OHOH- OH-
9
FEN ve TEKNOLOJİ / Asit ve Bazlar
Asitlerin Özellikleri
Bazı metallerle birleşince H2 gazı açığa çıkarır.
10
FEN ve TEKNOLOJİ / Asit ve Bazlar
Bazı asitlerin suda çözünmesi
HCl→H++Cl
HNO3 →H++NO3
H2SO4 →2H++SO24
H3PO4 →3H++PO34
11
FEN ve TEKNOLOJİ / Asit ve Bazlar
!
Yapısında H+ bulundurmayan bazı maddeler asit özelliği gösterebilirler.
12
FEN ve TEKNOLOJİ / Asit ve Bazlar
Bazı bazların suda çözünmesi
NaOH→Na++OH–
KOH→K++OH–
Ca(OH)2 →Ca2++2OH–
13
FEN ve TEKNOLOJİ / Asit ve Bazlar
!
Yapısında OH bulundurmayan bazı maddeler de baz özelliği gösterirler.
14
FEN ve TEKNOLOJİ / Asit ve Bazlar
!
Sizler de aşağıdaki bileşiklerin suda çözünme denklemlerine bakarak
ASİT ya da BAZ olup olmadıklarını belirleyebilirsiniz.
ASİT
BAZ
HBr
LiOH
CO2
NH3
15
FEN ve TEKNOLOJİ / Asit ve Bazlar
ASİT VE BAZLARIN ÖZELLİKLERİ
16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 318 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content