close

Enter

Log in using OpenID

2008-2009

embedDownload
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU
31,12,2009
Önceki Dönem
Ayrıntısı
A-BRÜT SATIŞLAR
1-Yurtİçi Satışlar
2-Yurtdışı Satışlar
3-Diğer Gelirleri
Cari Dönem
Ayrıntısı
202.454.969,51
193.219.576,80
1.511.000,00
6.405.447,41
680.000,00
9.137.278,20
64.223,41
64.223,41
2009
Tümü
203.036.855,00
194.538.522,10
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - )
1-Satış İadeleri (-)
2008
Tümü
3.695,00
3.695,00
2-Satış İskontoları (-)
3-Diğer İndirimler (-)
C-NET SATIŞLAR (A-B)
202.390.746,10
203.033.160,00
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
169.891.614,24
181.221.139,87
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)
165.984.278,05
177.930.564,09
2-Satılan Ticari Mallar Mali. (-)
32.030,66
15.786,10
3.875.305,53
3.274.789,68
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4-Diğer Satışların Maliy. (-)
I-BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (C-D)
32.499.131,86
21.812.020,13
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)
78.995.732,14
88.364.862,82
1-Araştırma ve Geliştirme Gid. (-)
4.606,70
3.429,75
2-Pazarlama Satış ve Dağ. Gid.(-)
3-Genel Yönetim Giderleri (-)
5.498.115,70
73.493.009,74
5.696.301,68
82.665.131,39
II-FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GEL.ve KAR.
-46.496.600,28
-66.552.842,69
21.613.342,87
23.295.536,51
1-İştiraklerden Temettü Gelir.
2-Bağlı Ortaklardan Temettü Gelir.
3-Faiz Gelirleri
1.938.209,75
1.799.829,63
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar
3.509,06
6-Menkul Kıymetler Satış Kârları
7-Kambiyo Kârları
501,43
8-Reeskon Faiz Gelirleri
6-Enflasyon Düzeltme Kârları
10-Faal.İlgili Diğ.Ola.Gelir ve Kar.
19.671.624,06
G-DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GİD.ve ZAR(-)
21.495.205,45
33.965.697,48
40.794.798,01
1-Komisyon Giderleri
2-Karşılık Giderleri
95.334,37
175.221,52
3-Menkul Kıymet Satış Zararları
4-Kambiyo Zararları
5-Reeskon Faiz Giderleri
438,78
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları
7-Faaliyetle İlgi.Diğ.Ola.Gider ve Zar.
33.870.363,11
H-FİNANSMAN GİDERLERİ
1-Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (-)
2-Uzun Vadeli Borçlanma Gid.(-)
491.907,51
115.689,82
376.217,69
III-OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (II+F)-(G+H)
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
2-Önceki Dönem Gider ve Zarar (-)
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zarar (-)
2.340.826,84
2.336.977,95
3.848,89
-59.340.862,40
-86.392.931,03
2.264.587,39
21.195.984,25
146.871,79
2.117.715,60
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zarar (-)
40.619.137,71
111.935,88
21.084.048,37
23.104.889,63
23.602.852,38
3.117.805,22
3.563.392,20
19.783.366,65
203.717,76
18.733.447,23
1.306.012,95
IV-DÖNEM KARI
KARI VERGİ
VEYA ZARARI
(III+İ)-(J)
K-DÖNEM
VE DİĞER
YASAL.YÜK.
-80.181.164,64
-88.799.799,16
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-80.181.164,64
-88.799.799,16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
235 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content