close

Enter

Log in using OpenID

CARİ DÖNEM Sermaye İşletmenin kendi hisse senetleri

embedDownload
METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
01/01/2013 - 30/09/2013 DÖNEMİ ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
CARİ DÖNEM
I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2012)
II - Muhasebe politikasında değişiklikler
III - Yeni bakiye ( I + II) (01/01/2013)
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
1- Nakit
2- İç kaynaklardan
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar
D- Varlıklarda değer artışı / azalışı
E- Yabancı para çevrim farkları
F- Diğer kazanç ve kayıplar
G- Enflasyon düzeltme farkları
H- Dönem net karı (veya zararı)
I -Dağıtılan temettü
J- Yedeklere transfer
III- Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2013)
(I+A+B+C+D+E+F+G+H+I)
Sermaye
451,006,589
451,006,589
-
İşletmenin kendi
hisse senetleri (-)
451,006,589
-
Varlıklarda Değer
Artışı
4,690,809
4,690,809
(10,826,952)
-
-
(6,136,143)
Öz sermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farkları
Yabancı Para
Çevrim Farkları
-
-
-
-
Diğer Yedekler ve Net Dönem Karı
Yasal Yedekler Statü Yedekleri dağıtılmamış karlar
(veya zararı)
5,073,851
720,000
56,920
26,573,460
1,860,609
5,073,851
720,000
56,920
28,434,069
30,699,916
1,553,659
(28,434,069)
6,627,510
720,000
56,920
30,699,916
Yasal Yedekler Statü Yedekleri
6,627,510
720,000
6,627,510
720,000
8,743,030
-
Diğer Yedekler ve
dağıtılmamış karlar
230,347
230,347
-
Net Dönem Karı
(veya zararı)
-
(230,347)
51,743,119
Geçmiş Yıllar
Karları /
(Zararları)
40,270,152
40,270,152
26,880,410
Toplam
528,391,781
1,860,609
530,252,390
10,826,952
30,699,916
-
67,150,562
550,125,354
METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
01/01/2014- 30/09/2014 DÖNEMİ ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
CARİ DÖNEM
I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2013)
II - Muhasebe politikasında değişiklikler (*)
III - Yeni bakiye ( I + II) (01/01/2014)
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
1- Nakit
2- İç kaynaklardan
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar
D- Varlıklarda değer artışı / azalışı
E- Yabancı para çevrim farkları
F- Diğer kazanç ve kayıplar
G- Enflasyon düzeltme farkları
H- Dönem net karı (veya zararı)
I -Dağıtılan temettü
J- Yedeklere transfer
IV- Dönem Sonu Bakiyesi
(30/09/2014)
(I+A+B+C+D+E+F+G+H+I)
Sermaye
451,006,589
451,006,589
451,006,589
İşletmenin kendi
hisse senetleri (-)
-
Varlıklarda Değer
Artışı
13,423,950
(13,423,950)
3,691,941
-
-
(9,732,009)
TL
Öz sermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farkları
Yabancı Para
Çevrim Farkları
-
-
-
-
15,370,540
720,000
-
Geçmiş Yıllar
Karları /
(Zararları)
86,832,785
86,832,785
-
(76,550,329)
8,743,030
Toplam
531,532,584
531,532,584
3,691,941
51,743,119
(76,550,329)
-
1,539,426
510,417,317
51,743,119
-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
168 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content