DYNO ÜRODİNAMİ SİSTEMİNİN ANOREKTAL MANOMETRİ

DYNO ÜRODİNAMİ SİSTEMİNİN ANOREKTAL MANOMETRİ SİSTEMİNE TERFİSİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
Klinikte bulunan Dyno ürodinami sisteminin anorektal manometri sistemine terfisi için aşağıdaki maddeler
geçerli olmalıdır.
1) Klinikteki cihazın ürodinami sistemi kablolu sistem halinden kablosuz sistem haline getirilmeli ve
özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
1.1. Sistem bilgisayar kontrollü kompakt bir sistem olup, aşağıdaki wireless çalışan parçalardan
oluşmaktadır.
1.1.1. Sistemin transducer ünitesi, Infüzyon pompası, entegre üroflow modülü ,EMG modülü, PC ve
yazıcıdan oluşmalıdır.
1.1.2. Dijital infüzyon pompası ve İnfüzyon pompasına entegre infüze hacim transduceri,
1.1.3. Klinikte bulunan Ürodinami Uygulama Masasına entegre olacak Üroflow modülü.
1.1.4. Dijital EMG modülü,
1.1.5. RF Uzaktan kumanda,
1.1.6. Klinikte bulunan PC gerekli donanıma terfi ettirilecektir.
1.2. Sistem aşağıdaki testleri yapabilmelidir;
1.2.1. Üroflow analizi
1.2.2. Sistometri analizi
1.2.3. Basınç-akım analizi
1.2.4. Biofeedback
1.2.5. EMG
1.3. Sistem yazılımı istenilen şekilde upgrade edilerek farklı çalışmalar için kullanılabilmelidir.
1.4. Sistemde bulunan ve gönderilen sıvının ağırlığını ölçen “dijital infused volume transducer” 0-4000 gr.
arasında çalışmalıdır.
1.5. Sistem infüzyon suyunun bitmesi, ters tüp takılması veya sıvı hattında patlak olması durumunda bunu
algılayabilen ve pompayı durdurabilen bir yazılımı olmalıdır.
1.6. Pompa doldurma hızı 1-150 ml/dak.arasında seçilebilir, gerekirse test sırasında uzaktan kumanda ile
değiştirilebilmelidir.
1.7. Pompa ile infused volume transducer birleşik bir ünite olarak veya ayrı üniteler halinde beraber
çalışabilmelidir.
1.8. Sistem test sırasında istenen ses kayıtlarını yapabilir, bu kayıtları ilgili test ile beraber sabit diske
kaydedebilir ve daha sonraki incelemelerde test üzerinde basınç grafiklerine senkron olarak dinletebilir.
Bütün bu özellikler sistem yazılımında mevcuttur ve database ile kullanılabilmelidir.
1.9. Sistemde bulunan flow sensör ünitesi ana ünite ile bağlantısı RF Wireless (kablosuz) teknoloji ile
sağlanabilmelidir.
1.10. Sistemde bulunan flow sensör 0-2000 ml arasında hacim, 0-80 ml/sn akım ölçümü yapabilmelidir.
Sistemdeki flow sensörü taşıyan frame yükseklik ayarlı olup hastanın boyuna göre yükseltilip
alçaltılabilmeli ve ayrıca bayan hastalar için işeme sandalyesi ve çocuklar için oturma adaptörü olmalıdır.
1.11. Sistemi kontrol eden, ürodinami yazılımı Türkçe dışında çoklu dil seçeneği olmalıdır.
1.12. Sistemi kumanda eden PC istenildiğinde mevcut imkanlar ile terfi edilebilecek özelliktedir ve tüm
sistem tek bir PC tarafından kumanda edilebilmektedir.
1.13. Sistem tam olarak dijital yapıda olup ve tüm sistem bağlantıları plug&play (tak-çalıştır) şeklinde
olmalıdır.
1.14. Sistem yazılımı, donanım arızalarını, eksikliklerini ve çalışıp çalışmadıklarını (pompa, transducer,
emg, flow transduceri, puller vb.) kontrol eden özel donanım test yazılımına sahip olmalıdır.
1.15. Sistem yazılımı ile, basınç transduceri, pompa, güç kaynağını test edebilir, gereken kalibrasyonlar
(transducerler ve pompa için) otomatik veya manuel olarak yapılabilmelidir.
1.16. Ürodinami çalışması için standart olan kanalların dışında özel çalışmalar için en az 3 yeni analog
kanal tanımlanabilmelidir ve diğer kanallar ile takip edilebilir ve bu kanallar ekranda görünebilmelidir.
1.17. Sistemin ürodinami modülü C-Kollu floroskopi ve Ultrason sistemlerine uyumlu olmalıdır. Farklı
cihazlar için farklı yazılım gerektirmemelidir.
1.18. Sisteme ICS tarafından kabul edilen kateterlerin kullanılması mümkün olmalıdır. Sistem her marka
katateri otomatik olarak kabul etmelidir. Kullanıcı farklı kataterler için sistemde tanıtma veya transducer
değişikliği yapma ihtiyacı duymamalıdır.
1.19. Test sırasında hastanın hareketlerinden doğabilecek basınç sıçramaları sistem tarafından test sırasında
online olarak otomatik işaretlenebilmektedir. Bu işlem test anında görülebilir, işaretlenen kısımlardan
bazıları istenilirse çıkarılabilir. Yazılım bunu otomatik olarak yapabilmektedir.
1.20. Sistem ile test menüsüne girdikten sonra, sistemin tamamı çok fonksiyonlu RF uzaktan kumanda ile
kontrol edilebilmektedir. Uzaktan kumandanın çalışması için kullanıcının sistemin başında bekleme veya
uzaktan kumanda alıcısına göstermek zorunda olmamalıdır.
1.21. Basınç kanalları -50 ve 400 cm H2O aralığında ölçüm yapabilmir ve çalışma sırasında dahi
sıfırlanabilmektedir.
1.22. Sistemde bulunan EMG hassasiyeti uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir ve test sırasında gerek
görüldüğünde değiştirilebilmelidir.
1.23. EMG aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
1.23.1. EMG düz ve çizgili kasa uygulama yapabilir olmalıdır.
1.23.2. Hem yüzeyel hem iğne elektrot ile kullanılabilir,
1.23.3. Sesli olarak sinyal takip edilebilir,
1.23.4. Yüzey elektrodu olarak normal EKG elektrotları ile yeterli sonuç verebilir,
1.23.5. Test sırasında EMG hassasiyeti değiştirilebilir.
1.23.6. EMG otomatik hasta kalibrasyonu özelliği olmalıdır.
1.24. Sistemde flow değerleri ile otomatik olarak Siroky namogramı hazırlanabilir ve hastanın flow
değerlendirilmesi yapılabilir.
1.25. Sistemde kullanılan yazılımın Help fonksiyonu olmalıdır.
1.26. Sistem analiz yazılımında istenilen aralık işaretlenerek zoom yapılabilmektedir.
1.27. Sistemde, testin herhangi bir anında test devam ederken ayrı bir ekranda o ana kadar yapılmış tüm test
değerleri (grafik olarak) ekranda anlık değerlerle birlikte incelenebilmektedir.
1.28. Sistemin Donanımı ve Yazılımı üretici firma tarafından geliştirilmiş en üst versiyon olmalıdır. Cihaz
ile birlikte sistemin orijinal yazılımları kullanıcıya teslim edilmelidir.
1.29. Sistemde doktor tarafından programlanabilen rapor hazırlama yazılımı bulunmalıdır.
1.30. Sistemin kumanda edildiği database menüler ile kolay kullanılabilir durumdadır. Bu database ile
hastalar, Sistem numarası, Soyadı, Hastane numarası ve Test tarihine göre taranabilmelidir.
2) Cihaza Anorektal Manometri Sistemi kablosuz olarak eklenebilmeli ve aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
2.1 Sistem bilgisayarıyla kontrollü kompakt bir yapıda olmalı ve aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır.
2.1.1. Tüm sistemi taşıyan tekerlekli sehpa,
2.1.2. 8 ayrı dijital fiziksel basınç kanalı ve tüm aksesuarları,
2.1.3. RF Uzaktan kumanda,
2.1.4. Kablosuz anorektal manometri modülü
2.1.5. Kabosuz emg modülü
2.1.6. Holder
2.1.7. Kablosuz usb modulü
2.2. Sistem yazılımı istenilen şekilde terfi edilerek farklı çalışmalar için kullanılabilir olmalıdır.
2.3. Sistem anorektal manometre testlerini yapabilir durumda olmalıdır.
2.4. Anorektal Manometri Sistemi yazılımı aşağıdaki testleri içermelidir.
2.4.1. RAIR (recto-anal inhibitory reflex) testi
2.4.2. Resting pressure testi
2.4.3. Squeeze testi
2.4.4. Endurance sequeeze testi
2.4.5. Strain testi
2.4.6. Cough testi
2.4.7. Sensation ve Compliance testi
2.5. Sistemin fiziksel kanalları aynı anda kullanılarak takip edilebilmeli, aynı anda 8 kanal basınç ve bir
EMG kanalı alınması da mümkün olmalıdır.
2.6. Sistemde standart markerlar dışında, kullanıcının tanımlayabileceği en az 4 anlık, 4 gecikmeli marker
bulunmalıdır. Bu markerlar uzaktan kumanda yardımı ile kullanılabilmelidir.
2.7. Sistem test sırasında istenen ses kayıtlarını yapabilmeli, bu kayıtları ilgili test ile beraber sabit diske
kaydetmeli ve daha sonraki incelemelerde test üzerinde basınç grafiklerine senkron olarak
dinletebilmelidir. Bütün bu özellikler sistem yazılımında bulunmalı ve database ile kullanılabilmelidir.
2.8. Sistemi kontrol eden, motilite için geliştirilmiş yazılım Türkçe, İngilizce olmalıdır.
2.9. Sistem yazılımı, donanım arızalarını, eksikliklerini ve çalışıp çalışmadıklarını kontrol
eden özel donanım test yazılımına sahip olmalıdır.
2.10.
Sistemin test menüsüne girdikten sonra, sistemin tamamı kablosuz uzaktan kumanda ile kontrol
edilmelidir.
2.11.
Sistem Windows XP ve üzeri yazılımı altında çalışabilen bir yazılıma sahip olmalıdır.
2.12.
Sistemden hekim tarafından talep edilen tüm raporlama kriterleri alınabilmelidir.
2.13.
Sistem ve yazılımı üretici firma tarafından geliştirilmiş en üst versiyon olmalı ve cihaz ile birlikte
orjinal yazılımlar kullanıcıya teslim edilmelidir.
2.14.
Sistemdeki çalışma sayfası ve renkleri kullanıcının tercihine göre kullanıcı tarafından
yapılabilmelidir.
3) TEKNİK SERVİS VE GARANTİ
3.1. Sistemde online Help Quick Support özelliği olmalıdır.
3.2. Sistem her türlü imalat hatasına karşı 2 yıl süre ile garantili olup bu süre içinde sistemdeki her türlü
yeniliği (donanım ve software olarak) ücretsiz olarak ilave edilir.
3.3. Garanti bitiminden sonra 10 yıl süre ile ücreti karşılığı servis ve yedek parça hizmeti verilmelidir.
3.4. Sistemde yazılımında yapılacak her türlü yenilik ücretsiz olarak 5 yıl süre ile temin edilebilmelidir.