close

Enter

Log in using OpenID

Agent.PRO 2014 - Regex çağrı merkezi sistemi

embedDownload
Agent.PRO
2014
EK MODÜLLER
Yeni kurulan ya da varolan çağrı merkezlerine;
- Kolay yönetim ve kullanım,
- Ayrıntılı izleme ve ölçme,
- Canlı ve geriye dönük raporlama,
- Gelişen teknolojilere kolay, hızlı adaptasyon,
- Eğitim, sunucu, kurulum, destek gibi maliyetlerde azalma
sağlamak için geliştirilmiştir.
Regex.Agent PRO paketi, 10-150 arası operatör barındıran çağrı
merkezleri için ideal altyapıya sahiptir.
Günümüzün
rekabetçi
iş
ortamında müşteri bağlılığı son
derece önemli bir konu haline
gelmiştir.
Müşteri hizmetleri tüm kurumlar
için önemli bir iş stratejisi
olmaktadır.
Operasyon
maliyetlerini azaltırken hizmet
performasını
artıran
yeni
teknolojik ürünler kullanılmalıdır.
Eski tip çağrı merkezi altyapıları
bu isteklere cevap veremez
duruma gelmiştir.
Regex çağrı merkezi çözümü,
varolan bilgileri en iyi şekilde
kullanarak, kurumsal müşteri
hizmetleri altyapısı ve kaynak
kullanımını optimize ederek tüm
maliyetleri azaltan bir çözüm
sunarak pazarda yer almaktadır.
Regex çağrı merkezi standart SIP
kurallarına dayalı olup zengin IP
uygulamaları ve entegrasyonlara
da olanak sağlar.
Sesli Mesaj Modülü
Excel desteği ile datalarınızı sınırsız bir şekilde
yükleyin, entegre otomatik arayıcı sizin için
arasın. İster sesli mesaj okusun, ister hemen
operatörlere bağlasın
SanalPOS Entegrasyonu
SanalPOS sistemi yalnız kredi kartı bilgilerini
alıp backoffice masasına iletebilecegi gibi
doğrudan banka ile haberleşip daha telefon
görüşmesi devam ederken cevabı operatöre
iletebilir.
2
Özellikler
Regex.Agent PRO
çağrı merkezi
çözümü, müşterilerileriz ile gereksinim
duyacağınız
telefon
ile
iletişim
altyapısını, kolay kullanım ile birleştirerek
sizin kullanımınıza sunar.
Bu çözümün sunduğu özelikleri aşağıda 3
farklı bölümde bulabilirsiz.
 Inbound (gelen aramalar)
 Outbound (giden aramalar)
 Yönetici arabirimi
Inbound (Gelen aramalar) için





Arayan kişinin telefonu, adı, soyadı,
adresi ve notları otomatik olarak
görünür.
Arayan kişinin önceki tüm aramaları
şikayet, randevu gibi sonuçları ve notları
ile beraber görüntülenir.
Konuşma ve çaldırma süresi her an
görülebilir.
Aramalar için satış, ilgilenmedi,
ulaşılamadı ya da randevu gibi sonuçlar
girilebilir.
Her arama için sonuçlarla beraber notlar
alınabilir. Bu notlar daha sonra arama
raporlarında yönetici tarafından ya da
müşterinin arama kayıtlarıyla beraber
görülebilir.






Müşterinin hangi menüden tuşlayarak
(satış menüsü, destek menüsü gibi) ya da
tanımlı kampanyadan geldiği görünür.
Operatör müşteri ile ilgili bilgileri görerek
telefonu açar ve müşteriye doğrudan
ismi ile hitap eder. Böylece hem operatör
kiminle konuştuğunu bilerek telefonu
açar, hemde müşteri kendisinin
tanındığını bilerek firmaya güveni artar.
Operatör kendisinin yaptığı eski
aramaları görebilir
Parolasını değiştirebilir ya da aramayı
transfer edebilir.
Aramanın transferi müşteri bilgileri ile
beraber yapılır.
İsterse arama sırasında müşteriyi
beklemeye alabilir (mute) ya da bekleme
müziği dinletebilir (hold). Bu süreler
yönetici raporlarında agent bazlı ayrı ayrı
izlenebilir.


Mola isteğinde bulunabilir. Mola tipi
seçimi ardından login ekranı çıkarak
kalan süreyi geri saymaya başlar. Bu
molaların kullanım süreleri, mola tipi ve
toplam
süre
olarak
yönetici
ekranlarından izlenebilir.
Operatörler
kendisi
için
aldığı
randevuları görebilir ve tıklayarak arama
yapabilir.
REGEX.AGENT PRO ÖNYÜZÜ
Outbound (Giden aramalar) için








Müşteri getir düğmesine basılarak manuel olarak yeni müşteri
çekilebilir. Bu müşteriler daha önceden yönetici (supervisor)
tarafından sisteme eklenmiş ve operatöre atanmış verilerden seçilir.
İstenirse sesli mesaj, otomatik arama modülü kullanılarak
müşterilerin aranması ve açılanların operatörlere bağlanması
sağlanabilir.
Aramalar için satış, ilgilenmedi , ulaşılmadı ya da randevu gibi sonuç
girilebilir.
Parolasını değiştirebilir, mola isteğinde bulunabilir ya da aramayı
transfer edebilir.
Konuşma süresi ve çalma süresi ayrı ayrı görülebilir.
Operatör kendisinin yaptığı son aramaları görebilir ve bu aramalar
içinden doğrudan arama başlatabilir.
İstenirse arama sırasında karşı tarafı beklemeye alabilir (mute) ya da
bekleme müziği dinletebilir (hold). Bu süreler yönetici raporlarında
izlenebilir.
Operatörler kendi için aldığı randevularını görebilirler..
REGEX.AGENT PRO - MÜŞTERİ GETİR
“Müşteri Getir” düğmesi kaçan aramaları, eski
randevuları, ve operatöre atanan yeni
müşterileri getirmek için kulanılır.
3
REGEX.AGENT PRO - YÖNETİCİ EKRANI
Yönetici Özellikleri










Görüşmelerin notlarını ve ses kayıtlarını dinleyebilir. Gerekli
durumda bu ses kayıtlarını kendi bilgisayarına indirebilir.
Tüm görüşmeler için (gelen, giden, cevapsız ve kaçırılan) detaylarını
agent bazlı raporlanabilir.
Kaçan çağrılar anlık görülebilir. İstenirse bu çağrılar tarih aralığında
rapor olarak da görülebilir.
Görüşmelerin ses kayıtlarını dinleyebilir. Gerekli durumda bu ses
kayıtlarını kendi bilgisayarına indirebilir.
Mola süresi belirleyebilir, agent bazlı mola isteğine onay ya da red
verebilir, günlük mola süresini kontrol edebilir. Mola istekleri ve anlık
mola kullanım bilgileri görülebilir.







Tüm arama raporları, satış raporları, operatör bilgileri yönetici
ekranlarından yapılmaktadır.
Adet sınırı olmaksızın datalar excel dosyalarından sisteme yüklenir
ve operatörler sistemden data çekerek arama başlatır. Yüklenen
data
Canlı olarak operatörlerin durumu (aramada, molada, kapalı gibi)
izlenebilir.
Sesli mesaj sistemi için kanal sayısı belirleme, başlatma, durdurma
ve izleme işlemleri tek bir ekrandan yapılır
Yapılan satışlara kargo durumu (iade, teslim edildi gibi) girilebilir ya
da değiştirilebilir.
Ad-Soyad veya telefon numarası girerek müşteri sorgulayabilir.
Yapılan satışlar için onay veya red verebilir.
Operatör, yönetici ve rol bazlı izin yönetimi yapılabilir
Ürün ekleme ve çıkarma. Kampanya bazlı ürün atama yapılabilir.
Mola tipi yönetimi. Yeni mola tipleri ve sürelerinin yönetimi
sayesinde operatörlerin mola süreleri daha verimli yönetilebilir.
Operatörler gruplara ayrılarak farklı raporlar ve verimlilik tabloları
çıkartılabilir. Gruplara ayırma işlemi alt bayilerin oluşturulması ve
yönetimi içinde rahatlıkla kullanılabilir.
Bütün raporlar Microsoft Excel’e alınabilir.
Ek özellikler
Satın alma, kiralama ya da bulut çağrı merkezi şeklinde lisanslanabilen Regex.Agent PRO paketi, %100 Türkiye’de, Regex Danışmanlık bünyesinde
geliştirilerek kullanımınıza sunulmuştur.
Aynı altyapıyı kullananlar arasında TAV-PassportCard Projesi, Arena bilgisayar, Elmas Otomotiv, Telekurye Dağıtım hizmetleri, Ethica Hastaneleri gibi
kurumsal firmalar ve farklı büyüklükte birçok çağrı merkezi bulunmaktadır.
Bu paket çağrı merkezlerinin ihtiyaçlarını tümüyle karşılamakla birlikte, her kurumsal yapının gereği olan telefon santrali özelliklerini de taşımaktadır.
Aşağıda bu özelliklerin listesini bulabilirsiniz.







Aynı anda farklı kuyruklar oluşturabilme. Müşterileriniz zamana,
seçtikleri menüye ya da aradıkları telefon numarasına göre otomatik
olarak farklı kuyruklara ya da kampanyalara atanabilir.
Bekleme müziği ve mesajları. Kuyrukta bekleyenlere istediğiniz
bekleme müziğini dinletebilir, belli aralıklarla mesaj verebilir ya da
önünde kaç kişi olduğunu iletebilirsiniz.
Ses kaydı. Giden ve gelen tüm aramalar için geçerlidir. İstenirse
operatör ya da kuyruk bazında açılıp kapanabilir.
Sınırsız operatör desteği. Bu operatörler gerektiğinde birden fazla
kuyruğa üye olup, bu kuyruklara gelen çağrıları alabilirler.
Regex.Agent PRO uygulaması müşterinin hangi kampanyadan
geldiğini operatöre gösterir. Böylece operatör telefonu açmadan
önce kimin aradığını ve ne için aradığını bilerek telefonu cevaplar.
Evden çalışma özelliği. Operatörler kendi bilgisayar ve internet
bağlantıları ile regex çağrı merkezine başlanıp, sistemi rahatça
kullanabilirler.
Gerektiğinde cep telefonunu aynı anda çaldırma. Aramalar belli
saatler dışında cep telefonlarına yönledirilebilir. Bu yönlendirme cep
telefonundan açıldığında ses kaydı devam eder.
Otomatik robot. Arayanları menüler ile karşılayabilir ve telefon
tuşları ile kuyruk ya da kişilere yönlendirebilirsiniz. Farklı saatlerde,
farklı mesajlar verilebilir (günaydın, iyi akşamlar vb.)







Konferans odaları. Bu odalara yalnız belirlenen şifreleri bilenleri
dahil edebilirsiniz. Konferans odaları seminer vermek için
kullanabileceği gibi, isteğe bağlı olarak kaydedilebilir ve başka
kişilerle paylaşılabilir.
Telesekreter. Mesai saatleri dışı ya da yoğun durumlarda arayanlar
telesekretere yönlendirilebilir. Arayanların bıraktığı mesajlar bir mail
adresine otomatik olarak gönderilir.
Arama müdahalesi. Operatör bir müşteri ile konuşurken yönetici ya
da supervizör araya girip 3. kişi olabilir, araya girip sufle ya da eğitim
verebilir, araya girip kimse farketmeden yalnızca dinleyebilir. Bu
özellikler herkesin kulanımına açık değildir, yönetici tarafından
verilecek izinlere bağlıdır.
Canlı kuyruk izleme. Hangi operatör dolu, kuyrukta kaç kişi, ne
kadar süredir bekliyor gibi bilgiler canlı izlenebilir.
Tüm yapı Türkçe’dir.
Sistem tümüyle SIP/VOIP kullanır ve tüm VOIP ses operatörleri ile
uyumludur ve entegre olmak için ayrı bir maliyeti yoktur.
Türk Telekom hatlarının ya da GSM hatlarının entegrasyonu için ek
cihazlar gerekebilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
612 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content