close

Enter

Log in using OpenID

AstroRehber Portre Astroloji Raporu (T) | Steven Spielberg

embedDownload
ASTROREHBER PORTRE (T)
ASTROLOJİ RAPORU
Steven Spielberg
www.yorumcu.com
© Copyright Aler. Tüm hakları saklıdır.
YORUMCU® ASTROLOJİ DÜNYASI® ve ASTROLOJİ REHBERİ®
Aler, AstroRehber, Astroloji, Astroloji Rehberi, Astroloji Dünyası ve Yorumcu, Aler'in ticari markalarıdır.
AstroRehber Portre Astroloji Raporu (T)
Giriş
AstroRehber Portre kişiliğinizi, karakter özelliklerinizi, potansiyel güçlü yönlerinizi ve zayıf
yönlerinizi, yeteneklerinizi – astrolojinin bilimsel bakış açısından tanımlar.
Horoskop olarak bilinen bir astrolojik harita veya doğum haritası, Zodyak'ta yer alan gezegenler ve
burçlar arasındaki ilişkiyi kaydeder. Horoskop tıpkı parmak izi gibi eşsiz ve kişiye özeldir. Haritanız
ve raporunuz tam ve kesin doğum zamanınız ve yeriniz temel alınarak hazırlanır ki bunlar tamamen
size özgü, bireyselleştirilmiş bilgilerdir. Haritalar bir kişinin doğumu, bir topluluk, bir olay veya
önemli gibi görünen her hangi bir şey için hesaplanabilir.
Astroloji raporunuzda Güneş, Ay, Yükselen (yükselen burç olarak da bilinir) ve gezegenler doğum
haritasındaki burç ve ev yerleşimlerine göre ele alınmıştır. Ayrıca görünümler – veya iki gezegen
arasındaki açısal ilişkiler – de incelenmiştir.
Büyük ihtimalle raporunuzda bazı çelişkili ifadeler olduğunu göreceksiniz. Bunun nedeni, sizin
karmaşık bir varlık olmanız, ayrıca birbirine zıt, bazen de bir biriyle çelişen pek çok farklı enerjinin bir
karışımı olmanızdır. Bazen bu farklı enerjiler birbirini dengeler, bazen de birbirleriyle savaşırlar.
Burada yorumlanan enerjilerin doğarken sahip olduğunuz potansiyeller olduğunu unutmayın. Bu
enerjileri, burada tanımlanan şekillerde hayata geçirip geçirmemek sizin elinizdedir. Yaşınız,
cinsiyetiniz, sosyo – ekonomik durumunuz, eğitiminiz, çevreniz, gelişim düzeyiniz ve diğer pek çok
unsur doğarken sahip olduğunuz enerjileri hayata geçirme şeklinizi etkiler.
Şunu lütfen aklınızdan çıkarmayın; gezegenler sizi her hangi bir şey yapmaya veya her hangi bir şey
olmaya zorlamaz. Sizi etkilerler fakat kendi hayatınızı özgür iradenizle çizme hakkına her zaman
sahipsinizdir.
Kişiye özel olarak hazırlanmış bu Astroloji raporunun faydalı bir rehber olmasını umarız.
Altan Yıldız
www.yorumcu.com
AstroRehber Portre Astroloji Raporu (T)
1
AstroRehber Portre Astroloji Raporu (T)
Steven Spielberg
18.12.1946 18:16, Çarşamba
Cincinnati, Ohio
Enlem: 39n09, Boylam: 84w29
Yerel Zaman: 00:16
Tropik, Placidus
Sembol Anlamı
s
Güneş
d
Ay
f
Merkür
g
Venüs
h
Mars
j
Jüpiter
S
Satürn
F
Uranüs
G
Neptün
H
Pluto
k
K. Düğümü
L
Şans Noktası
!
Verteks
1
g
Yükselen
3
h
Başucu
2
Alçalan
Görünümler
s
d
f
F
x
Koç
G
c
Boğa
v
İkizler
L
n
Aslan
!
C
Akrep
V
Yay
B
Oğlak
N
Kova
M
Balık
q
Kavuşum (0°)
w
Yarıaltmış (30°)
r
Altmış (60°)
t
Kare (90°)
u
Üçgen (120°)
o
Beşli (150°)
p
Karşıt (180°)
5
Retrograde
q
t
p
u
j
01°15'
S
-00°43' -00°11'
F
-07°00'
r
t
-02°45'
u
r
t
t
-05°45' -05°12' 06°10'
q
u
3
-00°46'
u
u
-04°02'
u
t
-05°17'
05°53'
Derece
s
d
f
g
h
j
S
F
G
H
k
L
26°30'
07°20'
07°52'
19°16'
01°12'
18°00'
08°04'
19°30'
10°38'
13°05'
11°43'
12°28'
00°46'
u
H
r
-07°02'
r
u
p
u
k
t
L
00°45'
p
t
!
-01°48' -04°15' -02°52' -03°37'
1
u
00°58'
Gezegen Konumları
Gezegen
r
-02°27'
t
-04°35'
1
q
G
-03°38' 07°47' -01°04' 01°22'
t
00°57'
q
r
-03°50'
u
02°34' -08°51'
04°54' 05°01'
p
k
Yengeç
Terazi
h
04°41'
H
b
Başak
g
q
S
Ayakucu
m
f
j
4
X
d
r
u
-03°32' 05°59' 04°36'
3
-01°44'
Ev Konumları (Placidus)
Burç
V
C
V
C
B
C
n5
v5
X
n5
v
m
Ev
Ev Çizgisi
Derece
Burç
6
4
5
5
6
5
1/2
11/12
4
1/2
11
3
1 (yükselen)
2
3
4 (ayakucu)
5
6
7 (alçalan)
8
9
10 (başucu)
11
12
23°18'
13°31'
07°14'
07°06'
13°26'
20°53'
23°18'
13°31'
07°14'
07°06'
13°26'
20°53'
b
n
m
X
C
V
B
N
M
x
c
v
Bir evin sonundaki gezegen sonraki evde yorumlanır.
www.astrorehber.com
2
Kişiliğinizin Doğası - Elementler, Nitelikler, Yarımküreler ve Kutupsallık
Aşağıda her bir öğenin kişiliğinizin doğasına kazandırdığı etkiler sayısal birer yüzde değeri biçilerek yorumu ile
verilmiştir. Bu değerlerin her biri gezegenlerin sayısına ve hiyerarşik konumuna göre hesaplanmaktadır (baskın
öğe, ışıklar, vb.). Oransal değeri yüksek olan öğe kişiliğinizin doğasında ön plana çıkan eğilimleri işaret eder.
Burada tanımlanan temel kişisel eğilimler, daha sonraki bölümde de açıklanacağı gibi, şüphesiz bazı çevresel,
psikolojik, veya duygusal ihtiyaçlarla belli derecede değiştirilir. Bununla birlikte bu öğeler, kişiliğinizin ruhunu
oluşturup, büyüyüp geliştikçe güven artışını ve sıkıca tutunmasını sağlar.
Elementler - Hayat Görüşü
Element
Anahtar Kelime Gezegenler
Değer
Yorum
ATEŞ
Fiziksel
3SHsf
!
6
%40,0
Kişiye ateşli duygular, önderlik, isteklilik, canlılık, enerjiklik,
atılganlık, cesaretlilik, serüvencilik, dışa dönüklük, ani
istekler ve bağımsızlık verir.
TOPRAK
Pratik
hL
2
%13,3
Kişiye pratiklik, sakinlik, güvenli hareket etme, özgüven,
düşünce ve duyguları gizleme, hırslılık, çıkarlarını kollama,
maddenin önemini bilme ve verimlilik verir.
HAVA
Akılsal
GFk
3
%20,0
Kişiye akılcılık, yeteneklilik, idealist, bilme ve öğrenmeyi
isteme, yeniliklere ilgi, dışa dönük, toplumcu ve insan
ilişkilerinde verimlilik, etkileyici konuşma ve havailik verir.
SU
Duygusal
1dgj
4
%26,7
Kişiye sakinlik ve durgunluk, hassaslık ve yoğun
duygusallık, güçlü sezgilere sahip olma, kuruntu,
kuşkuculuk, kıskançlık ve inatçılık verir.
Değer
Yorum
Nitelikler - Davranış Biçimleri
Nitelik
Anahtar Kelime Gezegenler
ÖNCÜ
Hevesli
3hG1
4
%26,7
Kişinin içinde bulunulan koşullara göre davranabilmesini
sağlar.
SABİT
Güvenilir
SHdgj
5
%33,3
Kişinin olaylar karşısında değişmeyen ve kararlı tutum
gösterebilmesini sağlar.
DEĞİŞKEN
Esnek
sf!LF
k
6
%40,0
Kişinin geçmiş deneyimlere bağlılığını, rahat hareketini ve
esnek tutumunu sağlar.
Değer
Yorum
Yarımküreler - Gezegenlerin Dağılımı
Yarımküre
Anahtar Kelime Gezegenler
KUZEY
Toplumculuk
sdfghj
SGH
9
%45,0
İçgüdüler, sübjektiflik, gizli işlere ilgi.
GÜNEY
Bireycilik
F
1
%5,0
Sempatiklik, objektiflik, yükselme arzusu.
DOĞU
Yaratıcılık
SFH
3
%15,0
Güçlü karar verme yeteneği.
BATI
Eylemcilik
sdfghj
G
7
%35,0
Uysallık, başkalarının kaderlerine ilgi.
Değer
Yorum
Kutupsallık - Etkenlik ve Edilgenlik
Kutupsallık
Anahtar Kelime Gezegenler
POZİTİF
Verici-Erkeksi
sfSFGH
k!3
9
%60,0
Dışa dönük, hareketli, verici ve yapıcı yönleri güçlü bir
kişiliğiniz bulunuyor. Kartta işaretler çoğunlukla Ateş ve
Hava burçlarına düşmüştür.
NEGATİF
Alıcı-Kadınsı
dghjL
1
6
%40,0
Negatif-kadınsı burçlardaki az sayıdaki işaret kişiliğinizde
içe dönük, duygusal, alıcı ve verimli yönlerin biraz zayıf
olduğunu gösteriyor.
AstroRehber Portre Astroloji Raporu (T)
3
Kimlik - Güneş Yay Burcunda
Güneş bize hayat veren ışığın kaynağıdır. Yaşam deneyimi denen yolu ardına kadar açan mucizedir.
Henüz gerçekleştirmediğimiz tüm değişiklikleri, henüz keşfetmediğimiz fakat keşfetme yolunda
ilerlediğimiz yönümüzü temsil eder.
Her şirketin nihai kararları veren bir genel müdüre ihtiyacı vardır. Güneş sizin Genel Müdürünüzdür.
Doğum haritanızda Güneş sizin özünüzü, gerçek benliğinizi temsil eder. Doğum haritanızdaki her
gezegen kendi başına çok önemlidir fakat hepsi mecazi anlamda, emirleri Güneş’ten alır.
Herkes’in Güneşinin içsel hedefi aynıdır: parlamak. Güneşinizin yerleştiği ev hayatın hangi
alanlarında gerçekten çok iyi olmak, takdir edilmek ve sevilmek istediğinizi gösterir. Güneşiniz sizin
içinizdeki gurur ve özgüven desteğinizdir, sizin kimliğinizdir. Güneş yaratıcılığınızı en iyi şekilde
kullandığınız, hayatı en iyi şekilde dolu dolu yaşadığınız halinizdir.
Güneş hareketin odak noktasını gösterir. Bu noktada dünyanın dikkati özellikle o güne yönelir.
Astrolojinin zamanlama ve öngörüyle en çok ilgilenen iki dalı olan Saatlik Astroloji ve Seçimli
Astrolojide Güneş günü, Ay saati, Başucu ise dakikayı temsil eder. Fiziksel bedende, Güneş kalbi,
sırtın enseye yakın olan üst kısmını ve dolaşım sistemini yönetir.
Daima ön saflardasınız, içten, dürüst ve bazen oldukça dobrasınız. Doğrudan konuya girersiniz,
meselenin kalbine parmak basarsınız. Sürekli hareket halindesiniz hem zihinsel hem de fiziksel açıdan
bir gezgin olduğunuz söylenebilir – felsefe ve din ilginizi çeker. Cana yakın, arkadaş canlısı ve
popüler biri olarak spordan ve fiziksel faaliyetlerden hoşlanırsınız. Pireyi deve yapmazsınız fakat
büyük, kapsamlı konuları, olayları ve abartılı mimikleri, jestleri seversiniz.
Güneş Altıncı Evde
Her zaman her şeyi önemseyen, düşünen, iyi bir görev adamısınız. İnsanlığa hizmet etmeye yönelik
doğal bir eğilime sahipsiniz ve başkalarının ihtiyaçlarıyla ilgilenmekten keyif alırsınız. Ayırt edicilik
konusunda çok iyisiniz ve çürük elmaları sağlamlarından ayırmakta son derece başarılısınız.
Güneş Kavuşum Mars
Doğuştan iş bitiricisiniz. Hayatta başarılı olmaya ve kazanmaya yönelik inanılmaz bir hırs ve azim
sahibisiniz. İşleri sonuna kadar sürdürüp bitirme iradeniz ve isteğiniz hırsınızı, hedeflerinizi
gerçekleştirme azminizi destekler. Çok duygusal olabilirsiniz ve başkaları sizi biraz fazla saldırgan
bulabilir. Çok çalışırsınız ve aklınıza koyduğunuz her şeyi yapmak için elinizden ne geliyorsa
yaparsınız. Tutucu bir yaradılışa sahipsiniz ve bu nedenle mevcut durumu korumaya gayret
edersiniz. Eğer bir erkekseniz muhtemelen maçosunuz.
Güneş Karşıt Uranüs
Rutine ve geleneklere olan düşkünlüğünüz yeni ve farklı olan şeyleri bir tür meydan okuma şeklinde
algılamanıza yol açabilir. Değişime ve ilerlemeye direnen, mevcut duruma sıkı sıkıya bağlı kalıp onu
korumak için mücadele eden biri olabilirsiniz. Bir konformist olmanıza karşın, etrafınızı sıra dışı,
aykırı parterlerle ve arkadaşlarla doldurabilirsiniz. Buradaki durum bohem bir sevgi/nefret ilişkisidir.
Duygular - Ay Akrep Burcunda
Ay ile tanışmanın ve niteliklerini anlamaya başlamanın en iyi yolu onu su kenarında, bulutsuz bir
gecede Dolunay evresindeyken gözlemlemektir. Onu gökyüzünde izlerken veya suda oluşturduğu
gümüş rengi ışık yansımasının kıpırtısını, dansını izlerken derin bir nefes alın ve kendinizi serbest
bırakın. Ay her birimizin içindeki yumuşak yönü temsil eder. Bu yönümüz hatıralarımızı,
korkularımızı ve düşlerimizi canlandırır.
www.astrorehber.com
4
Ay Duygu Bölümünüzü yöneten güzel bayandır; “ruh halleri” taşıyıcısıdır. Doğum haritanızdaki
yerleşimi ve içinde bulunduğu ev sezgilerinizin nasıl çalıştığını, duygusal ihtiyaçlarınızın neler
olduğunu ve ihtiyaçlarınızın ne şekilde giderilmesini istediğinizi açıklar. En büyük dişil enerjidir.
Hem nasıl beslendiğinize hem de başkalarını nasıl besleyeceğinize işaret eden yönünüzdür. Fiziksel
bedende Ay göğüsleri, yumurtalıkları ve rahmi yönetir. Tüm bunlar bir hayat yaratmak ve onu
beslemek için gereken şeylerdir. Ay aynı zamanda vücut sıvılarımızı, içimizdeki okyanusu, bizi
hayatta tutan okyanusu yönetir.
Sizinkisi tutkulu bir hayattır. Yoğun hisler, güçlü bağlar ve tutkulu anlar yaratır. Ayrıca çok
sadıksınızdır fakat bazen sahiplenici olursunuz. Sırcısınızdır, yüzeysel biri değilsiniz ve her zaman
konunun özüne, kalbine inersiniz. Bu özelliğiniz iş ve politika alanında size avantaj sağlayabilir. Güç,
refah ve hırs sizin için önemlidir.
Ay Dördüncü Evde
İhtiyacınız olan desteği ve teşviki evinizde ve ailenizde ararsınız. Tarih (kişisel veya değil) ilginizi
çeker ve nostaljiye meyillisinizdir. Kendinizi güvende hissetmek sizin için çok önemlidir ve üretken,
verimli olabilmek için sağlam köklere, temellere ihtiyacınız vardır.
Ay Kare Satürn
Duygularınızı kontrol etmekte zorlanırsınız ve bu durum çoğu zaman başkalarıyla, özellikle ailenizle
ve samimi olduğunuz insanlarla hararetli tartışmalar yaşamanıza yol açar. Bu yönünüz en çok
ihtiyacınız olan şeyleri; destek ve samimiyeti kaybetmenize neden olabilir. Hem kendinize hem de
çevrenizdekilere karşı kabalaşma ve baskı yapma eğiliminiz çoğu zaman yalnız kalacağınız anlamına
geliyor. Kendi kuyunuzu kazmaya meyillisiniz. Üstlendiğiniz çok miktarda sorumluluk ve görev, sizi,
çok ihtiyacınız olan desteği bulabileceğiniz insanlardan uzaklaştırabilir.
Ay Kare Pluto
Duygularınızı, hislerinizi kendinize saklarsınız ve onları incelemeye veya derinlerine inmeye yönelik
her türlü girişimi engellersiniz. Eviniz ve yaşadığınız çevre düzenli ve aynı zamanda gizlidir. Ne var
ki, başkalarının hayatlarını inceleyip didiklemekte sakınca görmezsiniz. Bu durum başkalarıyla
ilişkilerinize yardımcı olmayacağı gibi zarar verecektir. Bu tür dedektiflik faaliyetleriniz
desteklenmeyecektir. Kişiliğinizin bu iki farklı yönü sürekli gerilime yol açar ve dönem dönem
patlamalar yaşanmasına sebep olur.
Yaşam Yolu - Yükselen Yengeç Burcunda
Yükselen veya yükselen burç dış dünyaya nasıl bir giriş yaptığımızı veya kendimizi nasıl
sunduğumuzu, dolayısıyla görüntümüzü ifade eder. Başkalarının bizi tanımasını sağlayan o bize özgü
hareket, markamız, kendimizi gösterme biçimimiz yükselenimiz tarafından temsil edilir.
Yükselenimiz bizimle ilgili olarak ortaya çıkan yeni şeylere işaret eder. Kendimizi ifade etme veya
sunma biçimimizi temsil eden yükselen, doğum haritasındaki en kişisel alan olarak kabul edilir, çünkü
doğduğumuz ana bağlı olarak belirlenir. Eğer tam olarak ne zaman, saat kaçta doğduğumuzu
bilmiyorsak yükselen burcumuzu da bilemeyiz. Yükselen burç doğum saatinizden uzak olan her 4
dakikalık zaman birimi için yaklaşık 1 derece, ve yine yaklaşık her 2 saat için bir burç değiştirir.
Yükselen burcu Yengeç olan insanların yaşam enerjisi ortalama düzeyin altındadır, sempatik, şefkatli,
pasif, anaç, duyarlı, korumacı, sahiplenici, değişken, psişik, duygusal, azimli, utangaç, sessiz, hassas,
mal canlısı (başkalarının attığı şeyleri toplayan) ve ruh hali bakımından değişken insanlar olma
eğilimindedirler. Tıpkı bu burcu sembolize eden yengeç gibi aynı anda hem önünüze hem de arkanıza
bakma alışkanlığına sahipsinizdir. Gelecekle doğrudan yüzleşmek istemezsiniz ve sürekli geçmişten
endişe duyarsınız. Arkanızda sizi izleyen birilerinin veya bir şeylerin olduğu fikri sizi çok
kaygılandırır. Hayatı merakınızı uyandıran yollara girip çıkarak yaşarsınız ve asla dosdoğru
ilerlemezsiniz. Hassassınız ve kendinizi tehdit altında hissettiğiniz zaman kabuğunuza çekilirsiniz.
AstroRehber Portre Astroloji Raporu (T)
5
Duygularınız çok çabuk incinebilir. Size doğrudan hiçbir hakaret yöneltilmemişse bile her şeyi kendi
üzerinize alınabilirsiniz. Seyahat etmekten hoşlanırsınız fakat ardınızda sizi bekleyen güvenli bir
yuvanızın, evinizin olduğunu bilmek şartıyla. Güvende olmak sizin için hayattaki en önemli şeydir.
Fiziksel açıdan güvende olduğunuzu hissetmek için konforlu bir eve, bir hareket üssüne, duygusal
açıdan güvende olduğunuzu hissetmek için de manevi anlam taşıyan eşyalarınıza ve ilişkilerinize
ihtiyaç duyarsınız. Aslında hiçbir şeyi atmamanızın, biriktirmenizin nedeni budur. Hepsinin duygusal
bir değeri ve önemi vardır. Bir şeye veya birine bağlandığınızda onu kolay kolay bırakamazsınız.
Hayata düşünerek değil hissederek karşılık verirsiniz. Ruh haliniz gelgitler gibidir. Almanız gereken
manevi ders: Muhakeme yeteneği (sınırları fark edebilmek). Yengeç burcunu Ay yönetir, dolayısıyla
Ay doğum haritanızda önemli bir etkiye sahiptir.
Kariyer - Başucu Koç Burcunda
Başucu veya MC bize mesleki ve pratik becerilerimiz hakkında bilgi verir. Ne yapacağımızı ve neleri
kullanacağımızı burada görürüz. Doğum haritasının bu noktası genellikle dünyaya karşı
sergilediğimiz duruşla, şöhretimizle, itibarımızla ve servetimizle ilişkilendirilir. MC şöhreti ve onuru
temsil eder, çünkü en pratik, uygulanabilir sezgilerimiz ve vizyonumuz buradadır. Görebilir ve
kullanabiliriz; bizim açımızdan gözetleme yapmak, izlemek için en uygun olan yer veya perspektif
burasıdır. Başucu aynı zamanda 10. Evin ev çizgisidir.
Görünürde dışarıya hırs, özgüven ve iyimserlik yansıtırsınız ve muhtemelen hayattaki amaçlarınızın
fazlasıyla bilincindesinizdir. Her konuda ön saflarda yer alma veya hareketi başlatan kişi olma
arzunuzdan dolayı kafasının dikine giden inatçı ve anlık duygularla, isteklerle düşünmeden hareket
eden birine dönüşme eğilimindesinizdir Buna dikkat etmelisiniz. Her türlü öncülük faaliyetine veya
başkalarına liderlik etmeye doğuştan yatkın ve uygunsuzudur.
Düşünceler - Merkür Yay Burcunda
Tanrıların ve tanrıçaların insanların faaliyetlerinden sorumlu olduğuna inanılan dönemlerde Merkür
tanrılar ve ölümlüler arasında karşılıklı mesaj götürüp getirirdi. Bugünün dünyasında Merkür
bilgisayara, telefona ve İnternete dönüştü. Merkür içinizde bulunan ve size sürekli dünyayla ilgili
veriler aktaran bilgisayarınızdır. Doğum haritanızdaki yerleşimi ve içinde bulunduğu ev nasıl
düşündüğünüzü, nasıl akıl yürüttüğünüzü ve kendinizi başkalarına nasıl ifade ettiğinizi açıklar.
Konuşma şekillerinizde, el yazınızda, yürüme biçiminizde Merkür’ün izlerini fark edebilirsiniz, çünkü
yaşama alanlarınızda dolaşmak çevrenizle iletişim kurmak anlamına gelir. Merkür beş duyunuz ve
beyniniz aracılığıyla faaliyet gösterir ve zıtlıkları fark etmenizi sağlar – aydınlık ve karanlık, sıcak ve
soğuk, üst ve alt. Bir sohbet gerçekleştirirken, bakışma, jest, mimik alışverişinde bulunurken ya da bir
sembolü yorumlarken Merkür’ü kullanırsınız. Merkür tamamen şimdiki zamanda yaşayan yönünüzü
temsil eder.
Eğer daha önce kırılan bir termometreden dağılan cıvayı toplamaya çalıştıysanız Merkür hakkında bir
şeyler öğrenmişsiniz demektir. Tıpkı Merkür’ün bilgi toplamayı asla bırakmaması gibi, bin bir
güçlükle toplamaya çalıştığınız küçük cıva boncukları da dokundukları her şeyden bir parçayı
beraberlerinde getirirler – köpek tüyleri, kırıntılar, toz kümeleri. Merkür aynı zamanda bir haberci
görevi görür. Gözlerinizin ve ellerinizin birlikte çalışmasını, gözlerinizi kırpıştırmanızı ve nefes alma
faaliyetinizin devam etmesini sağlayan merkezi sinir sistemi fonksiyonuyla Merkür mesajlar iletir.
Adil ve dürüstsünüz, düşüncelerinizi daima açıkça ve dolaysız bir biçimde ifade edersiniz. Küçük
detaylardan ziyade ebedi, ölümsüz düşüncelerle ve uçsuz bucaksız alanlarla ilgilenirsiniz. Her zaman
konuyu doğru anlarsınız. İleri görüşlü biri olarak seyahat etmeyi seven gezgin bir zihniniz vardır ve
tüm çıplaklığıyla gerçekler sizi hayatta en çok mutlu eden şeydir.
Merkür Beşinci Evde
Hislerinizi ifade edebilir, duygularınızı kelimelere dökebilirsiniz. Bu durum halkın önünde dramatik
konuşmalar yapma, şiir yazma ve güzel sanatlar gibi alanlara yönelik belirgin bir yeteneğe sahip
www.astrorehber.com
6
olmanızı sağlıyor. Aklınızla gurur duyuyorsunuz ve onu kullanmaktan keyif alıyorsunuz. Bulmaca
çözmek, zeka oyunları oynamak ve her türlü yaratıcı zihinsel faaliyet size keyif verir.
Merkür Üçgen Satürn
Sürekli düşünürsünüz ve çok ciddi bir öğrencisinizdir. Bir fikir üzerinde enine boyuna çalışmaya, bir
konuyu basitleştirerek özüne indirgemeye her zaman hazırsınızdır. Zihinsel çalışmaları ve disiplini
seversiniz. Zihninizi odakladığınız bir şey üzerinde uzun süre çok yoğun bir biçimde çalışabilirsiniz.
Dini ve felsefi fikirleri, içeriğin ve özün önemli olduğu her şeyi sunabilir veya öğretebilirsiniz.
Merkür Altmış Neptün
Psikoloji alanında çok yeteneklisiniz. İnsan zihninin en soyut alanlarını anlayabilme ve hissedebilme
becerisine sahipsiniz ve en uçuk fikirleri hayal aleminden uzaklaştırıp gerçeklerle yüzleştirebilirsiniz.
Son derece şefkatlisiniz ve insanları gerçekten anlarsınız.
Merkür Üçgen Pluto
Zihinsel çalışmalar söz konusu olduğunda araştırma, soruşturma ve incelemeye yönelik doğuştan
gelen bir yeteneğe sahipsiniz. Özellikle insan aklının psikolojik ve hassas alanlarını incelemeyi, analiz
etmeyi çok seversiniz. Değersiz ve önemsiz unsurları geçip her seferinde asıl önemli olanı ortaya
çıkarma beceriniz çok belirgindir. Daima psikolojik ve çok kişisel düzeyde tartışmayı, iletişim kurmayı
tercih edersiniz. İnsanlar sizin biraz fazla istekli ve yoğun olduğunuzu düşünebilir.
Arzular - Venüs Akrep Burcunda
Venüs enerjisini size en sevdiğiniz şeyler, insanlar ve yerler aracılığıyla destek sağlamak için harcar.
Eğer canınız çikolata, müzik, flanel çarşaflar isterse veya bir iş arkadaşınıza âşık olduysanız, tüm
bunları nasıl elde edeceğinizi size Venüs söyleyecektir. Venüs güzellikten ve konfordan hoşlanır.
Sevdiğiniz şeyleri – özellikle insanları kendinize nasıl çektiğinizi gösterir. Siz hal ve tavırlarınızla veya
kılık kıyafetinizle, süsünüzle çekici olurken Venüs başkalarının hoşuna giden tüm davranışların
sorumluluğunu üstlenir – sosyal muhabbetler, gülümsemeler, sarılmalar ve öpücükler. Kendinizi kedi
gibi mırlayacak kadar keyifli, tatmin olmuş ve hoşnut hissetmenizi sağlayan şey Venüs’ünüzdür.
Sevdiğimiz şeyleri kendimize çekmenin yollarından biri paradır. Dolayısıyla Venüs mali işlerden de
sorumludur. Venüs duyularınızla – görme, koklama, tatma, dokunma ve duyma – vücudun
alıcılarıyla ilgilidir. Sonuçta neyin bize güzel geldiğini, neyin gelmediğini duyularımız aracılığıyla
anlarız. Venüs güzel bir ortam, rahat kıyafetler ve güzel sanatlar gibi ihtiyaçlarımıza cevap verir.
Tutkulu bir insan olarak aşkta asla ılımlı veya makul değilsinizdir. Aşk sizin için ya son derece ateşli
olmalıdır ya da hiç olmamalıdır. Gizem, sırlar ve entrikaya bayılırsınız. Açık seçik ortada olan veya
yüzeysel, sığ bir nitelik taşıyan şeyler hiç ilginizi çekmez. Kişisel cazibeniz ve çekiciliğiniz göz
kamaştırıcıdır. Ayrıca, sahiplenicilik derecesinde sadıksınızdır. Asla donuk ve renksiz bir insan
değilsinizdir. Ayrıca parayı ve nüfuz sahibi olmayı seversiniz. Politikaya ilgi duyarsınız.
Venüs Beşinci Evde
Muhtemelen tiyatroyu, yaratıcı, dışavurumcu ve sanatsal olan her şeyi çok seversiniz. Dramatik ve
duygusal sahneler sizin için yaşam belirtisidir ve bunları takdir edersiniz. Hareketi, sporu ve kalbinizi,
duygularınızı açıkça ortaya koymayı seversiniz.
Venüs Kavuşum Jüpiter
Her konuda dürüstlüğe ve adalete değer verirsiniz ve adil olmak için her türlü mücadeleye
hazırsınızdır. Başarılı insanları takdir edersiniz ve kendinize başarılı, güçlü insanlardan, örneğin
politikacılar, resmi görevliler vb. oluşan bir çevre yaratmaya meyillisinizdir. Kalite ve ayırt edicilik
duygunuz sizin için bir nevi hayatını kazanma şekli haline gelebilir. İnce zevkiniz sayesinde
AstroRehber Portre Astroloji Raporu (T)
7
geçiminizi sağlayabilirsiniz. Buna ek olarak, karar verme noktasında başkalarıyla nasıl çalışılacağını
ve onlara nasıl rehberlik edileceğini bilmeye yönelik doğuştan gelen bir anlayış ve sezgiye
sahipsinizdir. Seçenekleri anlarsınız ve doğru olanlara işaret edebilirsiniz.
Venüs Kare Pluto
Soğukkanlısınız ve sakinsiniz, kişisel olmayan şeyleri seversiniz. Naziksiniz fakat asla fazla
yaklaşmaz, çok samimi olmazsınız. Duygu gösterilerini tasvip etmezsiniz ve her türlü inceleme, analiz
girişimini bıçak gibi kesip atarsınız. Hassas meseleler hiç ortaya çıkmamış, hiç var olmamış gibi
davranırsınız. Bunları gizlemek için elinizden geleni yaparsınız. Öte yandan, dedikodunun cazibesine
direnemezsiniz. Ondan nefret edersiniz fakat aynı zamanda da çok seversiniz. Bu durum sizi çok
huzursuz eder.
Venüs Üçgen Yükselen
Dış görünüşe çok önem verirsiniz. Başkalarını memnun etme, sevgi dolu, nazik biri olarak tanınma
konusunda çok başarılısınız.
Dürtüler - Mars Oğlak Burcunda
Mars Nefsi Müdafaa ve Hareket Bölümünüzden sorumludur. Saldırıya uğradığında karşı saldırıda
bulunan savaşçıdır. Mars sizin kişisel komando timinizdir. Mars enerjiniz sizi cesur, yürekli ve gözü
pek yapar. Doğum haritanızdaki yerleşimi kendiniz adına nasıl hareket ettiğinizi açıklar. Sadece
sizinle ilgilenir. Karşı durduğunuz veya savaştığınız kişilerin ya da nesnelerin, durumların boyutunu,
gücünü veya yeteneklerini dikkate almaz. Mars sizin tüm hareketi başlatan yönünüzdür. Ayrıca,
kendinizi ortaya koyma ve öfkenizi ifade etme biçiminizden sorumludur.
“Kızgın”, “boğa gibi öfkeli” ve “ateşli” ifadeleri Mars ifadeleridir. Tutkulu, maceracı ve cesur olmak
için Mars’ı kullanırsınız. Fakat Mars vahşi, kazalara karşı savunmasız ve kaba da olabilir. Doğum
haritanızda nerede bulunuyorsa orada sürekli hareket olacak demektir. Mars pes etmez. Bu dik kafalı
gezegen fiziksel bedende baş, kan ve kasları yönetir.
Çok çalışkansınız, başarma, yönetme ve kontrol etme güdünüz çok güçlüdür. Bir durumu kendi iyiliği
için yönetmeyi, kullanmayı seversiniz. Doğuştan gelen bir denetimcilik, gözetmenlik yeteneğine
sahipsinizdir. Düzen ve organizasyon sizin için çok önemlidir ayrıca sorumluluk duygunuz çok
gelişmiştir. Rekabetçi, hırslı ve soğukkanlısınızdır.
Mars Altıncı Evde
İlgi, dikkat – detaylarla ilgilenme -- ve hizmet söz konusu olduğunda motivasyonunuz çok güçlüdür.
Koruma – sapla samanı birbirinden ayırma – gibi kavramlara ihtiyaç duyulan her türlü görev için
biçilmiş kaftansınızdır. Her şeyi kurtarma, yaşatma arzusu içerisindesinizdir.
Büyüme - Jüpiter Akrep Burcunda
Jüpiter’e “En Yararlı” denir ve Bolluk ve Büyüme Bölümünüzü yönetir. Jüpiter sizin pozitif, iyimser
ve cömert yönünüzdür. Kahkaha, coşku ve neşe depoladığınız yerdir. Sizi seyahate çıkmaya, kurslara
katılmaya ve yeni insanlarla tanışmaya motive eden şey Jüpiter’in genişleten, neşeli, coşkulu
enerjisidir. Jüpiter doğum haritanızın neresinde bulunuyorsa orada arkadaşlarınızla, tanıdıklarınızla –
ziyaret edebileceğiniz, güvenebileceğiniz ve bir şeyler öğrenebileceğiniz insanlarla iletişiminiz çok
yoğun olacak, çevreniz çok geniş olacak demektir. Jüpiter sizin “oradaki çimenler daha yeşil” hastalık
tablosu yaşamanıza yol açabilecek yönünüzdür. Sahip olmadığınız herhangi bir şeyin olumsuz
yönlerini görmeksizin sizin elinizdekilerden daha iyi olduğunu veya olacağını düşünmenize yol
açabilir. Aşırıya kaçtığınızda, müsrif davrandığınızda, bir şeyleri fazla abarttığınızda veya ölçüsünü
kaçırdığınızda Jüpiter iş başında demektir. “Aşırı”, daima” gibi sözlerin yanı sıra “daha çok”, “daha
iyi” gibi kelimeler Jüpiter’in kelimeleridir. Fiziksel bedende Jüpiter yediğiniz, içtiğiniz her şeyi süzen
www.astrorehber.com
8
ve vücudunuzun fazlalıklardan kurtulmasını sağlayan organ olan karaciğer ile ilişkilendirilir. Jüpiter
aynı zamanda fiziksel büyüme ve gelişimi idare eder.
Büyük işler söz konusu olduğunda hayvani içgüdülerinizle tam bir savaşçıya dönüşürsünüz. Daima
hareket nerede yoğunsa siz de oradasınızdır. Son derece etkili, delici zekanızla meselelerin temeline
iner, her zaman doğrudan olayın özüne, kalbine temas edersiniz. Sizin yanınızda olmak heyecan
vericidir. Girişimcisinizdir. Nüfuzlu, güçlü ve etkinsinizdir. Bazen yerinizde duramazsınız.
Jüpiter Beşinci Evde
Yaratıcılık, kişisel dışavurum gibi kavramlarla birlikte sanat, tiyatro, spor gibi alanlarda veya
çocuklarla ilgili bir alanda çalışırsanız çok başarılı olabilirsiniz. Bu konularda başkalarına rehberlik
veya öğretmenlik yapabilirsiniz.
Jüpiter Kare Pluto
Kişisel değişim ve gelişim açısından bakıldığında size hiçbir faydası dokunmayacak işlere hapsolup
kalabilirsiniz. Size ulaşmayı, dokunmayı imkansız hale getirmek için etrafınıza duvarlar örersiniz. Bu
çok büyük bir gerilim yaratır, patlamalara neden olur ve her şeyi yeni baştan yaşarsınız. Kendi hassas
noktalarınıza yaklaşmak sizin için zor olmasına karşın, başkalarının hassas noktalarına ulaşabilmeye
çok önem verirsiniz. Bu noktada iyi bir terapi size gerçekten çok yardımcı olabilir.
Jüpiter Üçgen Yükselen
Haliniz, tavrınız o kadar rahatlatıcı ve çekicidir ki mükemmel bir danışman veya öğretmen
olabilirsiniz. Ortaya çıkan sorunları çözmekte zorlanmazsınız ve diğer insanlar bu yeteneğinizden
yararlanabilirler.
Mücadele - Satürn Aslan Burcunda Rx
Satürn alıkoymayı ve değişikliklere direnmeyi temsil eder. Sınırlar ve Kurallar Bölümünüzü yönetir.
Satürn’ün doğum haritanızdaki yeri nerelerde değişikliği dışarıda tutmak için duvarlar öreceğinizi,
nerelerde zaman zaman kendinizi ayrı tutacağınızı, uzaklaştıracağınızı ve nerelerde “Hayır” demeye
yatkın olduğunuzu gösterir. Satürn’ünüz içinizdeki otoritedir. Hayatınız boyunca kendinizi
kısıtlayacağınız veya frenleyeceğiniz noktadır. Çoğu zaman bu davranışınızın nedeni başarısız
olmaktan korkmanız, uygunsuz bir şey yapmaktansa hiçbir şey yapmamayı tercih etmenizdir. Bu
gezegen size büyüklerinize karşı saygılı olmayı, kurallara uymayı ve her şeyi ilk seferde doğru
yapmayı öğretir. Satürn doğum haritanızda nerede bulunuyorsa hayatınızın o alanlarında saygılı,
ciddi ve tutucu olacaksınız. Bu alanlarda gerçekleri asla hayallerle süslememeniz, hazır olduğunuzdan
kesinlikle emin olana dek asla harekete geçmemeniz gerektiğini bileceksiniz. Burada zahmetsiz kazanç
beklemeyeceksiniz. Satürn aynı zamanda sizin en disiplinli olduğunuz, kendinize sabır, dayanıklılık
ve sorumluluk gibi erdemleri kazandıracağınız yeri temsil eder. Bu gezegen sınırları çok sevdiğinden,
organizasyon, plan ve talimatnamelerden de sorumludur. Fiziksel bedende Satürn kemiklerle ve
deriyle yani vücudunuzu bir arada tutan yapılarla ilişkilendirilir.
Kendi kalbinizin sesini dinlemekten ve kendinizi ifade etmekten korkuyor olabilirsiniz. Duygularınızı
sürekli kontrol altında tutmaya çalışırsınız. Çocuklar ve hayvanlar hayatınızda önemli yer tutar.
Duygularınıza göre hareket etmeli ve onları ifade etmelisiniz – serbest bırakın, dikkatlerin odağı
olmayı, sevilmeyi öğrenin. Doğa ve doğanın kanunları üzerine çalışın. Duyularınızın özgürce
akmasına izin verin.
Doğum haritanızdaki geri giden Satürn, üzerinizde güç ve otorite sahibi olan kişilerden kötü muamele
görmüş olabileceğiniz, evde adil olmayan durumlarla karşılaşmış, haksızlığa uğramış olabileceğiniz
anlamına gelir. Karma felsefesi açısından, otorite figürleriyle yaşadığınız çatışmaları çözümleyebilmek
için kendi kişisel sınırlarınızı ilan etmelisiniz. Kaderin sizin isteklerinize engel olduğunu
düşünüyorsunuz fakat ev hayatınızda kısıtlanma, eziyet görme hisleriyle sürekli frene basan aslında
AstroRehber Portre Astroloji Raporu (T)
9
sizsiniz. Kaldı ki bu hisler, sizi tehdit eden, size kötülük yapan kimse veya neyse onunla
yüzleşmediğiniz sürece ortadan kalkmayacaktır. Kestirmeden gitmeye, işin kolayına kaçmaya yönelik
sabırsızlığınızı yenmeli, sabırlı olmayı, istikrarlı ve kararlı bir biçimde çaba göstermeyi öğrenmek
zorundasınız. Kazandığınız her şeyi zorlukla, büyük mücadeleyle kazanmış olacaksınız fakat en
sonunda başaracaksınız. Başkalarının saygısını kazanacaksınız ve hayatın geçmişte zorluklarla
yüzleştiğiniz her alanında bir yıldız gibi parlayacaksınız.
Satürn İkinci Evde
Mal varlıkları söz konusu olduğunda çok tutumlu ve idarecisinizdir. Alışverişlerinizi daima en temel
ihtiyaçlarla ve değerli şeylerle sınırlı tutarsınız. Aynı durum insanlara olan yaklaşımınız için de
geçerlidir. Sevginizi, duygularınızı hesapsızca, bol bol dağıtmazsınız. Bu konuda az ama özsünüzdür.
Satürn Altmış Neptün
Günlük hayatta “ruhu” önemli hale getirmek, ideal olanı gerçeklerle yüzleştirip hayata geçirmek.
Belki ilk başta kendinizi kaybetmekten korkabilirsiniz fakat uzun vadede, kocaman bir okyanusun,
uzay boşluğunun, yaşamı oluşturan mutlak bütünün parçası olmak istersiniz.
Satürn Kavuşum Pluto
Hassas meselelerden uzak durma eğilimindesinizdir. Ayrıca sizi rahatsız edebilecek veya bazı
değişikliklere maruz bırakacak meselelerle yüzleşmek yerine görev ve sorumluluklara sığınmayı
tercih edersiniz. Tam bir pragmatistsinizdir. Psikolojik olan – içimizden kopup gelen – her şeye
faydacı ve gerçekçi yaklaşırsınız. Psikolojik anlamda güvende olma ve mutlak gerçeğe ulaşma
ihtiyacınız sizi pek çok önemsiz konuşmayı, gündelik sohbetleri kesip doğrudan meselenin özüne
temas etmeye yöneltir. Hem kendi içinizde hem de başkalarının içinde, derinlerde gerçekleşen
değişikliklere odaklanırsınız – derinlik psikolojisiyle ilgilenirsiniz.
Yaratıcılık - Uranüs İkizler Burcunda Rx
Herkesin doğum haritasında bağımsızlığın ve özgürlüğün günün manşeti olduğu bir nokta vardır.
Burada kurallar özellikle bozulur ve sonuçları ne olursa olsun kişisel özgürlük tek çıkış yoludur.
Burada söylediğiniz ve yaptığınız şeylere kendiniz bile şaşıracaksınız. İşte karşınızda Uranüs. Asla
Bilemezsin Bölümünüzün müdürü. Uranüs’ün doğum haritanızdaki yeri şokların, sürprizlerin ve
beklenmedik tersine dönüşlerin alışıla gelmiş şeyler olacağı yerdir.
Kendinizi ne kadar kısıtlanmış hissettiğinizi fark etmenizi, içinde bulunduğunuz rutinden çıkmanızı
sağlayan ve sizi özgüleştiren şey Uranüs’ünüzün enerjisidir. Uranüs bilgisayar dâhisidir ve kitle
iletişimi ile ilişkilidir. Doğum haritanızda Uranüs’ün güçlü konumda olduğu alanlarda siz de güçlü
olacaksınız. Burada dahi potansiyeline sahip olacaksınız. Ayrıca, bir problemi çözmenin eski yol ve
yöntemlerini bir kenara itip yepyeni bir yöntem bulacak kadar da cesur olacaksınız. Uzay programı ve
Internet gibi büyük ve önemli bilimsel ve teknolojik buluşlara Uranüs ilham vermiştir. Fiziksel
bedenimizde Uranüs bacakların alt kısımlarını, baldırları ve ayak bileklerini yönetir. Ayrıca Merkür ile
birlikte merkezi sinir sistemini yönetir.
Her türlü iletişim şekline yönelik – bilgisayar, radyo, T.V., basın, yazma, konuşma – çok parlak
fikirleriniz vardır. Yenilikçisinizdir, buluşlar gerçekleştirebilirsiniz ve araştırma, soruşturma gibi
faaliyetlerde çok yeteneklisinizdir. Sohbet ederek, telefonda konuşarak, bulmacalar çözerek ve
bağlantılar kurarak rahatlamayı seversiniz.
Doğum haritanızdaki geri giden Uranüs nedeniyle, yeni şeyler denemeye her zaman hazırsınızdır ve
belli etmeseniz de, hayatın Uranüs’ün içinde bulunduğu ev tarafından temsil edilen alanlarında çok
büyük dalgalanmalar, değişiklikler yaşıyor olabilirsiniz. Bu alanlarda her şeyi sonuna kadar zorlama,
aşırı uçlara çekme eğilimine sahipsiniz. Bağımsızlık ve kişisel özgürlük yolunda ilerlerken
isyankarlığınızı orijinalliğe yöneltirseniz pozitif enerjiler için adeta bir katalizör görevi görürsünüz.
www.astrorehber.com
10
Karma felsefesi burada bireyselliği öğrenmek için bulunduğunuzu söyler ki bu da, değişimin çok
güzel olduğu ve kültürel düzen dahilinde kişisel deneyim elde etmenin bu güzelliğe katkıda
bulunduğu şeklindeki bir yaklaşıma açılır.
Uranüs Onikinci Evde
Psikoloji, insan aklı, ruhu ve her türlü gizemli, tinsel konuya sıra dışı bir yaklaşım gösterirsiniz.
Başkalarına yardım etmenin, onlarla ilgilenmenin alışılmışın dışında yollarını bulursunuz. Hayatı
kabul etme ve özveride bulunma kavramlarını anlarsınız.
Uranüs Üçgen Neptün
İnsanları birleştiren güce ve zihnimizin gizemli köşelerine, rüyalara, hayallere yönelik çok derin ve
güçlü bir görme, kavrama yeteneğiniz vardır. Bu alanlarda başkalarıyla çalışma ve iletişim kurma
tarzınız çok etkileyicidir. Ayrıca, müzik ve güzel sanatlar gibi alanlarda çalışma ve iletişim kurma
şekliniz de bir o kadar etkileyicidir. Dünyaya veya kişisel bütünlüğe açılan yollar sizin en temel ilgi
alanlarınızdır. Hayallerinizi nasıl gerçekleştirebileceğinize dair çok pratik fikirleriniz vardır.
Kendini Aşma - Neptün Terazi Burcunda
Bir dahaki sefere derin derin iç çektiğinizde veya hayallere daldığınızı fark ettiğinizde Neptün’ü
düşünün. Neptün romantizmden, eskiye özlemden ve büyüden sorumlu gezegendir. Resmi unvanı
Sakınma ve Fantezi Bölümünüzün müdürlüğü olsa da, aynı zamanda sahip olduğunuz en yaratıcı
enerjiyi temsil eder. Doğum haritanızın neresine yerleşmişse, orada psişik güçleriniz var demektir.
Ayrıca, burası sizden daha zor durumda ve şanssız varlıklara karşı son derece şefkatli ve duyarlı
olabileceğiniz yerdir. Burada iyi amaçlar için gönüllü çalışabilir, hayır işleri yapabilirsiniz, çünkü
hepimizin kendimizden çok daha büyük bir varlığın, planın parçaları olduğumuzu, kendimizle
dışarıdakiler arasında hiçbir sınırın bulunmadığını fark edersiniz. Hassasiyet ve acı gerçekler her
zaman iyi bir karışım oluşturmazlar. Neptün’ün doğum haritanızdaki yeri aynı zamanda kaçmaya
çalıştığınız yer olabilir. Uyku, derin düşünme ve dua gibi faaliyetler Neptün enerjisinin en yaygın
kullanım şekilleridir fakat alkol ve uyuşturucu da Neptün’ün yönetimindedir. Neptün’ün doğum
haritanızdaki yeri her zaman herkesi kandırabileceğiniz fakat aynı zamanda kendinizi de
kandırabileceğiniz yerdir. Fiziksel bedende Neptün Ay ile birlikte vücut sıvılarını yönetir. Ayrıca,
gizlice vücudumuza sızan zehirlerle, virüslerle ilişkilendirilir ve savunma kalkanlarımızı korumamızı
sağlayan bağışıklık sistemini yönetir.
İlişkiler idealinizdir. Ayırım yapmayan, tarafsız bir bakış açısına sahipsinizdir ve size göre herkes ve
her şey eşittir. Geleneklerle veya kişisel bağlılıklarla kendinizi kısıtlamazsınız. Evcimen olduğunuz
söylenemez. İdealinizi gerçekleştirmeye çalışırsınız. Başkalarına kendinizi hiç çekinmeden açarsınız ve
herkesi kendiniz gibi görürsünüz.
Neptün Dördüncü Evde
Koşuşturma, kargaşa ve hengameden kaçmak için evi terk etmek zorunda değilsinizdir. Aile, ev ve
kendini güvende hissetme gibi kavramlar tam da sizin idealinizdeki yaşamı temsil eder. Eviniz ve ev
ortamınız açısından çok yaratıcısı olabilirsiniz veya aile hayatınıza bir toplum ve birlik, bütünlük
duygusu hakim olabilir.
Neptün Altmış Pluto
Geleneksel, kalıplaşmış din olarak kabul edilen her şeyi alt üst eden güçlü bir vizyona sahipsinizdir.
Sürekli yeniden doğmayı içeren ölümsüz bir yaşam süreci anlayışı söz konusudur. Doğal süreci ve bir
sonraki nesli kabul eder ve ona inanırsınız. Çocukları ve hayvanları seversiniz.
Dönüşüm - Pluto Aslan Burcunda Rx
AstroRehber Portre Astroloji Raporu (T)
11
Pluto Ölüm, Yıkım ve Çöküş Bölümünün müdürüdür. Yaşanmak zorunda olan şeylerden sorumludur
ve artık geri dönülemeyecek bir noktaya gelmiş olan, tek çözümün kendi akışına bırakmak olduğu
durumları ifade eder. Ayrıca seks, tekrar doğuş, geri dönüşüm, yeniden yapılanma ve gençleşme gibi
kavramları da yönetir.
Doğum haritanızda Pluto’nun bulunduğu yer yoğun ve önüne geçilemez durumların yaşanacağı ve
bunların size acıyı ve aşırı sevinci öğreteceği yerdir. Sürekli devam eden bir değişikliğin olduğu bu
yerde kargaşa veya evrim halinde olacaksınız. Bu sizin, hoşunuza gitsin veya gitmesin büyük
kayıplardan sonra bile hayatın devam ettiğini fark eden yönünüzdür. Geçmişe dönüp kayıplarınız
üzerinde düşünen ve onlardan bir anlam çıkarmaya çalışan yönünüzdür. En önemlisi, Pluto hayatı,
ölümü ve yeniden doğuşu yönettiğinden, burada sürecin önemini kavrayacaksınız. Doğum
haritanızda Pluto neredeyse siz de orada son derece güçlü olacaksınız. Pluto’nun enerjisi çok iyi
odaklanmış dönüştürücü, değiştirici bir enerjidir. Fiziksel bedende Pluto üreme organlarını yönetir,
çünkü yaşam ve ölümün başladığı görünmez nokta burasıdır. Pluto aynı zamanda ergenlikten ve
cinsel olgunluktan da sorumludur. Plutonyum ile ilişkilendirilir.
Kendinizi ifade etmek, duygu ve düşüncelerinizi açığa vurmak söz konusu olduğunda çok hassassınız
(hatta kırılgansınız). Yaratıcığınızın çok güçlü olduğu dönemler değişim ve manevi gelişim, büyüme
sürecinden geçmenizi kolaylaştırabilir. Bu güçlü yaratıcılık müzik, şiir, resim ve benzeri alanlar için
çok yararlıdır.
Doğum haritanızdaki geri giden Pluto, güç, kontrol ve baskın gelme mücadeleleri gibi konularda
birtakım dersler almak zorunda kalacağınızı işaret eder. Siz kendi içinizdeki çelişki ve çatışmalarla
boğuşurken dış güçler hayatınızı alt üst ediyor olabilir. Toplumun düşüncelerinin değişken ve
güvenilmez olduğunu fark edebilirsiniz ve bu durum insanlara gözünüz kapalı güvenmenizi engeller.
Hayatınızdaki insanlar size bir dakika önce saygı gösterip övgüler yağdırırken bir dakika sonra
hakaret edip aşağılayabilirler. Almanız gereken dersin bir kısmı da bir egolar savaşının içine
hapsolmayı reddetmektir. Meselenin özüne temas edin ve gizli gerçekleri ortaya çıkarın. Kendinize
karşı tamamen dürüst bir biçimde içgüdülerinize güvenin. Kendinizi ve başkalarını affedin fakat
aldığınız dersleri unutmayın, çünkü nihai otorite sizsiniz. Bunu öğrendiniz. Neyle karşılaşacağınızı
veya ne yapıldığını her zaman kontrol edemeyebilirsiniz fakat bunlara nasıl bir cevap ya da tepki
vereceğinizi seçmek tamamen sizin elinizdedir.
Pluto İkinci Evde
Kusursuz bir iş adamı veya kadını olabilirsiniz, çünkü her şeyin derinlerine inebilme ve asıl değerli ve
önemli olanı bulup çıkarabilme yeteneğine sahipsiniz. Mal varlıkları ve maddesel eşyalar açısından
çok değişecek, çok şey öğreneceksiniz.
Kader - Ay Düğümü İkizler Burcunda
Ay ilerlerken Ekinoks'u yani Güneş'in izlediği varsayılan yolu yukarıya veya kuzeye doğru keser.
Buna Ayın Kuzey Noktası, Kuzey Düğümü veya Ejderhanın Başı adı verilir. Yine Ay'ın Ekinoks'u
yukarıdan aşağıya veya güneye doğru kestiği noktaya Ayın Güney Noktası, Güney Düğümü veya
Ejdarhanın Kuyruğu adı verilir. Kuzey ve güney düğümleri zıt açı oluştururlar yani karşılıklı gelirler.
Kuzey düğümü, Jüpiter karakterine dahildir ve bu nedenle yararlıdır, düştüğü evle ilgili olumlu
özellikleri ortaya koyar. Bu düğüm burcun ve evin iyi göstergelerini daha da sağlamlaştırır ve maddi
konularda yardımcı olur.
Güney düğümü ise Satürn karakterine dahildir ve düştüğü evde olumsuz özelliklere neden olur. Bu
nedenle zararlı kabul edilir. Bu düğüm, bulunduğu burç ve evin yönettiği konularda zararlı etki
yapar.
Ay'ın düğüm pozisyonları ile olan görünümü de önemlidir. Eğer Ay Kuzey Düğümü ile kavuşum
yapıyorsa, bu durum kazançlar ve ödüller olarak yorumlanır. Tersi durumda ise, yani Ay Güney
www.astrorehber.com
12
Düğümü ile kavuşum yaparsa kayıplar ve sorunlar anlamına gelir.
Evlerin birbirine karşıt olmaları nedeniyle, Ay Düğümleri de birbirine aykırı açıklamalar verir. Bu
durumda yorum yaparken hangi taraf düğümünün geçerli olacağı belirlenir. Bu noktada harita iyice
incelenerek hangi düğümün hakim olduğu bulunur ve yorum olarak sadece bu göz önüne alınır.
Gök Günlüklerinde (Efemeris) iki çeşit ay düğümü ile karşılaşılır. Amerikan gök günlükleri,
çoğunlukla Gerçek Düğümler (True Node) olarak kabul edilenleri verir. Bu düğümler sırayla ileri ve
geri hareket ederler. Bir ay içinde en az 2 dakika, en çok 2 1/2° geriye doğru hareket ederler. Fakat
yıllar boyunca toplam hareketleri geriye doğru olmuştur. Bazı gök günlükleri ise Ortalama Düğümleri
(Mean Node) verir. Bu Ay Düğümleri, her üç günde 10 dakika ya da her gün 3 1/3 dakika ortalama
hızla devamlı geriye doğru hareket ederler.
Bunların hiçbiri bir ötekinden daha doğru değildir. Ay Dünya etrafında dönerken pertübasyona (bir
gökcisminin hareketinde başka bir gökcisminin etkisi ile meydana gelen düzensizlik) uğrar ve sabit bir
hızla ilerlemez. Ortalama Düğümler bu pertübasyonlar yokmuş gibi hesaplanmıştır. Gerçek Düğümler
ise sanki her an bir pertübasyon varmış gibi hesaplanır. İki hesap şekli arasındaki fark 1-2°
mertebesindedir.
Kuzey Ay Düğümü, İkizler'de güçlü konumdadır ve bundan dolayı çok olumludur. Pek çok mücadele
ve sorunları atlattıktan sonra, size zafer vaat etmektedir. Tam olarak bir başarının delilidir. Aynı
zamanda her şeyin kaybedildiğini sandığınız sırada aniden gelen bir şans göstergesidir. Çevrenizdeki
arkadaşlarınız güvenilir kimselerdir, sizin başarılı olmanız için yardımlarını esirgemeyeceklerdir.
Sahip olduğunuz olumlu zihin yapınız, daima akıntıya karşı durmanızı sağlar, fakat iyi talih ve azimli
olmak da gereklidir. Cesarete ihtiyaç yoktur, bu konum sizi iyi ve uzağı gören biri yapar. Size yardım
edecek olan insanların sempatilerini nasıl kazanacağınızı çok iyi bilir, daima daha ilerisini gözlersiniz.
Kuzey Ay Düğümü İkizler'de her zaman yapıcılık getirir.
Güney Ay Düğümü Yay burcunda, kişinin gerektiğinde yararlanacağı sükunetini elinden çalar. Sık sık
kendine olan aşırı güveni sarsılır ve hiç düşünmeden bazı şeyleri üzerine yüklenir. Sonuçta,
yapamadığını söylediğinde ise vakit çok geç sayılacaktır. Sayılamayacak kadar zorluklar ortaya
çıkacak fakat, sahip olduğu cesaret ve uğraşması sayesinde bunları alt edecektir. Fakat, her yaptığının
doğru olduğunu da sanmamalıdır. Bu anlamda mükemmellik ortada yoktur.
Ay Düğümü Onbirinci Evde
Ay'ın Kuzey Noktası on birinci evdeyse insan dostluklara değer verir. Pek çok arkadaşı ve dostu
olabilir. Onlardan da daima destek ve yardım görebilir. Çevresinde daima tanıdıkları, ahbapları olur.
Bu arada işle ilgili bazı düşleri gerçekleştirmek de kolaydır. Fakat aynı sırada Ay'ın Güney Noktası
beşinci evde bulunmaktadır. Bu yüzden yaşamdan zevk almak güçleşecektir. Harita sahibi aşkı
tanımayacak veya aşkta sorunlarla karşılaşacaktır. Çocuklarla anlaşması güçleşecektir. Toplum
yaşantısı da huzur vermeyecektir. Toplum ilişkilerinde sorunlar olacaktır.
Şans Noktası Başak Burcunda
Bir Arap astroloji tasarımı olan Şans Noktası'nın rastladığı burç, ev ve buradaki gezegenler insan
yaşamında önem taşıyan talih, sevinç, hastalıklar, evlilik gibi olayların enerji yoğunlaşmalarını
belirler. Özellikle zenginlik ve varlığı etkiler. Şans noktası en basit anlamda doğum haritanızda şanslı
bir noktadır.
İç ve dış dünyanızla uyum sağlamak için Güneş burcunuzu iyi tanımanız gerekir. Güneşinizin
bulunduğu burç nasıl bir kişi olduğunuzu, varlığınızın ne anlam taşıdığını, yaradılışınızın zayıf ve
güçlü yönlerini gösterir.
Doğum haritanızda Ay'ın bulunduğu burç duygusal tepkilerinizin niteliklerini, dış etkenler karşısında
duygularınızın nasıl yönleneceğini ve duygu dengenizi simgeler.
AstroRehber Portre Astroloji Raporu (T)
13
Haritada üçüncü öğe olan yükselen burç ise Güneş ve Ay arasında denge kurar. Gerçekte tüm
gezegenlerin enerjisi bu noktadan ortaya koyulur.
Kuramsal olarak güçler dengesini basitçe ortaya koymak için doğum haritasında Güneş, yükselen
burca kaydırılarak yükselen burç Güneş'in ürünü olarak çalıştırılır. Bu durumda Güneş-Ay ilişkisinin
oluşturduğu bakış açıları değişmediğinden Ay da yer değiştirir.
İşte Ay'ın bu yeni konumuna Şans Noktası adı verilir. Doğum haritasında bu noktanın özelliği Güneş,
Ay ve yükselen burcun her biri ile en uyumlu, kişinin enerjisini en üstün biçimde kullanacağı nokta
olmasıdır.
Doğum haritanızda Güneş ve Ay zıt konumdaysa (dolunayda doğum) Şans Noktası her zaman
yedinci evinize düşerek anne ve baba ile anlaşmazlıklara yol açar. Evlenip kendiniz anne ya da baba
olduktan sonra bu sorun çözümlenir.
Güneş Ay ile kavuşum konumundaysa (yeni Ay'da doğum) Şans Noktası birinci ya da onbirinci
evinize düşer. Bu konumda kişi kendisini ve dünyayı sadece kendi bakış açısından görür. Varlığını
hissetmek kişiye büyük bir zevk verir.
Güneş ve Ay kare görünüm yapıyorsa (90°), aynı açıyı yükselen burç ile de yapacak ve Şans Noktası
dördüncü ya da onuncu eve düşecektir. Bu köşe noktalar çok duyarlı ve aile ile ilgili olduğundan,
anne ve babanızla yaşam boyunca sürecek bir gerginlik ve çatışmayı gösterir. Şans Noktası dördüncü
evde ise anne, onuncu evde ise baba ile anlaşabilirsiniz. Fakat diğeri ile anlaşmazlıklarınız sürer gider.
Bu konum ana-babayı hoşnut edebilmek amacı ile sizi tutkulu yapar.
Güneş ve Ay üçgen bakış açısı yapıyorsa (120°), bu iç uyumu gösterir. Bu durumda şans Noktası
beşinci ya da dokuzuncu eve düşeceğinden kişinin kontrolü dışındaki koşulları gösterir. Bu dış
etkenleri yenmek için iç dünyanızın çok güçlü olması gerekir. Yaşamın verdiği dersleri öğrenirseniz
isteklerinizi yükselen burcunuz aracılığı ile kolayca ortaya koyabilirsiniz.
Şans noktasının bulunduğu burç, kişinin mutluluğa ulaşabilmek için enerjisini akıtabileceği doğal
yönü, bulunduğu ev ise bu enerjinin hangi alanda rahatça kullanılabileceğini gösterir.
Bu konum, özellikle akıl yönünden, Merkür'ün yönettiği burçta başarıyı gösterir. Bundan başka asla
gevşemeyen tutumunuz sayesinde varlık sahibi olacağınızı işaret eder. Zenginlik işareti sayılabilmekle
birlikte bir iyilikseverlik göstergesi değildir.
İyi bakış açıları altında hoşgörülü olma isteğinizi açıklar. Başarınız başlıca küçük şeylerden meydana
gelecek ve küçük uğraşılardan yapılacaktır. Hazır para özel bir yaşam ikramiyeniz olacaktır.
Başak'taki şans noktası size çevrenizi örgütlemekle mutlu olduğunuz bir yapı kazandırır. Her zaman
temiz bir beden, çevre ve mantık istersiniz. Sorunları ise daima verimli bir biçimde çözerek yarına
bırakmamanız olumlu özellikleriniz arasındadır.
10° Başak'taki yerleşim kişinin servet yapması için büyük talihini gösterir, ancak bazen gecikmeler ve
güçlükler ile meydana gelebilir. 20° Başak'ta ise, varlıklı bir evlilik işaretidir, Ay ve Venüs'ün iyi
yerleşimi bunu gösterir.
Şans Noktası Üçüncü Evde
Bu konum ekseriya bir onur göstergesidir, bir yazar için para kadar gerekli olan şeydir. Bazen de
kişinin ebeveynlerinden veya çevresindeki insanlardan gelecek varlık işaretidir. Pek çok yolculuk
yapacak olan kimseler için olumlu bir konumdur, bundan yarar sağlayacaklarını gösterir. Ayrıca
bencillik ve menfaatperestlik meylidir.
www.astrorehber.com
14
İdeal Partner
1. Kişiliğinize Uygun Duygusal Yapıya Sahip Partner
Psikoseksüel ve eril dürtülerinizi harekete geçirme ve tamamlama açısından size en uygun kişi, Ay
burcu 20°30' ile 30° arasında, Yay veya İkizler olan bir kişidir. Bu ilişki büyük oranda psikolojik uyum
ve güçlü bir karşılıklı çekim içinde olacaktır. Sahip olduğunuz fiziksel ve psikolojik eril değerleriniz
üzerinize partnerinizin duygusal, alıcı, sevgi dolu ve diğer dişil yönlerini adeta bir manyetik alan
etkisi ile çekecektir.
2. Duygusal Yapınıza Uygun Kişiliğe Sahip Partner
Evlilik açısından sizinle ideal uyum sağlayacak partner Güneş'i 01°20' ile 13°20' arasında, Akrep veya
Boğa burcunda olan bir kişidir. Bu tip bir partner ile özellikle ruhsal anlamda ve bilinçaltındaki
tutkularınızda iyi bir uyum yakalayacaksınız. Bu gizemli kişi sizi her şeyden üstün tutarak eril
yönünüzü harekete geçirecektir. Düşlerinizdeki ideal kadın partneri bularak güzel bir uyum sağlamış
olacaksınız. Doğum kartınızdaki Ay ile partnerinizin doğum kartındaki Güneş arasındaki açısal
görünümün sonucu olarak büyük bir ruhsal uyum meydana gelecektir. Her ikinizin de en saklı ve
gizemli yönleriniz arasındaki zengin enerji akışı ilişkinizde büyük avantaj sağlayacaktır.
Bilinçaltınızdaki duygusal sevgi ile birbirinize bağlı olacaksınız.
3. Arzularınıza Uygun Tensel Dürtülere Sahip Partner
Evlilik açısından ideal uyumu sağlayacağınız partner Mars'ı 13°16' ile 25°16' arasında, Akrep veya
Boğa burcunda olan bir kişidirBu tip bir partner sizi gerek duygusal gerekse zihinsel açıdan
mükemmel bir uyum ile tamamlayacaktır. Bu kişi hayalinizdeki dişil duyarlılığı ve erotizmi, size
kusursuz ve en yüksek derecede yaşatacaktır. Ayrıca, hayalinizdeki ideal kadın portresi ve buna
ruhsal yaklaşımınız ile, onun hayalindeki ideal erkek portresini sizde yakalayışı, aranızda sürekli bir
rezonans meydana getirecektir. İkiniz arasındaki cinsel arzuların bilinçaltınızda güçlü bir şekilde yer
alacağı bu olumlu birliktelik, birbirinize sürekli tensel etkiler veren gizemli ve esrarlı bir ilişki
olacaktır.
4. Tensel Dürtülerinize Uygun Arzulara Sahip Partner
Evlilik açısından sizinle ideal uyum sağlayacak partner Venüs'ü 0° ile 07°12' arasında, Oğlak veya
Yengeç burcunda olan bir kişidir. Bu tip bir partner özellikle fiziksel ve tensel dürtülerinize iyi bir
uyum sağlayacaktır. Tensel istekleriniz, arzularınız, tutku ve ihtiraslarınız, onun dişil yönü ve alıcılık
eğilimi ile ahenk içinde olacaktır. Onun gözleri, dudakları, teni, saçları... kısaca onunla ilgili her şey
sizi heyecanlandıracak ve arzularınızı keskinleştirerek harekete geçirecektir. Bu tip kalıcı ve karşılıklı
fiziksel bağ ile kuşatılmış bir beraberlik, mutlak doyuma dayalı bir gezegensel ilişki olmasından
dolayı favori sayılabilir.
Ev Çizgileri ve Yöneticiler
Kendini Gösterim - Birinci Ev Çizgisi Yengeç Burcunda
Birinci ev siz doğduğunuz anda ufukta yükselmekte olan burcu gösterir. Birinci ev benliğin evidir.
Kişiliğinizi, duruşunuzu ve dünyaya yansıttığınız imajınızı sembolize eder. Size doğanızın ve hayatta
sahip olduğunuz hedeflerinizin genel bir resmini sunar. Birinci evin doğal yöneticisi (veya bu eve
karşılık gelen burç) Koç burcudur. Bu ev çizgisinde bulunan burç (aynı zamanda Yükselen Burç olarak
da bilinir).
Birinci ev Sizin ön kapınızı sembolize eder, nasıl göründüğümüzle veya kendimizi nasıl
sunduğumuzla, dolayısıyla dış görünüşümüzle ve kişiliğimizle alakalıdır. Bu, içimizde kendiliğinden
AstroRehber Portre Astroloji Raporu (T)
15
ortaya çıkan ve başkalarının markamız veya faaliyetlerimiz olarak açıkça görebildiği şeydir. Bu, her
birimizin kişisel açıdan birbirimizden farklı olmasını sağlayan şeydir. Bu ev kişisel benliğimizi ve
bizde bulunan ve çevremizden, başka insanlardan karşılık almamızı sağlayan şeyleri yönetir.
1. ev çizginizin Yengeç burcu ile başlaması nedeniyle bu ev ile ilgili yukarıda yazılı alanlar, burcun
doğal yöneticisi ve haritanızda 4. evinizde yer alan Ay tarafından yönetilecektir. Gezegen, 1. evinizde
kendi kural ve düzenlemelerini koyarak buranın sahibi haline gelir. Böylece bu evde kendinize yarar
sağlamak isteyeceğiniz ihtiyaç ve alanları değiştirir.
Akrep burcundaki Ay nedeniyle, 1. evin yönettiği konularda kendinizi "Duygusal" bir şekilde ifade
edeceksiniz.
Ay'ın görünümleri, 1. evin yönettiği alanlarda hayatınızda rahatlık ya da zorluk göreceğiniz meseleleri
ve deneyimleri gösterir.
Bu konum eviniz ve ailenizin hayatınızın odak noktası olduğunu işaret eder. Ebeveynlerinizden birine
aşırı derecede bağlılığınız bulunur, belki de bu kişi annenizdir. Eğer yönetici gezegen destekleyici
yöndeyse bu sevgi kazanç getiren bir ilişki olur. Fakat enerji yeterince kullanılmazsa, aile ilişkilerini
öğrenmek için büyük bir çaba sarfetmek zorunda kalırsınız.
Genellikle böyle durumlarda ebeveynler güçlü, destekleyici ve baskındır. Siz onun ayak izlerini takip
edersiniz. Eviniz sizin için güvenlik temsilcisidir, eviniz size ait olmasa bile, burayı yaşanabilir
yapmak isteğiniz ile her yeri en küçük ayrıntılarına kadar değerlendirip, yine bu eve bir anlamda
sahiplenirsiniz. Konum ayrıca talihli bir mirasa sahip olma olasılığının yüksek olduğunu belirtir.
Kişisel Değerler - İkinci Ev Çizgisi Aslan Burcunda
İkinci ev finans ve mal varlığı evidir. Size hangi maddesel öğeleri elde edebileceğinizi ve onlara nasıl
bir önem, anlam yükleyeceğinizi söyler. Ayrıca, ekonominizi nasıl yöneteceğinizi ve nasıl para
kazanacağınızı tarif eder. İkinci evin doğal yöneticisi (veya bu eve karşılık gelen burç) Boğa burcudur.
İkinci ev, anlık isteklerimize veya birinci evimiz aracılığıyla ifade ettiğimiz bize özel, kişisel
niteliklerimize nasıl karşılık verdiğimizle veya cevap verdiğimizle ilgilenir. Nesneleri (mal
varlıklarımız, eşyalarımız, paramız vb) elimizde tutma veya “elde etme” şeklimizdir. İkinci ev her
zaman kendimizi nasıl güvenceye aldığımıza, hayattan ve çevremizdeki insanlardan nasıl tepkiler
aldığımıza işaret eder.
2. ev çizginizin Aslan burcu ile başlaması nedeniyle bu ev ile ilgili yukarıda yazılı alanlar, burcun
doğal yöneticisi ve haritanızda 6. evinizde yer alan Güneş tarafından yönetilecektir. Gezegen, 2.
evinizde kendi kural ve düzenlemelerini koyarak buranın sahibi haline gelir. Böylece bu evde
kendinize yarar sağlamak isteyeceğiniz ihtiyaç ve alanları değiştirir.
Yay burcundaki Güneş nedeniyle, 2. evin yönettiği konularda kendinizi "Kimlik Bağlantılı" bir şekilde
ifade edeceksiniz.
Güneş'in görünümleri, 2. evin yönettiği alanlarda hayatınızda rahatlık ya da zorluk göreceğiniz
meseleleri ve deneyimleri gösterir.
Bu konum, hayatınızı ileriki yıllarda değiştirmek isteyeceğiniz bir işten kazanıyor olabileceğinizi işaret
eder. Değerlerinizin çoğu çeşitli hizmetlere bağlıdır. Parayı hijyen, sağlık, beslenme vb. alanlardan
kazanmak isteyebilirsiniz. Konum ayrıca amca ya da haladan kalabilecek bir mirası da işaret eder.
Akılsal Gelişim - Üçüncü Ev Çizgisi Başak Burcunda
Üçüncü ev iletişim evidir, konuşarak ve yazarak başkalarıyla iletişim kurma tarzınızı ve başarınızı
yönetir. Ayrıca, öğrenme arzunuzu ve becerinizi ifade eder. Üçüncü evin doğal yöneticisi (veya bu eve
www.astrorehber.com
16
karşılık gelen burç) İkizler burcudur.
Üçüncü ev keşiflerle, yatırımlarla ve her türlü inceleme, araştırma faaliyetiyle ilgilenir. Ayrıca
bağlantıları, iletişimi, kabloları, kanalları – bedenimizle, zihnimizle, sesimizle, harflerle ve
benzerleriyle içinden geçebileceğimiz her şeyi – yönetir. Hayatımızın, o sırada birlikte çalıştığımız
şeyin sınırlarını araştırıp keşfettiğimiz yerdir. Zihinsel niteliği çok belirgin olan bir evdir ve bulma,
ilerletme, çoğaltma gibi faaliyetlerle ve her türlü sorgulama işiyle ilgilidir. Geleneksel olarak kısa
seyahatleri, kardeşleri yönettiğine inanılır.
3. ev çizginizin Başak burcu ile başlaması nedeniyle bu ev ile ilgili yukarıda yazılı alanlar, burcun
doğal yöneticisi ve haritanızda 5. evinizde yer alan Merkür tarafından yönetilecektir. Gezegen, 3.
evinizde kendi kural ve düzenlemelerini koyarak buranın sahibi haline gelir. Böylece bu evde
kendinize yarar sağlamak isteyeceğiniz ihtiyaç ve alanları değiştirir.
Yay burcundaki Merkür nedeniyle, 3. evin yönettiği konularda kendinizi "Kimlik Bağlantılı" bir
şekilde ifade edeceksiniz.
Merkür'ün görünümleri, 3. evin yönettiği alanlarda hayatınızda rahatlık ya da zorluk göreceğiniz
meseleleri ve deneyimleri gösterir.
Eğer yönetici gezegeninizin enerjisini iyi yönde kullanırsanız tüm insanların en romantik ifadesi
olabilirsiniz. Eğer kullanamazsanız, abartıya doğru bir eğiliminiz olabilir.
Gezegen Mars ya da Uranüs'te ise, bazı spor dallarına ilginiz artabilir. Yine doğum haritanızda
destekleyici başka unsurların da varlığı durumunda, eğitmenlik sizin için ideal mesleklerden biri
olabilir.
Duygusal Çevre - Dördüncü Ev Çizgisi Terazi Burcunda
Dördüncü ev, ev ve ailenin evidir. Size ev hayatınız ve ailenizle ilişkileriniz hakkında bilgi verir.
Buradaki aile kavramı çok yakın arkadaşlarınızı da kapsayacak şekilde genişletilerek yorumlanabilir.
Dördüncü evin doğal yöneticisi (veya bu eve karşılık gelen burç) Yengeç burcudur.
Dördüncü ev kök saldığımız, sınırlarımızı bulduğumuz ve genel olarak kendimizi güvence altına
aldığımız yerdir. Üçüncü evde gerçekleştirdiğimiz muhtemel arayışların sonudur. Burada aradığımız
şeyi buluruz veya arayışımızı sona erdiririz, yerleşiriz ve durumu tamamen kontrolümüz altına
almayı başarırız. Burası bizim yuvamızdır ve burayı üs alarak çalışır, hisseder, deneyim yaşarız.
Yaşam deneyimimizin kökleri, özü burasıdır.
4. ev çizginizin Terazi burcu ile başlaması nedeniyle bu ev ile ilgili yukarıda yazılı alanlar, burcun
doğal yöneticisi ve haritanızda 5. evinizde yer alan Venüs tarafından yönetilecektir. Gezegen, 4.
evinizde kendi kural ve düzenlemelerini koyarak buranın sahibi haline gelir. Böylece bu evde
kendinize yarar sağlamak isteyeceğiniz ihtiyaç ve alanları değiştirir.
Akrep burcundaki Venüs nedeniyle, 4. evin yönettiği konularda kendinizi "Duygusal" bir şekilde ifade
edeceksiniz.
Venüs'ün görünümleri, 4. evin yönettiği alanlarda hayatınızda rahatlık ya da zorluk göreceğiniz
meseleleri ve deneyimleri gösterir.
Aşk ve romantizim özel hayatınızla bütünleşmiştir ve eğer yönetici gezegen Uranüs ise sevilen kişinin
eşiniz olması şartını aramazsınız. Kendinize yön verme açısından çocuklar evinizde önemli bir rol
oynar; eğer kendi çocuğunuz yoksa diğer insanların çocuklarını evinizde görmekten hoşlanabilirsiniz.
Eğer yönetici gezegen Satürn ise, çocukları yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk olarak
görebilirsiniz.
AstroRehber Portre Astroloji Raporu (T)
17
Spekülasyon hayatınızda önemli ve zevkli işlerden biri olabilir. Fakat tercihen, bunu özel ve düzenli
bir iş şeklinde yapmak isteyebilirsiniz. Eviniz dinlenmeniz ve vakit geçirmeniz için önemli bir yerdir.
Özellikle yönetici Mars ise evinizde spor aletlerinin olmasından hoşlanırsınız.
Öz Deneyim - Beşinci Ev Çizgisi Akrep Burcunda
Beşinci ev romantizmin ve yaratıcılığın evidir. Bu ev aşk hayatınızı, cinsel doğanızı, yeni
girişimlerinizi, kumarı ve sanatsal yönünüzü yönetir. Bir bakıma, bu ev kalp evidir, çünkü sevdiğiniz,
ilgi duyduğunuz şeylerle ilişkilidir. Beşinci evin doğal yöneticisi (veya bu eve karşılık gelen burç)
Aslan burcudur.
Beşinci ev farkındalıkla, hissetmekle (içinizdekileri dışarı atmakla) ve ifade etmekle (bastırılmış olan
şeyleri serbest bırakmakla) ilişkilidir. Burada sürekli artan bir özgüven hissi ve hatta bir şeylere sahip
olmaktan kaynaklanan gurur duygusu vardır, çünkü burada kendi hayatımızı fark etmeye ve
sahiplenmeye başlarız. Daha önce bir hayatımız olduğunu veya halihazırda bir hayatımız olduğunu
biliriz. Her türlü dışavurum veya ürün bu evle bağlantılıdır – çocuklar, hayvanlar, yaratıcı dışavurum
vb. Bir yön ve sahiplik duygusu hayatımızın bu noktasında belirgin ve baskındır.
5. ev çizginizin Akrep burcu ile başlaması nedeniyle bu ev ile ilgili yukarıda yazılı alanlar, burcun
doğal yöneticisi ve haritanızda 2. evinizde yer alan Pluto tarafından yönetilecektir. Gezegen, 5.
evinizde kendi kural ve düzenlemelerini koyarak buranın sahibi haline gelir. Böylece bu evde
kendinize yarar sağlamak isteyeceğiniz ihtiyaç ve alanları değiştirir.
Aslan burcundaki Pluto nedeniyle, 5. evin yönettiği konularda kendinizi "Kimlik Bağlantılı" bir
şekilde ifade edeceksiniz.
Pluto'nun görünümleri, 5. evin yönettiği alanlarda hayatınızda rahatlık ya da zorluk göreceğiniz
meseleleri ve deneyimleri gösterir.
Bu yerleşimdeki insanlar yaratıcı çabalarıyla para kazanırlar. Değer sisteminiz aşk, etkilenme ve
romantik hislerinizi ifade etme kabiliyetinizle doğrudan ilişkilidir. Gelirinizi çeşitli yatırımlardan elde
ediyor olabilirsiniz. Çocuklar ve onlarla ilgili ürünler size kazanç elde etmek için yol gösterebilir.
Pratik Bütünleşme - Altıncı Ev Çizgisi Yay Burcunda
Altıncı ev şefkat ve sağlık Evidir. Başkalarına yardım etme ve dünyayı iyileştirme isteğinizi yönetir.
Ayrıca sağlık durumunuz hakkında bilgi verir ve çoğu zaman bünyenizin ne kadar güçlü olacağını
belirler. Altıncı evin doğal yöneticisi (veya bu eve karşılık gelen burç) Başak burcudur.
Altıncı ev aynı zamanda hayatımızdaki iyi ve sağlıklı şeyleri kurtarmakla, korumakla ilişkilidir.
Burada sapla samanı birbirinden ayırırız. Kendimize bakmaya; hayatımıza, dolayısıyla da sağlığımıza,
beslenmemize dikkat etmeye başlarız. Burada asıl düşünce şudur; hayatımızı analiz edebiliriz ve
neyin saf ve temiz olduğuna, neyin olmadığına dair fikirler edinebiliriz. Altıncı ev bir yaşamın kalbini
kurtarma girişimidir.
6. ev çizginizin Yay burcu ile başlaması nedeniyle bu ev ile ilgili yukarıda yazılı alanlar, burcun doğal
yöneticisi ve haritanızda 5. evinizde yer alan Jüpiter tarafından yönetilecektir. Gezegen, 6. evinizde
kendi kural ve düzenlemelerini koyarak buranın sahibi haline gelir. Böylece bu evde kendinize yarar
sağlamak isteyeceğiniz ihtiyaç ve alanları değiştirir.
Akrep burcundaki Jüpiter nedeniyle, 6. evin yönettiği konularda kendinizi "Duygusal" bir şekilde
ifade edeceksiniz.
Jüpiter'in görünümleri, 6. evin yönettiği alanlarda hayatınızda rahatlık ya da zorluk göreceğiniz
meseleleri ve deneyimleri gösterir.
www.astrorehber.com
18
Bu pozisyona sahip bir kişi çalışmayı gerçekten sever ve kendisine her zaman zevk verecek bir işi nasıl
bulabileceğini iyi bilir. Belirli durumlarda bazı hobiler üzerinde çok sıkı çalışabilirsiniz ya da
gerçekten hoşlandığınız bir işte gönüllü olarak uğraş verebilirsiniz. Yaratıcı alanlarda çalışan birçok
kişinin haritasında 6. yönetici 5. evdedir.
İlişkiler - Yedinci Ev Çizgisi Oğlak Burcunda
Yedinci ev ortaklıkların ve çatışmaların Evidir. Size gelecekteki veya şimdiki eşiniz ve yaşayacağınız
ilişki hakkında bilgiler verebilir. Ayrıca diğer ilişki ve ortaklık türlerini de yönetir. Başkalarıyla
uyumlu ilişkiler kurabilme becerinizi tanımlar. Yedinci evin doğal yöneticisi (veya bu eve karşılık
gelen burç) Terazi burcudur.
Yedinci ev ortaklıkların, ilişkilerin, sosyal hayatın evidir ve aynı zamanda bizi kişisel benliğimizin
ötesine taşıyan ve bu dünyada başka insanların, toplulukların da var olduğunu fark etmemizi
sağlayan şeylerin evidir. Buna tinsel uyanış ve sadece kişiliğimizden ibaret olmadığımızı keşfetmek de
dahildir. Burada kişisel ihtiyaçlarımıza (ve başkalarının ihtiyaçlarına) ilk kez karşılık vermeye başlarız.
Neler olup bittiğini görebiliriz ve kendimizi buna adarız; dolayısıyla evlilik ve yoga veya bütünleşme,
birleşme gibi kavramlar bu evde ifade edilirler.
7. ev çizginizin Oğlak burcu ile başlaması nedeniyle bu ev ile ilgili yukarıda yazılı alanlar, burcun
doğal yöneticisi ve haritanızda 2. evinizde yer alan Satürn tarafından yönetilecektir. Gezegen, 7.
evinizde kendi kural ve düzenlemelerini koyarak buranın sahibi haline gelir. Böylece bu evde
kendinize yarar sağlamak isteyeceğiniz ihtiyaç ve alanları değiştirir.
Aslan burcundaki Satürn nedeniyle, 7. evin yönettiği konularda kendinizi "Kimlik Bağlantılı" bir
şekilde ifade edeceksiniz.
Satürn'ün görünümleri, 7. evin yönettiği alanlarda hayatınızda rahatlık ya da zorluk göreceğiniz
meseleleri ve deneyimleri gösterir.
Bu konum genelde, evliliği para ya da maddi güvenlik için yapanların yerleşimidir. Eşiniz kesinlikle
sizin değer sisteminizi paylaşmalıdır. Bu yerleşimdeki insanlar genellikle çok yüksek ücretlerle
çalışmayı tercih ederler.
Bunun başka bir sebebi ise halk arasında popüler kabul edilmeleridir. Yönetici gezegen haritanıza iyi
yerleşmişse, iyi para kazanan ya da para yönetiminde çalışan birisi ile evlenebilirsiniz.
Gizli Olanaklar - Sekizinci Ev Çizgisi Kova Burcunda
Sekizinci ev ölümün ve tinselliğin evidir. Doğum, ölüm, seks, tinsellik ve ahiret gibi kavramların
etrafındaki gizemli güçleri yönetir. Bu ev aynı zamanda mirasları ve vergileri de yönetir. Hatta size
kendi ölümünüze yol açacak koşullara ve şartlara dair ipuçları bile verebilir. Sekizinci evin doğal
yöneticisi (veya bu eve karşılık gelen burç) Akrep burcudur.
Sekizinci ev geleneksel tabiriyle ölümün evidir, benliğimizin artık ihtiyacımız olmadığını anladığımız,
fazlalık olarak gördüğümüz kısımlarından kurtulmakla alakalıdır. Dolayısıyla, bu ev aynı zamanda
başlangıç yapmayı ve daha bütünleyici bir konuma yönelik olarak değişim ve dönüşüm geçirdiğimiz
faaliyet alanlarını, meselelerin kalbine temas etmeyi kapsar. Sekizinci evin gerçekçilik niteliği iş
girişimleri için faydalıdır, çünkü burada konunun özünü veya gerçekleri açığa çıkarmak için gereksiz
unsurlardan kurtuluruz.
8. ev çizginizin Kova burcu ile başlaması nedeniyle bu ev ile ilgili yukarıda yazılı alanlar, burcun
doğal yöneticisi ve haritanızda 12. evinizde yer alan Uranüs tarafından yönetilecektir. Gezegen, 8.
evinizde kendi kural ve düzenlemelerini koyarak buranın sahibi haline gelir. Böylece bu evde
kendinize yarar sağlamak isteyeceğiniz ihtiyaç ve alanları değiştirir.
AstroRehber Portre Astroloji Raporu (T)
19
İkizler burcundaki Uranüs nedeniyle, 8. evin yönettiği konularda kendinizi "Akılsal" bir şekilde ifade
edeceksiniz.
Uranüs'ün görünümleri, 8. evin yönettiği alanlarda hayatınızda rahatlık ya da zorluk göreceğiniz
meseleleri ve deneyimleri gösterir.
Cinsel doğanız gündeme geldiğinde oldukça tedirgin olabilirsiniz. Ancak yöneticinin bazı
konumlarında tam tersi de gelişebilir. Eğer zor açılar çoksa, cinselliği çok fazla önemseyebilirsiniz.
Hisleriniz, özellikle de yöneticinin Ay, Güneş, Mars ya da Pluton olması durumunda çok derindir. Bu
yerleşim kişiye nedenini bilmeksizin ölüm korkusu verebilir.
Eğer olumlu görünümler fazla ise, çoğunlukla diğer insanların kaynakları elde edilebilir durumdadır.
Yaşamdaki Rol - Dokuzuncu Ev Çizgisi Balık Burcunda
Dokuzuncu ev seyahat ve zihinsel yolculuklar evidir. Bu ev yüksek öğrenimi ve bilgiye ulaşma
sürecini yönetir. Ayrıca uzun mesafeli (deniz aşırı) yolculukları yönetir. Dokuzuncu evin doğal
yöneticisi (veya bu eve karşılık gelen burç) Yay burcudur.
Dokuzuncu ev uzun seyahatleri ve dini (tüm seyahatler arasında en uzun olanı) kapsar. Burada,
Sekizinci evdeki arınma sürecinden geriye kalanlar – tüm yaşam sürecinin tohumu veya özü bulunur.
Din (Religion) kelimesi bağlamak, tutmak anlamına gelen Latince bir kelimeden türemiştir.
Dolayısıyla uzun ömürlü olan, baki olan şeyler için kullanılır. Örneğin hakikat. Temel fikirler, felsefe
ve her şeyin özü bu eve aittir.
9. ev çizginizin Balık burcu ile başlaması nedeniyle bu ev ile ilgili yukarıda yazılı alanlar, burcun doğal
yöneticisi ve haritanızda 4. evinizde yer alan Neptün tarafından yönetilecektir. Gezegen, 9. evinizde
kendi kural ve düzenlemelerini koyarak buranın sahibi haline gelir. Böylece bu evde kendinize yarar
sağlamak isteyeceğiniz ihtiyaç ve alanları değiştirir.
Terazi burcundaki Neptün nedeniyle, 9. evin yönettiği konularda kendinizi "Akılsal" bir şekilde ifade
edeceksiniz.
Neptün'ün görünümleri, 9. evin yönettiği alanlarda hayatınızda rahatlık ya da zorluk göreceğiniz
meseleleri ve deneyimleri gösterir.
Hayatınızın bir bölümünü yabancı bir ülkede geçirebilirsiniz. Yabancı kültür, insan ve davranışlarına
karşı yoğun bir ilginiz olabilir. Yönetici gezegenin mücadeleci durumlarında, kendi işinizi kuruncaya
değin çeşitli hukuki zorluklarla karşılaşabilirsiniz.
Başarı - Onuncu Ev Çizgisi Koç Burcunda
Onuncu ev kariyer ve şöhret evidir. Kariyerinizdeki başarınızı, toplum içindeki şöhretinizi, aldığınız,
alacağınız ödülleri, övgüleri yönetir. Sorumluluk kabul etme tarzınızı dolaylı olarak ifade eder.
Onuncu evin doğal yöneticisi (veya bu eve karşılık gelen burç) Oğlak burcudur.
Onuncu ev pratik vizyonun ve öngörünün evidir, çünkü burada neyin ne olduğunu net bir biçimde
görebiliriz. Şöhret ve kariyer genellikle bu evle ilişkilendirilir, çünkü en net görüş açısına sahip
olduğumuz alanlar hayatımızı kazanmak için kullanmaya en elverişli olan alanlardır. Özetle, bu ev
gerçek vizyonumuzun bulunduğu ve ne yapacağımızı ne üzerinde çalışacağımızı görebildiğimiz
evdir. Bu evden geçen gezegenler de bize anlık kavrayışlar ve netlikler sunabilir.
10. ev çizginizin Koç burcu ile başlaması nedeniyle bu ev ile ilgili yukarıda yazılı alanlar, burcun doğal
yöneticisi ve haritanızda 6. evinizde yer alan Mars tarafından yönetilecektir. Gezegen, 10. evinizde
kendi kural ve düzenlemelerini koyarak buranın sahibi haline gelir. Böylece bu evde kendinize yarar
www.astrorehber.com
20
sağlamak isteyeceğiniz ihtiyaç ve alanları değiştirir.
Oğlak burcundaki Mars nedeniyle, 10. evin yönettiği konularda kendinizi "Pratik" bir şekilde ifade
edeceksiniz.
Mars'ın görünümleri, 10. evin yönettiği alanlarda hayatınızda rahatlık ya da zorluk göreceğiniz
meseleleri ve deneyimleri gösterir.
Uzmanlık alanınızın yöneticisi meslek hayatınızdadır. Yaptığınız iş sizin uzamanlık alanınız
olmayabilir. Altıncı ev sağlık evi olması nedeniyle birçok doktor ve sağlık görevlisi bu yerleşimdedir.
Ayrıca beslenme ya da hijyen alanlarında da olabilir. Bazen kariyer peşinde koşmayıp, insanlara belirli
alanlarda hizmet vermekten hoşlanabilirsiniz.
Sosyal Gereksinimler - Onbirinci Ev Çizgisi Boğa Burcunda
Onbirinci ev arkadaşları, umutları ve büyük amaçları temsil eden evdir. Uzun vadeli hedeflerinizi
yönetir ve aynı zamanda kişisel hedeflerinizi gerçekleştirmek için kurduğunuz ortaklıkları yönetir. Bu
ev idealizmin ve diğer insanlarla uyumlu ilişkiler kurabilme becerinizin de evidir. Onbirinci evin
doğal yöneticisi (veya bu eve karşılık gelen burç) Kova burcudur.
Onbirinci ev vizyonumuzu ve hayallerimizi hayata geçirmekle alakalıdır. Bir mücadele verdik ve bir
vizyon belirledik (10. Ev). Şimdi, burada, daha önce gördüklerimizi asla unutmamak ve bu
hayallerimizi gerçekleştirmek adına çok çalışmak için kendimize söz veririz. Dolayısıyla, bu ev her
zaman fedakar ve insani amaçlarla ve bu amaçları gerçekleştirmeye çalışmakla ilişkilendirilir.
Arkadaşları ve toplulukları yönetir, çünkü gerçek bir sezgi veya vizyon yakaladığımızda bunu hiçbir
ayırım gözetmeksizin herkesle paylaşırız.
11. ev çizginizin Boğa burcu ile başlaması nedeniyle bu ev ile ilgili yukarıda yazılı alanlar, burcun
doğal yöneticisi ve haritanızda 5. evinizde yer alan Venüs tarafından yönetilecektir. Gezegen, 11.
evinizde kendi kural ve düzenlemelerini koyarak buranın sahibi haline gelir. Böylece bu evde
kendinize yarar sağlamak isteyeceğiniz ihtiyaç ve alanları değiştirir.
Akrep burcundaki Venüs nedeniyle, 11. evin yönettiği konularda kendinizi "Duygusal" bir şekilde
ifade edeceksiniz.
Venüs'ün görünümleri, 11. evin yönettiği alanlarda hayatınızda rahatlık ya da zorluk göreceğiniz
meseleleri ve deneyimleri gösterir.
Arkadaşlarınızı seversiniz ve bu karşılıklıdır. Bu pozisyon amaçlarını bir spor dalıyla gerçekleştirmek
isteyenlerin yerleşimidir. Amaçlarınız, yaratıcı ve eğlence alanlarıyla yakından bağlantılıdır. Yönetici
gezegeniniz mücadeleci olmadıkça, çocuklarınız size mutluluk verir ve genellikle sosyal hayatınız
onları içine alır.
Sona Erme - Onikinci Ev Çizgisi İkizler Burcunda
Onikinci ev sırların, acıların ve kendi kendini yok etmenin evidir. Talihsizlikleri, hayal kırıklıklarını,
belaları yönetir. Ayrıca, kendi seçtiğiniz hayatı yaşamanızı engelleyebilecek olumsuz ve zararlı kişisel
niteliklerinizi yönetir. Bu evin gücü kaçış psikolojisi, karanlık sırlar, bilinmeyen düşmanlar, akıl
hastalıkları, hastaneler ve hapishaneler şeklinde kendini gösterir. Onikinci evin doğal yöneticisi (veya
bu eve karşılık gelen burç) Balık burcudur.
12. Ev hayallerimizi gerçekleştirmek ve yaşadığımız çevreye bunları ilan etmek için katlandığımız,
mücadele ettiğimiz şeylerle ilişkilidir. Başa çıkmaya hazır ve istekli olduğumuz şeyleri, gerçekten
önemli olanı ortaya çıkarmak için yapacağımız fedakarlıkları kapsar. Bu ev hapishanelerle, akıl
hastaneleriyle, ihanetle, kendi kendimizi mahvetmekle ve benzeri kavramlarla bağlantılıdır, çünkü
taşıdığımız mesaj uğruna birtakım acılara ve kötü muamelelere katlanmayı göze almak ile söz konusu
AstroRehber Portre Astroloji Raporu (T)
21
mesajı olumsuz bir tepkiyle başımızdan atmak arasında bir seçim yaptığımız yerdir.
12. ev çizginizin İkizler burcu ile başlaması nedeniyle bu ev ile ilgili yukarıda yazılı alanlar, burcun
doğal yöneticisi ve haritanızda 5. evinizde yer alan Merkür tarafından yönetilecektir. Gezegen, 12.
evinizde kendi kural ve düzenlemelerini koyarak buranın sahibi haline gelir. Böylece bu evde
kendinize yarar sağlamak isteyeceğiniz ihtiyaç ve alanları değiştirir.
Yay burcundaki Merkür nedeniyle, 12. evin yönettiği konularda kendinizi "Kimlik Bağlantılı" bir
şekilde ifade edeceksiniz.
Merkür'ün görünümleri, 12. evin yönettiği alanlarda hayatınızda rahatlık ya da zorluk göreceğiniz
meseleleri ve deneyimleri gösterir.
Bu yerleşimin dikkat çekici etkilerinden biri, kişiyi gizli aşk ilişkilerine hevesli hale getirmesidir. Bu
ilişkilerden hoşlanabilir veya onları gizli tutabilirsiniz.
Yine bu yerleşim nedeniyle çocuklar(ınız)dan yana düş kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Ya da, sizin onlara
karşı sert bazı tavırlarınız nedeniyle, sizin beklenti ve ihtiyaçlarınızı karşılayamayabilirler.
www.astrorehber.com
22
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
251 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content