close

Enter

Log in using OpenID

autoconer x5 bobın aktarma teknolojısı. wınd and wın!

embedDownload
AUTOCONER X5 BOBIN AKTARMA
TEKNOLOJISI.
WIND AND WIN!
—
TR
Wind and win!
Daha fazla esneklik
Her Autoconer X5 bobin aktarma makinesi
içinde Schlafhorst’un edindiği deneyim ve
bilgi birikimi yatar.
Günümüzde sektörde geçerli olan faktörleri
biliyoruz ve bunları her Autoconer X5’in içine
entegre ettik: Kalite, otomasyon, esneklik,
üretkenlik ve güven.
Autoconer X5 bobin aktarma makinelerinin ürün
yelpazesi size, her ihtiyacınıza uygun makineyi
sunmaktadır – konforlu otomasyondan barabanlı
sarıma veya başarı simgesi FX serisinin tüm modüllerine sahip PreciFX’e kadar. Ve tabi ki, yalnız
Schlafhorst’un sunduğu düzeyde danışmanlık,
know-how ve servis ile birlikte.
Autoconer X5 ile hayırlı işler!
Daha fazla kalite
Daha fazla üretim
Daha az makine duruşu
Daha az personel
Daha az hammadde
Daha az enerji
Daha az yer maliyeti
AU TOCONER X5 BOBIN AK TARMA TEK NOLOJISI
Sizi kârlı çıkaracak kalite ...........................4
Boyama bobinleri:
Çok yönlü uygulamalar için kaliteli boyama .......................... 6
Sert bobinler:
Takip eden aşamalarda üretkenlik avantajları ...................... 7
Akıllı yönetim ve otomasyon ..................... 8
Tip S, Tip E ............................................................................ 10
Tip K, Tip RC ......................................................................... 11
Teknik ayrıntılar ........................................12
Autoconer X5 makine konsepti ............................................ 12
AUTOCONER X5 BOBIN AK TARMA TEK NOLOJISI
Sizi kârlı çıkaracak kalite
—
ff Barabanlı sarımda mükemmellik için FX teknolojileri
ff PreciFX: bireysel, esnek bobin tasarımı
ff Bir düğmeyle tekrarlanabilir bobin kalitesi
ff Boyama bobinleri: En iyi boyama sonuçları için mükemmel yapı
ff Sert bobinler: Çözgü, dokuma ve örmede sağılma güvenliği ve verimlilik
ff İpliğe eşdeğer iplik bağlama
4
AU TOCONER X5 BOBIN AK TARMA TEK NOLOJISI
Daha iyi çapraz bobinlerle daha iyi süreçler
Ölçüye göre çapraz bobinler
Süreçlerinizi daha yalın hale getirin, ekonomik veriminizi
artırın
Autoconer X5 bobin aktarma teknolojisiyle ideal kaliteli çapraz bobine
ilişkin akla gelebilecek tüm beklentileri kolaylıkla karşılayabileceksiniz.
Takip eden prosese daha iyi uyum sağlamak demek, proses adımlarından tasarruf etmeye kadar ulaşabilecek, daha güvenli ve daha ekonomik bir işleme demektir. Biz buna, sizi kârlı çıkaracak kalite, diyoruz.
Kalite avantajınız: FX teknolojili Autoconer X5 barabanlı
bobin sarımı
Autoconer X5 barabanlı sarım sert bobinler ve boya bobinleri için dünya
çapında kalite standardı olarak yer etmiştir. İplik çekme kuvveti kontrolü, resim bozulması, kenar hassasiyeti ve hassas uzunluk ölçümü
bakımından emsalsiz olan FX serisi teknoloji modülleriyle Autoconer X5
barabanlı sarımla yapacağınız rasgele sarımlarda bile en kaliteli bobin
sonuçlarını elde edersiniz.
PreciFX ile daha fazla özgürlük: Bireysel bobin tasarımı
Ama PreciFX, yazılım kontrollü iplik sarımı sayesinde, bobin formatını,
bobin yapısını ve bobin tasarımını tamamen bireysel, esnek ve ödünsüz bir şekilde, takip eden işleme aşamalarının gereksinimlerine tam
uygun olarak adapte etmek için daha pek çok olanak sunmaktadır.
AUTOCONER X5 BOBIN AK TARMA TEK NOLOJISI
Aranan Autoconer kalite faktörleri
Tekrarlanabilir bobin kalitesi
30 partiye kadar tüm parti verileri, makine parametreleri ve bobin parametreleri Informator’da kaydedilir
ve USB bellekle aktarılabilir. Avantajınız: Anında erişim, hızlı ayarlama, kalite güvenceli üretim.
Ekonomik, otomatik iplik temizleme
İplikteki rahatsız edici kusurlar güvenle tespit edilir
ve giderilir. Kusur giderme “keskinliğini”, gereksiz
iplik telefinden kaçınılacak şekilde, ihtiyacınıza göre
ayarlayabilirsiniz. (Tip S için uygun değildir)
Esnek Schlafhorst splays ve düğüm
teknolojisi
Temizleyici kestiğinde, iplik kopuşunda veya besleme
değişiminde iplik uçları splays veya düğüm bağlamayla otomatik olarak bağlanır. Bu, personel giderlerinizi büyük ölçüde azaltır ve her iplikte aynı, tekrarlanabilir kaliteyi garanti eder. Modüler splays konseptiyle ve hızlı merkezi ayarlarla esnek kalırsınız.
(Tip S için uygun değildir)
5
Bireysel tasarımlı boyama bobinleri
Tekrarlanabilir kalite
PreciFX ile maksimum proses iyileştirmesi
En iyi boyama sonuçları için mutlak homojen bobin yapısına sahip boyama bobinleri
Boyamada daha kısa ve daha ekonomik süreçler için bireysel bobin tasarımı
Boyahaneler için aranan kalite standardı
Mutlak homojen boyama için yumuşak kenarlar
Barabanlı sarımlı Autoconer on yıllardır dünya çapında, verimli bir boyama sürecinin gereksinimlerini
karşılayan rasgele sarımlı, kaliteli boya bobinleriyle
eşanlamlıdır. Autoconer bobin sarma teknolojisiyle
her zaman tekrarlanabilir kalite özelliklerine sahip
boyama bobinleri üretirsiniz.
PreciFX ile kesin, dar sınırlara sahip bobin kenarı tarihe karıştı. Yazılım
kontrollü iplik sarımıyla kenar bölgelerinin yumuşaklığını değiştirebilirsiniz.
Böylece boyama sıvısında homojen bir akış elde edilir.
PreciFX, bir tıkla proses optimizasyonu
demek
Her proses ve her boyahane kendine hastır. PreciFX
ile boya bobinlerinizi proses zincirinizin gereksinimlerine tam uyumlu olarak, yapı ve strüktür bakımından tamamen resimsiz üretebilirsiniz. Bobin sarma
parametrelerinin daha esnek kombine edilebilmesi
sayesinde artırılmış bir üretkenlik elde edersiniz.
Yuvarlak kenarlar bir proses aşamasından tasarruf sağlar
PreciFX ile doğrudan yuvarlak kenarlı boyama bobinleri sararsınız. Diğer
hallerde sıklıkla gerekli olan mekanik kenar düzeltme işlemi ortadan kalkar, mükemmel bobin yapısı korunur.
Hassas ve kademeli hassas bobin sarımıyla sabit yoğunluk
Hassas ve kademeli hassas sarımla, sarım açısını, iplik aralığını ve sarım
oranını ayarlayarak yüksek homojenlikte delik şeması oluşturursunuz:
Sadece sarım açısını, iplik mesafesini ve sarım oranını seçerek.
Merkezi, hassas baskı ayarı
Baskının merkezi olarak ayarlanması sayesinde, bobinden bobine, her
zaman tam olarak tekrarlanabilir şekilde, en yüksek hassasiyette bobin
yoğunluğu garanti edilir.
6
AU TOCONER X5 BOBIN AK TARMA TEK NOLOJISI
Çözgü, dokuma ve örme işletmeleri için katma değer
Ekonomik bobin formatları
Hassas parafinleme
Bobin yoğunluğu yüksek, büyük formatlı bobin
Materyal: CO / elastan, Ne 8, ağırlık 5 kg
En iyi sağma davranışı için bireysel bobin tasarımı
Çözgü ve dokumada verimlilik ve ekonomiklik
Autoconer X5 – aranan trikotaj bobinleri
Schlafhorst’un FX teknoloji modülleriyle barabanlı sarımda bile proses
optimizasyonlu, kaliteli sert bobinler üretirsiniz. Sert bobinleriniz özellikle yüksek sağma hızlarındaki ve sürekli yüksek düzeyde yük değişimlerindeki sağma özellikleriyle göz doldururlar. Ecopack FX optik,
hassas uzunluk ölçümüyle uzunluk sapmalarını yüzde birin altına indirirsiniz. Çözgü ve dokumahane için mükemmel, neredeyse iplikle
eşdeğer splays bağlama Autoconer X5 çapraz bobinlerinin bilinen
diğer bir avantajıdır.
Autoconer X5 ile trikotajda kullanılmak üzere çok
ekonomik, kaliteli çapraz bobinler üretirsiniz:
–– Konik bobin formatı
–– İplikte homojen parafinleme
–– Görece büyük bobin formatı
–– Bobinler üzerinde homojen sarılmış uzunluklar
PreciFX ile daha fazla üretkenlik
Bobin yoğunluğunun, bobin çapının ve bobin formatının bireysel olarak yönetilmesiyle çözgü ve dokumahanedeki üretkenliği artırırsınız.
Örneğin büyük, bikonik bobinlerle veya çok büyük bobin hacmi için
küçük çap tarafına ekstra iplik sarılan konik bobinlerle. Kenar bölgelerinin tasarımının seçilebilir olması sayesinde ters kısımlardaki iplik
yükü azaltılır. Takip eden aşamalarda korkulan iplik veya kenar kopuşları çok daha az görülür.
AUTOCONER X5 BOBIN AK TARMA TEK NOLOJISI
Autoconer X5, 4°20’ veya 5°57’ konik bobin formatları için asimetrik yiv geometrisine sahip özel sarım
barabanları sunmaktadır. PreciFX ile bunu donanım
değişikliği olmadan, Informator üzerinden kolayca
ayarlarsınız.
Autotense FX materyale tam uyumlu parafinleme
sağlar. Aşırı iplik yükünden kaynaklanan iplik kopuşları bu yoldan azaltılır ve trikotajdaki ekonomik verim
artırılır.
7
Akıllı yönetim ve otomasyon
—
ff Besleme, iplik temizleme, splayser ve X-Change çapraz bobin
değiştirici için bireysel olarak seçilebilir otomasyon derecesi
ff İnteraktif Informator üzerinden kolay kullanım
ff Hızlı bakım, donanım değiştirme ve ayarlama için Plug & Wind
8
AU TOCONER X5 BOBIN AK TARMA TEK NOLOJISI
Prosesleri kârlı tasarlayın, işlevleri
bireysel olarak yapılandırın
Bireysel otomasyon derecesi
Randımanı maksimize edin
Çapraz bobin besleme için otomasyon: Bireysel olarak seçin
ve kombine edin
Yıldırım hızında donanım değişikliği, hızlı
bakım
Uygun bir otomasyon derecesi seçin: Manüel Tip S’den ergonomik,
otomasyonlu Tip K’ye kadar. E, K ve RC tiplerinde seksiyonlar halinde
bir makinede kombine edebilirsiniz.
X-Change bobin değiştirici, çok yönlü yetenek
X-Change çapraz bobin değiştiriciyle çapraz bobin değiştirme işlemindeki manüel müdahaleler minimuma indirgenir veya tamamen
ortadan kalkar. En yüksek bobin değiştirme kapasitesi ve esneklikle,
çok sayıda akıllıca otomasyona bağlanmış işlev akışlarıyla göz doldurur. X-Change bobin değiştirici farklı bobin formatlarını – mekanik değişiklik yapmaya gerek kalmadan – otomatik olarak işler.
Plug & Wind: Esnek, gelecek güvenceli teknoloji
Autoconer X5 tekli tahrikler, Plug & Wind teknolojisi ve neredeyse sınırsız kapasitedeki CAN veri yolu konseptiyle başarılı bir tekstil işletmesi
için tüm seçenekleri sunar. Çünkü: Bugün “özel” olan yarın standart
olabilir. Autoconer X5’i gelecekte de hızlı ve düşük maliyetle gereksinimlerinize uygun olarak genişletebilirsiniz.
AUTOCONER X5 BOBIN AK TARMA TEK NOLOJISI
Kısa donatma süreleri ve optimum bakım kolaylığı
sizi her gün kârlı çıkaracak. Eşsiz Plug & Wind teknolojisi ise tüm ekipmanın kullanımını en kolay hale
getirir.
Örneğin baskı (opsiyonel) için, splayser, gerdirici ve
iplik çekme kuvveti için merkezi ayarlar sayesinde
donatma süreleri büyük ölçüde kısaltarak hata kaynakları minimize edilir.
Informator üzerinden etkileşimli kullanıcı yönlendirme, rahat veri aktarımı
Kullanıcı Informator’un dokunmatik ekranında, seçilebilir farklı dillerde, ayarlama süreci içinde adım
adım yönlendirilir. Resimlerle, simgelerle ve veri giriş
maskeleriyle derli toplu yapılandırılmış arayüz kolay
anlaşılırdır. Informator kilitlenebilir, böylece kontrolsüz
değişikliklere karşı korunur. Verilerin ve parametrelerin USB belleğe kaydedilebilir olması sayesinde parti
verileri yeniden yüklenebilir veya kolaylıkla başka
makinelere aktarılabilir.
9
Wind and win!
Autoconer X5 bobin aktarma makineleri – her gereksinim
için doğru donanım
Tip S
Tekli bobin takma
–– Tekli bobin takmayla manüel çapraz
bobin besleme
–– İplik temizlemesiz bobin aktarma
–– PreciFX sarım teknolojisi
–– Otomasyonsuz
Baraban
–
PreciFX (Plus)

PreciFX (Expert)
Temizleyici

–
Splayser
–
Çapraz bobin değiştirici
–
Çapraz bobin besleme
manüel, basit
Besleme bobini: Çap
280 mm
Besleme bobini: Sarım boyu
3” – 10”
Tip E
Tekli bobin takma
–– Tekli bobin takmayla manüel çapraz
bobin besleme
–– İplik temizlemeli ve otomatik iplik
bağlamalı bobin aktarma
–– Baraban veya PreciFX sarım teknolojisi
Baraban

PreciFX

Temizleyici

Splayser

Çapraz bobin değiştirici

Çapraz bobin besleme
manüel, basit
Besleme bobini: Çap
300 mm
Besleme bobini: Sarım boyu
3” – 10”
 Standart donanım
10
 Opsiyonel
– Modül mevcut değil
AU TOCONER X5 BOBIN AK TARMA TEK NOLOJISI
Tip K
Konforlu bobin takma
–– Ergonomik açıdan elverişli konumda olan
konforlu, manüel yedek bobin besleme
–– Değiştirme mekanizmasıyla besleme bobinlerinin otomatik olarak değiştirilmesi
–– İplik temizlemeli ve otomatik iplik bağlamalı
bobin aktarma
–– Baraban veya PreciFX sarım teknolojisi
Baraban

PreciFX

Temizleyici

Splayser

Çapraz bobin değiştirici

Çapraz bobin besleme
manüel, konforlu
Besleme bobini: Çap
240 mm
Besleme bobini: Sarım boyu
3” – 6”
Tip RC
Artık magazini
–– Artık bobinler büyük hacimli
magazinden beslenir
–– 6 veya 12 artık bobin için magazin
–– Artık bobin aktarma
–– İplik temizlemeli ve otomatik iplik
bağlamalı bobin aktarma
–– Baraban veya PreciFX sarım
teknolojisi
Baraban

PreciFX

Temizleyici

Splayser

Çapraz bobin değiştirici

Çapraz bobin besleme
Yuvarlak magazin
Besleme bobini: Çap
115 mm (12’lik magazin)
190 mm (6’lık magazin)
3” – 6”
Besleme bobini: Sarım boyu
 Standart donanım
 Opsiyonel
– Modül mevcut değil
AUTOCONER X5 BOBIN AK TARMA TEK NOLOJISI
11
Teknik ayrıntılar – Autoconer X5 bobin aktarma makineleri
Makine konsepti
Tek taraflı uzunlamasına yapıda, tek iğli bobin aktarma
makineleri. Sağ ve sol yerleşimli makine olarak tedarik
edilebilir.
İğ taksimatı
–– İğden iğe 320 mm
(Tip E, K, S)
–– İğden iğe 640 mm
(Tip RC)
İşlenen materyaller
Doğal ve sentetik kesik elyaftan iplik ve bükümlü iplik; kısmen sarım örneği gereklidir.
İplik numara aralıkları
–– 333 tex ilâ 5,9 tex (Nm 3 ilâ
Nm 170; Ne 2 ilâ Ne 100)
–– Daha kalın veya daha ince
iplikler için sarım örneği
gereklidir.
Çapraz bobin formatları
–– 83 mm (3”) sarım boyu,
4°20’ değerine kadar silindirik
–– 108 mm (4”) sarım boyu,
4°20’ değerine kadar silindirik
–– 125 mm (5”) sarım boyu,
4°20’ değerine kadar silindirik
–– 150 mm (6”) sarım boyu,
5°57’ değerine kadar
silindirik, opsiyonel olarak
11°’ye kadar artan koniklikle
Çapraz bobin çapı
–– Maks. 320 mm, silindirikten
5°57’ masuraya kadar.
–– Maks. 300 mm, 5°57’ masura ve ek 11° konikliğe
kadar.
–– 326 mm’de acil kapama.
Çapraz bobin masuraları
–– Silindirik ve konik, DIN standardına uygun, makine tipine göre.
Bobin sarım hızı
–– 300 ilâ 2.000 m/dak arasında kademesiz ayarlanabilir, iplik türüne, besleme
bobinine ve makine donanımına göre.
Ses emisyonu
–– Ses emisyonuna ilişkin
veriler uluslararası geçerli
EN ISO 9002-4 standardına uygundur.
Kurulu güç
–– İğ sayısına ve donanıma
bağlıdır.
Bağlantılar
–– Elektrik güç kaynağı ve
basınçlı hava kaynağı
müşterinin sağlayacağı
bağlantılar üzerinden,
bağlantı dolabına üstten
veya alttan bağlantıyla.
Vakum
(Tip S için geçerli değildir)
–– Vakum her Autoconer için
emiş sistemi tarafından, şu
donanımlar için üretilir: Emiş
borusu, kavrama borusu,
iplik tutma borusu, yerleştirme valfı ve gezici temiz
leyici tasfiyesi.
–– Sıcak emiş havası
Autoconer’dan yukarı
veya aşağı doğru atılır:
–– Salona
–– Klima sistemine
Bağlantı dolabı
–– Şebeke güç kaynağı bağlantısı, ana şalter, çalışma saati sayacı ve komple
Autoconer için kumanda
ekipmanlarını içerir.
–– Müşterinin basınçlı hava
kaynağına olan bağlantıyı,
su filtresini, giriş basıncını
denetleyen basınç denetçisini, basınç 6,5 bar değerinin altına düştüğünde ba-
sınçlı havayla çalışan işlevlerin kapatılmasını sağlayan
manyetik valfı ve basınç regülatörünü içerir.
Bilgi sistemleri
–– Kilitlenebilir, dokunmatik
ekranlı Informator, bir merkezden ayarlama olanağı,
veri saklama ve aktarma
için USB arabirimi
–– Harici bilgisayar sistemlerine
bağlantı arabirimi
–– Temizleyici entegrasyonu
ve E, K, RC için başlıca
aşağıdakiler için ayarlama
olanakları:
–– Splayser getiricisi
–– Emiş borusu
Besleme için donanım seçenekleri
Performans özelliği
Tip E
Tip K
Tip RC
Tip S
Besleme bobini
Çapraz bobinler
Çapraz bobinler
Çapraz bobin
artıkları
Çapraz bobinler
Besleme bobini: Çap
300 mm
240 mm
115 mm
(12’lik magazin)
280 mm
190 mm
(6’lık magazin)
Besleme bobini: Sarım boyu
3” – 10”
3” – 6”
3” – 6”
3” – 10”
Besleme takma
manüel,
Tekli bobin
takma
manüel,
konforlu yedek
bobinli
manüel,
yuvarlak hazne içine
(6 veya 12 cepli)
manüel,
Tekli bobin
takma
Besleme değiştirme
manüel
Değiştirme
mekanizması
Değiştirme
mekanizması
manüel
Seksiyon başına maksimum iğ sayısı
10
10
5
10
Seksiyon kombinasyonu
RM, K, RC ile
RM, E, RC ile
RM, E, K ile
Yok
12
AU TOCONER X5 BOBIN AK TARMA TEK NOLOJISI
İğ için donanım seçenekleri
Tip E
Tip K
Tip RC
Tip S
300 ilâ 2.000 m/dak arası bobin sarım hızları için doğrudan tahrikli iplik
kılavuzlama barabanı



–
Çerçeve kompanzasyonu




İplik kopuşunun veya bobin boşalmasının ardından bobin freni ve kaldırıcısı




Kendinden optimizasyonlu yumuşak başlatma




Elektronik uzunluk ölçümü ve çap hesaplaması




Quality Cut güç kesintisi devresi




Elektronik kontrollü resim bozma



–
Quality Guard sensörü




İlave koniklik




Boya bobinlerinde kenar sarma (PreciFX ile gerekli değildir)



–
Parafinleme ve parafin rulosu denetimi




Üst iplik sensörü



–
İplik tutma borusu



–
Elektromanyetik iplik gerdirici, merkezi ayarlanabilir




Alt iplik sensörü



–
Ayarlanabilir ön temizleyici




1:1 bobin sarma, Peeling
–

–
–
Kesme kıskacı
–
–
–

Autotense FX iplik çekme kuvveti kontrolü




Propack FX ve Variopack FX (PreciFX ile gerekli değildir)



–
Ecopack FX hassas uzunluk ölçümü




PreciFX Plus




PreciFX Expert




Flex splayser



–
Enjeksiyon splayser



–
Termosplayser



–
Elastosplayser



–
Standart temizleyici (Schlafhorst ürünü değildir)



–
Yüksek değerlikli gezer temizleyici (Schlafhorst ürünü değildir)



–
İğ, iğ kumandası, iplik hareketi ekipmanları
FX serisi
Otomatik iplik bağlama
Otomatik elektronik iplik temizleme
 Standart donanım
AUTOCONER X5 BOBIN AK TARMA TEK NOLOJISI
 Opsiyonel
– Modül mevcut değil
13
Makine için donanım seçenekleri
Tip E
Tip K
Tip RC
Tip S
Her iğde Multi-Jet




Autoconer standart gezer temizleyici




İplik telefi ve toz için ortak toplama haznesi




İplik telefi ve toz için ayrı hazne



–
X-Change çapraz bobin değiştirici



–
Dolu çapraz bobinler için depolama bölmesi




Çapraz bobin taşıma bandı



–
Çapraz bobin götürücüye bağlantı noktası



–
Bilgi sistemleri
Dokunmatik ekran üzerinden grafik kullanıcı yönlendirmeli
ve USB arabirimli Informator
Bilgisayar sistemine bağlantı için Informator arabirimi








Elektrik ve basınçlı hava beslemesi




Vakum kontrollü emiş sistemi (AVC)



–
PreciFX
Plus
PreciFX
Expert
Hassas rasgele sarım


Kademeli hassas sarım
–

Hassas sarım
–

Ana çözme oranları (baraban gibi)


Ara çözme oranları


Çözme oranı aralığı genişletmesi


Silindirik bobin formatı


5°57’ değerine kadar konik bobin formatı


Sarım boyu 6”


Sarım boyu 3” – 5”


Merkezi baskı ayarı


Çap üzerinde sarım boyu varyasyonu


Dolgu özelliği


Makine temiz tutma özelliği
Çapraz bobin değiştirme ve götürme
Enerji ünitesi
PreciFX Plus ve Expert opsiyonları
Performans özellikleri
 Standart donanım
Schlafhorst’un Kalite Yönetim Sistemi EN ISO 9001 standardının şartlarına uygundur.
Bu broşür hakkında: Araştırma ve geliştirmeler durmak
bilmiyor. Dolayısıyla, Autoconer bobin aktarma makineleri
hakkında verilen bazı bilgiler teknolojideki gelişmelerin gerisinde kalmış olabilir. Gösterilen resimler bilgilendirme amaçları doğrultusunda seçilmiştir. Bu resimler, standart donanıma dâhil olmayan opsiyonel donanımları da içerebilir.
 Opsiyonel
– Modül mevcut değil
Resim Kaynakları
Başlık:
ZKS Zwickauer Kammgarn GmbH
Çözgü dairesi:
KARL MAYER Textilmaschinen AG
Boyahane:
Thies GmbH & Co. KG, Obem S.p.A.
Dyeing and Steaming machinery
Trikotaj:
Mayer & Cie. GmbH & Co. KG
14
AU TOCONER X5 BOBIN AK TARMA TEK NOLOJISI
2589
1992
2589
1992
WW
Autoconer X5, Tip S
W
2935
2935
2735
1931
2735
1931
W
Autoconer X5, Tip RC
W
2935
2935
2735
1931
2735
1931
W
Autoconer X5, Tip E
2735
2735
2935
2935
1931
1931
WW
Autoconer X5, Tip K
Boyutlar
Makine boyutları, Tip S
Makine boyutları, Tip RC
İğler
10
20
30
40
50
60
İğler
W ölçüsü
(mm)
5.563
8.873
12.183
15.493
18.803
22.113
W ölçüsü
(mm)
5
10
15
20
25
30
6.317
9.627
12.937
16.247
19.557
22.867
Makine boyutları, Tip E + Tip K
İğler
Wölçüsü (mm)
10
20
30
40
50
60
6.317
9.627
12.937
16.247
19.557
22.867
AUTOCONER X5 BOBIN AK TARMA TEK NOLOJISI
15
149-641.008/Schlafhorst/WIN/14-07/ACX5REW/TR
Schlafhorst
Zweigniederlassung der
Saurer Germany GmbH & Co. KG
Carlstrasse 60
D-52531 Übach-Palenberg
Germany
T +49 24 51 905 1000
F +49 24 51 905 19 1001
[email protected]
www.saurer.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
3 418 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content