close

Enter

Log in using OpenID

Çapraz bobin sarımı: Yeni bir otomasyon dalgası yaklaşıyor

embedDownload
SAURER GRUBU BASIN AÇIKLAMASI
Çapraz bobin sarımı: Yeni bir otomasyon
dalgası yaklaşıyor
ÜBACH-PALENBERG, ALMANYA - 11.04.2014
Schlafhorst 2012 yılından beri çapraz bobin sarımında bireysel otomasyon çözümlerine olan
talepte büyük bir artış kaydediyor. Dünya tekstil piyasalarına yeni bir otomasyon dalgası
yaklaşıyor ve önümüzdeki yıllarda sektörü hissedilebilir şekilde değiştirecek. Schlafhorst,
Autoconer X5 ve onun yeni modüler otomasyon seçenekleriyle tüm dünyadaki iplikhanelere
bu trend ile başarıyla ayakta kalabilmeleri için en iyi teklifi sunuyor.
Otomasyon bireyselleşiyor
Endüstride büyük otomasyon dalgalarına neden olan temelde üç faktör vardır: artan işçilik
maliyetleri, kalifiye personel açığı ve artan kalite gereksinimleri. Çapraz bobin sarımının
otomasyonuna yapılan ve giderek artan yatırımlar günümüzde yeni bir trendi belirliyorlar. Yakın
zamana kadar, ana piyasalar olan Çin, Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Vietnam öncelikle
manüel makine tipi olan Autoconer RM’ye yatırım yaptılar. 2012 yılından beri Autoconer X5’in D ve
V tipi otomatik bobin sarma makinelerinin payı durmadan ve belirgin olarak hissedilebilir şekilde
artıyor.
Hepsinden önce Çin ve Hindistan trend belirleyici olmuştur, bu piyasalarda otomasyon derecesi
hızla artmaktadır. Bir yandan da otomasyon trendinin çok bireysel olduğu gözlemlenmektedir. Bu
süreçte maksimum verimlilik ve kalite için farklılaştırılmış kademelerde aşamalı otomasyon kadar,
ring iplik eğirme makinesinin ve çapraz bobin sarımının materyal akışının komple entegrasyonu da
mümkündür. Bu nedenle Schlafhorst bugün Autoconer’in modüler makine konseptiyle
müşterilerine, her piyasanın ve işletmenin gereksinim profiline özel olarak tasarlanmış, ısmarlama
proses otomasyon çözümleri sunmaktadır.
SAURER AG
Bleikenstr. 11
9630 Wattwil
Schweiz
SAURER GRUBU BASIN AÇIKLAMASI
Autoconer – adı yeter
Yenilikçi otomasyon çözümleri konusunda uzmanlık Schlafhorst’ta gelenektir. Autoconer 107, 1962
yılında otomatik iplik kopuşu giderme ve otomatik kops değişimiyle otomatik çapraz bobin sarımı
için zamanının çığır açan otomasyon kademelerine sahip ilk seri üretim makineydi. Zaman alıcı elle
iplik bağlama işlemi ve her bir kopsun elle değiştirilmesi artık tarih olmuştu. Bunu izleyen yıllarda
Autoconer adı çapraz bobin sarımında otomasyonla eşanlamlı oldu. Kullanımı giderek
kolaylaştırıldı ve gittikçe daha fazla işlem otomatikleştirildi. 80’li yıllarda, zamanın tekstil
endüstrisinin ana piyasaları olan ve artan işçilik maliyetlerinin devasa bir otomasyon dalgasına
neden olduğu Avrupa ve Amerika’dan materyal akışı ve proses otomasyonu konularına yönelik
önemli atılımlar geldi. O zamanlarda Schlafhorst, Autoconer System 238 için olan ve bugüne kadar
daha iyisi görülmeyen Caddy taşıma sistemiyle tüm sektör için bir mihenk taşı koydu.
Resim 1 Autoconer: Bir bütün olarak otomasyon
Bir bütün olarak otomasyon
Schlafhorst’un gelmiş geçmiş en güçlü yanı, işlevsel olarak tasarlanmış yenilikleri tekil proses
adımlarında hayata geçirmek için iplikhane ve bobinhanedeki prosesleri bir bütün olarak
görmesidir. Bu nedenle otomasyon da çok farklı yönleriyle incelenmiş ve bobin sarma prosesinin
farklı işlemlerine yansımıştır, örneğin:
 Bobin sarma prosesinin kendisi ve yönetimi
 Bobin handlingi
 Kops taşınması ve kops handlingi
 İplikhane ve bobinhane arasındaki proses akışları
Örneğin bobin sarma prosesinin otomatik yönetimi için, emek yoğun mekanik ayarlama işlemlerinin
ve her bir iğ ünitesinin tek tek ayarlanmasının yerini alan, sensörlerle denetlenen proses akışları ve
SAURER AG
Bleikenstr. 11
9630 Wattwil
Schweiz
SAURER GRUBU BASIN AÇIKLAMASI
İnformatör üzerinden merkezi olarak ayarlanan bobin parametreleri sayılabilir. Autoconer 338’in
piyasaya çıkmasıyla bunlara, merkezi olarak ayarlanabilen iplik gerginlik kontrolü Autotense FX,
sensörlerle kontrol edilen, merkezi olarak ayarlanabilen ve kayış-kasnak değişimi gibi zahmetli bir
işi gereksiz kılan emiş sistemi AVC eklendi. Autoconer 5 ile tekli motorların piyasaya çıkması, emiş
borusu mesafesi, splayser besleyicisi ve parafinleme gibi diğer bobin sarım parametrelerinin de
merkezi olarak ayarlanabilmesinin önünü açtı.
Otomasyondaki yenilikler, manüel işletilen Autoconer X5 RM tipi bobin sarma makinesinde de,
özellikle bobin handlingi konusunda personel üzerindeki yükü hissedilebilir derecede azalttı. XChange akıllı değiştirici, başta çoklu masura handlingine ve her iğ ünitesinde elle bağlama
olmaksızın otomatik parti değişimine olanak sağlayan bir otomasyon ekipmanıdır.
Buradaki son iki madde en büyük personel tasarrufunun gerçekleştirilmesine olanak sağlayan
otomasyon kademeleridir. Hem personel maliyetini azaltan hem de kaliteyi artıran akıllı otomasyon
işlevleri ortaya çıkmıştır.
Modüler materyal akışı otomasyonu
Bir otomasyon stratejisinin uzun vadedeki gücü, ancak modüler etkileşim içinde kendini gösterir, bu
nedenle de otomasyon çözümleri tek başına değerlendirilmemelidir. Schlafhorst, Autoconer X5’in
modüler tesis ve materyal akışı otomasyonuyla her müşteriye doğru otomasyon konseptini sunar.
bu nedenle, net bir otomasyon stratejisi olan tekstil şirketleri, planlarının istikrarlı bir şekilde hayata
geçirilmesi için gerekli en iyi çözümleri Schlafhorst’ta kolayca bulabilirler. Piyasa ve teknoloji lideri,
otomasyona yeni geçen müşterilere ise, işletme süreçlerinin dönüşümünde geniş kapsamlı
danışmanlıkla eşlik eder. Gereksinimler ne kadar bireysel olursa müşteriye planlama aşamasında
destek verilmesi de o denli önem kazanır. Schlafhorst, tüm projelendirme seçeneklerini
değerlendirerek ve ayrıntılı model hesaplamalar yoluyla müşteri için en ekonomik ve en
performanslı çözümü bulur.
Bu alanda, otomatik materyal akışında on yıllardır kendini kanıtlamış olan iki makine tipi
bilinmektedir: stand-alone tipi Autoconer X5 Tip D ve ring iplik eğirme makinesiyle doğrudan
bağlantılı link tipi Autoconer X5 Tip V. D tipinde kopslar büyük kops arabası içinde manuel bobin
sarma makinesine taşınır ve yassı dairesel besleme üzerinden Caddy’ler üzerine yerleştirilir. V
tipinde ise kops beslemesi, kopsları Caddy’ler üzerine koyan ve Autoconer’a gönderen CTS
aktarıcıya giden bir arabirim üzerinden gerçekleşir. Boş masuralar aynı arabirim üzerinden otomatik
olarak geri götürülürler ve yeniden ring iplik eğirme makinesinin masura tepsisi üzerine dizilirler.
D tipi ring iplik eğirme makinesinden bağımsız olarak konumlandırılır. Örneğin Autoconer X5 Tip
RM gibi manüel işletilen bir makineden otomasyona geçişte mevcut proses akışı hiç
değiştirilmeden korunabilir. Üstelik bu, otomatikleştirilen kops handlingi sayesinde yüksek düzeyde
SAURER AG
Bleikenstr. 11
9630 Wattwil
Schweiz
SAURER GRUBU BASIN AÇIKLAMASI
parti ve materyal esnekliği sağlanırken daha fazla üretkenlik ve personelden bağımsızlık anlamına
gelir.
Resim 2 Autoconer X5, Tip D - Yüksek düzeyde esnek stand-alone makine
V tipi, doğrudan ring iplik eğirme makinesine bağlanarak iplikhane ve bobinhane arasında komple
proses entegrasyonunun yolunu açar. İplik eğirme ve bobin sarma makinesi gibi taşıma ve
depolama da personel müdahalesi olmaksızın en iyi düzeyde birbiriyle uyumlu hale getirilebilir.
Bunun sonucunda personel maliyetinden maksimum tasarruf edilirken, daha yüksek üretkenlik ve
daha iyi kalite elde edilir. Özellikle Autoconer X5 Tip V için olan opsiyonel iğ ünitesi kimliklendirme
sistemi SPID doğrudan online kalite kontrol için yeni olanakların önünü açmaktadır. Bu sistemle her
bir iğin kalitesi anında ve %100 oranda denetlenebilir. Bu sayede kalite sorunları normal laboratuar
testlerinde olduğundan çok daha erken tespit edilirler ve kesin olarak lokalize edilebilirler.
Zayıflayan kalite değerleri, henüz kalite sınırının altına düşülmeden, erken ve isabetli bakımla
giderilebilirler. Ancak link tesislerde yüksek düzeydeki proses entegrasyonunun bir bedeli vardır.
Manüel proses akışlı bir iplikhanenin tam otomatik materyal akışına dönüşümü yeni iş akışları ve
başka bir salon konsepti gerektirir.
Yüksek düzeyde entegre bir otomasyon çözümü olan V tipinde bile Schlafhorst maksimum
esnekliği düşünmüştür. V tipinde, ring iplik eğirme ve çapraz bobin sarma makinesi arasındaki
arabirim bireysel olarak konfigüre edilebilir ve bu sayede salonda mevcut olan yer koşullarına ve
işletmedeki proses akışlarına adapte edilebilir. Doğrudan link ya da bir kops köprüsüyle veya zemin
altından link uygulanabilir. Her marka ring iplik eğirme makinesiyle link bağlantısı mümkündür.
SAURER AG
Bleikenstr. 11
9630 Wattwil
Schweiz
SAURER GRUBU BASIN AÇIKLAMASI
Resim 3 Autoconer X5, Tip V - Zemin altı link
Yeni makine tipi Tip T, tam ihtiyaca göre ve bireysel
Schlafhorst, müşteri isteklerine daha bireysel cevaplayabilmek için bu ürün ailesini, bir merkezde
manüel olarak beslenen kopsları otomatik olarak hazırlayan Autoconer X5 Tip T ile büyütmüştür. Bu
yeni makine tipi çapraz bobin sarım dairesinde aşamalı otomasyon için en modern başlangıç
modelidir. T tipi, Tip D için geliştirilmiş olan otomasyon modüllerinin aynılarıyla donatılabilir. Bu
sayede müşteriler örneğin yeni iplik bulucu ve otomatik kops-masura çıkarıcısıyla makineye
manüel müdahale gereğini en aza indirgeyebilirler.
Piyasadaki en akıllı materyal akış teknolojisi FlowShare FX
Schlafhorst, çapraz bobin makinesindeki materyal akışında kısa bir süre önce piyasadaki en akıllı
materyal akışı yönetim sistemi olan FlowShare FX ile devrim yarattı. Bu sistem otomatik kontrollü
bir şekilde, değişken materyal beslemesini güvenilir olarak dengeleyerek, tüm iğlerin kesintisiz
olarak kopslarla beslenmesini sağlamaktadır. Bu gerçekleşirken, sistemin tekil işlevleri de
birbirlerini tamamlayarak maksimum üretkenlik avantajı sağlarlar. Vario Reserve ile iğdeki yedek
kopsların sayısı esnek bir şekilde ihtiyaca göre adapte edilir. High Speed Feeding, besleme hızını
sensörlerle kontrol edip değişken olarak adapte ederek, kopsların ihtiyaca göre iğlere
gönderilmesini destekler. Ama bu otomatik materyal akışı yönetimi ancak Intelligent Bobbin Sharing
ile mükemmele ulaşır. Yalnız Autoconer X5’te bulunan bu yenilikçi işlev iğler arasında akıllı kops
alışverişi olmasını sağlar. İğlerden birinde besleme yetersiz kaldığında, yan iğ doğru zamanda
kendi kopsunu verir ve böylece bekleme süreleri önlenir.
Bu nedenle FlowShare FX, en yüksek bobin kalitesi için bugüne dek kendilerini kanıtlamış olan FX
teknolojileri Speedster FX, Preci FX, Autotense FX, Ecopack FX, Propack FX ve Variopack FX için,
ve şimdi de en yüksek materyal akış güvenliği için en iyi tamamlayıcıdır.
SAURER AG
Bleikenstr. 11
9630 Wattwil
Schweiz
SAURER GRUBU BASIN AÇIKLAMASI
Resim 4 Piyasadaki en akıllı materyal akış teknolojisi FlowShare FX
Yüksek düzeyde üretken ve ekonomik
Daha fazla üretkenlik, daha fazla verim, daha fazla ekonomik kazanç – otomasyon çözümlerinin
geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde Schlafhorst’un izlediği öncelikli hedefler bunlardır. Yeni yassı
dairesel besleme ve iyileştirilmiş CTS aktarıcı ile daha hızlı adımlar gerçekleştirilmiştir. Her iki
ekipmandaki yeni fonksiyon prensipleri aynı zamanda daha yüksek fonksiyon güvenliği de
sağlamaktadır.
Schlafhorst, her bir yeniliğin mükemmel etkileşimi sayesinde materyal akışında daima sinerji
yaratır. Örneğin FlowShare FX ve daha hızlı adımlar sayesinde Autoconer X5 Tip D de maksimum
70 iğ ünitesiyle tedarik edilebilir. Üretkenlik konusunda bariz bir artı!
Schlafhorst ile başarılı otomasyon - Özet
Günümüzde her şirket kendi piyasasındaki bireysel çerçeve koşulları nedeniyle esnek ve bireysel
olarak konfigüre edilebilir otomasyon çözümlerine gereksinim duyar. Otomasyonu başarıyla
uygulamak isteyen tekstil işletmeleri için Schlafhorst, her bir işletmedeki somut prosesleri bir bütün
olarak inceleyen ve modüler konsepti sayesinde ihtiyaçlara tam uygun otomasyon çözümlerini
gerçekleştiren bir partnerdir. Mükemmel düzeyde otomatikleştirilmiş prosesleri olan müşteriler on
yıllardır Schlafhorst’un uzmanlığına güveniyorlar. Güncel otomasyon dalgasında, herkesten önce,
ilk kez otomasyona yatırım yapan ve gerçekleştirilmesi kolay, genişletilmeye uygun ve geleceğe
dönük çözümler hedefleyen tekstil işletmeleri piyasa liderinin bilgi birikimi sayesinde kazançlı
çıkacaklar.
SAURER AG
Bleikenstr. 11
9630 Wattwil
Schweiz
SAURER GRUBU BASIN AÇIKLAMASI
Basın ve Halkla İlişkiler
Heike Scheibe
Communication Winding
Schlafhorst
Zweigniederlassung der
Saurer Germany GmbH & Co. KG
Carlstrasse 60
52531 Übach-Palenberg
Germany
T +49 2451 905 28 47
[email protected]
www.saurer.com
Schlafhorst hakkında:
Schlafhorst, kesik elyaf segmentinde ring iplik eğirme, bobin sarma ve rotor iplik eğirme konusunda piyasa ve
inovasyon lideridir. Schlafhorst, komple ürün serisini kapsayan proses uzmanlığı olan tek üreticidir. Yenilikçi
makine çözümleri sayesinde müşteriler, en farklı iplik numaralarına, strüktürlere, en farklı materyal
karışımlarına sahip iddialı iplikleri piyasadaki en yeni trendlere uygun olarak üretebilirler. Schlafhortst ayrıca,
takip eden uygulamalar için iyileştirilmiş olan yüksek kaliteli çapraz bobin üretimi için gerekli proses bilgisine
de hâkimdir. Sürekli yeniliklerle Autocoro ve BD rotor iplik eğirme teknolojilerinin, Zinser fitil ve ring iplik eğirme
teknolojilerinin, çapraz bobinler için Autoconer bobin sarma teknolojisinin performansını geliştiriyoruz.
Saurer Grubu hakkında:
Saurer Grubu, iplik işleme makinelerine ve bileşenlerine odaklanmış olan, dünya çapında faaliyet gösteren
lider bir tekstil kuruluşudur. Saurer, çatısı altında Schlafhorst, Zinser, Allma, Volkmann, Saurer Embroidery,
Accotex, Daytex, Fibrevision, Heberlein, Temco ve Texparts gibi lider markaları barındırmaktadır. Saurer
Grubu, yaklaşık 1 milyar İsviçre Frangı cirosuyla ve 800 çalışanıyla, İsviçre, Almanya, Türkiye, Brezilya,
Meksika, ABD, Çin, Hindistan ve Singapur’da, dünyanın tekstil merkezlerine hizmet vermek için en iyi şekilde
yapılanmıştır.
SAURER AG
Bleikenstr. 11
9630 Wattwil
Schweiz
SAURER GRUBU BASIN AÇIKLAMASI
Pictures with caption
Resim 1 Autoconer: Bir bütün olarak otomasyon
Resim 2 Autoconer X5, Tip D - Yüksek düzeyde esnek stand-alone makine
Resim 3 Autoconer X5, Tip V - Zemin altı link
Resim 4 Piyasadaki en akıllı materyal akış teknolojisi FlowShare FX
SAURER AG
Bleikenstr. 11
9630 Wattwil
Schweiz
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
313 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content