close

Enter

Log in using OpenID

bimeks bilgi işlem ve dış ticaret a.ş. talepformu

embedDownload
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.
18.000.000 TL Nominal Değerli Payların Halka Arz Yoluyla Satışı ile İlgili
TALEP FORMU
YATIRIMCI
BİLGİLERİ
Gerçek Kişiler
İkametgah Bilgileri
Adı *
:
İkinci Adı *
:
Soyadı *
T.C. Kimlik Numarası **
Adres
:
:
İlçe
:
:
İl
:
Telefon
:
E-posta
:
Tüzel Kişiler
Kurum Ünvanı *
:
Vergi Dairesi-Numarası ** :
@
* Adı-İkinci Adı-Soyadı-Kurum Ünvanı kısaltma yapılmadan belirtilmelidir.
** Bireysel başvurularda T.C.Kimlik No, kurumsal başvurularda Vergi Numarası zorunlu olup, bu bilgilerin eksik ya da yanlışlığı talebin iptal olmasına neden olabilir.
T A S A R R U F S A H İ B İ K A T E G O R İ S İ ( Lütfen, Uygun Seçeneği İşaretleyin )
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Hiçbir yatırımcı kategorisi için lot sınırlaması yoktur.
YURTİÇİ BİREYSEL YATIRIMCILAR
YURTİÇİ KURUMSAL YATIRIMCILAR
ÖDEME SEÇENEKLERİ ( Lütfen, Uygun Seçeneği İşaretleyin )
Kıymet Blokesi
Nakit ve/veya
Hesaben
Bedel İadesini Talebe Dönüştürme
TALEP EDİLEN PAY MİKTARI
Döviz Blokesi
İstiyorum
Kurumsal Yatırımcılar 4,10 - 4,50 TL fiyat aralığında kalmak ve 10 Kuruş
fiyat adımlarıyla olmak üzere 5 fiyattan talepte bulunabilecekleri gibi,
sadece belirli bir tutar veya adet olarak da talepte bulunabilirler.
İstemiyorum
Aşağıdaki 1, 2 ve 3 No'lu Talep tiplerinden sadece biri seçilebilir.
TALEP EDİLEN PAY MİKTARI ( Yatırımcı Tarafından Doldurulacaktır )
FARKLI FİYAT SEVİYELERİNE GÖRE TEKLİFLER ( 1 )
Birim Pay Fiyatı (TL)
: 4.50 TL
Birim Pay Fiyatı
Talep Edilen Pay Adedi (1 Lot ve Katları)
(1 Lot ve Katları)
:
Kabul Edilebilecek Miktar Alt Sınır
(1 Lot ve Katları) (Giriş Zorunlu Değildir)
:
Ödenen Toplam Tutar (TL)
:
Lot
Lot
TL
Talep Edilen Pay Adedi (1 Lot ve Katları)
1.
,
TL
Lot
2.
,
TL
Lot
3.
,
TL
Lot
4.
,
TL
Lot
5.
,
TL
Lot
Nihai halka arz fiyatına eşit veya üzerindeki ilk seviye dikkate alınacaktır.
Bloke Bozdurma Yöntemi :
Değişken Yöntem
VEYA
Bu yöntemde, hem likit fon, hem de TL DİBS'nin blokaja konu olması
halinde, öncelikle Likit Fon, ardından TL DİBS bozdurulmaktadır.
SADECE TUTAR BAZINDA TALEP GİRİŞİ ( 2 )
Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunulması Halinde Pay Adetleri
Talep Edilen Toplam Pay Bedeli :
TL
Talep adedi, tutarın nihai halka arz fiyatına bölünmesiyle hesaplanacaktır.
Likit Fon
Kıymet Tanımı
TL DİBS
Kıymet Tanımı
Lot
VEYA
:
SADECE ADET BAZINDA TALEP GİRİŞİ ( 3 )
Lot
:
Talep Edilen Toplam Pay Adedi :
(1 Lot ve Katları)
Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunulması Halinde Pay Adetleri
Lot
Nihai halka arz fiyatından bağımsız olarak bu talep adedi dikkate alınacaktır.
Euro
:
Lot
ABD Doları
:
Lot
Kabul Edilebilecek Asgari Miktar :
Lot
(1 Lot ve Katları) (Giriş Zorunlu Değildir)
Bu formda yer alan talebimi Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), www.bimeks.com.tr web sitelerinde ilan edilen sirkülerdeki ve Halka Arz İzahnamesi'ndeki bilgileri okuyarak ve okuduğum bilgilerde belirtilen şartları
kabul ederek yapmaktayım. Bu formu imzalamakla, "SİRKÜLER"de ve "İZAHNAME"de atfedilen tüm sorumluluk, yükümlülük, onay ve taahhütleri kabul ettiğimi, bu hükümlere aynen uyacağımı beyan ve taahhüt ederim.
İmza:.................................................................
Tarih.............................................................
BU BÖLÜM ARACI KURUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
Kabul Edilen Pay ( 1 Lot ve Katları )
Tahsil Edilen Toplam Tutar ( TL )
İade Edilecek Toplam Tutar ( TL )
Başvuru no (Referans no)
:
Aracı Kurum Kodu
:
Şube Kodu
:
Talep Başvuru No
:
:
:
:
Aracı Kurum Onayı
İki nüsha olarak düzenlenen işbu talep formunun bir nüshası yatırımcıya verilecek, bir nüshası kurumda kalacaktır.
TALEP FORMUNA EKLENMESİ GEREKLİ BELGELER
Gerçek Kişi Yatırımcılar
Nüfus Cüzdanı / Sürücü Belgesi / Pasaport Fotokopisi
Tüzel Kişi Yatırımcılar
Noter Tasdikli İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Kuruluş Gazetesi Fotokopisi, Ticaret Sicili Kayıt Belgesi Fotokopisi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
238 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content