close

Enter

Log in using OpenID

Bireysel Talep Formu

embedDownload
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
23.500.000.-TL Nominal Değerli Payların Halka Arz Yoluyla Satışı ile İlgili TALEP FORMU
Aşağıda yer alan e-mail adresine veya faks numaralarına gönderilmeyen talepler işleme alınmayacaktır.
Talep e-mail adresi: [email protected]
Talep Faks Numaraları: 0 216 547 13 98-99
TALEP FORMU
YATIRIMCI
Yatırım Hesap No
BİLGİLERİ
:
Gerçek Kişiler
İkametgah Bilgileri
Adı*
:
İkinci Adı*
:
Soyadı*
T.C. Kimlik Numarası**
Adres
:
:
İlçe
:
:
İl
:
Telefon
:
E-posta Adresi
:
Tüzel Kişiler
Kurum Ünvanı*
:
Vergi Numarası**
:
* Adınızı-İkinci Adınızı-Soyadınızı-Kurum Adınızı Kısaltma Kullanmadan Belirtiniz
** Gerçek kişilerde T.C.Kimlik No, Tüzel kişilerde Vergi Numarası zorunlu olup, bu bilgilerin eksik ya da yanlışlığı talebin iptal olmasına neden olabilir.
T A S A R R U F S A H İ B İ K A T E G O R İ S İ ( Lütfen, Uygun Seçeneği İşaretleyin )
Yurt İçi Bireysel*
Yatırımcılar
* Lot sınırlaması yoktur.
* Anonim ve limited şirketler bu kategoriden başvurabilir
Ö D E M E S E Ç E N E K L E R İ ( Lütfen, Tercihinize Uygun Tek Seçeneği İşaretleyin )
Nakit ve/veya
BMD Müşterisi Değilseniz
BMD'deki …………………….. No'lu yatırım hesabımdan
BMD'nin Takasbank 1096-11-1 nolu hesabına
(IBAN: TR90 0013 2000 0000 0000 0016 79)
T A L E P E D İ L E N PAY M İ K T A R I ( Yatırımcı Tarafından Doldurulacaktır )
Birim Pay Fiyatı ( TL )
Talep Edilen Pay Adedi ( 1 Lot ve Katları )
Kabul Edilebilecek Asgari Miktar (1 Lot ve Katları) (Giriş Zorunlu Değildir)
Ödenen Toplam Tutar ( TL )
Bedel İadesini Talebe Dönüştürme*
:
:
:
:
İstemiyorum
3,45 TL
Lot
Lot
TL
1 (BİR)
* İşaretlenmemesi durumunda bedel iadeleri talebe dönüştürülecektir.
Bu formda yer alan talebimi 07 Kasım 2014 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), www.ulusoyun.com.tr ve www.sekeryatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilen Pay Halka Arz İzahnamesindeki (İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye
Piyasası Aracı Notu ve Özet) bilgileri okuyarak ve okuduğum bilgilerde belirtilen şartları kabul ederek yapmaktayım. Bu formda yer alan “Kabul Edilebilecek Asgari Miktar” satırını doldurmam halinde yapılacak dağıtım sonucunda belirttiğim
asgari miktarın karşılanmaması durumunda dağıtım listesinin oluşturulmasında talebimin dikkate alınmayacağını bildiğimi, bu formu imzalamakla, İZAHNAMEDE atfedilen tüm sorumluluk, yükümlülük, onay ve taahhütleri kabul ettiğimi, bu
hükümlere aynen uyacağımı beyan ve taahhüt ederim. Halka arz bedelinin tahsis günü ödenmemesi halinde Banka/Aracı Kurum lehine rehnettiğim teminat blokesindeki varlıklarımın onay ve talimatıma gerek olmaksızın satılarak paraya
çevrilmesini ve tahsilatın yapılmasını gayrıkabili rücu beyan, kabul ve taahhüt ederim.
İade Edilecek Türk Lirası'nın Virmanlanacağı
VİRMAN BİLGİLERİ
Payın Virmanlanacağı
Banka/Aracı Kurum Adı
:
Banka/Aracı Kurum Adı
:
Şube Kodu ve Adı
:
Şube kodu ve Adı
:
Hesap No
:
Hesap No
:
Müşteri Adı Soyadı
:
Müşteri Adı Soyadı
:
Müşteri TC Kimlik No
:
IBAN No
T
R
IBAN'ı bilmediğimi beyan ederim
Tüm iade virmanlarımı nezdinizdeki...............................nolu hesabıma yapınız
Tarih : ......./11/2014
İmza :
BU BÖLÜM ARACI KURUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
Kabul Edilen Pay ( 1 Lot ve Katları )
:
Tahsil Edilen Toplam Tutar ( TL )
:
İade Edilecek Toplam Tutar ( TL )
:
Başvuru No (Referans No)
:
Aracı Kurum Kodu
:
Şube Kodu
:
Talep Başvuru No
:
Aracı Kurum Onayı
Asıl Nüsha Yatırımcıya Verilecek ve Formun Bir Nüshası Kurumda Kalacaktır.
TALEP FORMUNA EKLENMESİ GEREKLİ EVRAKLAR
Gerçek Kişi Yatırımcılar
Nüfus Cüzdanı / Sürücü Belgesi / Pasaport Fotokopisi
Tüzel Kişi Yatırımcılar
Noter Tasdikli İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Kuruluş Gazetesi Fotokopisi, Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Belgesi Fotokopisi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
199 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content