close

Enter

Log in using OpenID

AKBANK T.A.Ş. TALEP FORMU

embedDownload
AKBANK T.A.Ş.
500.000.000.-TL Nominal Değerli, 385 gün vadeli Tahvillerin Halka Arz Yoluyla Satışı
TALEP FORMU
YATIRIMCI BİLGİLERİ
MBB No
Yatırım No
Mevduat No
:
:
:
Bireysel Gerçek Kişiler
Adı
İkinci Adı
Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Doğum Tarihi
:
:
:
:
:
Bireysel Tüzel Kişiler
Kurum Ünvanı
Vergi Numarası
:
:
İkametgah Bilgileri
Adres
:
İlçe
İl
Telefon
:
:
*Adınızı-İkinci Adınızı-Soyadınızı-Kurum Adınızı Kısaltma Kullanmadan Belirtiniz
TASARRUF SAHİBİ KATEGORİSİ
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar
Minimum 50.000.-TL Talepte Bulunulabilir.
TALEP EDİLEN TAHVİL TUTARI (Yatırımcı Tarafından Doldurulacaktır)
Talep Edilen Tahvil Tutarı - TL ( Min. 50.000 TL - Talep Aralıkları 100 TL ve katları)
Kabul Edilebilecek Asgari Nominal Tutar (Min. 50.000 TL Nominal - Giriş Zorunlu Değildir)
:
:
ÖDEME SEÇENEKLERİ (Lütfen Uygun Seçenekleri İşaretleyiniz)
Nakit ve/veya
Kıymet Blokesi
Döviz Blokesi
Vadeli Mevduat
Hesaben
Yöntemiyle
Yöntemiyle
Blokesi Yöntemiyle
Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunulan Tahvil Tutarı (Sadece Bireysel Yatırımcılar İçin)
TL DİBS
Kıymet Tanımı
Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu
Kıymet Tanımı
Akbank Tahvili
Kıymet Tanımı
:
:
TL
Likit Fon
:
TL
:
:
TL
Akbank Bonosu
:
:
TL
:
:
TL
Kıymet Tanımı
Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunulan Tahvil Tutarı (Sadece Bireysel Yatırımcılar İçin)
ABD Doları
:
TL
Diğer Döviz
:
TL
Euro
:
TL
Vadeli Mevduat Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunulan Tahvil Tutarı (Sadece Bireysel Yatırımcılar İçin)
Türk Lirası
:
TL
ABD Doları
:
TL
Euro
:
TL
Diğer Döviz
:
TL
Bu Formda Yer Alan Talebimi www.akbank.com Adresli Akbank T.A.Ş.'nin İnternet Sitesi ve KAP'ta 13.11.2014 Tarihinde İlan edilen İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özetteki Bilgileri Okuyarak ve Okuduğum
Bilgilerde Belirtilen Şartları Kabul Ederek Yapmaktayım. Bu Formu İmzalamakla, İZAHNAMEDE Atfedilen Tüm Sorumluluk, Yükümlülük, Onay ve Taahhütleri Kabul Ettiğimi, Bu Hükümlere Aynen Uyacağımı Beyan ve Taahhüt Ederim.
İhraç ile Borçlanılacak Tutarın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Tabi Olmadığını Bildiğimi Beyan Ederim.
Merkezi Kayıt Kuruluşu Sicil Kaydımın Sorunlu Olması Durumunda Talebime Karşılık Dağıtım Yapılamayabileceğini ve Halka Arzdan Alamayabileceğimi Bildiğimi Beyan Ederim.
VİRMAN BİLGİLERİ
İade Edilecek Türk Lirası'nın Virmanlanacağı
Kurum Adı
:
Hesap No
:
IBAN Numarası
:
Müşteri Adı Soyadı
:
Tarih
Tahvillerin Virmanlanacağı
Kurum Adı
:
Hesap No
:
IBAN Numarası
:
Müşteri Adı Soyadı
:
:
İmza
:
BU BÖLÜM BANKA/ARACI KURUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
Kabul Edilen Toplam Tutar (TL) (Min. 50.000 TL-Talep Aralıkları 100 TL ve katları)
Tahsil Edilen Toplam Tutar (TL)
İade Edilecek Toplam Tutar (TL)
Aracı Kurum Kodu
:
Şube Kodu
Talep Başvuru No
:
:
:
:
:
Banka/Aracı Kurum Onayı
Asıl nüsha kurumda kalacak, bir kopyası yatırımcıya verilecektir.
TALEP FORMUNA EKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR
Yurt İçi Bireysel Gerçek Kişi Yatırımcılar
Nüfus Cüzdanı/Sürücü Belgesi/Pasaport Fotokopisi
Bireysel Tüzel Yatırımcılar
Noter Tasdikli İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Kuruluş Gazetesi Fotokopisi, Ticaret Sicili Kayıt Belgesi Fotokopisi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
415 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content