close

Enter

Log in using OpenID

Ders Bilgi Formu - Turgut Özal Üniversitesi

embedDownload
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAT 101 DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Kodu
Matematik I
MAT 101
Yarıyılı
1
Ders
(Saat/Hafta)
Uygulama
(Saat/Hafta)
Laboratuar
(Saat/Hafta)
4
Kredisi
ECTS
4.5
6
1
0
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Seviyesi
Dersin Koordinatörü
Dersi veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Dersin İçeriği
(Kısa tanımı)
Türkçe
Zorunlu
Lisans
F. Türker Çelepçıkay
F. Türker Çelepçıkay, Sabahattin Işık
Ferdi Şen
Temel matematik bilgisi kazandırarak matematiksel düşünme ve modelleme
tekniğini geliştirme ve kalkülüs kavram ve uygulamaları hakkında bilgi
vermektir.
Problem tanımlama ve çözme becerisi
Takım çalışması ile sözlü ve yazılı iletişim becerisi
Limit ve süreklilik kavramı ile hesaplama yöntemlerinin öğrenilmesi
Türev kavramı ve uygulamaları ile hesaplama yöntemlerinin öğrenilmesi
İntegral kavramı ve uygulamaları ile hesaplama yöntemlerinin öğrenilmesi
Fonksiyonlar ve grafikler, limit kavramı, limitin özellikleri, türev ve değişim
hızları, türev alma kuralları, maksimum ve minimum problemleri, trigonometrik
fonksiyonların türevleri, kapalı türevler, ortalama değer teoremi, yüksek
mertebeden türevler ve konkavlık kavramı, eğri çizimi ve asimptotlar, integral
kavramı, Riemann toplamları ve integral, kalkülüs’ün temel teoremi, değişken
değiştirme yöntemi ile integral alma, düzlemsel bölgelerin alanları, integral alma
teknikleri, trigonometrik integraller, kısmi integrasyon, basit kesirlere ayırma
yöntemi, trigonometrik değişken değiştirme.
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Konular
Fonksiyonlar
Limit ve Süreklilik
Limit ve Süreklilik
Türev
Türev
Türev
Türev Uygulamaları
Türev Uygulamaları
Tekrar ve Ara Sınav I
İntegral
İntegral
İntegrasyon Teknikleri
İntegrasyon Teknikleri ve Tekrar ve Ara Sınav II
Belirli İntegrallerin Uygulamaları
Belirli İntegrallerin Uygulamaları
Ön Hazırlık
1.1, 1.2
2.1-2.3
2.4-2.6
3.1-3.3
3.4-3.6
3.7-3.9
4.1-4.4
4.5-4.7
5.1-5.3
5.4-5.6
8.1-8.4
8.5-8.7
6.1-6.3
6.4
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Diğer Kaynaklar
Thomas Calculus International Edition Cilt I, 12. Baskı (Türkçe) Çeviri
Editörü: Mustafa Bayram
Kalkülüs Kavram ve Kapsam, 2. Baskı, James Stewart, TÜBA, ISBN 9758593-94-3
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
KATKI
PAYI
15
40
15
30
100
70
30
100
SAYISI
Kısa sınavlar
Ara sınavlar
Ödevler
Yarıyıl Sonu sınavı
Devam (*)
12
2
12
1
-
TOPLAM
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
TOPLAM
(*) Derse % 70 oranında devam mecburiyeti vardır.
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli Ders
Zorunlu Ders
Uzmanlık/Alan Dersi
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
Transfer edilebilen Beceri/Yetenek Dersi
X
X
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
1
1
2
Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek
2
3
X
yorumlama becerisi.
Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama
3
X
becerisi.
4
Disiplinler arası alanlarda takımlar halinde iş yapabilme becerisi.
5
Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6
Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
X
7
Etkin iletişim kurma becerisi.
X
Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini
X
8
X
X
anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı
9
4
zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
X
5
X
10
Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
X
Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını,
11
X
tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri
12
X
tanıma.
Yeterliliği sağlama düzeyi : 1- Düşük, 2-3-Orta,4-5- Yüksek
ECTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
Kısa Sınavlar
Arasınavlar
Ödevler
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30
Dersin ECTS Kredisi
Hazırlayan
Tarih
Süresi
(Saat)
5
3
1
10
2
15
Toplam
İş Yükü
14
70
14
42
12
12
2
20
12
24
1
15
183
6,1
6
F. Türker Çelepçıkay, Sabahattin Işık
22 Eylül 2014
Sayısı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
262 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content