close

Enter

Log in using OpenID

1 HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI 1

embedDownload
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE TASARIMI
DOKTORA PROGRAMI
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Mühendislik Risk ve Karar Analizi
Yarıyılı
MODES
631
Güz
Ders
(Saat/Hafta)
Uygulama
(Saat/Hafta)
Laboratuar
(Saat/Hafta)
3
Kredisi
ECTS
3
7,5
0
0
Ön Koşul Dersleri
:
CE 205 Mühendisler için İstatistiğe ve Olasılığa Giriş
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Seviyesi
Dersin Koordinatörü
Dersi veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
:
:
:
:
:
:
:
İngilizce
Odak; Sistem ve Tasarım
Önlisans | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora
Dersin Öğrenme
Çıktıları
:
Dersin İçeriği
(Kısa tanımı)
:
Öğrencilere risk analizindeki temel kavramları öğretmek ve olasılık teorisi ve
modellemesi ile risk ve karar analizi arasındaki ilişkiyi kavratmaktır
Bu dersin sonunda öğrenciler:
• Olasılık teorisini mühendislik problemlerine uygulayabileceklerdir.
• Risk analizi tekiklerini mühendislik problemlerine uygulayabileceklerdir. .
•
•
•
•
•
Olasılıktaki temel kavramlar
Rastgele değişkenler ve fonksiyonları
Mühendislik analizi için olasılık modelleri
İstatistiksel çıkarım
Regresyon ve korelasyon analizi
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Mühendislikte olasılık ve istatistik
Olasılık modellerinin temelleri
Olasılık modelleri
Olasılık modelleri
Rastgele Değişkenli Fonksiyonlar
İstatistiksel çıkarım
İstatistiksel çıkarım
Olasılık dağılım modelleri
Olasılık dağılım modelleri
Regresyon ve korelasyon
Regresyon ve korelasyon
Bayes istatistik analizi
Bayes istatistik analizi
Bayes istatistik analizi
Ön Hazırlık
1-25
27-39
96-131
132-150
151-190
245-259
262-269
278-288
289-301
306-313
318-339
346-357
360-368
372-381
1
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
:
Ang, A. H. S. and Tang, W. H., Probability Concepts in Engineering, Joh Wiley
& Sons, 2007
Diğer Kaynaklar
:
Ders Notları
.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
Arasınav
Ödev
Proje
Laboratuar
Arazi Çalışması
Seminer
Uygulama
Devam
SAYISI
1
5
KATKI PAYI
20
50
TOPLAM
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
TOPLAM
70
30
100
DERS KATEGORİSİ
Ders Kategorisi
Matemetik ve temel bilgiler
Mühendislik
Mühendislik dizaynı
İletişim ve birlikte çalışma
% 30
% 50
% 10
% 10
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
No
1
1
2
3
4
5
6
7
2
Matematik, fen ve mühendislik derslerinde gerekli bilgi seviyesine sahip olma ve
bu alanlardaki bilgiyi, İnşaat Mühendisliği mesleğine uygulayabilme becerisi.
3
4
x
Deney tasarlayıp yapabilme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisi.
x
Bilgisayar teknolojisi de dahil olmak üzere İnşaat Mühendisliği uygulamaları için
gerekli olan modern teknik ve araçları etkin bir biçimde kullanabilme becerisi
Yapı, Geoteknik, Su Kaynakları ve Ulaşım Mühendisliği alanlarında spesifik
gereksinimleri karşılamak amacıyla bir sistemi, sistem bileşenini yada süreci analiz
etme ve tasarlayabilme becerisi.
Çok disiplinli takımlarda etkin bir şekilde çalışabilme becerisi.
İnşaat Mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlama ve bu problemlerin çözümüne
yönelik eylem sunma ve uygulayabilme becerisi.
Mesleki ve ahlaki sorumlulukları anlayabilmek, İnşaat Mühendisliği mesleğini
yaparken bu sorumlulukların bilincinde olmak.
5
x
x
x
x
x
2
8
9
10
11
12
13
İngilizce dilini kullanarak etkin bir biçimde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve
fikirleri sunabilme becerisi.
x
Mühendislik mesleğinin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde
olma.
x
Yaşamboyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olma ve bilim ve teknolojideki
gelişmeleri yakından izleme ve bu konularda kendini sürekli yenileme becerisi.
Ulusal ve uluslararası düzeyde varaolan çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
ve İnşaat Mühendisliği’nin bu sorunlarla ilişkilerinin farkında olmak.
x
x
Değişen koşullara gore kendini yenileyebilme becerisi.
x
Mesleki topluluklara katılmanın önemini benimsemiş olmak
Yeterliliği sağlama düzeyi : 1- Düşük, 2-3-Orta,4-5- Yüksek
ECTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
Ödevler
Sunum / Seminer Hazırlama
Arasınavlar
Proje
Laboratuar
Arazi Çalışması
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30
Dersin ECTS Kredisi
16
16
5
Süresi
(Saat)
3
3
10
Toplam
İş Yükü
48
48
50
1
30
30
1
30
30
206
6,86
7,5
Sayısı
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
155 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content