close

Enter

Log in using OpenID

Ders Bilgi Formu (Syllabus)

embedDownload
BIL 111
DERSİN ADI
KREDİSİ
DERSİN
KODU
SAATİ
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS BİLGİ FORMU (SYLLABUS)
Teori
Uygulama
3
3
3
1,5
TOPLAM
6 4,5
YARIYILI
Programlamaya Giriş
1
DERS
YÜKÜ
AKTS
203
7
Ön Koşul Dersleri
:
Yok
Dersin Dili
:
Türkçe
Dersin Türü
:
Zorunlu
Dersin Seviyesi
(Lisans / Lisansüstü)
:
Lisans
Dersin Koordinatörü
:
Yıldıray YALMAN
Dersin Öğretim Üyesi
:
Yıldıray YALMAN
Dersin Yardımcıları
:
Burak YILDIZ, Hamza ERGÜDER
Derslik
:
Laboratuar
Ders Dışı Görüşme
Saatleri
:
Ofis: B 708
E-posta: [email protected]
Şube 01 (BİL): Pazartesi 16:20-17:05, Yer: A213; Salı 12:40-14:10 Yer: A211
Şube 02 (EE) : Pazartesi 11:45-13:15, Yer: A211; Çarşamba 09:00-09:45 Yer A307
A Blok Z09
:
Pazartesi/Salı/Çarşamba 10:00-11:00
Dersin Amacı
:
Programlamaya Giriş dersi, C temelleri verilerek, C++ ile problem çözme kabiliyeti kazandırma
amacını taşımaktadır.
İletişim Bilgileri
Dersin Öğrenme Çıktıları
:
Dersin İçeriği
:
Temel programlama kavramlarının öğrenilmesi,
Tekrar etme ve karar kontrol yapılarının kullanılması,
Dizi ve Dizgi oluşturarak, ilgili veri yapılarının işlenebilmesi,
Kütüphane fonksiyonlarının ihtiyaçlar çerçevesinde kullanılabilmesi,
Fonksiyon, Yapı ve Sınıf tanımlanabilmesi
C ve C++ dilinin temel yapısı. Temel giriş çıkış komutları. Tekrar etme ve Karar kontrol
komutları. Diziler, Dizgiler. İşaretçiler. Standart kütüphane fonksiyonları. Girdi çıktı akışı,
Fonksiyon oluşturma. Yapı ve Sınıf tanımlama.
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI
Hafta
1
Konular
Programlamaya Giriş, C ve C++ programlarının genel yapısı
2
Problem çözme temelleri (algoritma ve kod geliştirme)
3
Veri tipleri, ilişkisel ve mantıksal operatörler (data types, relational and logical operators)
4
Yapısal program geliştirme (if, if-else yapısı)
5
Tekrar komutları (while, do-while)
6
Tekrar komutları (for), çoklu seçim (switch-case)
7
Fonksiyonlar (Functions)
8
Fonksiyonlar (Functions)
9
İşaretçiler (Pointers)
10
Ara Sınav
11
Diziler (Arrays)
12
Dizgiler (Strings)
13
Akışlar (I/O Streams)
14
Yapılar (Structs)
15
Sınıflar (Classes)
16
Yarıyıl Sonu Sınavları
KAYNAKLAR
Ana Kaynak
C++ How to Program, Paul Deitel & Harvey Deitel, 9th Edition, ISBN: 9780273793298, 2014.
Yardımcı Kaynaklar
C ve C++, Sistem Yayıncılık, ISBN: 9753223072, 2011.
C++ ile Nesne Yönelimli Programlama, Mehmet Cantürk, Sürat Yayıncılık, ISBN:
9786055301279, 2013.
C−How to Program, Paul Deitel & Harvey Deitel, 7th Edition, ISBN: 9780132990448, 2010.
C++ Dersi: Nesne Tabanlı Programlama, Çiğdem Turhan ve Fatma Cemile Serçe, ISBN: 978604-86696-0-4
C++ Programming: From Problem Analysis to Program Design, D.S. Malik, Course
Technology, 4th Edition.
A Complete Guide to Programming in C++, Ulla Kirch-Prinz, Peter Prinz, Jones and Bartlett
Publishers,1st Edition.
The C++ Programming Language, B. Stroustrup, Addison-Wesley 3rd Edition.
Practical C++ Programming, S. Oualline, O'Reilly Media Inc., 2nd Edition
C Programlama Dili, Seçkin Yayıncılık, Şerafettin Arıkan, ISBN: 9750220265, 2012.
C Dersi Programlamaya Giriş, Ada Matbaacılık, ISBN: 9789944623377, 2009.
C Programlama Dili, Rıfat Çölkesen, Papatya Yayıncılık, ISBN 9756797037, 2013.
C Programlama Dili, Murat Tekin, Nahid Tekin, İKÜ Yayınevi, ISBN: 9756957344, 2010.
C Programlama Dili, İbrahim Güney, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN: 9755917322, 2005.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Değerlendirmede Esas Alınan Çalışmalar
Devam
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Proje
Sunum / Seminer
Kısa Sınav (Quiz)
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı
SAYISI
KATKI PAYI
12
% 20
10
% 20
5
1
1
% 10
% 20
% 30
% 100
Sayısı
12
12
Katkı Payı
% 20
% 80
% 100
TOPLAM
LABORATUAR NOTUNUN ELDE EDİLMESİ
Yarıyıl İçi Çalışmalar
Kısa Sınav (quiz) (Lab. ders başlama sınavı)
Lab. Sınavı (Lab. ders bitiş sınavı)
Toplam
DERS KATEGORİSİ
Ders Kategorisi
(Sadece bir kategori seçilecektir)
Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri
X
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Katkı Düzeyi*
Program Yeterlilikleri
1
2
1
Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2
Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3
Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4
Disiplinler arası alanlarda takımlar halinde iş yapabilme becerisi.
5
Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6
Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
X
7
Etkin iletişim kurma becerisi.
Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için
gereken kapsamlı eğitim.
X
8
3
4
5
X
X
X
X
X
X
Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime
angaje olma becerisi.
Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
10
Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve
11
yetenekleri kullanma becerisi.
Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
12
*1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek katkı düzeyini gösterir.
9
X
X
X
X
AKTS VE DERS YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Proje
Sunum / Seminer
Sınıf Dışı Ders Çalışma (ön hazırlık ve pekiştirme)
Kısa Sınav (Quiz)
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı
Sayısı
Süresi (Saat)
14
12
3
3
42
36
5
4
20
14
5
1
1
5
2
15
20
60
10
15
20
Toplam Ders Yükü
AKTS
İş Yükü
203
7
DERSLE İLGİLİ GENEL İLKELER
Her hafta işlenecek konularla ilgili bölümlerin ilgili kaynaklardan okunarak derse gelinmesi ve sınıftaki tartışmalara katılım ders
başarısını arttıracak en önemli etkenlerden biridir. Derslerde, laboratuar uygulamalarında ve sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı
davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. Her dersin başında yoklama alınmaktadır. Yoklamaya geciken
öğrenci sınıfı rahatsız etmeden sessizce sınıfa girip dersi dinleyebilir, ancak yoklamaya dahil olamaz.
ÜNİVERSİTE ETİK KODU
Sınavlarda kopya çekilmesi veya kopya çekmeye teşebbüs edilmesi, dersle ilgili ödev, proje, sunum gibi çalışmalarda kullanılan
kaynaklara atıf yapılmaması (intihal) durumlarında Yükseköğretim Kurulu ve Turgut Özal Üniversitesinin mevzuatında yer alan ilgili
disiplin kuralları uygulanır. Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerinin bu tarz davranışlara asla rağbet etmeyecekleri beklenmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
194 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content