close

Enter

Log in using OpenID

77357-75230

embedDownload
T.C. ÇEŞME (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN
İİK’NUN 133’NCÜ MADDESİNE GÖRE DÜZENLENEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2012/19 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İzmir İli, Çeşme İlçesi Alaçatı Mahallesinde 3096 Ada No, 18 Parsel
Nosunda kayıtlı bahçeli kargir 11 adet adet ikiz dubleks ev vasıfla taşınmaz üzerinde
E Zemin+1 (bağımsız bölüm No 2) nolu dubleks mesken vasıflı taşınmaz tapu
kaydındaki 10.07.2012 tarih 5148 yevmiyeli Y. Planı şerhi ile 17.02.2010 tarih 1249
yevmiyeli bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. Şerhi tapu kaydında
baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır. Taşınmaz Menderes Mahallesi Rıza Ertan
caddesinden (çamlık yol) bir paralel doğu yönünde 5001 sokak No 8 üzerindedir. Zemin
katta 45 M2 ye oturan salon, mutfak ve WC olan yapının birinci katında 45 M2 alana
sahip üç oda ve bir banyo bulunmaktadır, bakımlı ve yerleşmiş bir site içinde
havuzunda bulunduğu bir bahçeye sahip toplam 90 M2 alana sahip taşınmaz kısmi
yıpranmıştır. 250.000,00 Tl.sı muhammen kıymetindedir.
Adresi: Menderes Mah. Rıza Ertan Cadsenidne (Çamlık Yol) Bir Paralel Doğu
Yönünde 5001 Sokak No 8 Üzerinde Çeşme/İZMİR
Kıymeti: 250.000,00 TL
KDV Oranı: %1
1. Satış Günü: 17/12/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri: ÇEŞME ADLİYESİ 1 KAT İHALE ODASINDA
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir,
alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere sure verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2
tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt
faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İşbu ilan İİKT’nun 133 maddesi uyarınca düzenlenmiş olup taraflara tebliğine gerek
olmamasına rağmen tüm taraflara tüm tarflara tebliği çıkarılmış ve tebliğ
edilmeyenlere de işbu ilanın yayınlandığı tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/19 Satış sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 03/11/2014
(Bas›n: 77357- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2014/82 Esas
DAHİLİ DAVALI: İDRİS ŞENGÜL -Baran 2 Büfesi Eminönü/İSTANBUL
Davacı Muş Belediye Başkanlığı tarafından aleyhinize açılan Dava konusu Muş ili Merkez
ilçesi Kale Mahallesi 362 ada 3 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili Kamulaştırma (Bedel Tespit
ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye
çıkarılmış olup, adres bırakmadan mevcut adresinizden gittiğiniz gerekçesiyle tebligat
yapılamamıştır. Bu nedenle duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 15.01.2015 günü saat: 10.00’da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya
kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nın ilgili maddeleri uyarınca
yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma gün ve saati yerine, geçerli
(Bas›n: 75230- www.bik.gov.tr)
olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 10/09/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ANKARA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Esas No: 2014/1607
Davacı, GAMZE TÜM ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası
nedeniyle; Ankara ili, Mamak ilçesi, Bahçelerüstü mah/köyü C: 7, Hane no: 25’da nüf. Kayıtlı Selamet
ve Reyhan'dan olma, Ankara-15/03/1957 doğumlu 35002247856 TC. Nolu Perihan Çoşkun'un 2003
yılından bu yana kayıp oldukları, kendisinden haber alınamadığı, muhtemel ölüm tehlikesi içinde
olduğu, adı geçenin yaşadığı yolunda bilgisi olanların Mahkememizin 2014/1607 esas sayılı
dosyasına bildirmeleri veya hayatta ise bizzat kendilerinin ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren
6 AY içerisinde Mahkememize başvurmaları veya ilgili dosyaya bildirmeleri, aksi takdirde
(Bas›n: 77080- www.bik.gov.tr)
GAİPLİKLERİNE KARAR VERİLECEĞİ ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
711 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content