close

Enter

Log in using OpenID

satınalma-ihale servisi - İstanbul Üniversitesi | İdari ve Mali İşler

embedDownload
T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
MART AYINA AİT BİRİM FAALİYET RAPORU
STANDART KOD NO: KFS-1.6; BİS 13.3
BÜTÇE SERVİSİ:
Yılı
2014
Başlangıç Ödeneği
88.549.000,00
Bütçe İmkanları Dahilinde Eklenen
Kira Gelirlerinden Eklenen
Bağıştan Eklenen
Şartlı Bağıştan Eklenen
Toplam Eklenen
Düşülen
40.000,00
0,00
0,00
19.345,23
59.345,23
0,00
Bütçe İmkanlarından Harcanan
Kira Gelirlerinden Harcanan
Bağıştan Harcanan Şartlı Bağıştan Harcanan Toplam Harcanan Toplam Kalan
5.758.837,65
0,00
0,00
0,00
5.758.837,65 79.724.362,84
* 2014 yılı Beyazıt Kampüsü Personel Taşıma işi ile ilgili iş artışına gidilmesi düşünüldüğünden Beyazıt-Beykent Servisi bölünerek Beyazıt-Gürpınar arası yeni
güzergah eklenmesi yapılacağından 40.000-TL ödenek eklemesi yapılmıştır.
** Söz konusu miktar Ziraat Bankası tarafından yapılan şartlı bağıştan (İSUZEM ihtiyaçları için) ödenekleştirilip 2013 yılından 2014 yılına devreden tutardır.
SATINALMA-İHALE SERVİSİ:
GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI
TAHAKKUK EDEN MİKTAR
Güvenlik Hizmeti: 1.190.887,72-TL
VARSA HARCAMA DURUMU AÇIKLAMASI
AÇIKLAMALAR:
(İcra durumu, Personel
Sayısı, Ödemeler, ihalesi ve - Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi kapsamında halen 404 özel güvenlik personeli ile Şubat ayı hizmeti gerçekleştirilmiştir.
yazışmalarla ilgili vb. bilgiler)
TAHAKKUK EDEN MİKTAR
PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ
ALIMI
284.450,80.-TL
253.110,00.-TL
219.716,00.-TL
102.188,00.-TL
60.604,80.-TL
6.088,80.-TL
3.049,12.-TL
3.964,80.-TL
VARSA HARCAMA DURUMU AÇIKLAMASI
1.Kısım Beyazıt Kampüsü:
2 Kısım İst.Tıp Fak.:
3 Kısım Cerrahpaşa Tıp Fk.:
4.Kısım Avcılar Kampüsü:
5 Kısım Kard.Enst, Bakırköy Yerleşkesi, Florance Nihg.Hem.Fk, Devlet Kons., Orman Fk:
1.Kısım Beyazıt -Avcılar (Ring:
2.Kısım Veteriner Fak.-Veteriner Çiftlik (Ring):
3.Kısımı Ring Avcılar-Tepecik (Ring):
1.Kısım Beyazıt Kampüsü 85 araçla,
2.Kısım: İstanbul Tıp Fakültesi 88 araçla,
3 Kısım: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 81 araçla,
4.Kısım: Avcılar Kampüsü: 35 araçla,
AÇIKLAMALAR:
5.Kısım: Kardiyoloji Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Florance Nıghtıngale Hemşirelik Fakültesi, Devlet Konservatuarı, Orman Fakültesi 22 araçla,
(Güncellenen araç güzergahı Toplam 311 araçla, 5742 personel ile Şubat ayı personel taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir.
ve sayısı, yararlanan personel 1.Kısım Beyazıt -Avcılar Kampüsü Ring Servisi 1 araçla,
sayısı, İhalesi ve
2.Kısım Veteriner Fakültesi-Veteriner Fakültesi Uygulama Çiftliği Arasında Ring Servisi 1 araçla,
yazışmalarıyla ilgili vb. diğer 3.Kısım Avcılar Yerleşkesi ile Tepecik Yerleşkesi Arasında Ring Servisi 1 araçla,
Toplam 3 ring servisi 59 kişi ile Şubat ayı ring servsi hizmeti gerçekleştirilmiştir.
bilgiler)
*2015 yılı personel taşıma hizmet alımı ihalesi ile ilgili güzergahların, araç kapasitelerinin ve kimlerin yararlanacağının belirlenmesi için 12.02.2014 tarihinde birimlere
yazı yazılmış ve 07.04.2014 tarihine kadar istenilen verilerin tarafımıza bildirilmesi istenmiştir.
* 01.07.2014-31.12.2014 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Personel taşıma hizmet alımı ile ilgili yaklaşık maliyet hazırlanarak ilana çıkılmıştır. 08.04.2014
tarihinde saat: 10.30'da ihalesi yapılacaktır.
TAHAKKUK EDEN MİKTAR
TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI
AÇIKLAMALAR:
(Güncellenen alan, çalışan
personel sayısı, İcra durumu,
İhalesi ve yazışmalarıyla ilgili
vb. diğer bilgiler)
259.227,10 TL
326.424,69 TL
248.314,55 TL
VARSA HARCAMA DURUMU AÇIKLAMASI
1.Kısım Avcılar, Bakırköy, Şişli, Kadıköy ve Cerrahpaşa mevkiilerindeki Üniversitemize Bağlı Birimler:
2.Kısım Rektörlük ve bağlı birimler :
3.Kısım Rektörlük Civarındaki birimler:
1.Kısım Avcılar, Bakırköy, Şişli, Kadıköy ve Cerrahpaşa mevkiilerindeki Üniversitemize Bağlı Birimler: 120 kişi
2.Kısım Rektörlük ve bağlı birimlerin 153 kişi
3.KısımRektörlük Civarındaki birimlerin 116 kişi
toplam 389 kişi ile şubat ayı genel temizlik hizmeti gerçekleştirilmiştir.
İHALE USULÜYLE YAPILAN ALIMLAR
MAL ALIMI İHALESİ
ADEDİ
MALİYETİ/TAHAKKUK
TUTARI
DURUM AÇIKLAMASI
* Rektörlük ve bağlı birimlerin hizmetlerinde kullanılan 5 adet araç için 15.000 litre euro
dizel alımı ihalesi 27.02.2014 tarihinde ihalesi yapılmış, sözleşmesi 14.03.2014 tarihinde
imzalanmıştır.Sözleşme bedeli 57.443.-TL+KDV'dir.
* Su Ürünleri Fakültesi R/V Yunus-S Araştırma Gemisine 25.000 litre ÖTV.siz motorin ile
Deniz Bilimleri İşletmecilği Enstitüsü Müdürlüğü R/V Alemdar Araştırma Gemisine 36.000
litre ÖTV.siz motorin alımı ile ilgili yinelenen istek doğrultusunda yaklaşık maliyet
hazırlanarak ilana çıkılmış olup, 22.04.2014 tarihinde saat 10.30'da ihalesi yapılacaktır.
* Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan Görüntüleme ve Ses Sistemi isteği
ile ilgili ihale çalışmaları başlatılmış olup, birimden gelen talebin iptal edildiği hakkında ki
yazı üzerine işlem iptal edilmiştir.
TALEP
*İ.Ü.Rektörlük ve bağlı birimlerinde çalışan İşçi ve Memur personele 2014 yılı için verilecek
olan yazlık giyim malzemesi ile ilgili 39 kalemden oluşan istek 07.03.2014 tarihinde
Satınalma Birimine teslim edilmiştir. İstek doğrultusunda yaklaşık maliyet hazırlanarak
ilana çıkılmış olup, 01.04.2014 tarihinde saat 10.30'da ihalesi yapılacaktır.
*2015 yılına ait Üniversitemizin ihtiyacı olan elektrik ve doğalgaz alımı ihalesi ile ilgili
ALINAN
AKARYAKIT İHALESİ
TALEP
ALINAN
ELEKTRİK
SU
DOĞALGAZ
HİZMET ALIMI İHALESİ
LİTRE
Motorin : 20.000,00
EuroDizel : 30.000,00
K.Benzin
: 20.000,00
Motorin : 2.013,60
EuroDizel :
857,59
K.Benzin
: 581,91
TÜKETİM MİKTARLARI
7
7
17
ADEDİ
TALEP
ALINAN
MALİYETİ/TAHAKKUK
TUTARI
01-15 Şubat : 7.568,79 TL
16-31 Şubat : 7.462,17 TL
TAHAKKUK TUTARI
95.280,93
21.515,00
87.715,00
MALİYETİ/TAHAKKUK
TUTARI
DURUM AÇIKLAMASI (Varsa doğrudan teminle alınan litreler ve tutarları hakkında
da bilgi verilir)
Akaryakıt Taşıt Tanıma Sistemi İhalesi kapsamında alınan akaryakıtlara ilişkin ödemeler
15'er günlük ödenemeler şeklinde yapılmaktadır. Şubat ayında toplam 93 akaryakıt
alımına ait fiş üzerinden işlem yapılmıştır.
DURUM AÇIKLAMASI
DURUM AÇIKLAMASI
İLAN GİDERLERİ
İDARİ VE MALİ İŞLER EVRAK ADEDİ
İDARİ VE MALİ İŞLER
TAHAKKUK TUTARI
ADEDİ
MALİYETİ/TAHAKKUK
TUTARI
DİĞER BİRİMLER
EVRAK ADEDİ
DİĞER BİRİMLER
TAHAKKUK TUTARI
5
TELEFON
15
DURUM AÇIKLAMASI
7.307,14
DURUM AÇIKLAMASI
4.008,13
SATINALMA-DOĞRUDAN TEMİN SERVİSİ:
MAL ALIMI
MALİYETİ/TAHAKKUK
TUTARI
ADEDİ
TALEP
16
ALINAN
8
DURUM AÇIKLAMASI
170.354,84 TL 8 adet talep edilen işin alımı bütçe ödenekleri dahilinde yapılacaktır.
62.186,60 TL Ödeme yapılmıştır.
HİZMET ALIMI
MALİYETİ/TAHAKKUK
TUTARI
ADEDİ
DURUM AÇIKLAMASI
TALEP
11
39.468,89 TL 5 adet talep edilen işin alımı bütçe ödenekleri dahilinde yapılacaktır.
ALINAN
6
22.814,37 TL Ödeme yapılmıştır.
KİRALANAN YER
DURUM AÇIKLAMALARI
TAHAKKUK TUTARI
KİRALANAN TAŞINMAZLAR
HARCIRAH VE ÖN ÖDEMELER SERVİSİ:
ADEDİ
YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV
YOLLUĞU
YURTİÇİ SÜREKLİ/EMEKLİ
GÖREV YOLLUĞU
AVANS-MAHSUP
KREDİ
BİLİRKİŞİ
NOTER
MAL VE HİZMET ALIMLARI
DMO KREDİSİ
KİK İLAN KREDİSİ
KAMU İŞ ÖDEMELERİ
DURUM AÇIKLAMASI
ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.(İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI)
ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.(ÜST YÖNETİM YURTİÇİ)
ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.(ÜST YÖNETİM YURTDIŞI)
16
8
5
TAHAKKUK TUTARI
4.589,67 TL.
2.556,99TL.
19.023,60 TL.
6
6.263,58 TL.
ÖDEMESİ YAPILDI (EMEKLİ YOL)
2
2 ADET
ÜST YÖNETİM:10 KİŞİ
0
0
0
0
1 ADET
1 ADET
0
1.828,68 TL.
4.932,00 TL.
7.442,25 TL.
MAHSUP YAPILDI
ÖN ÖDEMELERİ YAPILDI
MAHSUP EDİLDİ
4.720,00 TL.
5.664,00TL.
MAHSUP EDİLDİ
ÖN ÖDEME YAPILDI
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL SERVİSİ:
DURUM AÇIKLAMALARI (Konunun içeriğine göre ayrıntılı bilgi verilecektir)
ARAÇ GİRİŞ KARTI
18 adet Araç Giriş Kartı düzenlendi.
MÜHÜR SOĞUK DAMGA
2 adet Resmi Mühür yenilendi.
GİYİM YARDIMI-İŞÇİ/MEMUR 2014 yılı yazlık giyim yardımı listeleri satınalma bürosuna teslim edildi. 2014 yılı kışlık giyim yardımı listeleri düzenlenlenmektedir.
DEPODAN DAĞITILAN
TAŞINIRLAR BİLGİSİ
DEPODA MEVCUT
TAŞINIRLAR BİLGİSİ
TAŞINMAZLAR SERVİSİ:
SÖZLEŞME YAPILAN ALANLAR
KİRAYA VERİLEN
TAŞINMAZLAR
SÖZLEŞME HÜKMÜNE
BAĞLANAN AYLIK KİRA
GELİRİ
SÖZLEŞME
HÜKMÜNE
DURUM AÇIKLAMALARI
BAĞLANAN YILLIK
KİRA GELİRİ
FARKLI BİR ZAMANDA YAPILAN
TAŞINMAZ KİRA SÖZLEŞMESİ
ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
Kiralık alanlara ilişkin 574 ada 24 ve 26
parsel sayılı taşınmaz mallar ile Türkiye
Garanti Bankası A.Ş.'nin geçici
teminatlarıiade edildi, Duyes İnşaat ile
Yüksek İnşaat A.Ş. Ait teminat
mektupları iade edildi, Merkez Yerleşke
içinde AKBANK T.A.O ait Atm Ünitesi
alanı kiralaması işlemleri ihale aşaması
hazırlandı, Bilgi Edinme Kurluna talep
edilen belgeler adı geçen kişiye
gönderildi ayrıca konuya ilişkin Basın ve
Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bilgi verildi,
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
Selahattin ŞAHİN'in yasaklamasına
ilişkin görüş sorulmuş olup, cevap verildi,
Güneş Otizm tarafından yer kiralama
talep edildi ve cevap verildi.
ECRİMİSİL ÖDENEN ALAN
TAHAKKUK TUTARI
DURUM AÇIKLAMALARI
ECRİMİSİL
AÇIKLAMA
Envanter çalışması çerçevesinde il dışı taşınmazlara ilişkin bilgiler ilgili Tapu Sicil
Müdürlüklerinden ve Belediye Başkanlıklarından talep edildi, Avcılar Yerleşkesinde bulunan
mülkiyeti özel hukuk kişisine ait 7 pafta 2693 parsel sayılı taşınmaz mal maliki tarafından açılan
Kamulaştırmasız El Atma Davası sonucunda 1.200,00-TL'lık icvra ödemesi talep edildi Bütçe
KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ Departmanı tarafından Kalkınma Bakanlığından talep edilmesine ilişkin Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanlığına yazıldı, Fatih Tapu Sicil Müdürlüğünden alınan tapu kayıtları mevcut bilgilerle
karşılaştırıldı, Bathonoea tarafından Avcılar Yerleşkesinde (4440, 4441, 4450 parsel sayılı)
taşınmaz malların tahsisi Turizm Bakanlığı aracılığıyla talep edilmiş olup, konuya ilişkin Yapı İşleri
ve Teknik Daire Başkanlığına görüş soruldu.
TAHAKKUK TUTARI
MAAŞ VE PERSONEL SERVİSİ:
ADET
MEMUR
177
9
43
35
İŞÇİ
45
PERSONEL ÖZLÜK
TAHAKKUK TUTARI
577.568,43-TL
52.938,35-TL
136.670,61-TL
110.152,74-TL
184.004,25
DURUM AÇIKLAMALARI
GENEL SEKRETERLİK
İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İDARİ MALİ İŞLER KORUMA GÜVENLİK
İDARİ MALLİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Fatih YILMAZ ve Özlem ATAR, Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atandı. Başkanlığımız personelinin iletişim bilgileri güncellendi.
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
NOT: (İÇ KONTROL STANDARTLARI DÜZENLEYİCİ/ÖNLEYİCİ/GELİŞTİRİCİ FAALİYET FORMU DOLDURULUR)
Not: Tutarlar KDV Dahildir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
369 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content