close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
DENETMEN ROLLERİ
Eğitim sisteminde Bakanlık ve ilköğretim müfettişlerinin görevleri yönetmeliklerde
belirtildiği gibi aşağıdaki dört alanda toplanabilir ve bunlar teftişin görev boyutunu
oluşturur. 1.İnceleme – araştırma, 2.Kurum ve ders teftişi, 3.Rehberlik - mesleki yardım
ve yetiştirme, 4.Soruşturma.
Müfettiş bu görevleri yerine getirirken aşamalı olarak; Durum saptama, Önerilerde
bulunma, Değerlendirme, Geliştirme etkinliklerde bulunur ve bu etkinlikler teftişin
süreç boyutunu oluşturur. Müfettiş belirlenen görevleri yukarıdaki süreçlerle yerine
getirirken rol boyutunu oluşturan ve her biri birer yeterlik alanı olabilen rolleri
oynaması beklenir. Bu roller; Yöneticilik, Liderlik, Öğreticilik, Rehberlik, Araştırma
uzmanlığı, Sorgu yargıçlığı rolleridir.
İlköğretim denetçisinin amacına ulaşabilmesi, gerekli ve yeterli rol davranışları
ile olanaklıdır. Rol davranışları, beklentilerle uyumlu olduğu sürece etkili olur.
Bu nedenle, ilköğretim denetçilerinin rehberlik rolü gereği yaptıkları etkinlikler
sırasında, bazı ilkelere uymaları, bu ilkeler doğrultusunda bazı davranış özellikleri
sergilemeleri gerekmektedir.
Rehberlik, karara giden yoldaki danışım hizmetleri demektir.
Okul çalışanlarının çevreye, yeni atananların göreve uyumu, kendi kendilerini
yetiştirmeleri; öğrencileri tanıma, araç-gereç kullanma, ders işleme, değerlendirme
gibi öğretimle ilgili konularda ve okul çevre ilişkileri, öğrenci rehberliği, sınıf
öğretmenliği, eğitsel kol çalışmaları gibi eğitimle ilgili konularda yapılacak her tür yol
gösterme ve yardımcı olma hizmetleri, denetçinin rehberlik ve yardım rolleri içindedir.
İlköğretim denetçilerinin rehberlik etmekteki amacı, öğretmene yardım etmektir.
Yardımın etkili bir şekilde amacına ulaşabilmesi için denetçinin öğretmene karşı;
açıklık, dürüst ve empatik yaklaşım sergilemesi gereklidir.
Denetçi, öğretmene rehberlik yaparken hevesin kırılmayıp daha çok cesaret
vermeye, çabalara değer vermeye, yönlendirme yerine yardımcı olmaya, emretme
yerine paylaşmaya, korku yerine güvene, demokratik yaklaşıma önem vermelidir.
Böyle etkili bir iletişim öğretmenin performansını artırır. Bunun sonucu olarak
öğretmen beklenti doğrultusunda olumlu çabalar içerisine girecek ve başarılı
olacaktır.
Öğretmenin, yapması gereken görevleri, ulaşması gereken standartları vardır.
Denetçinin, öğretmene sen önemlisin ama çaba ve gayretlerle bu standartlara da
ulaşman gerekir mesajını vermesi çok önemlidir.
Örnek olay:
Birleştirilmiş sınıf öğretmenliğini ilk defa yapan ve öğretmenliğinin ilk yıllarını
yaşayan Kadir Öğretmen için bu yeni bir tecrübedir. Öğretmenlik mesleğini severek
yapıyor ancak birleştirilmiş sınıfta beklentileri bir türlü yakalayamıyordu. Bir sınıfın
içinde seviyeleri farklı bir çok çocuğu idare etmek, ders anlatmak oldukça zor
geliyordu. Daha önce böyle bir tecrübesinin olmaması işini daha da zorlaştırıyordu.
Çok yorulmasına rağmen sınıfta istediği düzeni kuramamıştı. Sınıfı yönetmek, planları
hazırlamak, sınıf defterini bile yazmak onun için bir zorluktu.
Okuluna Rehberlik amaçlı gelen denetmenler geldi. Dersine konuk olan denetçi
öğretmenin bu stresli ve telaşlı ruh halini hemen farketti. Öncelikle öğretmeni
sakinleştirmek ve kendini rahat hissetmesi için, öğretmen ve öğrencilerle güncel
sohbet konusu seçti. Bir süre konuştuktan sonra öğretmene ve öğrencilere,
kendisinin sınıflarına konuk olduğunu, biraz dersi dinlemek isteğini, bu güzel sınıfla
biraz vakit geçirmek istediğini söyledi. Öğrencilerin içinde uygun bir yer bulup oturdu.
Öğretmene de hangi dersi işlemeleri gerekiyorsa onu rahatlıkla işleyebileceklerini
söyledi.
Kadir öğretmen heyecanlanmasının yanı sıra, birleştirilmiş sınıfta yaşadığı sıkıntıları
bildiğinden gerginliği de beraberinde yaşıyordu. Bir yandan yeni yazma ve okuma
çalışması yapmaya çalışıyor, diğer yandan böle işlemi öğretmeye uğraşıyor, hayat
bilgisi, matematik gibi farklı seviyelerin sınıf öğrencilerini de idare etmeye çalışarak
sınıfta oradan oraya koşturuyordu.
Denetçi öğretmenin bu kaygılı ve telaşlı halleriyle birşeyler yapmak istediğini,
çabaladığını görmesine rağmen, öğretmenin yanlış yöntem kullandığını görüyordu.
Ayrıca sınıf defterini de doğru dolduramamıştı. Denetçi, Kadir öğretmenin gerçekten
iyi bir rehberliğe ihtiyacı olduğunu gördü. Ders bitiminde Kadir öğretmen ile
teneffüste görüşmek istediğini söyledi.
Öğretmene, birleştirilmiş sınıflarda öğretmenlik yapmanın zor olduğunu ama belli
bir sistematiği oluşturursa çok rahat edebileceğini, yaşadığı sıkıntıların üstesinden
gelebileceğini söyledi. Böylece tüm çaba ve gayretlerini verimli kullanabileceğini ve
kendini fazlasıyla yormasına gerek kalamayacağını anlattı. Birbirinden farklı seviyedeki
öğrencileri tek sınıfta nasıl idare edebileceğini, ders saatini nasıl kullanacağını,
öğrencileri nasıl aktifleştirip ve nasıl ödevlendireceğini de örnekler ile anlatıp örnek bir
ders yapabileceklerini söyledi. Sınıf defterine konuyu ve yoklamayı doğru bir biçimde
yazma yönteminden de bahsetti. Tüm bunları yaparken gayretlerini göz ardı etmedi.
Öğretmeni daha da yüreklendirerek, bunu çok rahat başarabileceğini, verici bir
öğretmen olduğunu, bu sıkıntıları ilk tecrübede yaşamanın normal olduğunu, daha
önce kendisinin de bu konuda bir tecrübesi olduğunu, bu zorlukları başarmak için
kendi yaptıklarını ve tecrübelerini öğretmenle paylaştı. Kadir öğretmen kafasındaki
soru işaretlerinin kaybolmasından oldukça memnunu. Gözünde büyüttüğü ve stres
yaptığı bu işin üstesinden gelebileceğine inandı. Doğru yöntemi öğrenmekten yana
çok mutluydu. Çalışma hevesi ve motivasyonu içinde, bu birleştirilmiş sınıf ile çok
başarılı olacağına inancı gelmişti.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
120 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content