close

Enter

Log in using OpenID

562 Ada 13 Parsel Analitik Rölöve

embedDownload
SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2.BÖLGE, 562 ADA
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
13 PARSEL ANALİTİK RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU
ANALİTİK RÖLÖVE RAPORU
I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

Adı
:
Süleymaniye’de konut yapısı

İl
:
İstanbul

İlçe
:
Eminönü

Mahalle
:
Yavuz Sinan Mahallesi

Pafta
:
107

Ada
:
562

Parsel
:
13

Dönemi
:
20. yy

Yapım Sistemi
:
Ahşap - Kargir - Tuğla
II. YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Eminönü,Yavuz Sinan mahallesindeki yapı, 20. yy azınlık evi özelliklerini
yansıtmaktadır. Giriş kapısı cephe yüzeyinde sağ taraftadır. 1. Normal
katındaki basık kemerli pencereleri binaya özgün bir mimari karakter
kazandırmaktadır. 2. Normal katta yer alan cumbası yıkılmış günümüze
sadece payanda ve döşemesine ait demir çerçevesi kalmıştır.

Kargir sistemde inşa edilmiştir. Yapı cephelerinin bir kısmı korunarak, kat
döşemeleri yıkılmış, yeni döşemeler betonarme olarak ve yapının özgün kat
yükseklikleri dikkate alınarak inşa edilmiştir.

Cephe sıvasında yer yer (özellikle pencere boşluklarının çevresinde)
dökülmeler
gözlenmiştir.
Yapının
özgün
tuğla
duvarları
cephede
seçilmektedir. Boşlukların değişikliğe uğradığı yerlerde yeni sıva yapılmıştır.
SEDES MİMARLIK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2.BÖLGE, 562 ADA
13 PARSEL ANALİTİK RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU
III. Plan Özellikleri

Yapının girişi Küçük Dolap Sokak üzerindendir. Giriş kapısı muhdes ahşap
kapıdır. Zemin kat cephesindeki pencere boşluklarının bulunduğu duvar
yıkılarak, yerine muhdes metal kepenk takılmıştır. Kapıdan içeri girdiğimizde,
bir oda ile karşılaşmaktayız. Giriş kapısının hemen yanındaki sağ duvarda
bir niş bulunmaktadır. Niş içeisinde tuğla düzeni göz önün alındığında
sonradan açıldığı farkedilmektedir. Odanın gerisinde sağ tarfta üst kata
çıkan merdiven, sol tarafta ıslak hacimler ve ikisinin arasında arka odaya
uzanan koridor yer almaktadır. Zemin katta arka cepheye bakan odada
bahçeye açılan kapı kayıptır. Pencere boşlukları da duvar örülerek
kapatılmıştır. Zemin katın tamamında zemin muhdes beton dolgu malzemesi
ile doldurulmuştur. Tavan çıplak beton olarak bırakılmıştır. Odalarda duvarlar
sıvalıdır. Islak hacimlerin iç ve hole bakan dış duvarları çıplak tuğladır.
Tuğlalar rutubet nedeniyle aşınmış, yer yer kırılmış, üzerlerinde çatlaklar
bulunmaktadır. Bahçe zemini toprak dolgudur. Sonradan yapılan muhdes
betonarme merdiven döşemeden kopuktur. Desteklenmesi için merdiven
altına tek sıra tuğla duvar örülmüştür.

1. Normal kata muhdes betonarme merdivenle ulaştığımızda bir hol ile
karşılaşmaktayız. Karşımızda ıslak bir hacim yer almakta ve onun hemen
solunda mutfak olarak kullanıldığı tahmin edilen bir alan daha bulunmaktadır.
Burada duvara sonradan döşenmiş karo seramik, temiz ve atık su
bağlantıları açıkta görülmektedir. Mekanı çevreleyen duvarlar yıkılmıştır.
Holün sol tarafında ön cepheye bakan bir oda, sağ tarafında da arka
cepheye bakan bir oda yer almaktadır. Odalarda pencere boşlukları
korunmuş, büyük miktarda hasar görmüş olsa da ahşap giyotin pencere
doğramalarının kasaları yerindedir. Rutubet etkisiyle doğramalar çürümüş,
SEDES MİMARLIK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2.BÖLGE, 562 ADA
13 PARSEL ANALİTİK RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU
üzerinde çatlaklar oluşmuştur. Zemin çıplak beton, duvarlar sıvalıdır. Ancak
yer yer eski yapıya ait tuğla duvarlar görülebilmektedir. Tavan çıplak beton
olarak bırakılmıştır. 2. Normal kata ulaşan merdiven yıkılmıştır. Ahşap
merdivenin izi duvarda açıkça seçilmektedir.

2. Normal katta hol ve ıslak hacimler için döşeme yapılmamıştır. Islak
hacimlerin özgün tuğla duvarları görünmektedir. Bu duvarlar rutubet etkisiyle
renk değiştirmiş, üzerlerinde korozyon ve çatlaklar gözlenmiştir. Bu katta
ayrıca ön ve arka cepheye bakan iki oda yer almaktadır. Ön cepheye bakan
odada cumba boşluğuna duvar örülerek kapatılmış ve muhdes bir pencere
boşluğu açılarak ahşap doğrama takılmıştır. Bu doğramanın her iki yanındaki
özgün pencere boşlukları korunmuş, büyük miktarda hasar görmüş olsa da
ahşap giyotin pencere doğrama kasaları görülmektedir. Rutubet etkisiyle
ahşap renk değiştirmiş ve üzerinde çatlaklar oluşmuştur. Arka cepheye
bakan odada pencere boşlukları korunmuştur. Pencere doğramaları kayıptır.
Zemin çıplak betondur. Duvarlarda özgün eski sıva, büyük kısmı dökülmüşkalkmış halde yer almaktadır. Tavanda özgün ahşap kaplama ve çatıya
açılan boşluk yer almaktadır. Kaplamada rutubet etkisiyle yer yer renk
değişimleri yer almaktadır.

Yapının çatısı yıkılmış, özgün kırma çatısına ait kimi elemanlar büyük
miktarda hasarlı halde gözlenmektedir.
SEDES MİMARLIK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
316 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content