close

Enter

Log in using OpenID

22.05.2014 Tarihli Yerinde Satış Hurda Malzeme İhale listesi

embedDownload
HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
YERİNDE SATIŞA SUNULAN MALZEMELER
İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik
özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 31 kalem muhtelif hurda malzeme, kapalı
zarfla teklif alınmak suretiyle, yerinden satışa arz edilmiştir.
Teklifler en geç 22.05.2014 Perşembe günü saat 14:00 e kadar
İşletme Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
İhale, tekliflerin okunmasını müteakip; ihaleye ara verilmeden açık artırma
şeklinde yapılacaktır.
Açık artırmaya, en yüksek tekliften sonra gelen ilk 3 fiyat sahibi firmalar
katılabilecektir. Diğer teklif sahibi firmalar en yüksek fiyatı % 20 oranında
artırmak suretiyle açık artırmaya katılabilirler.
İçinde akaryakıt, fuel-oil, asfalt, zift vb. patlayıcı-parlayıcı tehlikeli
maddeler bulunan tankların ve ekli tesislerinin demontaj çalışmaları esnasında her
türlü emniyet tedbirlerinin alınmasından alıcı firma sorumludur. Firma bu koşullara
itirazda bulunamaz.
Beton direk, beton köprü ve beton travers hurdalarının, ilgili kuruluşun
uygun görmesi halinde; ilgili kuruluş yetkilileri ile MKE hurda İşletme Müdürlüğü
yetkili elemanının mutabık kalacağı miktar üzerinden teslimatı yapılacak olup; bu
miktar faturaya esas olacaktır. Mutabakat sağlanamaması durumunda ise, mevcut
malzeme kantardan tartılarak teslim edilecektir. İlgili kuruluşun müsaade etmesi
halinde alıcı firma malzemeyi yerinde kırabilir, müsaade edilmemesi durumunda ise
mevcut haliyle teslim almak zorundadır. Çıkacak molozların sahadan taşınmasından
alıcı firma sorumludur.
Hurda malzemelerin bulunduğu yerden çıkarılması, yükleme, nakliye v.b.
masraflar alıcı firmaya aittir. Malzeme miktarları takribi olup; ± % 20
toleranslıdır. İşletmemiz fazla çıkan malzemeyi verip vermemekte serbesttir.
Belirtilen malzeme miktarından noksan ya da fazla malzeme çıkmasından İşletmemiz
sorumlu değildir.
Alıcı firmalar hurda malzemelerin teslimatı sırasında kesim-söküm gerektiren
işlerde, çalıştırdığı işçilerin veya çalıştıracağı işçilerin ağır ve tehlikeli
işlerde çalıştırılabileceğine dair ilgili sağlık kuruluşlardan alacağı raporu
vermek zorundadır.
Liste, Satış Şartnamesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Firmalar teklif vermiş
olmakla, yukarıda yazılı şartları ve satış şartnamesi hükümlerini kabul ve taahhüt
etmiş sayılırlar.
İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES: HİPODROM CADDESİ NO:113 06330
YENİMAHALLE / ANKARA
TEL:0312 384 03 07/193–182 FAKS: 0312 384 02 37
İNTERNET ADRESİMİZ DEĞİŞMİŞTİR. YENİ İNTERNET ADRESİMİZ
www.mkek.gov.tr/HurdaIsletmesi
YERİNDE SATIŞA SUNULACAK MALZEMELER
Malzeme Satış Rumuzu
2013YERSAT1629
Miktar
10.000
Geçici Teminat
KG
1.000,00 TL
Çekim Süresi
7
İş Günü
KASTAMONU ŞENPAZARI MAL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YATILI BÖLGE OKULU
FUEL OİL TANKI HURDASI (1 ADET)
(1 ADET FUEL OİL TANKI İÇERİSİNDE TORTU BULUNMAKTADIR , İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE
ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR
KATILACAK OLUP, TANKI ALACAK OLAN FİRMA TANKIN İÇERİSİNDEKİ TORTU BULAŞIĞININ BERTARAFINI
SAĞLAYAYIP, BERTARAF FORMU DÜZENLEYECEK 05 01 08 ATIK KODUNA SAHİP FİRMALARLA PROTOKOL
YAPACAK VE BU PROTOKOL METNİNİ DE İHALE TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.LİSANSLARIN (17 04 09 VE 05
01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU TANKIN
TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ BİRER
NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN
BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN
ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK
MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE DİĞER
MEVZUATLARA UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK
HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI
FİRMA SORUMLUDUR.)
2013YERSAT1658
8.000
KG
1.000,00 TL
5
İş Günü
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ MAL MÜDÜRLÜĞÜ
FUEL OİL TANKI HURDASI (2 ADET)
(1 ADET 7.000 KG'LIK FUEL OİL TANKI VEZİRKÖPRÜ YBO 'DA 1 ADET 1.000 KG'LIK FUEL OİL TANKI
GIDA TARIM HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNDE BULUNMAKTADIR. TANKALRIN İÇERİSİNDE ZİFT TORTUSU
BULUNMAKTADIR , İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU
LİSANS VEYA GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKI ALACAK OLAN FİRMA
TANKIN İÇERİSİNDEKİ TORTU BULAŞIĞININ BERTARAFINI SAĞLAYAYIP, BERTARAF FORMU DÜZENLEYECEK
05 01 08 ATIK KODUNA SAHİP FİRMALARLA PROTOKOL YAPACAK VE BU PROTOKOL METNİNİ DE İHALE
TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.LİSANSLARIN (17 04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA
SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU TANKIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE
İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI
TAŞIYAN FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN
İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS
BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM
EDİLECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE DİĞER
MEVZUATLARA UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK
HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI
FİRMA SORUMLUDUR.)
2013YERSAT1674
7.000
KG
1.000,00 TL
5
İş Günü
BURSA MUSTAFA KEMAL PAŞA MAL MÜDÜRLÜĞÜ
FUEL OİL TANKI HURDASI
(2 ADET TANK VE 8 ADET PİRİNÇ VANA HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR . TANKLARIN İÇERİSİNDE AZ MİKTARDA
YAKIT BULAŞIĞI BULUNMAKTADIR.)İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04
09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI
ALACAK OLAN FİRMA TANKLARIN İÇERİSİNDEKİ VARSA BERTARAFINI SAĞLAYAYIP, BERTARAF FORMU
DÜZENLEYECEK 05 01 08 ATIK KODUNA SAHİP FİRMALARLA PROTOKOL YAPACAK VE BU PROTOKOL METNİNİ
DE İHALE TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR. LİSANSLARIN (17 04 09 VE 05 01 08 ) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN
TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK
TAŞIMA FORMLARININ BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER
VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER
VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA
HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE DİĞER
MEVZUATLARA UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK
HER TÜRLÜ ZARARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.)
2
22.05.2014 Perşembe 14:00
2013YERSAT1679
750
KG
1.000,00 TL
3
İş Günü
BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI
TÜP HURDASI
(ÇEŞİTLİ BOY VE EBATLARDA 50 ADET EV TİPİ TÜP VE 3 ADET SANAYİ TÜPÜ HURDASI MEVCUT OLUP,İHALEYE
YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 15 01 11 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ FAALİYET
BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAKTIR.SÖZ KONUSU TÜPLERİN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE
İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI
TAŞIYAN FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN
İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS
BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM
EDİLECEKTİR. LİSANSIN (15 01 11) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM
EDECEKTİR.MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE
VE DİĞER MEVZUATLARA UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR,
DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.)
2014YERSAT10
1 ADET
15.000,00 TL
5
İş Günü
ZONGULDAK TTK GENEL MÜD. LİMAN VE DEMİRYOLU İŞL. MÜD.
YILDIZ 1 RÖMORKÖR HURDASI.
BOY: 36 M. GENİŞLİĞİ: 8 M. ALICI FİRMACA GEMİNİN BULUNDUĞU YERDE KESİM SÖKÜMÜ İÇİN, ZONGULDAK LİMAN BAŞKANLIĞINDAN
GEREKLİ İZİNLERİ ALIP VE İLGİLİ PROSEDÜRLER TAMAMLANDIKTAN SONRA HURDA TESLİM VE TESELLÜM İŞLEMLERİNE
BAŞLANILACAKTIR. TAKRİBİ TONAJ:300.000 KG BU MALZEME İÇİN GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR. MALZEME
İÇİN İHALEDEN SONRAKİ İKİ İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TALEP EDEN FİRMALAR ARTTIRMADA BULUNACAKLARDIR.
2014YERSAT1015
KG
1.000,00 TL
5
İş Günü
5.000
KG
1.000,00 TL
5
İş Günü
28.000
KG
3.000,00 TL
5
İş Günü
750,00 TL
5
İş Günü
3.000,00 TL
8
İş Günü
30.000
İSTANBUL MSB TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI
AHŞAP PALET VE PALET PARÇALARI HURDASI
2014YERSAT1111
ADANA DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
YAYLI VE SÜNGER YATAK HURDASI
SÜNGER YATAK TAKRİBİ % 40'TIR)
2014YERSAT1149
EDİRNE KKK 54. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI
TEKSTİL HURDASI
(BATTANİYE,YASTIK,YORGAN,ELBİSE,HÜCUM YELEĞİ,UYKU TULUMU VB.)
2014YERSAT1150
4.000
KG
EDİRNE KKK 54. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI
PLASTİK - PVC HURDASI
(KAPI VE PENCERE DOĞRAMALARI,PLASTİK BİDON,KASA V.B.)
2014YERSAT1156
22.600
KG
MANİSA KKK 1. PİYADE ER EĞİTİM TUGAY KOM.LIĞI
YAYLI YATAK VE TEKSTİL HURDASI
(20.000 KG YASTIK , NEVRESİ, ASKERİ ELBİSE BATTANİYE VE 2.600 KG 130 ADET YAYLI YATAKTAN
OLUŞMAKTADIR.) MALZEMELER İÇERİSİNDE TEKSTİL HURDASI FAZLA OLDUĞUNDAN MALZEME BEDELİ
ÜZERİNDEN % 8 KDV UYGULANACAKTIR.
2014YERSAT1166
40.000
KG
2.500,00 TL
8
İş Günü
KG
750,00 TL
5
İş Günü
KG
1.250,00 TL
5
İş Günü
İSTANBUL SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TEKSTİL HURDASI (ÇADIR)
(500 ADET KURBAN ÇADIRI BRANDASI)
2014YERSAT1169
2.000
BİNGÖL KKK 49.MOTORLU PİYADE TUGAY KOM.LIĞI
PVC HURDASI
(KAPI VE PENCERE V.B.)
2014YERSAT1203
5.000
KOCAELİ KKK MUHAREBE HİZMET DESTEK KOM.LIĞI
PLASTİK HURDASI
ÇATI OLUKLARI,BORULAR,SANDALYE,MASA,ÇÖP BİDONU
3
22.05.2014 Perşembe 14:00
.
2014YERSAT1211
2.000
KG
1.000,00 TL
5
İş Günü
KG
25.000,00 TL
20
İş Günü
ANKARA KKK 45. BAKIM MERKEZ KOM.LIĞI
HELİKOPTER LASTİĞİ VE DİĞER LASTİK HURDASI
2014YERSAT1244
120.000
ARTVİN 25. HUDUT TUGAY KOM.YARD.
AĞIR VASIFLI VE ORTA VASIFLI DEMİR ÇELİK HURDASI
(TAKRİBİ 80.000 KG AĞIR VASIFLI DEMİR ÇELİK HURDASI; 8 ADET KAPALI KASA , 1 ADET AÇIK KASA
KAMYON HURDASI ŞASELERİNDEN KESİLEREK ALINACAKTIR.TAKRİBİ 40.000 KG ORTA VASIFLI DEMİR ÇELİK
HURDASI;DOLAP , RANZA, ÇAMAŞIR MAKİNASI, BUZDOLABI, MUHTELİF HURDA MEVCUT OLUP, MALZEMELERİN
TAKRİBİ 5.000 KG'I HOPA'DA TAKRİBİ 4.000 KG'I BORÇKA'DA BULUNMAKTADIR. MALZEMELERİN
KESİM-SÖKÜM YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1253
30.000
KG
5.000,00 TL
5
İş Günü
KG
1.000,00 TL
5
İş Günü
ZONGULDAK TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ ATÖLYESİ
DEMİR ÇELİK TALAŞI HURDASI
(YAĞSIZ)
2014YERSAT1254
20.000
VAN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
KAĞIT HURDASI
VAN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ VE ERCİŞ PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜNDE BULUNAN MİADI DOLMUŞ KAĞIT HURDALARI
2014YERSAT1256
35.000
KG
5.000,00 TL
8
İş Günü
750,00 TL
5
İş Günü
ANKARA DKK DENİZ İKMAL GRUP KOM.LIĞI DİKİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ
KIRPINTI TEKSTİL HURDASI
2014YERSAT1258
13.000
KG
İSTANBUL/TUZLA KKK PİYADE OKULU KOM.LIĞI VE BAĞLI EĞİTİM MERKEZİ KOM.LIĞI
AHŞAP HURDASI
(AHŞAP HURDALARI PİYADE OKUL KOMUTANLIĞINDA 3.000 KG EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞINDA 10.000 KG)
2014YERSAT1259
12.000
KG
1.250,00 TL
7
İş Günü
İSTANBUL/TUZLA KKK PİYADE OKULU KOM.LIĞI VE BAĞLI EĞİTİM MERKEZİ KOM.LIĞI
YAYLI YATAK HURDASI
(YAYLI YATAK HURDALARI PİYADE OKUL KOMUTANLIĞINDA 8.000 KG EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞINDA 4.000
KG)
2014YERSAT1260
KG
1.000,00 TL
5
İş Günü
250.000
KG
40.000,00 TL
25
İş Günü
10.000
KG
1.500,00 TL
5
İş Günü
6.000
İSTANBUL/TUZLA KKK PİYADE OKULU KOM.LIĞI
TEKSTİL HURDASI
(YORGAN , HÜCCUM YELEĞİ SIRT ÇANTASI)
2014YERSAT1261
İSTANBUL BAYRAMPAŞA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ
HAFİF VASIFLI DEMİR ÇELİK HURDASI
2014YERSAT1262
EDİRNE KKK 54. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOM.LIĞI
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
2014YERSAT1263
14.000 KG
1.000,00 TL
5
İş Günü
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ (BÜYÜKDERE FİDANLIK
MÜDÜRLÜĞÜ)
PVC PLASTİK HURDASI
MALZEME 14.000 KG PVC PLASTİK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR % 50'Sİ TOPRAKLA KARIŞIK VAZİYETTEDİR.
4
22.05.2014 Perşembe 14:00
.
2014YERSAT1264
60.000
KG
10.000,00 TL
12
İş Günü
İSTANBUL BAYRAMPAŞA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
(MALZEMELER BİLGİSAYAR ,KASA, MONİTÖR, LCD BİLGİSAYAR MONİTÖRÜ, BİLGİSAYAR KASALARINDAN
SÖKÜLEN KARTON KUTULAR İÇERİSİNDE BİLGİSAYAR PARÇALARI, BİLGİSAYAR ARA KABLOLARI, FOTOKOPİ
MAKİNASI, BOŞ TONER , YAZICI , HESAP MAKİNASI, SABİT TELEFONLAR VB.'DEN OLUŞMAKTADIR.)
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 20 01 35 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN YADA ELEKTİK-ELEKTONİK ATIKLARIN İŞLENMESİ İÇİN BAKANLIKLAR UYGUN GÖRÜŞ
VERİLEN FİRMALAR KATILACAK OLUP,FİRMA İLGİLİ BELGESİNİ İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.BELGELERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU MALZEMELERİN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK
TAŞIMA FORMLARININ BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER
VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER
VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA
HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE DİĞER
MEVZUATLARA UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK
HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI
FİRMA SORUMLUDUR.)
2014YERSAT1265
KG
750,00 TL
5
İş Günü
10.000
KG
2.000,00 TL
5
İş Günü
10.000
KG
1.000,00 TL
5
İş Günü
40.000
KG
8.000,00 TL
10
İş Günü
10.000
İSTANBUL BAYRAMPAŞA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ
AHŞAP HURDASI
(MASA , DOLAP ,RAF VE SUNTA PARÇALARI)
2014YERSAT1266
KARS İL AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
ORTA VASIFLI DEMİR ÇELİK HURDASI
(ÇADIR METAL AKSAMI)
2014YERSAT1267
KARS İL AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
TEKSTİL HURDASI
(ÇADIR BRANDASI)
2014YERSAT1270
KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MUHTELİF MALZEME HURDASI
MALZEMENİN TAKRİBİ 40.000 KG MUHTELİF RANZA, SANDALYE, BÜRO MALZEMESİ , BEYAZ EŞYA,AHŞAP,SAC
HURDALARINDAN MALZEMENİN TAKRİBİ % 10'U AHŞAP HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEME AÇIK VE
KAPALI ALANDADIR.
2014YERSAT8
1 ADET
10.000,00 TL
5
İş Günü
İZMİR TERSANE KOMUTANLIĞI
M/G KEMER (A-582) GEMİ HURDASI.
BOY: 44,35 M. EN: 8,36 M. GEMİNİN BULUNDUĞU YERDE KESİM SÖKÜMÜNE İZİN VERİLMEMEKTE OLUP, ALICI FİRMA
BULUNDUĞU YERDEN ALIP GÖTÜRECEK OLUP BUNUNLA İLGİLİ TÜM MASRAF VE SORUMLULUK ALICI FİRMAYA
AİTTİR.)TAKRİBİ TONAJ:208.700 KG BU MALZEME İÇİN GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.
MALZEME İÇİN İHALEDEN SONRAKİ İKİ İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TALEP EDEN FİRMALAR ARTTIRMADA BULUNACAKLARDIR.
2014YERSAT9
1 ADET
10.000,00 TL
5
İş Günü
ÇANAKKALE ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI
P-308 KEREMPE GEMİSİ HURDASI.
BOY: 44,35 M. EN: 8,36 M. GEMİNİN BULUNDUĞU YERDE KESİM SÖKÜMÜNE İZİN VERİLMEMEKTE OLUP, ALICI FİRMA
BULUNDUĞU YERDEN ALIP GÖTÜRECEK OLUP BUNUNLA İLGİLİ TÜM MASRAF VE SORUMLULUK ALICI FİRMAYA
AİTTİR.)TAKRİBİ TONAJ:208.700 KG BU MALZEME İÇİN GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.
MALZEME İÇİN İHALEDEN SONRAKİ İKİ İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TALEP EDEN FİRMALAR ARTTIRMADA BULUNACAKLARDIR.
5
22.05.2014 Perşembe 14:00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
55 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content