close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER
Hasta Başvurusu
GSS Kapsamındadır, Medula
üzerinden fatura edilir
E
Medula üzerinden
provizyon alındı mı?
120.05.01- Sosyal Güvenlik Kurumu Hesabının
ilgili alt hesabına Borç kaydı yapılır
600.01.-Sağlık Hizmeti Gelirleri Hesabının
İlgili alt hesabına Alacak kaydı yapılır.
H
Kontenjanlar
dâhilinde
yükseköğrenim
gören yabancı uyruklu
öğrenci mi?
(Bkz.5510-60.md)
H
E
Global bütçeden ödenek alındığında
102.01-Vadesiz hesabının ilgili alt hesabına Borç kaydı
120.05.01 Sosyal Güvenlik Kurumu Hesabının
ilgili alt hesabına Alacak kaydı yapılır
2547 sayılı Kanunun 46 ncı ve 47 nci
maddeleri çerçevesinde
üniversitelerin bütçelerine
konulacak ödenekten karşılanır.
Ücretli hasta olarak
kabul edilir
H
Bkz.Yabancı
Hasta Alacak
Takibi Algoritması
Kamu sağlık hizmetleri satış tarifesi
üzerinden YÖK’e fatura edilir
120.11.02 Yabancı Hastalardan
Alacaklar Hesabına Borç Kaydı
601.Yurt Dışı Satışlar Hesabına ilgili alt
hesabına Alacak Kaydı yapılır.
Tahakkuk Kaydı
120.02.34 Üniversiteler hesabının ilgili alt
hesap kodu BORÇ
600.Yurt İçi Satışlar Hesabına ilgili alt
hesabına Alacak Kaydı yapılır.
Tahakkuk kaydı
Kamu sağlık hizmetleri satış tarifesi
üzerinden fatura edilir
102. Bankalar Hesabı Borç
120.02.34 Üniversiteler hesabının ilgili alt
hesap koduna Alacak Kaydı yapılır
Tahsilat kaydı
Borç ödendi mi?
E
102. Bankalar Hesabı Borç
120.11.02-Yabancı Hastalardan Alacaklar
Hesabına Alacak Kaydı yapılır
Tahsilat kaydı
Algoritmalar rehberlik amacıyla geliştirilmekte olup, mevzuattan kaynaklanan uygulama zorunluluklarını
ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle sağlık tesislerimizce yürürlükteki mevzuat mutlaka dikkate alınmalıdır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
304 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content