close

Enter

Log in using OpenID

cevap bekleyen yazılar - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

embedDownload
CEVAP BEKLEYEN YAZILAR
SIRA
NO
GİDEN
EVRAK NO
GİDEN
EVRAKIN
TARİHİ
1
2521
07.06.2013
2
5451. 208193
26.09.2013
3
5451. 232911
07.11.2013
4
5451. 247182
25.11.2013
5
5451. 251172
02.12.2013
6
5451. 640
02.01.2014
7
5451. 26692
11.02.2014
8
5451. 26687
11.02.2014
9
5451. 42483
26.02.2014
10
5514.19
31.03.2014
11
5514. 29
31.03.2014
12
5514. 43
03.04.2014
13
5514.72
10.04.2014
14
5514.77
11.04.2014
15
5514.83
15.04.2014
16
5514.87
15.04.2014
Murat BİLEN'in dilekçesi
18
5514. 129
28.04.2014
Meslek Hastalıkları Hakkında
19
5514. 180
15.05.2014
Fatura edilemeyen işlemler
İŞİN KONUSU
CEVAP BEKLEYEN İDARE
Bursa Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
Hatalı Acil Sağlık Hizmetleri
Konya Kamu Hastaneleri Birliği
Uygulamaları
Genel Sekreterliği
İntraoparatif Nöromonitor kullanımı
Erzurum Kamu Hastaneleri
endeksiyonları
Birliği Genel Sekreterliği
Adana İli Kamu Hastaneleri
Sağlık Taramaları ve Sağlık Raporları
Birliği Genel Sekreterliği
Osman Akalın'nın kalça revizyon protez Sosyal Güvenlik Kurumu
seti ile ilgili dilekçesi
Başkanlığı
SGK Tıbbi Malzeme Ödeme Koşulları
(Tanıya Dayalı İşlemler Listesinde yer
Bilecik İli Kamu Hastaneleri
alan tedavi yapıldığında kullanılan
Birliği Genel Sekreterliği
malzemeler)
Hastane Hizmetleri Başkan
Raporlandırılamayan İlaçlar
Yardımcılığı
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık
Moleküler Mikrobiyolojik Testler
Derneği
Denizli Kamu Hastaneleri Birliği
112 Acil Sağlık Hizmetleri
Genel Sekreterliği
İstanbul İli Bakırköy Bölgesi
HIV Doğrulama Testi SUT Fiyatları
Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Güncellenmesi Talebi
Sekreterliği
B1 tipi Entegre 112 acil sağlık
Burdur Kamu Hastaneleri Birliği
hizmetleri
Genel Sekreterliği
Ankara 1. Bölge Kamu
Hasta yatış işlemleri
Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği
Bursa Kamu Hastaneleri Birliği
SSPE Hastalığında kullanılan ilaç
Genel Sekreterliği
İnsan Kaynakları Başkan
İnceleme Raporları
Yardımcılığı
İstanbul Anadolu Kuzey Kamu
Sigortalılara verilmeyen sevkler
Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği
Fleksibl Ring SUT Fiyatları
Murat BİLEN
Ankara 2.Bölge Kamu
Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği
Ankara 2.Bölge Kamu
Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği
CEVAP
VERECEK AÇIKLAMA
İDARE
SHGM
SGK
SGK
SHGM
SHGM
SHGM
SHGM
SHGM
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
yazısı gönderildi.
17.10.2014 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna hatırlatma yazısı gönderildi.
(17.10.2014 tarih ve 5514. 720) cevap bekleniyor.
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
yazısı gönderildi.
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
yazısı gönderildi.
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
yazısı gönderildi.
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
yazısı gönderildi.
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
yazısı gönderildi.
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
yazısı gönderildi.
SHGM
Hasta nakilleri ile ilgili Sağlık Hizmetlerine yazılan yazıya cevap geldiğinde cevap yazılacak.
SHGM
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
yazısı gönderildi.
SHGM
Hasta nakilleri ile ilgili Sağlık Hizmetlerine yazılan yazıya cevap geldiğinde cevap yazılacak.
SHGM
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
yazısı gönderildi.
SHGM
SHGM
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
yazısı gönderildi.
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
yazısı gönderildi.
SHGM
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
yazısı gönderildi.
SHGM
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
yazısı gönderildi.
SHGM
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
yazısı gönderildi.
SHGM
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
yazısı gönderildi.
Ankara 2.Bölge Kamu
Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği
Antalya İli Kamu Hastaneler
Birliği Genel Sekreterliği
Samsun Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliği
Sağlığın Geliştirilmesi Genel
Müdürlüğü
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık
Derneği
20
5514. 236
03.06.2014
Kan ve Kan Bileşenlerinin
Faturalandırılması
21
5514. 237
03.06.2014
Oksijen Gazının Faturalandırılamaması
22
5514. 260
11.06.2014
Ayşe MIDIKOĞLU'nun Tedavisi
23
5514. 261
11.06.2014
Nuri Bostancı
24
5514. 325
26.06.2014
Moleküler Tetkikler
25
5514. 340
02.07.2014
Hasta Başı Malzeme Alımı
Karaman İli Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliği
26
5514. 349
02.07.2014
Hasta Başı malzeme alımı
Karaman İli Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliği
27
5514. 383
10.07.2014
Kan ürünleri ve Bileşenlerinin Fatura
edilmesi
28
5514. 390
10.07.2014
29
5514. 407
11.07.2014
30
5514. 482
31.07.2014
31
5514. 493
04.08.2014
32
5514. 529
14.08.2014
Balıkesir Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliği
Ankara 2.Bölge Kamu
Meslek Hastalıkları ile ilgili SUT
Hastaneleri Birliği Genel
değişikliği önerisi
Sekreterliği
Ankara 2.Bölge Kamu
Fatura edilemeyen işlemler
Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği
Reçete ve rapor düzeltme işlemlerinde Türk Eczacılar Birliği Merkez
yaşanan sıkıntılar
Heyeti
Niğde İli Kamu Hastaneleri
Yara bakım setleri
Birliği Genel Sekreterliği
Bahattin KAYGUSUZ'un dilekçesi
Bahattin Kaygusuz
Türkiye Odalar Borsalar Birlik Personeli
Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı
Sağlık Hizmetleri Genel
personelinin hizmet alabilmesine ilişkin Müdürlüğü
protokol
Ankara 2.Bölge Kamu
Çocuk Kalp Ameliyatları ile ilgili olarak
Hastaneleri Birliği Genel
SUT'ta değişiklik talebi
Sekreterliği
İstanbul İli Anadolu Güney
GALT Düzeyi Ölçümünün SUT'a
Kamu Hastaneler Birliği Genel
Eklenmesi Hk.
Sekreterliği
33
5514. 554
28.08.2014
34
5514. 567
04.09.2014
35
5514. 585
11.09.2014
37
5514. 596
15.09.2014
Dönem Sonlandırma
Sosyal Güvenlik Kurumu
38
5514. 597
15.09.2014
Yabancı Uyruklu Hastalar (Ezidi- Irak
Vatandaşlarının Tedavi Giderleri Hk.
Şırnak- Diyarbakır -Şanlıurfa
Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği
SHGM
SHGM
SHGM
SHGM
SHGM
Finansal
AnAliz Daire
Başkanlığı
Finansal
AnAliz Daire
Başkanlığı
02.07.2014 tarihi itibariyle yazı (02.07.2014 tarih ve 5514. 344 sayılı ) Ankara 2. Bölge
Sekreterliğine gönderildi.
21.10.2014 tarih ve
yazısı gönderildi.
21.10.2014 tarih ve
yazısı gönderildi.
21.10.2014 tarih ve
yazısı gönderildi.
21.10.2014 tarih ve
yazısı gönderildi.
5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
yazısı gönderildi.
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
yazısı gönderildi.
SHGM
10.07.2014 tarihi itibariyle yazı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderildi. (10.07.2014
tarih ve 5514. 383 sayılı yazı), cevap bekleniyor.
SHGM
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
yazısı gönderildi.
SHGM
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
yazısı gönderildi.
SHGM
SHGM
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
yazısı gönderildi.
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
yazısı gönderildi.
Finansal
AnAliz Daire 12.09.2014 tarihinde İstanbul Anadolu Kuzeye yazı yazıldı, cevap bekleniyor.
Başkanlığı
Finansal
AnAliz Daire 28.08.2014 tarihi itibariyle yazı ve protokol TOBB'a gönderildi. Ordan cevap bekleniyor.
Başkanlığı
SHGM
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
yazısı gönderildi.
SHGM
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
yazısı gönderildi.
Finansal
AnAliz Daire 23.07.2014 tarihi itibariyle yazı Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderildi, cevap bekleniyor.
Başkanlığı
SHGM
20.11.2014 tarihi itibariyle Siirt Genel Sekreterliğinden aynı konu ile ilgili yazı geldi. Sağlık
Hizmetlerinden cevap geldiğinde buraya da cevap verilecek.
Finansal
Rize İli Kamu Hastaneleri Birliği
AnAliz Daire
Genel Sekreterliği
Başkanlığı
Finansal
Karaman İli Kamu Hastaneleri
AnAliz Daire
Birliği Genel Sekreterliği
Başkanlığı
Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan
SHGM
yardımcılığı
Finansal
Şırnak Kamu Hastaneleri Birliği
AnAliz Daire
Genel Sekreterliği
Başkanlığı
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
yazısı gönderildi.
39
5514. 601
17.09.2014
Sifiliz Eliza Testi Hk.
40
5514. 604
17.09.2014
Hasta Başı malzeme alımı
41
5514. 607
17.09.2014
J.M.SHABANA Hk.
42
5514. 627
24.09.2014
Suriyeli Hastaların Sağlık Kurulu
Raporları
43
5514. 644
01.10.2014
Mehtap Oflazoğlu'nun dilekçesi
(Kardiyak Rehabilitasyon)
Mehtap Oflazoğlu
44
5514. 675
09.10.2014
İstisnai Sağlık Hizmetleri
Finansal
Finansal Analiz Daire Başkanlığı Analiz Daire 20.11.2014 tarihi itibariyle yazı imzaya sunuldu.
Başkanlığı
45
5514. 676
09.10.2014
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi
(Sağlık tesislerimizce evlere yapılan
nakiller)
Trabzon Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliği
46
5514. 680
09.10.2014
Ablasyon venöz işlemi
47
5514. 720
17.10.2014
Hatalı Acil Sağlık Hizmetleri
Uygulamaları
Karaman İli Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliği
Konya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
48
5514. 721
17.10.2014
Celal Gençtürk'ün Göz Tedavisi
Celal GENÇTÜRK
49
5514. 726
17.10.2014
Ödeme Kodu
50
5514. 740
21.10.2014
Video EEG Monitörizasyon
51
5514. 750
24.10.2014
52
5514. 752
24.10.2014
53
5514. 755
24.10.2014
54
5514. 756
24.10.2014
55
5514. 762
28.10.2014
56
5514. 764
28.10.2014
57
5514. 765
28.10.2014
58
5514. 768
30.10.2014
Bolu Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
Ankara 2. Bölge Kamu
Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği
Hamdi Aykaç'ın silah ruhsatı hakkındaki
Hamdi AYKAÇ
dilekçesi
Hamdi Aykaç'ın silah ruhsatı hakkındaki
Hamdi AYKAÇ
dilekçesi
Antalya İli Kamu Hastaneler
Uzman Diş Hekimi Mauyeneleri
Birliği Genel Sekreterliği
Fizik Tedavi Hizmetlerinin
Antalya İli Kamu Hastaneler
Faturalandırılması
Birliği Genel Sekreterliği
Tunceli Kamu Hastaneleri Birliği
Varis tedavisi için görüş talebi
Genel Sekreterliği
Malatya Kamu Hastaneleri
Dura Greftleri ve Dura Yapıştırıcıları
Birliği Genel Sekreterliği
Erdoğan Turan adlı vatandaşın dilekçesi Erdoğan TURAN
Hastane Sınıflandırma Listesi
Finansal AnAliz Daire Başkanlığı
SHGM
SHGM
SHGM
SGK
TİTCK
SHGM
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
yazısı gönderildi.
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma
yazısı gönderildi.
24.09.2014 tarihi itibariyle yazı AFAD'a gönderildi. (24.09.2014 tarih ve 5514. 627 sayılı yazı),
cevap bekleniyor.
01.10.2014 tarihi itibariyle yazı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderildi. (01.10.2014
tarih ve 5514. 644 sayılı yazı), cevap bekleniyor.
21.11.2014 tarihi itibariyle Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hatırlatma yazısı yazıldı,
imzaya sunuldu.
09.10.2014 tarihi itibariyle yazı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderildi. (09.10.2014
tarih ve 5514. 680 sayılı yazı), cevap bekleniyor.
17.10.2014 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna hatırlatma yazısı gönderildi.
(17.10.2014 tarih ve 5514. 720) cevap bekleniyor.
17.10.2014 tarihi itibariyle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna hatırlatma yazısı gönderildi.
(17.10.2014 tarih ve 5514. 721) cevap bekleniyor.
17.10.2014 tarihi itibariyle tekrar yazı yazılarak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
gönderildi. (17.10.2014 tarih be 5514. 726), cevap bekleniyor.
Finansal
Analiz
21.10.2014 tarihi itibariyle yazı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderildi. (21.10.2014
tarih ve 5514. 740 sayılı yazı), cevap bekleniyor.
Finansal
Analiz
Finansal
Analiz
Finansal
Analiz
Finansal
Analiz
24.10.2014 tarihi itibariyle yazılar gönderildi. (24.10.2014 tarih ve 5514.750-751-752 sayılı),
cevap bekleniyor.
24.10.2014 tarihi itibariyle yazılar gönderildi. (24.10.2014 tarih ve 5514.750-751-752 sayılı),
cevap bekleniyor.
24.10.2014 tarihi itibariyle yazı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderildi. (24.10.2014
tarih 5514. 755 sayılı), cevap bekleniyor.
24.10.2014 tarihi itibariyle yazı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderildi. (24.10.2014
tarih ve 5514. 756), cevap bekleniyor.
SHGM
SHGM
SHGM
12.06.2014 tarihi itibariyle yazı Tunceli Genel Sekreterliğine gönderildi.
28.10.2014 tarihi itibariyle yazı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderildi. (28.10.2014
tarih ve 5514. 764 saylı yazı), cevap bekleniyor.
28.10.2014 tarihi itibariyle yazı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderildi. (28.10.2014
tarih ve 5514. 765 ) cevap bekleniyor.
Hastane
Hizmetleri 17.10.2014 tarihi itibariyle yazı Hastane Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderildi. (17.10.2014
Daire
tarih ve 5514. 709 sayılı yazı), cevap bekleniyor.
Başkanlığı
Döner Sermaye Bütçe ve Uyg.
Muhasebe Uyg. Daire
Başkanlığı
Tekirdağ Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliği
59
5514. 771
31.10.2014
Sağlık Taramaları
61
5514. 791
07.11.2014
Damar Kapama ve Kesme Probu
62
5514. 797
10.11.2014
63
5514. 801
11.11.2014
64
5514. 803
11.11.2014
65
5514. 806
11.11.2014
TOBB Protokol
Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
66
5514. 808
13.11.2014
Diyetisyen Desteği Hizmeti
İstanbul Çekmece Kamu
Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği
67
5514. 811
13.11.2014
Uzman Tabip Değerlendirmesi
DİADER
Finansal
Analiz
68
5514. 814
14.11.2014
Sporcu Öğrencilerin Lisans Rapor
Ücretleri
Antalya İli Kamu Hastaneler
Birliği Genel Sekreterliği
Finansal
Analiz
69
5514. 837
21.11.2014
Özgür Celep'in dilekçesi
Özgür CELEP
Finansal
Analiz
Özel Sağlık Kuruluşlarına hizmet satışına
Kurum Başkanlığı
İlişkin Yönerge Taslağı
Sakarya Kamu Hastaneleri
Uzman Hekim Hizmet Satın Alımı
Birliği Genel Sekreterliği
Birol Yavuz'un Silah Ruhsatı hakkındaki
Birol Yavuz
dilekçesi
SHGM
SHGM
SHGM
31.10.2014 tarihi itibariyle yazı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderildi. (31.10.2014
tarih ve 5514. 771 sayılı) cevap bekleniyor.
07.11.2014 tarihi itibariyle yazı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne önderildi. (07.11.2014
tarihli ve 5514. 791 sayılı yazı), cevap bekleniyor.
10.11.2014 tarihi itibariyle yazı Maliye Bakanlığına bilgi için de Hukuk Müşavirliğine
gönderildi. (10.11.2014 tarihli ve 5514.797 sayılı yazı), cevap bekleniyor.
11.11.2014 tarihi itibariyle yazı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderildi. (11.11.2014
tarihli ve 5514. 801 sayılı yazı), cevap bekleniyor.
11.11.2014 tarihi itibariyle yazı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderildi. (11.11.2014
tarihli ve 5514. 803 sayılı yazı ), cevap bekleniyor.
Finansal
Analiz
Finansal
Analiz
Finansal
AnAliz Daire 28.08.2014 tarihi itibariyle yazı ve protokol TOBB'a gönderildi. Ordan cevap bekleniyor.
Başkanlığı
SHGM
13.11.2014 tarihi itibariyle yazı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderidli.( 13.11.2014
tarihli ve 5514. 808 sayılı yazı), cevap bekleniyor.
13.11.2014 tarihi itibariyle yazı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderildi. (13.11.2014
tarih ve 5514. 811 sayılı yazı), cevap bekleniyor. 17.11.2014 tarihi itibariyle Diadere
bilgilendirme yazısı gönderildi.
14.11.2014 tarihi itibariyle yazı Sağlık Hizmetlerine Genel Müdürlüğüne gönderildi.
(14.11.2014 tarih ve 5514. 814 sayılı yazı), cevap bekleniyor.
21.11.2014 tarihi itibariyle yazı Çanakkale Genel Sekreterliğine gönderidli. (21.11.2014 tarihli
ve 5514. 837 sayılı yazı),cevap bekleniyor.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
234 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content