close

Enter

Log in using OpenID

Aylıksız İzin Süreci - Edirne Defterdarlığı

embedDownload
Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Aylıksız İzin Süreci
Aylıksız Đzin Talep
Dilekçesi Gelir
Aylıksız Đzin Talep Dilekçesinin
Havale Edilmesi
Aylıksız Đzin
Talep Dilekçesi
ve Eki Belgeler
Aylıksız Đzin Talep Dilkeçesinin
Değerlendirilmesi
Eksiklik Bulundu
Eksiklik Yok
Dilekçe Sahibine
Durumun Bildirilmesi
Eksiklik
Tamamlandı
İlgiliden Tamanlanmış
Belgelerin Alınması
Giden Evrak
Aylıksız Đzin Talep
Dilekçesi Üst Yazısının
Hazırlanması
Aylıksız Đzin
Talep Dilekçesi
Üst Yazısı
Eksiklik Tamanlanmadı
Aylıksız Đzin Talep Dilekçesi
ve Eki Belgelerin
Dosyalanması
Aylıksız Đzin Talep
Dilekçesi ve Eki
Aylıksız Đzin Talep
Dilekçe Üst Yazısının
Đmzalanması
1
Belgeler Dosyalandı
1
Giden Evrak Süreci
Gelen Evrak Süreci
Aylıksız Đzin Üst Yazısının
ve Eki Onayının Havale
Edilmesi
Aylıksız Đzin Üst
Yazısı ve Eki Onay
Aylıksız Đzin Üst Yazısının
Dilekçe Sahibine Tebliği
Aylıksız Đzin Onay
Örneğinin Mutemede
Verilmesi
Aylıksız Đzin Durum
Bilgisinin Kaydedilmesi ve
Dosyalanması
Aylıksız Đzin Onayı
Dosyalandı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
39 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content