close

Enter

Log in using OpenID

Asalet Tastiği Süreci - Edirne Defterdarlığı

embedDownload
Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Asalet Tastiği Süreci
Asalet Tastik Đşlemlerinin
Başlatılması
Özlük Dosyasının Đncelenmesi
Hizmet Süresinin Hesaplanması
Asalet Tastiği
Đşlemleri Ekranı
Asalet Tastiği Onayının
Hazırlanması
Asalet Tastiği Onayının Vali
Yardımcısı
Tarafından Đmzalanması
Dağıtım Đçin Personel Müdürü
Tarafından Đmzalanması
Giden Evrak Süreci
Asalet Tastiği
Đşlemleri Ekranı
Asalet Tastiğinin Perop
Programında Onaylanması
1
1
Asalet Tastiğinin Terfi Defterine
Đşlenmesi
Yemin Belgesinin Đmzalatılması
Asalet Onayının/Yemin Belgesinin
Özlük Dosyasına Gönderilmesi
Evrak Dosyasına Kaldırıldı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
40 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content