close

Enter

Log in using OpenID

Aylıklı İzin İșlem Süreci

embedDownload
Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Yıllık, Mazeret yada
Refakat Đzin Talep
Dilekçesi
Aylıklı İzin İșlem Süreci
Đzin Talep Dilekçesinin Gelmesi
Đzin Türünün ve Mevzuata
Uygunluğunun Đncelenmesi
Mevzuata Uygun
Onayın Hazırlanması
Đzin Vermeye Yetkili Amir
Tarafından Đmzalanması
Mevzuata
Uygun Değil
Onay
Đzin Talep Eden
Personele Bilgi
Verilmek Üzere Yazı
Hazılanması
Giden Evrak Süreci
Onayın Đlgili Personele
Tebliği
PEROP
Onayın Đzin Kartına ve
PEROP'a işlenmesi
Đzin Dönüşü Đlgili Personelin
Özlük Dosyasına Kaldırıldı
Sonlandırıldı
Hazırlayan:
Onaylayan:
Giden Evrak
Süreci
Sonlandırıldı
Yazı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
41 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content