close

Enter

Log in using OpenID

Akademik Okuma, Yazma ve Eleştirel Düşünme 2 AFE 124

embedDownload
DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Yarıyıl
T+U
Saat
Akademik Okuma, Yazma ve Eleştirel Düşünme
2
AFE
124
2
3+0
Ön Koşul Dersleri
Afe 123
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin
Koordinatörü
Rana Tubin Kılıç
Kredi AKTS
3
3
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin amacı öğrencilere akademik araştırma makalesi yazabilmek için
gerekli bilgiyi aktarmak. Ayrıca öğrencilere kaynaklardan alıntı
yapabilmeyi ve kendi cümleleri ile hem sözel hem yazılı şekilde ifade
edebilmelerini sağlamak.
Öğrenciler akademik araştırma makalesini yazarken kullanılan
teknikler ve kalıplar hakkında bilgilendirilip aynı zamanda
kaynaklardan akademik ve etik çerçevede faydalanmayı öğrenirler.
Yazım kurallarına ek olarak öğrencilerin sözlü becerilerine
geliştirmeye yönelik sunumlar yaptırılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
1) Akademik araştırma makalesi yazabilir
2
1,2,3
A,C
2) Belirli bir konu ile ilgili kendi fikrini sözel olarak ifade
edebilir
4
2,3
A,C
3) Akademik bir yazıyı kendi cümleleri ile ifade edebilip
özetleyebilir
3
1,2,3
A
4) Sunum tekniklerine hakimdir
4
1,2
A
5) Akademik kaynaklardan faydalanıp sözlü sunum
yapabilir
4
1,2,3
A,C
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ön Hazırlık
Derse giriş; izlencenin dağıtılması ve açıklanması ve tanışma
Kompozisyon yazımının genel tekrarı ve araştırmaya giriş
Araştırma makale konusunun seçimi ve kütüphanede kaynak
araştırması
Araştırma makalesinin taslağının oluşturulması
Araştırma makalesinin sunumu, sunum becerilerinin tekrarı, intihal
Araştırma makalesinde kullanılan akademik dil
Ara Sınav 1 – Sözlü Sunum , geri bilidirim ve değerlendirme
Ara Sınav 1 – Sözlü Sunum , geri bilidirim ve değerlendirme
Akademik dilin kullanımı, metin içi alıntı yapma, kaynakça gösterimi
ve mülakat ödevi
Kitap Ünite 1 & 4
Kitap Ünite 4
Kitap Ünite 5
Kitap Ünite 12 &
6
Kitap Ünite 7
------------------------Kitap Ünite 9 &
10
Örnek araştırma makalesinin incelenmesi, makalenin özetinin yazımı
Kitap Ünite 11
Mülakat Ödevinin sunumu ve sınıf içi çalışma
İki farklı ekonomik sistemin tartışması ve serbest yazma
Serbest yazma ile ilgili geri bildirim
Ara Sınav 2 – Sınıfta araştırma makalesi yazımı ve teslimi
Final sınavı için konu tekrarı
Final Sınavı
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım,2:Soru-Cevap,3: Tartışma 9: Simülasyon,12:Durum
Çalışması
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Writing Research Papers from Essay to Research Paper, MacMillan Writing
Series, 2011
Diğer Kaynaklar
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
İzlence, ek materyal
Ödevler
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
2
40
Sınıf İçi çalışma
1
15
Yazılı Ödev
1
10
Final Sınavı
1
35
Toplam
65
Finalin Başarıya Oranı
35
Yıl içinin Başarıya Oranı
65
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Bölüm Dersi
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
*
Araştırma yapabilme
2
Akademik bir araştırma makalesi ve özeti yazabilme
*
3
Araştırma tekniklerini (alıntı, özet,kaynak gösterme) kullanabilme
*
4
Sözlü sunum yapma becerisini edinme
*
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)
15
3
45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
15
2
30
Ara Sınav
2
2
4
Ödev (mülakat + diğer ödevler)
4
1.5
6
Final
1
1.5
1.5
Etkinlik
Toplam İş Yükü
86.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)
3.46
Dersin AKTS Kredisi
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
301 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content